adscode
adscode
adscode testttt
adscode oguzzz

Doğa Koleji LGS'yi değerlendirdi

"Sınavda bağlamsal soruların yanı sıra kazanım kavrama sorularının da yer aldığı görülmektedir. Sözel ve sayısal oturum testlerinin her birinde, belirleyici sorular yer almaktadır."

Doğa Koleji LGS'yi değerlendirdi
LGS

Liseye Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezî sınav, 2 Haziran 2024 Pazar günü yapıldı. Sınav kapsamı; bilgiyi öğrenmek kadar öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma ve eleştirel düşünme gibi becerilerini ölçmek üzerine yapılandırılmıştır. Doğa Koleji, eğitim felsefesinin temelini oluşturan okuduğunu anlama programı ve bu program çerçevesinde geliştirdiği tüm eğitim dokümanları ve uygulamalarıyla ön plandadır. Doğa Koleji ortaokul bölüm başkanları, disiplinli çalışmayı ilke edinmiş ve zaman yönetimi konusunda başarılı öğrencilerin daha yüksek başarı düzeyine sahip olacağını belirtti. Sınavda bağlamsal soruların yanı sıra kazanım kavrama sorularının da yer aldığı görülmektedir. Sözel ve sayısal oturum testlerinin her birinde, belirleyici sorular yer almaktadır.

Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı Gülşen Aksu, sınavdan sonra öğrencilerin ruhsal durumlarını desteklemek amacıyla velilere çeşitli tavsiyelerde bulundu:

Öğrenciler sınav sonrası erken kalkmanın ve sınav stresiyle başa çıkmanın etkisiyle kendilerini yorgun ve bitkin hissedebilir. Bu durum gayet doğaldır. Veliler, sınavdan sonra düzenleyecekleri sosyal etkinlikleri öğrencilerin fikirlerini alarak planlamalıdır. Bu, onların daha iyi hissetmelerine katkıda bulunabilir.

Bazı öğrenciler sınavla ilgili tüm duygu ve düşüncelerini ifade etme ihtiyacı duyarken, bazıları konuşmak istemeyebilir. Ebeveynler bu süreçte sabırlı olmalı ve öğrenciyi konuşması için zorlamamalıdır. İletişime açık bir tutum sergileyerek çocuklarının kendilerini ifade etmeye hazır olduklarında konuşmalarını beklemeleri önemlidir. Öğrencilerle iletişim kurarken beden dilinin söylenenlerle uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Beden dili, öğrencilerin kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olabilir. Sınav sonucundan bağımsız olarak önemli olanın sınava hazırlık sürecinde öğrencilerin gösterdiği çaba olduğunu çocuklara hissettirmek çok önemlidir.

28 Haziran’da açıklanacak sınav sonuçları ve yayımlanacak tercih ve yerleştirme kılavuzundaki takvime uygun olarak tercih dönemi dikkatle değerlendirilmelidir. Merkezî ve yerel tercihlerin, öğrenciyi yakından tanıyan uzmanlar ile yapılması büyük önem taşımaktadır. Bu tavsiyeler, sınav sonrası öğrencilerin psikolojik sağlığını desteklemek ve onlara daha olumlu bir süreç sağlamak için son derece değerlidir. Velilerin çocuklarının yanında olması ve onlara destek vermesi, onların gelecekteki başarılarına olumlu etkiler yapacaktır. Doğa Koleji rehberlik bölümü olarak bu yıl da geçen yıl olduğu gibi tercih dönemlerinde sınava giren veya girmeyen tüm 8.sınıf öğrencilerine alanında uzman rehberlik kadrosu ile tercih danışmanlığı verilecektir.

TÜRKÇE

TÜRKÇE, DİL ZENGİNLİĞİ VE ZAMAN YÖNETİMİ BECERİSİ GEREKTİRİYOR

DOĞA KOLEJİ ORTAOKUL KOORDİNATÖRÜ VE TÜRKÇE BÖLÜM BAŞKANI

Dr. ÇİĞDEM MOLLAİBRAHİMOĞLU

Türkçe dersi Öğretim Programı’nın temel amacı; öğrencilerin dili en yetkin biçimde kullanabilmelerini, Türkçenin anlam derinliği ve zenginliğine hâkim olmalarını sağlamaktır. Bu anlamda Türkçe dil becerilerini geliştirmek, uzun ve süreklilik arz eden bir süreç gerektirmektedir. Sınavın Türkçe testi de bu birikimi ölçmeye dayalı ve oldukça ayırt edici soruların da yer aldığı bir formdadır.

