adscode

Afet ve insani yardım yönetimi konularında yüksek lisans programları başlatıldı

YÖK ile Türk Kızılayın iş birliğinde yürütülen ortak çalışmalar sonucunda, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde, ilk kez afet ve insani yardım yönetimi konularında yüksek lisans programları başlatıldı.

Afet ve insani yardım yönetimi konularında yüksek lisans programları başlatıldı
Eğitim

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, öncelikli alanlarda ülkenin nitelikli insan kaynağını arttırmak üzere yeni programlar açılmaya devam ediyor.

Özellikle sahanın ihtiyaç duyduğu alanlarda, farklı lisans mezunlarının başvurabileceği ve farklı disiplinlerden öğretim üyelerinin görev alacağı multi-disipliner programlara önem veriliyor.

Bu bağlamda YÖK, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde, insani yardım çalışmaları konusunda lisansüstü eğitimler verilmesi için Kızılay Akademi ile iş birliğine gitti.

Bu kapsamda, 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemi itibarıyla insani yardım alanında 151 yıllık geçmişe sahip Türk Kızılay ile iş birliğiyle yürütülen lisansüstü programlara, öğrenci kabulüne başlandı.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde Türkçe ve İngilizce olarak "afet ve insani yardım yönetimi" alanında yüksek lisans programı açıldı. İngilizce, Türkçe ve ikinci öğretim olarak açılan programlara, daha ilk çağrıda yoğun ilgi gösterilerek, 84 kişi tarafından başvuru yapıldı.

Programa siyasal bilgiler mezunlarından mühendislik, tıp mezunlarına kadar farklı lisans derecesine sahip kişiler de başvurabiliyor.

İngilizce yüksek lisans programındaki öğrenciler, bu alanda doktora eğitimine de devam etme imkanına sahip bulunuyor.

YÖK'ün bu çalışması kapsamında ayrıca Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Türkçe "insani yardım çalışmaları" alanında yüksek lisans programı başlatıldı.

Programlara, sivil toplum çalışanlarından da yoğun ilgi gösterildi. Özellikle tezsiz programlardaki öğrencilerin, mesleki donanımlarını geliştirmek için bu programlara kayıt olduğu gözlendi.

Uluslararası arenada model ülke
Programların açılmasıyla dünyada en çok insani yardım yapan ülke konumundaki Türkiye'nin, insani yardım çalışmalarının sonuç ve etki analizlerinin gerçekleştirilmesi ve yayınlarla dünyadaki insani yardım literatürüne katkılarının artırılması planlanıyor.

Ayrıca insani yardım ve kalkınma politikalarına yönelik gerçekleştirilen akademik birikimle, kültürel diplomasi ve afet diplomasisi alanlarında uluslararası arenada Türkiye'nin model ülke olması hedefleniyor.

Türk Kızılay mensupları tarafından da dersler açılıyor
Dersler, Türk Kızılay ile üniversitelerin iş birliğiyle hayata geçirildi. Bu kapsamda, Türk Kızılay mensupları tarafından da dersler açılıyor veya saha tecrübesine sahip uzman ve yöneticiler derslere konuşmacı olarak katılıyor.

Program koordinatörlerinin irtibat halinde olması ve programların, "Avrupa İnsani Yardım Yüksek Lisans Programları" ağına katılması konusunda çalışmalar da yapılacak. Tez ve bitirme projeleri konusunda Kızılay tarafından saha çalışmalarına destek verilecek.

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)