adscode

Başarı fen bilimlerinde yükseldi diğer testlerde düştü!

MEB, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da LGS sınav sonuçları ile aynı anda "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımladı.

Başarı fen bilimlerinde yükseldi diğer testlerde düştü!
Sınavlar
Güncelleme : 17-Jul-20 11:49

2020 merkezi sınavında sözel bölümde yer alan soru sayısı 20 olan Türkçe alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 10,00, soru sayısı 10 olan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 5,05, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinde 6,39 ve yabancı dil alt testinde ise 3,53 olarak gerçekleşti.

Sayısal bölümde soru sayısı 20 olan matematik ve fen bilimleri alt testleri yer aldı. Öğrencilerin matematik testindeki doğru cevap sayısı ortalaması 4,89, fen bilimleri alt testindeki doğru cevap sayısı ise 10,21 olarak hesaplandı.

2019 yılındaki merkezi sınav sonuçlarıyla kıyaslandığında öğrencilerin fen bilimleri testinde daha başarılı olduğu, diğer testlerde ise daha düşük başarı gösterdiği belirlendi.


Öğrencilerin Alt Testlere Göre Doğru Cevap Sayısı Dağılımları


Bu bölümde 2020 Merkezi Sınav doğru cevap sayısı dağılımları ve dağılımların özellikleri alt testler düzeyinde incelenmiştir.


Türkçe Alt Testi
Merkezi sınava katılan öğrencilerin Türkçe alt testindeki doğru cevap sayısı dağılımı Grafik 2’de gösterilmiştir.


Grafik 2’den görüldüğü üzere Türkçe alt testini alan öğrencilerin doğru cevap sayısı dağılımı normal dağılıma yakındır. Tepe noktası 7, ortalama 10,00 ve ortanca 10 olarak hesaplanmıştır. Öğrencilerin %51,32’sinin doğru cevap sayısı 10 ile 20 arasındadır. Grafik 2’de görüldüğü gibi 8’den başlamak üzere 20 doğru cevap sayısına doğru gidildikçe öğrenci oranları da azalmaktadır. Öğrencilerin yaklaşık yarısının 0-10 aralığında doğru cevap sayısına sahip olması ve dağılımın yapısı, Türkçe alt testinin normal dağılıma yakın olduğunu işaret etmektedir. Öğrencilerin 20 sorunun bulunduğu Türkçe alt testindeki ham puan ortalaması ise 7,44’tür.


T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Alt Testi
Merkezi Sınava katılan öğrencilerin T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alt testi doğru cevap sayısı dağılımı Grafik 3’te gösterilmiştir.


Grafik 3’te öğrencilerin T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alt testi doğru cevap sayısı ortalamasının 5,05, ortancanın 5 ve tepe değerin 3 olduğu belirlenmiştir. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alt testinde öğrencilerin %10,52’si tüm soruları doğru yanıtlamıştır. T.C. İnkılap
Tarihi ve Atatürkçülük alt testi doğru cevap sayısı dağılımı incelendiğinde 5 ve üzerinde doğru cevap sayısına sahip olan öğrencilerin oranının %51,63 olduğu görülmüştür. Alt testi alan öğrencilerin ham puan ortalaması 3,86 olarak hesaplanmıştır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Alt Testi
Merkezi Sınava katılan öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testindeki doğru cevap sayısı dağılımı Grafik 4’te gösterilmiştir.


Grafik 4’te Merkezi Sınava katılan öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testindeki doğru cevap sayısı dağılımı incelendiğinde, öğrencilerin çoğunluğunun (%64,32) doğru cevap sayısının 6 ile 10 arasında değiştiği görülmektedir. Alt testin ortalamasının 6,39, ortancasının 7 ve tepe noktasının 9 olması dağılımın sola çarpık olduğunu göstermektedir. Alt testi alan öğrencilerin ham puan ortalaması 5,43 olarak hesaplanmıştır.

Yabancı Dil Alt Testi
Merkezi Sınava katılan öğrencilerin Yabancı Dil alt testindeki doğru cevap sayısı dağılımı Grafik 5’te gösterilmiştir.


Grafik 5’e göre, Yabancı Dil alt testinde doğru cevap sayısı dağılımı sağa çarpık bir eğilim göstermektedir. Alt testte doğru cevap sayısı ortalaması 3,53 ve ortancası 3 olarak hesaplanmıştır. Yabancı Dil testi doğru cevap sayıları 0-4 arasında değişen öğrencilerin oranı %66,90’dır. Doğru cevap sayısı 5-10 arasında değişen öğrencilerin oranı %33,10’dur. Öğrencilerin bu alt testteki ham puan ortalaması 2,56’dır.

Matematik Alt Testi
Merkezi Sınava katılan öğrencilerin Matematik alt testindeki doğru cevap sayısı dağılımı Grafik 6’da gösterilmiştir.


Grafik 6 incelendiğinde Merkezi Sınava katılan öğrencilerin Matematik alt testindeki doğru cevap sayısı dağılımının sağa çarpık olduğu görülmektedir.
Matematik alt testi doğru cevap sayısı ortalaması 4,89, ortancası 4 ve tepe değeri 3 olarak hesaplanmıştır. Görece düşük performans gösterilen Matematik alt testinde öğrencilerin çoğunluğunun (%76,14) doğru cevap sayıları 0 ile 6 arasında değişmektedir. Öğrencilerin Matematik alt testinde elde ettikleri ham puan ortalaması 2,55’tir.


Fen Bilimleri Alt Testi
Merkezi Sınava katılan öğrencilerin Fen Bilimleri alt testindeki doğru cevap sayısı dağılımı Grafik 7’de gösterilmiştir.


Grafik 7’den görüldüğü üzere, öğrencilerin Fen Bilimleri alt testindeki doğru cevap sayısı dağılımı normal dağılıma yakın bir eğilim göstermektedir. Fen Bilimleri alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 10,21, ortancası 10 ve tepe değeri 6 olarak hesaplanmıştır. Öğrencilerin %55,51’inin doğru cevap sayısı 0 ile 10 arasındadır. Alt testi alan öğrencilerin ham puan ortalaması 7,82’dir.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)