adscode
adscode

'Alan bilgisi ve yorum gücü olan hedefe ulaşır'

"Geçen yıla göre, daha kolay görünen matematik testinde sorulan 31 matematik sorusunun yaklaşık yüzde 50’si 12.sınıf kazanımlarından sorulmuş, içlerinde 3 - 4 tane seçici soru bulunmakta."

'Alan bilgisi ve yorum gücü olan hedefe ulaşır'
YKS
Güncelleme : 21-Jun-22 11:53

3 milyondan fazla  öğrencinin başvurduğu “Yükseköğretim Kurumları Sınavı”nın  (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) bugün gerçekleşti. Tüm yurtta saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar 160 sorunun olduğu dört testten, alanlarına uygun olanları cevaplandırdı. Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler 1, Matematik, Sosyal Bilimler 2 ve Fen Bilimleri testlerinin her birinden 40'ar soru soruldu.

AYT, öğrencilerin derste öğrendikleri bilgileri soru içerisinde doğru kullanarak çözüme ulaşmalarını sağlayan bir sınav olarak hazırlanmıştır.

2022 YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'yi öğrencilerden alınan bilgilere göre Bilfen Liseleri Bölüm Başkanları değerlendirdi:

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜM BAŞKANI BİRSEN ÇİÇEK

2022 AYT’de bu sene de 24 sorunun 6’sı anlama ve yorumlamaya dayalı paragraf ve anlam bilgisinden, 18’i ise edebiyat bilgi ve becerisini ölçmeye dayalı sorulardır. Türk Edebiyatı Dönemlerinin temel taşlarını oluşturan sanatçılar, eserler ve dönem bilgilerinin sorgulandığı bu sınavın, Millî Eğitim Bakanlığının belirlediği Türk Dili ve Edebiyatı dersi kazanımlarına göre hazırlandığını söyleyebiliriz. Sınavda söz sanatından 1, şiir bilgisinden 4, edebiyat akımından 1, İslamiyet öncesi edebiyattan 1, divan edebiyatından 5, geleneksel tiyatrodan 1, Tanzimat edebiyatından 1, Servetifünun edebiyatından 1,  Millî Edebiyat’tan 2, Cumhuriyet edebiyatından 2 soru sorulmuştur. Sınavda yeni nesil sorulara yer verilmemiştir. Sınavın belirleyicisi divan edebiyatı soruları olacaktır.

TARİH / BÖLÜM BAŞKANI  TURGUT ÖZEL:

TARİH: (2021 AYT sınavına göre sorular daha kolaydı) Ed-Sos1 bölümünde   bazı bilgi soruları öğrencileri zorlayabilecek niteliktedir. Öncelikle Beylikten - Devlete Geçiş ünitesinde doğrudan padişahın yapmış olduğu savaşın adı sorgulanmış. Ayrıca İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine yeni katılan ünitelerden biri olan” iki savaş arasında Türkiye ve dünya” ünitesinden 1939 - Fransa - İngiltere - Türkiye Antlaşması ile ilgili doğrudan bilgi sorusu sorulmuştur. (AYT tarih bölümünde öğrencilerin en çok zorlanacakları soru olacaktır). Online süreçte çalışma disiplinin koruyan öğrencilerin daha başarılı olacaklarını düşünüyoruz. Sınavda 4 yılın kazanımlarına yer verilmiştir. Sorularda doğrudan tarih bilgisini sorgulamanın yanında, farklı disiplerdeki bilgileri kullanarak yorum yapabilme gücü de ölçülmüştür. TYT sınavında olduğu gibi kronolojik bilgi burada da sınanmıştır. Kısaca alanına hâkim düzenli çalışan öğrencilerin başarabileceği bir sınav olarak görülmektedir.

AYT Sosyal Bilimler -2 bölümünde tarih-2 soruları geçmiş yıllarda olduğu gibi genel tarih ve kronoloji bilgisi sorgulanmıştır.

