adscode
adscode
https://dogakoleji.k12.tr/basvurular/lgs

Af çare olacak mı?

Yasanın ayrıntılarına bakıldığında aslında söz konusu düzenleme bir af değil sadece ve sadece yeni bir hak.

Af çare olacak mı?
Milliyet Diyalog
Güncelleme : 06-Jul-22 11:30

Yüz binlerce genci yakından ilgilendiren öğrenci affı nihayet yasalaştı.

Peki, öğrenciler kaldıkları yerden öğrenimlerine devam edebilecekler mi?

Yüzde kaçı diplomasını alarak mutlu sona erişebilecek?

Önceki aflarda bu oran çok yüksek değildi. Çünkü üniversiteler afla gelen öğrencilere çok sıcak bakmıyordu. Bu kez umarız çok daha farklı karşılanırlar.

Yasanın ayrıntılarına bakıldığında aslında söz konusu düzenleme bir af değil sadece ve sadece yeni bir hak.

Yani çalışıp, başaramayan yola devam edemeyecek.

Son çıkan af sürecinde, “Öyle bir düzenleme yapılacak ki bir daha affa gerek kalmayacak” denilmişti ama yine af çıktı!

Görünen o ki bundan sonra da çıkmaya devam edecek.

Oysa yasayla tanınan haklar, YÖK ya da üniversitelerin kendileri tarafından da tanınabilirdi.

Pek çok ülkede benzeri öğrenci aflarına gereksinim duyulmamasının en önemli nedeni bu!

Öğrenci bir bölümde başarılı olamıyorsa diğerine geçiş yapabiliyor ya da uzun süreli kaydını dondurabiliyor ve kaydını yenilediği sürece de öğrenimine devam edebiliyor. Belki günün birinde biz de o noktaya gelebiliriz ancak şu an için çok zor gözüküyor!

Kimler yararlanabilecek?

Yasayla yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekteyken ilişiği kesilenler ile bu yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı elde ettiği halde çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramamış öğrencilere geçmişe yönelik süre sınırlaması olmaksızın yüksek öğrenimlerine devam etme hakkı tanınıyor.

Buna göre, yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dahil, terör suçu ile kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanlarla sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler, kayıt sırasında sahte belge verenler ve intihal suçundan, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

Askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden iki ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlanabilecekler.

Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlardan ÖSYS/YKS puanı giriş yılı itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanına sahip olanlar, bu programlardan birine yatay geçiş talebinde bulunabilecek. Bu kapsamda farklı bir diploma programından yatay geçişle kabul edilecek öğrenci sayıları, ilgili programa kayıtlı öğrenci sayısı ve üniversitenin fiziki koşulları dikkate alınmak suretiyle belirlenecek.

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)