adscode

Genç İşsiz Oranını Tersine Çevirmek İçin Yenilikçi Çözümler

"İşsiz Kuşak: Küresel Genç İşsizliği Sorunu" başlıklı rapor, dünya genelinde her geçen gün artan genç işsiz oranını tersine çevirmek için yenilikçi çözümler sunuyor.

Genç İşsiz Oranını Tersine Çevirmek İçin Yenilikçi Çözümler
Türkiye'den Haberler
Türkiye'deki genç insanların (15-24 yaş), 2013'te yüzde 17 olan işsizlik oranı bugün yüzde 18,9'a ulaştı. Citi Foundation tarafından desteklenen Junior Achievement Worldwide'ın (Genç Başarı Eğitim Vakfı) geçtiğimiz günlerde yayınladığı rapora göre, belli bir süre yapılacak ciddi müdahalelerle, giderek artan seviyelerde seyreden genç işsizliğinin önüne geçilebilir.
 
"İşsiz Kuşak: Küresel Genç İşsizliği Sorunu" başlıklı rapor, küresel ölçekte genç işsizliğinin sebep ve sonuçlarını masaya yatırarak, bölgesel farklılıkların ve bakış açılarının altını çiziyor. Rapor ayrıca, bu sorun karşısında gelecek vadeden çözümler ve özel durumlara uygun yaklaşımlar sunuyor.
 
Rapora göre, dünya genelinde yaşları 15 ile 24 arasında değişen yaklaşık 600 milyon genç işsiz var. Halihazırdaki toplumsal ve ekonomik etkilerle son on yılda yavaş fakat sistemli bir şekilde büyüyen bu sorunun nedenleri arasında  işverenlerle genç işçi adayları arasındaki yetenek uyuşmazlığı ve verimli çalışılmasına engel teşkil eden iş güvence koşulları yer alıyor.
 
Her sektör kendine özgü sorunlarla karşı karşıya
Türkiye özelinde durum şöyle özetleniyor: Genç işsizliğine katkıda bulunan faktörler arasında işyerlerinin gerektirdiği becerilere sahip olmamak, yetersiz mesleki eğitim ve deneyimli çalışanları (çoğu erkek) koruyan katı istihdam mevzuatı yer alıyor. Süregelen bu genç işsizliği rakamları Türkiye ekonomisine olumsuz yansıyor. Ayrıca, Türkiye'deki çocuk işçilerin oranının yüksek olmasının, sosyal eşitsizliği körükleyen nedenlerden biri olduğu belirtiliyor.  6 ile 17 yaş arasındaki çocukların yüzde 6'sı çalışıyor ve asgari ücretin altında maaş alıyor. Bu yaş grubundaki çocukların yüzde 15'ten fazlası okula gitmiyor. Bu da, küresel ekonomi krizinin bir sonucu olarak, çocuk işçiliğinin nasıl arttığının ve çocukları temel haklarından nasıl yoksun bıraktığının bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.
 
Genç Başarı Eğitim Vakfı Başkanı Engür Rutkay konuyla ilgili şu yorumu yapıyor: "Bu sorun bir gecede ortaya çıkmadı, son yıllarda ağır ağır ama sistematik bir şekilde büyüdü. En önemli nedenler arasında, işverenlerin genç adaylarda aradıkları fonksiyonel becerileri bulamaması, mevcut eğitim sisteminin gençlerin istihdam edilebilirlik yeteneklerini geliştirme konusunda yetersiz kalması ve girişimciliğin halen bir kariyer seçeneği olarak algılanmaması öne çıkıyor diye düşünüyorum. Verimli çalışılmasına engel olan iş güvencesi koşullarının da bunda payı büyük."
 
Raporda vurgulanan müdahaleler arasında hükümetler, işverenler, eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşları arası işbirliği yapılması ve kalıcı bir değişim sağlanabilmesi için bu işbirliğinin uzun bir döneme yayılması yer alıyor. Buna ek olarak, her bölgenin kendine özgü sorunlarıyla başa çıkabilmek için yaratıcı yerel çözümler geliştirmenin öneminin de altı çiziliyor. Bunlar şöyle sıralanıyor:

·         İş sahalarını ve emek talebini çoğaltmak için yaratıcı politikalar üretmek, özel sektör-üniversite-sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini geliştirici inisiyatifler oluşturmak,
·         Gençleri iş piyasasına daha iyi hazırlamak, istihdam edilebilirlik konusunda ilk ve -orta okuldan itibaren güçlendirici, yetkinlikleri geliştirici programları devreye sokmak,
·         Mesleki ve teknik Eğitim konusunda etkin ve verimli politikalar geliştirmek, üretken çalışma ortamını desteklemek,
·         Finansal okur-yazarlık konusunda farkındalık yaratmak, ilkokul çağlarından itibaren bilinçli ve akıllı tüketiciler yetiştirmek,
·         Girişimciliği desteklemek, ilk-orta okullardan itibaren girişimcilik eğitimini yaygınlaştırmak.
 
Bu konularda harekete geçilmesinin önemini vurgulayan Genç Başarı Eğitim Vakfı Başkanı Engur Rutkay, "Bu rapor, küresel boyutta genç işsizliği sorununa dikkat çekiyor, gençlerin ekonomik gelişiminde her birimizin alması gereken roller olduğuna dair bir tartışma başlatmayı hedefliyor. Genç Başarı olarak bizler genç işsizliği gibi kritik bir sorunla başa çıkabilmek için Türkiye genelinde tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaya hazırız" diyor.
 

Raporun tamamına www.jaworldwide.org adresinden ulaşılabiliyor.
Genç Başarı ve eğitim programları ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için www.gencbasari.org veya www.3xgencbasari.org adreslerini ziyaret edebilirsiniz.
 

 

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)