adscode
adscode
adscode testttt
adscode oguzzz

AYT'de matematik ve geometri süre kaybettiren, zor sorulardan oluşuyordu

Nesibe Aydın Okulları uzmanları, AYT sınavını değerlendirdi.

AYT'de matematik ve geometri süre kaybettiren, zor sorulardan oluşuyordu
YKS
Güncelleme : 29-Jun-21 17:59

NESİBE AYDIN OKULLARININ 2021 AYT YORUMLARI

Nesibe Aydın Okulları uzmanları, 27 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleşen AYT sınavında sözel alanda, okumaya dayalı, anlam bilgisi ve yorum gerektiren soruların; sayısal alanda ise bilgi, teorem ve kavramların yorumlanmasına dayalı zorlayan soruların ağırlıklı olduğu söylenebilir.

Sayısal da matematik ve geometri süre kaybettiren, zor sorulardan oluşmuştur. 

Fen dersleri içerisinde fizik alanında zorlayıcı soruların olduğu bu nedenle sayısal alanda matematik ve fizik derslerinin belirleyici olduğu söylenebilir. Tarih, coğrafya, felsefe grubu, din kültürü ve ahlak bilgisi ise bilgi ağırlıklı sorulardan oluşmuştur.

Özetle, genel olarak AYT sınavı bilginin yanı sıra muhakeme, okuduğunu anlama, yorumlayabilme, gündelik hayatla ilişkilendirebilme ve çıkarımda bulunabilme becerisini ölçen sorulardan oluşmuştur.

2021 AYT sayısal alanda, matematik, fizik; sözel alanda ise tarih, felsefe grubu, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri için zor, diğer branşlar için orta düzey zorlukta bir sınav olduğu görülmüş olup ter döken tüm öğrencilerin yoğun çaba ve emeklerinin boşa çıkmamasını ve geleceklerinin AYDIN olmasını dileriz.

Nesibe Aydın Okulları uzmanları, 27 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilen AYT oturumunu sınavdan çıkan öğrencilerden aldıkları yorumlar çerçevesinde, branş bazında ilk değerlendirmelerini aşağıdaki şekilde yapmışlardır.

 

 

 

 

 

AYT-MATEMATİK TESTİ:

2021 AYT Matematik testinde müfredat dışı soru olmayıp sorular beklenen çerçevede gelmiştir. Matematik testinde Türev ve Polinom konularından ayırt edici sorular sorulmuştur. Geometri sorularında hem klasik hem de yeni nesil sorulara yer verilmiştir.

Testin zorluk düzeyinin son üç yılın AYT’sine göre daha zor, zaman alıcı ve düşündürücü sorulardan oluştuğu öğrenciler tarafından belirtilmiş ve sınavın ayırt edici testinin matematik olduğu gözlenmiştir.

Analitik düşünme yöntemlerini kavramış, soru tipi ezberlemeyen, matematiksel kavram ve teoremler üzerine düşünerek öğrenmiş öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav gerçekleşmiştir.

 (NESİBE AYDIN MATEMATİK ZÜMRESİ)

 

AYT-FEN BİLİMLERİ TESTİ:

2020 AYT genel olarak değerlendirildiğinde fizik alanının belirleyici olduğu görülmüştür. Nesibe AYDIN uzmanları Fen Bilimleri Testini derslere göre aşağıdaki şekilde yorumlamıştır.

 1. AYT-Fizik Soruları:

 

2021 AYT Fizik testinde tüm sorular, 11 ve 12.sınıf müfredatından seçilmiş olup, soru sayısının azlığı nedeniyle her konudan (Vektör, Atom Modelleri, Dinamik, Bağıl Hareket, İtme Momentum, Özel Görelilik, Kondansatör vb.) sorgulama yapılamamıştır. Bu anlamda soruların tamamı müfredata uygun, ancak müfredat kapsamına göre daha dar çerçevede kalmıştır. Sorular ağırlıklı olarak 11.Sınıf Fizik müfredatından seçilmiştir.

Fizik testinin genelinde fiziksel kavramların, matematiksel modeller ve temel fizik kuralları üzerinden güçlü ve dikkatlice yorumlanması ile sonuca ulaşılabilmektedir. Matematiksel işlemlere daha az yer verilmiş olan sorularda daha çok sözlü anlatım tekniği baskın olarak kullanılmış ve bazı sorularda birden fazla kazanım taraması yapılmıştır. Son yıllarda olduğu gibi ortalamanın üzerinde zorlukta olan fizik testi kalitesini ve yerleştirme puanındaki ayırıcı özelliğini korumuştur.

 (NESİBE AYDIN FİZİK ZÜMRESİ)

 

 

 1. AYT-Kimya Soruları:

 

2021 AYT Sınavı 11 ve 12. Sınıf MEB müfredatından ÖSYM’nin açıkladığı kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır.

