adscode

CHP’den Öğretmenlik Meslek Kanunu’na tepki

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya “AKP’nin sözde öğretmenlik meslek kanununu kabul etmiyoruz” dedi.

CHP’den Öğretmenlik Meslek Kanunu’na tepki
Haberler
Güncelleme : 03-Feb-22 09:19

Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında TBMM’de, CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, TBMM Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Grup Sözcüsü Yıldırım Kaya ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunu CHP Grubu üyeleri; Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Hatay Milletvekili Serkan Topal, Muğla Milletvekili Suat Özcan, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Yozgat Milletvekili Ali Keven birlikte bir basın toplantısı düzenleyerek partilerinin görüşlerini kamuoyuyla paylaştı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifinin iki temel konuyu düzenlediğini belirten Yıldırım Kaya şunları söyledi:

“Birinci konu öğretmen kariyer basamaklarıdır.

Ancak buradaki kariyerden kasıt sadece bir ücret düzenlemesidir. Öğretmenin niteliğine ve gelişimine ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır.

İkinci konu ise öğretmenlerin 3600 ek gösterge hakkıdır.

Bu da bizim 10 Temmuz 2018 ve 19 Kasım 2021 yıllarında verdiğimiz kanun teklifi ile birlikte tüm muhalefetin gündemde tutmasıyla oluşan kamuoyu baskısındandır.

Seçim dönemlerinde söz verip, 4 yıl geçmesine rağmen sürekli sürüncemede bırakılan, hala da vermek istemedikleri, bir yıl öteledikleri ek gösterge hakkıdır.

Öğretmenlerimize 3600 ek gösterge beklentileri üzerinden havuç uzatma cüreti gösterenleri kınıyorum. Onları da yetiştiren öğretmenlere havuç uzatarak kandıracakları gafletine kapılıyorlar.

3600 ek göstergenin yürürlük tarihinin 2023 yılına bırakılması kabul edilemez. Hemen yürürlüğe sokulmamasından da anlaşılıyor ki bu bir seçim vaadi olarak kalmaya devam edecektir.

Ayrıca geçmiş dönemde birinci dereceden emekli olmuş tüm öğretmenleri de kapsadığının açıkça belirtilmesi gerekiyor.

Bu kanun saraya ve AKP’ye ait olabilir, ama öğretmenlere ait değildir!

Çalışma barışını bozacak bir kanundur.

Geleceğimizi emanet ettiğimiz, “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, nesiller” yetiştirecek olan öğretmenlerimize karşı, geçte olsa sorumluluklarımızı yerine getirecek, öğretmenlerimizin sorunlarının çözümüne katkı sunacak  “Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu çıkartmalıyız.

23 Kasım 2018 yılında hazırladığımız “Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi”mizdeki önerilerimize ilişkin görüşlerimizi paylaşmak istiyorum.

Öğretmenlik Meslek Kanunu;  resmi ve özel eğitim-öğretim kurumlarında görev yapan eğitim çalışanlarının yetiştirilmesini, istihdamını, çalışma usul ve esasları ile görev yetki, hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Öğretmenlik Meslek Kanunu’na göre; Milli Eğitim Bakanlığı ile Öğretmen Yetiştirme ve İstihdam Kurulu eşgüdüm içinde, öğretmen ihtiyacına göre, planlı bir şekilde, eğitim fakültelerinin her yıl toplam kontenjanını belirler.

Öğretmenlik Meslek Kanunu’na göre;  Öğretmen yetiştirme süreci hizmet öncesi ve hizmet içi olmak üzere iki bölümde ele alınır. Hizmet öncesi eğitim, Eğitim Fakültelerinde; hizmet içi eğitim ise öğretmenin mesleki gelişim ihtiyacına göre Türkiye Eğitim Bilimleri Akademisi tarafından yapılır.