COĞRAFYA / BÖLÜM BAŞKANI EMİN AVNİ ATALAR: 2022 AYT Ed-Sos. Coğrafya 1 (6 soru) ve Coğrafya 2 (11 soru) soruları, 11. ve 12. sınıflarda okutulan MEB müfredatındaki kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. Coğrafya-1 soruları içinde dünya haritası üzerinde kültürel bölgelerin dağılışının sorgulandığı bir harita sorusu gelmiştir. Sos-2’de ise  Türkiye ve dünya haritaları üzerinde bölge ve yer bilgisi sorgulanmıştır.  Hem bilgiye hem de yoruma dayalı sorularda sebep sonuç ilişkileri sorgulanarak öğrencinin bilgi düzeyi ve yorum gücü ölçülmüştür. Zorluk derecesi orta düzeyde olan sorular, alan bilgisini ölçmeye yönelik, net ve anlaşılır niteliktedir.

FELSEFE / BÖLÜM BAŞKANI – HÜLYA GÜÇKAN TAŞKIN: FELSEFE 2022 AYT SOS2 sınavında çıkan felsefe sorularından 3 soru metinden akıl yürütme ile sonuç çıkarabilme biçiminde sorulmuş, 3 soru da kolay nitelikte sorular olarak değerlendirilebilir.

PSİKOLOJİ: Psikoloji soruları bilgi gerektiren ancak kolay nitelikte sorular olarak tanımlanabilir. Bilen öğrencinin zorlanmayacağı türden sorular sorulmuş.

SOSYOLOJİ: Kolay soruların sorulduğu kümenin sosyoloji soruları olduğu söylenebilir. Metin analizi, metinden sonuç çıkarma şeklinde sorulara yer verilmiştir.

MANTIK: Geçen yıl olduğu gibi sembolik mantık ve niceleme mantığı konuları bu sene de sorulmadı. Sorular, klasik mantık ve çok değerli mantığın konularını içeriyor.

Öğrencinin kavram bilgisi ve bilgiyi kullanabilme becerisi sorgulanmış. Soruların tamamı kolay nitelikte sorulardan oluşmaktadır.

DİN KÜLTÜRÜ YERİNE ÇÖZÜLECEK FELSEFE GRUBU SORULARI

Felsefeden 2 soru sorulmuş. 2 sorunun da paragraftan sonuç çıkarma şeklinde olup kolay sorular olarak niteleyebiliriz. Psikolojide 2 soru sorulmuş, her ikisi de bilgi gerektiren ancak  kolay sorulardan oluşuyor. Sosyoloji ve mantıktan birer soru sorulmuş ve her iki soru da kolay sorular olarak tanımlanabilir. 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ / BÖLÜM BAŞKANI SELAMİ ÖĞREDEN: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden AYT 2 ‘de toplam 6 soru sorulmuştur. Sorulardan 4’ü bilgi 2’sinin ise yorum olduğu görülmüştür.  Sorulardan 2’sinin kolay, 3’ünün orta 1’inin ise zor olduğu değerlendirilmektedir. Sorular 11 ve 12.sınıf müfredat konuları içerisinde yer almıştır.

MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANI MAHMUT ŞİŞMANOĞLU: Geçen yıla göre, daha kolay görünen bu sınavda sorulan 31 matematik sorusunun yaklaşık  yüzde 50’si  12.sınıf kazanımlarından sorulmuş olup içlerinde 3 - 4 tane seçici soru bulunmaktadır.

Geometri soruları ise matematik sorularına göre daha yaratıcı ve yeni nesil formda hazırlanmıştır. Sınav soruları yine meb müfredatına uygun bilgi ağırlıklı olarak hazırlanmıştır.

Emek verip çalışan öğrencinin iyi neticeler alabileceğini düşünmekteyiz. Sonuç olarak matematik ortalamasını 2021 AYT ortalamasının üzerinde olacağını tahmin ediyoruz.