Sınavda çıkan soruların bilgiye dayalı, geneli orta zorlukta, fakat aralarında seçici olan sorularında olduğu gözlenmiştir.

2021 AYT sınavı 2020 AYT sınavı ile aynı zorlukta hazırlanmış bir sınavdır. Sınava iyi hazırlanan öğrenciler bu soruları zorlanmadan çözmüşlerdir.

            (NESİBE AYDIN KİMYA ZÜMRESİ)

 

 

 1. AYT-Biyoloji Soruları:

 

2021 AYT sınavında çıkan 13 Biyoloji sorusunun 6 tanesi 12.Sınıf, 7 tanesi 11.Sınıf konularını içermektedir.

Soruların tümünün temel bilgi içerdiği görülmüştür. Ancak sorulardan bazılarının hem yoruma hem de analize dayandığı tespit edilmiştir.

İyi çalışmış olan ve temel bilgilere hakim öğrencilerin yapabileceği türden sorular olduğu anlaşılmıştır.

2021 AYT biyoloji sorularının, geçen yılın AYT sınavına yakın düzeyde olduğu belirlenmiştir.

 

            (NESİBE AYDIN BİYOLOJİ ZÜMRESİ)

 

 

 

AYT-TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ve SOSYAL BİLİMLER TESTİ:

 

 1. AYT-Türk Dili Edebiyatı Soruları:

 

Sınavda müfredat dışı sorulara yer verilmemiş, dil ve anlatım konularından sadece anlam bilgisi soruları yer almıştır. Farklı tipte soruya yer verilmemiş, dil bilgisinden soru sorulmamıştır.

Sınavın Türk edebiyatını tarayan, sürpriz soruların olmadığı ve orta zorlukta bir sınav olduğu saptanmıştır.

              (NESİBE AYDIN TÜRKÇE ZÜMRESİ)

 1. AYT-Tarih Soruları:

 

Bu yıl AYT Sosyal Bilimlerde yer alan Tarih sorularının çoğunluğu bilgi ağırlıklı sorulardan oluşmuştur. Geçmiş yıllara göre zorluk seviyesinin yüksek bir sınav olduğu gözlenmiştir. Soruların ağırlıklı olarak 9 ve 12.sınıf müfredatından sorulduğu tespit edilmiştir.

    (NESİBE AYDIN TARİH ZÜMRESİ)

 1. AYT-Coğrafya Soruları:

 

2021 AYT sınavında Coğrafya soruları beklendiği gibi 11 ve 12. sınıf MEB müfredatından gelmiş, ayrıca 1 soruda TYT konusuna yer verilmiştir.

Coğrafya testinde okuduğunu anlamaya ve yorumlamaya yönelik, rahat yapılabilir nitelikte sorulardan oluşmuştur.

Sözel bölüm içinde coğrafyanın zorluk derecesi orta seviyede olmakla birlikte, AYT coğrafya konularına düzenli çalışmış bir öğrencinin rahat çözebileceği bir sınav ol

 (NESİBE AYDIN COĞRAYA ZÜMRESİ)

 

 1. AYT-Felsefe Grubu Soruları:

 

2021 AYT’ de felsefe grubu testi on iki sorudan oluşmuştur. Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji ve Mantık alanlarından üçer soru sorulmuştur. Sorular analiz edildiğinde müfredat dışı soru olmadığı, önceki yıllarda olduğu gibi kavram bilgisi, yorumlama ve metin analizi bilgisi gerektiren sorulardan oluştuğu gözlenmiştir. 2021 AYT Felsefe grubu sorularının 2020 AYT’ye oranla biraz daha zorlayıcı olduğu söylenebilir.

                                                                                                  (NESİBE AYDIN FELSEFE ZÜMRESİ)

 

 1. AYT-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları:

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi soruları 2020 AYT sınavına benzer şekilde kavram ağırlıklı olup daha da zorlaştırılmış bir şekilde gelmiştir. Bu soru tarzları ile öğrencinin bilgi seviyesinin ölçülmesi hedeflenmiştir.

                Öğrenciler sorularda; Anadolu’da İslam, Kur’an’da Bazı Kavramlar, Allah İnsan İlişkisi, İslam ve Bilim, İslam ve İbadet, İnançla İlgili Felsefi Yaklaşımlar konularına değinildiğini belirtmişlerdir. Bu başlıklar ağırlıklı olarak bilginin kullanılmasına yönelik olduğu için öğrencilerin zorlanmış olabileceğini düşünmekteyiz.

                                                   (NESİBE AYDIN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ ZÜMRESİ)


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
  0 Yorum
 • Yorumu Gönder
 • Diğer Yorumlar (0)