https://dogakoleji.k12.tr/basvurular/lgs

ERG Raporu yayımlandı: Eğitimde sık ve ani karar değişiklikleri güveni zedeledi!

Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) yayımladığı Eğitim İzleme Raporlarının 2021 yılına ait ilk dosyası olan Eğitim Yönetişimi ve Finansmanı, dün ERG’nin YouTube kanalında gerçekleşen bir panelle kamuoyuna sunuldu.

ERG Raporu yayımlandı: Eğitimde sık ve ani karar değişiklikleri güveni zedeledi!
Eğitim
Güncelleme : 11-Jun-21 18:31

Dosyada salgınla birlikte gündeme gelen acil ihtiyaçlar ile üst politika belgelerinde yer alan hedefler arasındaki ilişkinin önemine dikkat çekiliyor ve salgın döneminde ortaya çıkan belirsizlik nedeniyle artan paydaşlar arası güven ihtiyacı inceleniyor.

Eğitim Reformu Girişimi 2008’den bu yana eğitim alanında yaşanan gelişmeleri izliyor, değerlendirmelerini Eğitim İzleme Raporları aracılığıyla paylaşıyor. Eğitim İzleme Raporu 2021, ERG tarafından yayımlanan 14. izleme raporu olma özelliği taşıyor. Eğitim politikalarını daha uzun süre gündemde tutmak amacıyla, sene içinde farklı dosyalar halinde yayımlanan raporun ilk dosyası olan Eğitim Yönetişimi ve Finansmanı 9 Haziran 2021, Çarşamba günü ERG YouTube kanalında canlı yayımlanan etkinlikle kamuoyuna sunuldu. Etkinlikte dosyanın yazarları ERG Araştırmacısı Özgenur Korlu, Politika Analisti Müge Bakioğlu ve ERG Politika Analisti Ekin Gamze Gencer raporun temel bulgularını sundu. Rapor sunumunu, ERG Araştırmacısı Umay Aktaş Salman’ın moderasyonuyla ve rapor yazarlarının katılımıyla gerçekleşen tartışma bölümü takip etti.

Etkinliğin açış konuşmasını raporun yazarlarından ve Eğitim İzleme Raporu 2021’in koordinatörü olan  Ekin Gamze Gencer gerçekleştirdi. Konuşmasında ERG’nin kurulduğu 2003 yılından bu yana eğitim sistemini COVID-19 ölçeğinde, hızında ve şiddetinde etkileyen başka bir durum olmadığını belirten Gencer, “Salgın belirsizliği yüksek bir dönemi de beraberinde getirdi. 2020-21, salgın koşulları altında tamamlanan ilk eğitim-öğretim yılı olacak. Eğitim İzleme Raporu 2021: Eğitim Yönetişimi ve Finansmanı’nda eğitimi güncel gelişmeler ve salgının etkileri çerçevesinde ele aldık.” dedi. ERG’nin bulgularını ve saptamalarını paylaştığı en önemli araçlardan biri olan Eğitim İzleme Raporlarının kapsamlı ve çok paydaşlı bir çalışmanın ürünü olduğunu belirten Gencer, sürece katkısı olan tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti.

Raporun ana yazarları Özgenur Korlu ve Müge Bakioğlu, dosyanın dört ana başlığı ve dosyada öne çıkan altı ihtiyaç üzerinden sunumu gerçekleştirdi. Konuşmasına üst politika belgelerine yönelik ihtiyaçlara değinerek başlayan Bakioğlu, stratejik planlara göre oluşturulup yıllık olarak bütçelendirilen faaliyetlerin ek politika tedbirleri gerektiren akut ihtiyaçlar ve yeni sorunlar karşısında yapısal bir sınırlılık oluşturduğunu belirtti. Bakioğlu, “Üst politika belgelerindeki hedefler ve göstergeler arasındaki uyuma da dikkat çekmek gerekiyor. Yeni göstergelerin izlemenin sürekliliğine olanak sağlamasına ve şeffaf bir biçimde paylaşılmasına ihtiyaç var.” dedi.

Konuşmasında COVID-19 döneminde artan güven ihtiyacına da değinen Bakioğlu, “Okulların açılması ve hem okul içi ölçme değerlendirme uygulamaları hem de ulusal sınavlarla ilgili sık değişen kararlar ve belirsizlikler güven ilişkilerini zedelemiş görünüyor.” diyerek, yapılan değişikliklerin gerekçelere dayandırılarak ve şeffaf bir şekilde iletişiminin yapılmasının gerekliliğini belirtti.