Öğretmenlik Meslek Kanunu’na göre öğretmenlik mesleği; Eğitim Fakültelerinden mezun olunarak ve aday öğretmenlik sürecinin tamamlanmasıyla kazanılan özel bir uzmanlık mesleğidir. Öğretmenlik mesleğine aday öğretmen olarak girilir. Aday öğretmenlik; Eğitim Fakültelerini bitiren ve TÖDEM sınavında başarılı olanları kapsar.

Öğretmen atamalarında mülakat uygulaması yapılmaz!

Öğretmenlik Meslek Kanunu’na göre; öğretmenlik mesleğine aday öğretmen olarak girilir. Adaylık süresi,  en az bir, en fazla 2 yıldır.   Öğretmenlerin atanmasında mesleki yeterlilik ve liyakat esastır.   Aday öğretmen belirlemelerinde siyasi şaibelere neden olacak seçme usulleri uygulanamaz.   

Öğretmenlik Meslek Kanunu’na göre; Öğretmenlerin, yaşam standartlarının yükseltilmesi, mesleki gelişimlerinin sürekliliği ve öğretmenlik mesleğinin saygınlığının korunması için ekonomik hakları teminat altına alınır.

Bu kapsamda;

 

 • Öğretmenlerin aylık ücretleri ilk göreve başladığında en yüksek devlet memuru maaşının brüt tutarının % 50’sinden aşağı olamaz.
 • Öğretmenlere 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde birer maaş ikramiye verilir.
 • Emekli ve çalışan öğretmenlerin maaşlarının hesaplanmasında 3600 ek göstergesi esas alınır.
 • Daha önce emekli olan öğretmenler de 3600 ek gösterge hakkından yararlanır.
 • Öğretmenlere eğitim öğretim dönemi başında bir maaş tutarında hazırlık ödeneği verilir.
 • Özel okullarda çalışan öğretmenlerin ücretleri, resmi okullarda çalışan aynı hizmet süresindeki öğretmenlerin en düşük maaşından daha düşük olamaz.
 • Öğretmenlere, Bakanlığın ve Kültür Bakanlığının yayınlarından % 50 oranında indirim sağlanır.
 • Öğretmenlere, çalıştıkları her dört yıla, bir yıl, fiili hizmet zammı verilir.
 • Öğretmenlerin çalışma koşulları ve ekonomik hakları ILO ve UNESCO’nun ilgili tavsiye kararlarına aykırı olamaz.

Öğretmenlik Meslek Kanunu’na göre; mesleğe ilk kez giren eğitim personeline, ilk aylıkları ile birlikte, aylıklarının en az üç katı tutarında donatım ödeneği verilir.

Öğretmenlik Meslek Kanunu’na göre;  Öğretmenlere konut sağlanır. Sağlanamayan yerlerde rayiç bedel üzerinden konut kirası ödenir.

Öğretmenlik Meslek Kanunu’na göre; Bakanlık, her derece ve türdeki eğitim personeli gereksinimini içeren atama ve yer değiştirme kılavuzunu, atama ve yer değiştirme tarihinden en az iki ay önce uygun yöntemlerle açıklar.  Bakanlık, başvurunun belirli bir taşra birimi (il, ilçe, köy, kurum) için yapılmasını da kararlaştırabilir.

Öğretmenlik Meslek Kanunu’na göre zorunlu hizmet; Bakanlık, yatılı, burslu, aylıklı, izinli olarak öğrenim gören eğitim personeline, öğrenim gördüğü alanda en az öğrenim süresi kadar zorunlu hizmet koyar. Bakanlık, eğitim hizmetlerinin tamamı ya da bir kısmı için zorunlu bölge hizmeti koyabilir; eğitim personelini bu bölgelerde dönüşümlü olarak çalıştırabilir.  Sağlık ve eş durumu ile ilgili istisnalar saklıdır.”


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
  0 Yorum
 • Yorumu Gönder
 • Diğer Yorumlar (0)