adscode

İlkokul düzeyindeki özel eğitimde branş öğretmeni talebi

Anadolu Eğitim Sendikası, özel eğitim sınıf veya uygulama okullarında, ilkokul kademesindeki derslere de branş öğretmenlerinin girmesini talep etti.

İlkokul düzeyindeki özel eğitimde branş öğretmeni talebi
Sendikalar
Güncelleme : 16-Jun-21 18:33

Ortaokul ve lise düzeyindeki özel eğitim sınıf veya uygulama okullarında, özel eğitim öğretmeni ve branş öğretmenlerinin her ikisi de derslere girmekte öğrencilerin gelişim düzeylerine ortak katkı sunmaktadırlar. Ancak ilkokul düzeyindeki özel eğitim sınıf veya okul kademelerinde bu uygulanmamaktadır. Anadolu Eğitim Sendikası, konu ile ilgili düzenleme yapılarak, ilkokul kademesindeki derslere de branş öğretmenlerinin girmesini talep etti.

 

 

 

 

 

 

 Sayı : 2292-21/6331                                                                                      Tarih:15/06/2021

 Konu: İlkokullar Düzeyindeki Özel Eğitimde

              Branş Öğretmenleri de Görev Almalıdır

                                                 

 

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı

 

 

 

    İlgi:  a) 07/07/2018 Tarih ve 30471 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan Özel Eğitim

                 Hizmetleri Yönetmeliği

      

 

 

        Bilindiği üzere ilgi a) yönetmeliğinin 31. Maddesinde Dersler özel eğitim öğretmenleri tarafından okutulur. Ancak ilkokullarda din kültürü ve ahlak bilgisi; ortaokulda din kültürü ve ahlak bilgisi, görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alanlarına ilişkin dersler ilgili alan öğretmenleri tarafından okutulur. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere özel eğitim öğretmenleri de ders işlenişine destek vermek üzere katılır" Yazmaktadır.

         Önceki yönetmeliklerde olmasına rağmen 2018’ de yapılan değişiklik ile ilkokul kademesinde derslere özel eğitim öğretmeni ile birlikte branş öğretmeninin de girmesi kaldırılmıştır. Ancak belirtmek gerekir ki; özel eğitimde erken yaşlarda verilen eğitimin önemi yadsınamaz. Özellikle görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi gibi özel eğitim öğrencisinin gelişimine önemli katkılar sağlayacak branş öğretmenlerinin de ilkokulda derslere girmesi büyük bir gerekliliktir.

  

          Konuyla ilgili düzenleme yapılarak, sendikamıza bilgi verilmesini talep etmekteyiz.
        

 

          Gereğini arz ederiz.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)