Eğitim finansmanı bölümünü sunan Özgenur Korlu ise konuşmasında eğitime ayrılan kaynakları değerlendirdi. Kaynakların sınırlı olduğu ve COVID-19 salgınıyla birlikte kaynak ihtiyacının arttığı düşünüldüğünde maliyet-etkililik analizi çerçevesinde planlama yapılması ihtiyacı bulunduğunu belirten Korlu, “Ücretsiz ve nitelikli eğitim bir haktır. Bu hakkın tüm çocuklar için güvence altına alınması sosyoekonomik eşitsizliklerin eğitim üzerindeki etkilerini zayıflatacaktır.” dedi.

Raporun sunumundan sonra sözü alan Umay Aktaş Salman, “Eğitimin yönetişimi eğitimdeki diğer konulara göre daha az konuşulan bir konu ve kavram. Oysa raporda da belirtildiği gibi eğitim hizmeti sağlanırken eğitimin yönetişimi çok önemli.” diyerek paneli başlattı.

Panelde ilk sözü alan Bakioğlu, “Yönetişimi tanımlarken referans aldığımız hesap verebilirlik, şeffaflık, eşitlik, kapsayıcılık, katılımcılık gibi kavramlar iş yapış şeklimizin sonucunda somutlaşıyor. Günün sonunda asıl amaç diyebileceğimiz çocuğun yüksek yararını ve iyi olma halini korumaya alan da bu ilkelere bağlılık oluyor.” diyerek, yönetişim alanındaki izleme ve değerlendirmede, karar ve politikaların içeriklerinin yanı sıra uygulama süreçlerinin incelenmesinin önemini vurguladı.

Salgın sürecinde pek çok yeni aktörün de eğitim ekosistemine dahil olduğunu belirten Bakioğlu, “Bu aktörler farklı öncelikleri temsil edebiliyorlar. Sağlık riskleri ile eğitim kayıpları arasında önceliklendirmenin yapılmasını sağlayacak karar alma modellerine ihtiyaç var.” dedi. Bakioğlu ayrıca güven ihtiyacı, paydaşlar arası şeffaf iletişim ve kararların yerelde alınması gibi öne çıkan ihtiyaçlara da değindi, dosya kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde dile getirilen saha deneyimlerini aktardı.

Panelde konuşan Özgenur Korlu ise COVID-19’un MEB bütçesine etkisi, salgınla birlikte doğan yeni harcama ve yatırım ihtiyaçları konularına değindi. Son iki yıldır yatırım harcamalarında yaşanan artışı olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Korlu, kaynak ayrılan ve Dünya Bankası kredisiyle gerçekleşen iki önemli proje olan Okullarda Afet Riskinin Yönetimi Projesi ve Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi’ni detaylandırdı. 

Konuşmasında eğitime yapılan harcamaları da değerlendiren Korlu, hanehalkı harcamalarının sürdürülebilir olmadığının, salgının yarattığı işsizlik, internet ve donanım gerekliliği gibii öngörülemeyecek durumlar karşısında eğitimin etkilenmemesi için eğitime ayrılan kaynaklarda hanehalkı harcamalarının payının artmaması gerektiğinin altını çizdi.

Eğitim İzleme Raporu 2021: Eğitim Yönetişimi ve Finansmanı dosyasında salgınla birlikte gündeme gelen acil ihtiyaçlar ile üst politika belgelerinde yer alan hedefler arasındaki ilişkinin önemine dikkat çekiliyor ve salgın döneminde ortaya çıkan belirsizlik nedeniyle artan paydaşlar arası güven ihtiyacı inceleniyor. Ayrıca, maliyet-etkililik analizi çerçevesinde eğitime ayrılan kaynakların nasıl daha etkili, hakkaniyetli ve kapsayıcı kullanılabileceği, salgın koşullarının ortaya çıkardığı acil ihtiyaçlar da göz önünde bulundurularak tartışılıyor.

 

Raporu incelemek için: https://www.egitimreformugirisimi.org/egitim-izleme-raporu-2021-egitim-yonetisimi-ve-finansmani/


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)