adscode

Bilfen Liseleri Öğretmenleri YGS'yi Cevapladı

Bilfen Liseleri bölüm başkanları ÖSYM tarafından açıklanan 32 soruyu inceleyerek yanıtlarını oluşturdu.

Bilfen Liseleri Öğretmenleri YGS'yi Cevapladı
ÖSYM

 

 

BİLFEN LİSELERİ ÖĞRETMENLERİ YGS’Yİ CEVAPLADI:

BİYOLOJİ SORUSU HATALI


Bilfen Liseleri bölüm başkanları ÖSYM tarafından açıklanan 32 soruyu inceleyerek yanıtlarını oluşturdu. Fen-34.sorunun hatalı olduğunu tespit eden Bilfen Liseleri öğretmenleri yaptıkları açıklamada, “Grafik verileri dikkate alınarak hazırlanan bu biyoloji sorusunda, kertenkele türünde eşeyin belirlenmesi çevre sıcaklığına bağlı bir modifikasyon sonucu oluşmaktadır. Aslında genetik ve çevresel faktörlerin etkisi altında ortaya çıkan bu özelliğin tamamen kromozomlardaki genetik bilgiden bağımsız gerçekleştiğini söylemek doğru olmaz. C seçeneğinde verilen bilgi yanlış kabul edilemez . Eğer seçenekte “ Erkek veya  dişi yavru oluşumu yalnızca kromozomlara bağlıdır.” denilseydi seçenek cevap olurdu. Bu soruda bilimsel bir hata yapılmıştır.” dedi. 

BİYOLOJİ SORU CEVAP VE YORUMLARIDOĞRU CEVAP C   

Yanıt: Karbonhidratların kimyasal sindirimi ağız boşluğunda ve incebağırsaktaki enzimler ile, proteinlerin mide ve incebağırsaktaki enzimlerle, yağların ise sadece incebağırsaktaki enzimler aracığı ile kimyasal sindirimi gerçekleşmektedir.

Basına sunulan kitapçıkta Fen-31.soru,  7.sınıf Fen ve Teknoloji Dersinin Vücudumuzu Tanıyalım ünitesinde, 12.sınıflar da ise Hayvan Biyolojisi ve İnsan ünitesinde Sindirim Sistemi konusu içinde değerlendirilen bir bilgi sorusudur. Soruda sindirim kanalının farklı bölgelerinde kimyasal sindirime uğratılan besin çeşitleri sorgulanmıştır.DOĞRU CEVAP C

Yanıt: Grafik verileri dikkate alındığında bu kertenkele türünde eşeyin belirlenmesi çevre sıcaklığına bağlı bir modifikasyon sonucu oluşmaktadır.   Aslında genetik ve çevresel faktörlerin etkisi altında ortaya çıkan bu özelliğin tamamen kromozomlardaki genetik bilgiden bağımsız gerçekleştiğini söylemek doğru olmaz. C seçeneğinde verilen bilgi yanlış kabul edilemez.Eğer seçenekte “ Erkek veya  dişi yavru oluşumu yalnızca kromozolara bağlıdır.” denilseydi seçenek cevap olurdu. Bu soruda bilimsel bir hata yapılmıştır.  Bu nedenle birçok öğrenci C seçeneğindeki bilginin de kısmen doğruluğunu kabul etmiş, bu durum da cevaba ulaşmayı zorlaştırmıştır. Bu sorunun hatalı olduğu tespit edilmiştir.

Basına sunulan kitapçıkta Fen-34.soru,9. Sınıf Yaşam Bilimi Biyoloji ünitesinin, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji konusunun ve 11.sınıf Kalıtım, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji ünitesi içerisinde incelenen Eşeyin Belirlenmesi konusunun kazanımlarının birlikte sorgulandığı bir sorudur.

FİZİK SORU CEVAP VE YORUMLARI


=    Yani %75’ini kaybetmiştir.


Yanıt: Aynı ortamda denge sıcaklığında olan cisimlerin sıcaklıkları eşittir. Bu nedenle 1. Yargı doğru 2. Yargı yanlıştır. 
Isı, iki madde arasında sadece sıcaklık farkından dolayı aktarılan enerji olduğundan, bir maddenin ısısından bahsetmek yanlıştır. Bu nedenle 3. Ve 4. Yargı doğru olamaz. 
Fizik müfredatında 9. Sınıf içerisinde “ ısı sahip olunan bir enerjidir.”  “Bir bardak sıcak çayın ısısı, bir bardak ılık çayın ısısından yüksektir.” Gibi iki kavram yanılgısı verilmiştir. 
“Bir cismin ısısından bahsedilemez, ısıdan bahsedilebilmesi için cisimle veya cismin bölgeleri arasında mutlak sıcaklık farkına bağlı olarak enerji aktarımı olması gerekir.”  şeklinde bir tanımlama yapılmıştır.
  
nk.sin45 = nL.sina

nk. = nL.

nL > nk

nM.sin45 = nL.sinb

nM. = nL.
nL > nM

sinb > sina
olduğundan  nM > nK
nL > nM> nK

KİMYA SORU CEVAP VE YORUMLARI


YANIT: 9.sınıf öğretim programında yer alan bileşiklerin adlandırılması konusuna ait olan bir soru.