Türkçe testinde bu yıl da okuduğunu anlama ve yorumlama, anahtar beceridir. Bu beceri; gerek sözcük, cümle ve paragrafta anlam gerek de grafik-tablo sorularıyla sınanmıştır. Bu sorularda işlem basamaklarını takip etmek, çıkarımda bulunabilmek, haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettiğini tespit edebilmek önemli. Ana dil eğitiminde sarmal bir şekilde dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma etkinlikleriyle yorum becerisi gelişmiş ve okumayı günlük hayatının bir parçası hâline getirmiş öğrencilerin, sınavı bir adım önde tamamlayabileceğini söyleyebiliriz. Söz varlığının geliştirilmiş olması; metin tamamlama, içerik yorumlama sorularında da öğrencileri bir adım öne çıkarmıştır. “Gözlem, tasarı, karşılaştırma” gibi kavramların bilinmesi de yorum becerisini desteklemektedir. Bu durum, branş bazlı bazı teknik bilgilerin bilinmesinin de önemini ortaya koymaktadır. Dil bilgisi ve yazım-noktalama soruları, konu tekrarı yapan ve bol soru çözen öğrenciler için yapılabilir düzeydedir. LGS Türkçe sorularının yapılabilmesinin, geçmişten gelen bir dil birikimin olmasına ve okuma becerisinin gelişmiş olmasına bağlı olduğunu önemle vurgulamak gerekir.

MATEMATİK

MATEMATİKSEL İŞLEM BECERİSİ ÖLÇÜLMÜŞTÜR

DOĞA KOLEJİ MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANI BERİVAN DÜLGER

Matematik test soruları, Millî Eğitim Bakanlığı 8.sınıf müfredatına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. Beklenildiği gibi matematik testinin tamamı; öncelikle kazanım bilgisi, sonrasında düşünme ve dikkat becerisi gerektiren sorulardan oluşmaktadır. Görseller kullanılarak zenginleştirilen sorular okuduğunu anlamaya, bilgiyi kullanarak çözüm üretmeye dayalıdır. Testin soruları, problem çözme yeteneğini, matematiksel işlem ve analitik düşünme becerilerini ölçmektedir. Anlatımı açık olan matematik soruları dikkatli okunup yorumlanabildiğinde öğrencileri doğru sonuca götürmektedir. Sınavda, öğrencilerin sınava hazırlık sürecinde kullandıkları dokümanlarda sıkça karşılaştıkları sorularla benzer soruların olduğu görülmektedir.

FEN BİLİMLERİ

FEN BİLİMLERİ TESTİ BİLGİ HÂKİMİYETİ VE YORUM BECERİSİNİ GEREKTİRİYOR

DOĞA KOLEJİ FEN BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANI M. FATİH TÜFEKÇİ

Fen bilimleri sınavında tüm ünitelerinden soru sorulmuş olup, MEB müfredat ve kazanımlarına uygundur. Sınav sorularının bilgi hâkimiyeti ve yorum becerisini ölçmeye yönelik olduğu görülmektedir. Deneysel düzeneklerin ve günlük yaşamdan örneklerin kullanıldığı metin, grafik ve görsellerin yer aldığı sorulardan özellikle “Basit Makineler” ünitesinden gelen soruların derinlemesine düşünme becerisi gerektirdiği söylenebilir.

Müfredat ve kazanımlara hâkim, okuduğunu anlayarak yorum yapabilen öğrencilerin zorlanmadan başarılı bir şekilde yapabilecekleri bir sınav uygulaması olmuştur

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

KAVRAM BİLGİSİNİN ÖN PLANDA OLDUĞU, BİLGİDEN HAREKETLE YORUMLAMA YETENEKLERİNİN ÖLÇÜLDÜĞÜ BİR SINAVDI.