FİZİK BÖLÜM BAŞKANI HAKAN ÖZDEMİR: Bilfen Liseleri Fizik Bölümü olarak 2022 AYT sorularını incelediğimizde 2021 ve 2020 yılındaki sınavlarla benzer mantıkta hazırlandığı görülmektedir. 14 sorunun 6’sı 11.sınıf, 8’i 12. sınıf kazanımlarına yönelik ve işlem gerektirmeyen sorulardır. 11. sınıfa ait olan basit makineler, itme ve momentum konularından birer; kuvvet, elektrik ve manyetizma konularından ise ikişer adet soru sorulmuştur. 12. sınıfa ait olan basit harmonik hareket, elektromanyetik dalgalar, atom fiziği, görüntüleme teknolojileri konularından birer; dairesel hareket, modern fizik, konularından ise ikişer adet soru sorulmuştur.

Sınavda yer alan soruların çoğunun kazanımlarla gündelik yaşamı özdeşleştiren yapıda, bir kısmının da doğrudan bilgi sorusu olduğu görülmektedir. Kazanımları hakkıyla öğrenmiş, gündelik yaşam ile ilişkilendirebilen ve iyi gözlem yapabilen öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınavdır.

KİMYA BÖLÜM BAŞKANI DEMET AKÇAYÖZ

2021-2022 Öğretim Yılı sonunda 19 Haziran 2022 tarihinde yapılan AYT sınavında kimya testi, temel kavram ve ilkeleri iyi kullanan, ayrıntıları görebilen, okuduğunu anlayıp yorumlayabilen ve iyi işlem becerisine sahip olan öğrencilerin çözebileceği düzeydedir. Sınavdaki sorular, müfredata uygun olup 11. ve 12. sınıf  kimya dersi kazanımlarını ölçmektedir. 11.sınıf müfredatından 8 soru, 12.sınıf müfredatından 5 soru sorulmuştur. Testin eleyici ve seçici soruları 12. sınıf müfredatından gelmiştir. Sınavda öncüllü soruların olması, sayısal sorulara ağırlık verilmesi sınavı zorlaştırmıştır. Bilgi donanımı iyi olan ve düzenli çalışan öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınavdır.

BİYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI TANER ALTUNBARAN

2022 AYT biyolojide sorulan 13 sorunun; 7’ si 11. sınıf konularının, 6’ sı ise 12. Sınıf konularının kazanımlarından sorulmuştur. Sınav sorularının tamamının kazanımlara uygun olarak hazırlandığı görülmüştür. Geçen senenin sınavına göre bu yıl sorularının bilgi ve yorum açısından  çok daha derinlik isteyen sorulardan oluştuğu gözlenmiştir. Sorularda birden çok kazanım sorgulanmış ve çeldiricilerin güçlü olduğu tespit edilmiştir.

 

Sınav sorularının kazanımlara göre dağılımı aşağıdaki gibidir;

 1. Solunum gazlarının taşınma mekanizmasını kavrar. sınıf
 2. Dişi üreme sistemini etkileyen hormonları bilir. sınıf
 3. İskelet sistemi yapısını ve işlevini kavrar. 11. sınıf
 4. Kulağın yapısını ve işlevini kavrar. 11. sınıf
 5. Büyük ve küçük kan dolaşımını kavrar. 11. sınıf
 6. Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 11. sınıf
 7. Komünite yapısını kavrar ve buna etki eden faktörleri analiz eder. 11. sınıf
 8. Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini kavrar. 12. sınıf
 9. Genetik şifre ile protein sentezi arasındaki ilişkiyi kavrar. 12. sınıf
 10. Çiçekli bir bitki üzerinde bitkinin temel kısımlarını gösterir, bu kısımların yapı ve görevlerini belirtir. 12. sınıf
 11. Çiçekli bir bitki üzerinde bitkinin temel kısımlarını gösterir, bu kısımların yapı ve görevlerini belirtir. 12. sınıf
 12. Fotosentez ile kemosentezin karşılaştırılmasını yapar. 12. sınıf
 13. Nükleik asitlerin çeşitlerini inceler ve görevlerini araştırır. 12. sınıf

 

 

 

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
  0 Yorum
 • Yorumu Gönder
 • Diğer Yorumlar (0)