adscode

Gözde Liseler!- Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi

Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi'ni tanıyalım..

Gözde Liseler!- Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi
Eğitim
OKULUN TARİHÇESİ

Kabataş Erkek Lisesi, 1908 yılı şubat ayında Kaba- taş semtinde Esma Sultan Konakları’nda daha önce kapatılmış olan Aşiret Mektebi’nin yerine açıldı.

18 Mayıs 1908’de yedi sınıf, 276 öğrenci ile öğ- retime başlayan okulun kurucusu ve ilk mudürü Aynizâde Hasan Tahsin Bey’ dir. Okul, 17 Kasım 1913’te ilkokul kısmının da açılmasıyla on iki sınıflı “Kabataş Sultanisi” haline getirildi.

1919’dan itibaren yatılı ve gündüzlü olarak eğitim ve öğreti- mini sürdüren “Kabataş Sultanisi” 1923-1924 ders yılından itibaren sultanilerin kaldırılması üzerine “Kabataş Erkek Lisesi” adını aldı.

1928-1929 ders yılı başında Kabataş’taki eski binaların yetersizliği nedeniyle Beşiktaş Ortaköy’de, 1867-1875 yılları arasında Feriye Sarayları olarak inşa edilen bugünkü binalarına taşındı. Okul işleyişi ile ilgili ilk değişme, 1931 - 1932 ders yılında Feriye Sarayları’nın kapalı maneji olarak düşünülen yerin okulun kapalı salonuna dönüştürülmesiyle başladı.

1934 yılında okul bahçesinde yer alan ve Ağalar Dairesi adıyla bilinen cadde üzerindeki eski bina, onarılarak konferans salonu ve laboratuvarların yer aldığı, kültür binası olarak kullanıma açıldı.
 

Öğrenci sayısının artması sonunda 1941-1942 ders yılında okulun orta kısmı kapatılarak aynı binada yalnız lise olarak öğretime devam edildi. 1949’da Feriye Sarayları’nın üçüncüsü olan ve o tarihe kadar Beşiktaş Ortaokulu olarak kullanılan bölüm de “Pansiyon Binası” olarak liseye devredil- di. Günümüzde yabancı dil öğrenmenin gerekliliği ve genel liselerimizdeki dil öğretiminin yetersizliğinin giderilmesi amacıyla Kabataş Erkek Lisesi’ne Anadolu liselerinden farklı bir statü (Süper Lise) kazandırılması düşünüldü. Türkçe eğitim yapılarak lise önüne bir yıl hazırlık sınıfı açılması, Lise 9,10,11, sınıflarda takviyeli olarak İngilizce okutulması esasına dayanan yönetmelik hazırlandı.

Böylece 1992-1993 Eğitim Öğretim yılında okulumuza kazandırılan yeni statü çerçevesi içinde karma eğitime geçildi. Okulun yeni statüye kavuşması öğrenci ve veliler arasında ilgiyi arttırdı. Bu nedenle İl dışından Okulumuzu kazanan kız öğrencilerin yatılı olma isteğini karşılamak amacıyla 1994 – 1995 öğretim yılından itibaren yatılı kız öğrenci alınmaya başlandı. 1995-1996 öğretim yılı sonunda Kabataş Erkek Lisesi Karma eğitimin ilk mezunlarını verdi. 1998-1999 öğretim yılından itibaren Anadolu Lisesi statüsüne alındı. 2006-2007 öğretim yılında Anadolu Liseleri arasında “Hazırlık artı 4 Yıl” öğrenim uygulayan Lise statüsü kazandı. 15 Mayıs 2008’de İngiltere Kraliçesi İstanbul’a geldiğinde ilk olarak okulumuzu ziyaret etti ve 100.Yıl anıtımız önünde okul şeref defterini imzaladı. Halen Hazırlık + 4 yıl Eğitim Süresi uygulanan Kabataş Erkek Lisesinde Hazırlık sınıflarında 4 sınıf İngilizce 2 sınıf Almanca temel dil olmak üzere eğitim verilmektedir.
 

OKUL MÜDÜRÜ- Fatih Güldal

Aslen Trabzon´un Köprübaşı ilçesi K.Doğanlı köyünden olup 1978 yılında Gemlik´te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa´da tamamladıktan sonra 1996 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü kazandı. 2000 yılında aynı üniversitenin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde yüksek lisans programına başlayıp 2003 yılında "Fetihten Osmanlılara Kadar Sinop Şehri´nin Tarihi" teziyle buradan mezun oldu. 2000 yılından beri çeşitli kurumlarda öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 2015 Ağustos itibariyle Kabataş Erkek Lisesi’ne müdür olarak atandı.
 

Yayınlanmış Çalışmaları:
1-İstanbul’un 100 Kaybolan Eseri, Kültür Aş Yayınları, 2009.
2-Osmanlı’dan Günümüze Temizlik Tarihi- Tanzifat-ı İstanbul, (M. Mazak ile birlikte) Yeditepe Yay. 2011
3-İstanbul’un 100 Mektebi ve Medresesi (Yrd.Doç Dr. M.Göleç ile birlikte), Kültür Aş, 2012
4-Evliya Çelebi’nin Dünyası Harita Sergisi, (M.Fatih Can ile birlikte) Kültür Bakanlığı, 2011
5-Esenler’in Tarihi, (Dr. A.Uçar ile birlikte), Esenler Belediyesi Yayınları, İstanbul 2003.
6-İstanbul’un Kitabı Fatih, c.II-III, (editörlük) Fatih Belediyesi Yayınları, 2013
7-İstanbul’un 100 Kaybolan Eseri,(Değiştirilmiş, Gözden geçirilmiş 2. Baskı) Kültür Aş Yayınları, 2014
8-Dersaadet´in Sur Kapıları, İstanbul 2016

İMKANLAR

Öğretmen : 67
Öğrenci : 963
Derslik : 30<
 

Müzik Sınıfı : Yok
Resim Sınıfı : Yok
BT Sınıfı : Var
Misafirhane : Var
Kütüphane : Var
Fen Labaratuarı : Var/ Sayısı 3
Hazırlık Sınıfı : Yok
Konferans Salonu : Var
Atölye-İşlik : Var/ Sayısı 2
Spor Salonu : Var
Yemekhane : Var
Kantin : Yok
Revir: Yok
Bahçe : Var
 

Taban Puanı: 495,444

BAŞARILARI

ÖSYM'nin sıralamalarına göre YGS'de en başarılı ikinci lise olan Kabataş Erkek Lisesi LYS'de birinci sırada.

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    1 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (1)