DOĞA KOLEJİ SOSYAL BİLGİLER BÖLÜM BAŞKANI ÇİĞDEM KARAKAŞ

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi soruları ilk altı ünite kazanımları doğrultusunda hazırlanmıştır. Sınav, dersimiz öğretim programına uygun ve zorluk seviyesi bakımından orta düzeydedir. Derinlemesine düşünme becerisi gerektiren iki soru bulunmaktadır. Sorular genel itibarıyla öğrendiği bilgileri yorumlayabilen, bilgiden hareketle sonuca ulaşabilen ve kazanımlar arası ilişki kurarak bilgileri transfer edebilen öğrencilerin çözebileceği şekilde hazırlanmıştır. Sorular yıl içinde yayımlanan örnek sorular ile çalışma sorularında karşımıza çıktığı gibi öğrencilerin verilen metni yorumlama yeteneğini ölçer niteliktedir. Ünite kazanımlarına ve kavramlarına hâkim, düzenli konu tekrarı yaparak soru çözen öğrencilerimiz sınav sürecini başarıyla tamamlamıştır.

İNGİLİZCE

İNGİLİZCE TESTİNİN ODAK NOKTASI: TEMEL OKUMA VE ANLAMA BECERİLERİ

DOĞA KOLEJİ İNGİLİZCE BÖLÜM BAŞKANI ŞEBNEM GÖCECİ KUŞCU

Yabancı Dil İngilizce soruları, Millî Eğitim Bakanlığının müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.
Sınav sorularının, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan örnek sorulara göre daha kısa ve genel olarak daha basit bir yapıya sahip olduğu görülmektedir.

Sorular, öğrencilerin dikkatli bir şekilde okuma ve anlama yeteneklerini ölçmektedir. Genel olarak soruların çözümü okuduğunu anlama becerisine dayanmakta olup analiz ve yorumlama gerektirmemektedir. Soru kökleri net ve anlaşılır olmakla birlikte hem olumlu hem de olumsuz soru formları da sınavda kullanılmıştır. Bu nedenle, okuduğunu anlayabilen ve içselleştirebilen öğrencilerin sınavda başarılı olması beklenmektedir. İngilizce soruları, temel okuma ve kelimeyi anlamlandırabilme becerilerine dayanarak çözülebilecek düzeydedir. Konuyla ilgili bilgiye hâkim olan öğrenciler, soruları hızlıca çözebilirler. Bu nedenle, doğru stratejilerle İngilizce testinde başarı elde etmek mümkündür.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

DÜŞÜNSEL BECERİLERİ ÖLÇEN BİR SINAVDI

DOĞA KOLEJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ BÖLÜM BAŞKANI ABDULLAH ALBAYRAK

2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen LGS sınavında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşına ait soruların ölçme-değerlendirme kriterlerine uygun olarak hazırlandığı görülmektedir. Sınavda yer alan sorulara genel olarak baktığımızda ders içi kazanımların kapsamlı bir şekilde sorulara dağıtıldığı görülmektedir. Soruların, MEB tarafından yıl boyunca yayımlanmış örnek sorulara benzer şekilde hazırlandığı görülmektedir. Sorular bilgi içerikli olmakla birlikte aynı zamanda düşünsel becerilere de dayalıdır.

Sorular, sıkılmadan okunabilecek şekilde ve anlaşılır tarzdadır.

Sorularda verilen ayet, hadis ve örnek olaylar ile konular arasındaki ilişki ön plandadır. Hz. Muhammed'in  -oğlunun vefatı esnasında yaşanan güneş tutulmasını vefat olayı ile ilişkilendiren- bazı sahabileri uyararak Güneş belli bir hesaba göre hareket etmektedir. Kimsenin vefat etmesiyle güneş tutulmaz şeklinde geçen diyalogda evrenin yasalarına vurgu yapması

bunun somut örneğidir. Sınavda buna benzer sorularla öğrencilerin dersin amaçlarına uygun çıkarımlar yapması hedeflenmiştir.

2024 LGS sınavında din olgusu ile dini ve ahlaki değerlerin tanımsal olarak öğrencinin zihnine yerleştirilmesi değil, tüm bu değer ve olguların öğrencide farkındalık uyandırarak ona kazandırılmasının hedeflendiği görülmektedir.

Orta zorluk seviyesinde olduğu görülen soruların, öğrencilerimize yıl boyunca yapmış olduğumuz deneme sorularına oldukça yakın olduğu görülmektedir.

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)