adscode

Bakanlık tedavi sonrası hastaları evde ziyaret edecek

Sağlık Kurumlarından Hizmet Alanlara Yönelik Ziyaretler Hakkında Yazı

Bakanlık tedavi sonrası hastaları evde ziyaret edecek
Sağlık
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 39608046/
Konu : Sağlık kurumlarmdan hizmet alanlara yönelik ziyaretler

Bilindiği üzere, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karamame'nin 2 inci maddesinin birinci fıkrasına göre "herkesin bedeni, zihni ve sosyal bakımdan tam bir iyilik hali içinde hayatını sürdürmesini sağlamak" Bakanlığın görevi olarak belirlenmiştir. Bakanlık bu kapsamda; halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi ile ilgili olarak sağlık sistemini yönetir, politikaları belirler, görevin ve hizmetin gerektirdiği her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.

Ayrıca, mezkur Karamame'de Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatlarınca sağlık hizmetleri yönünden ilin durumunu Bakanlık politikalarına, stratejik plan, hedeflerine ve programlarına uygunluğunu izleyerek sonuçların ve değerlendirmelerin yer aldığı raporları hazırlayarak Bakanlığa bildirilmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

Bu açıklamalar doğrultusunda; Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarının sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sunulan sağlık hizmetlerini iyileştirmek, kaliteli ve verimli sağlık hizmet sunumunu sağlamak ve hasta memnuniyetini artırmak için sağlık tesislerimizde tedavi gören hastaların, sağlık sunumu ve sağlık sistemi hakkındaki duygu ve düşüncelerinin bilinmesi, sunulan hizmetlerle ilgili beklentilerin öğrenilmesi amacıyla aşağıda ünvanları belirtilen personel tarafından sağlık kurumlarmdan hizmet alanlara yönelik ziyaretlerinin yapılması uygun görülmüştür.

Sağlık kurumlarmdan hizmet alanların ziyaret faaliyetleri kapsamında;

1- Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Merkez Teşkilatlarında; Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Kurum Başkanı, Denetim Hizmetleri Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, 1.Hukuk Müşaviri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Genel Müdür Yardımcısı, Kurum Başkan Yardımcısı ve Daire Başkanı,

2- İ1 Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde; İl Sağlık Müdürü, İl Sağlık Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Başhekim ve Başhekim Yardımcısı; İlçe Sağlık Müdürlüğünde İlçe Sağlık Müdürü, Şube Müdürü,

3- Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde; Halk Sağlığı Müdürü, Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Başhekim, Hastane Müdürü ve Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı,

4- Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve bağlı birimlerinde; Genel Sekreter, Tıbbi Hizmetler Başkanı, İdari Hizmetler Başkanı, Mali Hizmetler Başkanı, Hastane Yöneticisi, Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Müdür ve Müdür Yardımcısı unvanlarında

Sağlık kurumlarından hizmet alanların ziyaretlerinde elde edilen geri bildirimler ile sağlık kurum ve kuruluşlarımızın sağlık hizmeti sunumuna yönelik değerlendirmeler yapılarak üst yönetime ve politika yapıcılarının kararlarına destek olunacaktır.

Ziyaretler, sağlık kurumlarından hizmet alanlara yönelik olup ayda en az on kişiyi kapsayacak şekilde planlanacaktır. İlgili personel tarafından hizmet alanların ziyareti yapıldıktan sonra kurumlarmda "!lgileniyoruz.saglik.gov.tr" adlı internet adresinden kendilerine tanımlanan kullanıcı adı ve şifresi ile ziyarete ait veri girişlerinin yapılması gerekmektedir. Bakanlığa fiziki evrak gönderilmeyecektir. İntikal edilen veriler, Bakanlığımız İl Koordinasyon Biriminde değerlendirilerek düzeltici faaliyetler ilgili birimler tarafından yapılacaktır.

Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ 
Bakan a. 
Müsteşar

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)