Fosfat    iyonunun   formülü  PO4 3 –    yerine  PO3 3 –    olarak  yanlış verilmiştir.


YANIT: 9.sınıf öğretim programında yer alan kimyasal tepkime türlerinden indirgenme- yükseltgenme tepkimelerine ait olan bir soru.

I. ve II. denklemlerde  yükseltgenme sayısı değişen elementler bulunduğundan tepkimeler indirgenme- yükseltgenme tepkimesidir.

III. çözünme – çökelme,   IV. ise nötrleşme tepkimesidir.

MATEMATİK SORU CEVAP VE YORUMLARI

1.


Yanıt:

|a| = 2   ise  a = ± 2

|b| = 5  ise  b = ± 5

|c| = 6  ise  c = ± 6

c < a < b  ise  c = - 6  ,  a = -2  ,  b = 5  olduğuna göre, a + b + c = -3

 


DOĞRU CEVAP D

 

 Matematik Bölümü’nün Yorumu

Yayınlanan sorular müfredata uyumlu, uzun çözümlü soru yok ancak sadece 8 soru görebildiğimiz için sınavın tamamı hakkında yorum yapamıyoruz. Öğrencilerimizden aldığımız yorumlar; matematik sınavının zor, geometri sorularının orta seviyede olduğu yönündedir. Yine öğrencilerimizin büyük bölümü zaman problemi yaşadıklarını ifade etmişlerdir.

 TÜRKÇE SORU CEVAP VE YORUMLARI

Yanıt: Soruda verilen cümlede ilk mekanik taşıtın 1769’da yapıldığı bilgisi verilmiştir. Bu nedenle cümleden kesin olarak çıkarılabilecek tek yargı, mekanik taşıta kadar hayvan gücünün uzun yıllar kullanıldığıdır. Bu da “C” seçeneğinde verilmiştir.
Yanıt: “-yor” eki A, C, D ve E seçeneklerinde anlam kayması yoluyla geniş zaman anlamında kullanılmış, sadece” B şıkkında ise gerçek anlamı olan “şimdiki zaman” anlamında kullanılmıştır. Bu nedenle doğru yanıt “B” seçeneğidir.


Yanıt: Soruda verilen dizelerde “şimdiden”  sözcüğü zaman zarfı,  “gibi” ve dertlerimle sözcüğündeki “-le” eki edat, “veda ediyor” söz öbeği birleşik eylem, “bir” sözcüğü belgisiz sıfattır. “C” seçeneğinde belirtilen isim-fiil şiirde kullanılmamıştır. Bu nedenle yanıt “C” seçeneğidir.


Yanıt:  Soruda verilen parçada alafranga ve alaturka dondurma karşılaştırılmıştır. “Oluk oluk” ve “iç içe” sözcük öbekleri ikileme örneğidir. “Buz kalıbı gibi, buz katılığında, kar yumuşaklığında” ifadeleriyle benzetme yapılmıştır. Paragrafın tamamında alafranga ve alaturka dondurmanın özellikleri açıklanmıştır. Ancak paragrafta herhangi bir tahmin cümlesi yoktur. Bu nedenle yanıt “D” seçeneğidir.Yanıt:  Soruda verilen parçada Büyük İskender örneğinden yola çıkılarak okumanın önemi üzerinde durulurken geçmişle günümüz okuyucusu karşılaştırılmıştır. Parçaya göre okuma eylemi her ne kadar günümüzde erozyona uğramış olsa da onurlu bir eylem olduğu için her zaman önemini koruyacaktır.  . “E” seçeneği de bu önemi vurguladığı için doğru seçenektir.Yanıt: Yazar, parçada kısa öykünün parmak jimnastiği olarak görülmesine yani kolayca yazılabilir olduğunu düşünenlere itiraz etmektedir. Bu nedenle yanıt “B” seçeneğidir.Çözüm: Verilen parçada yapay zekâ uygulamalarının geliştiği ancak bu gelişmelere karşın yapay zekânın yetişkin insan zekâsının kapasitesine ulaşamadığı belirtilmektedir. Bu da I. öncülü doğrulamaktadır. Parçada diğer iki öncülle ilgili herhangi bir bilgi verilmemiştir. Bu nedenle doğru yanıt “A” seçeneğidir.


Çözüm: Küresel ısınmanın çağımızın sorunu olduğunu belirterek canlı türlerini ve ekosistemleri bu tehlikeden korumak için insanlığın çok uğraştığını ve uğraşmaya devam edeceğini belirten parçadan çıkarılacak yargı da bu doğrultuda olmalıdır. Bu nedenle doğru yanıt “B” seçeneğidir.

 

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)