adscode

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güzel'den adaylara tercih önerileri!

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel, üniversite tercih dönemi ile ilgili sorularımızı yanıtladı.

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güzel'den adaylara tercih önerileri!
Üniversite
Güncelleme : 04-Aug-20 14:12

* Tercih dönemi için adaylara önerileriniz var mı? Neye dikkat etsinler?

Tercih dönemleri, adayların sınav ile birlikte stres, kaygı ve çoğunlukla kararsızlıklarının en yüksek olduğu dönemdir. Bu dönemde üniversite, bölüm, eğitim dili ve şehir gibi hususlar öğrenci ve ailelerin üzerinde en çok düşündükleri konular. Bu durumda adayların tercihlerini yaparken sakin olmaları, endişelerinden sıyrılmaları ve geleceğe yönelik plan ve hedeflerini önlerine koymaları doğru kararı vermelerine yardımcı olacaktır. ÖSYM’nin yayınladığı tercih kılavuzunu dikkatle incelemeleri, arzu ettikleri meslek için öğrenim görmeleri gereken bölüm ve programı belirlemeleri, ardından buna göre üniversiteleri listelemeleri karmaşıklığı giderecektir. Üniversiteye karar verecekleri aşama tabii ki en kritik noktalardan biri. Adayların tüm üniversitelerin tarihlerini, müfredatlarını, öğrenciye sunduğu avantajları, uluslararası bağlantılarını, akademik kadrolarını, ulaşabiliyorlarsa öğrenci ve mezun yorumlarını, altyapı olanaklarını, burs imkanları ve yönetmeliklerini detaylı bir şekilde analiz etmelerini tavsiye ediyorum. Bunları yaparken ve bölüm-programlarına karar verirken, içinde bulunduğumuz yüzyılın gerekliliklerini de unutmamalılar. Özellikle üniversitelerin eğitim yaklaşımını, müfredatlarının çağın beklentilerini ne ölçüde karşıladığını tespit etmek ve ona göre tercih yapmak, kendileri için en doğru ve iyi olan sonucu adaylara gösterecektir.

 

* İstanbul Kültür Üniversitesi'ni diğer vakıf üniversitelerinden ayıran nedir?

İstanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye’nin en köklü, kurumsallaşmış, çağdaş eğitim yaklaşımlarını takip eden, uygulayan, geliştiren, uyarlayan, prensiplerini 29 maddelik Kültür Anayasası kapsamında ilan etmiş ve tüm eylemlerini bu ilkeler çerçevesinde yapan, bilimin yanında kültür ve sanatı da akademik yaşamın içine dâhil eden, öğrenci merkezli bir üniversitedir. Eğitimin tüm kademelerinde 60 yıldır hizmet veren Kültür Koleji’nin yükseköğretimdeki uyarlaması olan İstanbul Kültür Üniversitesi, devraldığı miras ile 23 yıldır öğrencilerinin, bilim dünyasının ve toplumun hizmetinde. İlk günden bu yana ulusal ve evrensel değerleri özümsemiş, bilgisi ve donanımıyla küresel ölçekte rekabet edebilir, sürekli ilerlemeyi, öğrenmeyi karakteri haline getirmiş, insan haklarına ve doğaya saygılı çağdaş bireyler yetiştirme hedefimiz doğrultusunda hareket ediyoruz. “Kalite”, eğitim anlayışımızın ve süreçlerimizin başı çeken anahtar kelimesidir. Şu anda hizmet verdiğimiz 8 fakülte, 2 meslek yüksekokulu ve 1 enstitü bünyesindeki bölüm ve programlarımızda önceliğimiz, öğrencilerimize kendi yetenek ve kişiliklerine göre doğru rehberlik yapmak, nitelikli eğitim vermek ve geleceğe hazırlamaktır. Kültürümüzde öğrenci yalnızca bilgi talep eden ve öğrenen konumunda değil, üreten pozisyonunda da yer almaktadır. Gerek ders kapsamında ve gerekse Teknoloji ve Proje Destek Birimimizin her yıl açtığı çağrılarla öğrencilerimizin fikirlerini önemsediğimizi gösteriyor, destekliyor ve projelerinin hayata geçmesine yardımcı oluyoruz. Bir diğer husus ise, üniversitemizin gerçekten “eğitimde fırsat eşitliğine” inanması ve eğitimin herkesin hakkı olduğunu kabul etmesidir. Bu noktada üniversitemizin burs olanaklarının adil dağılımından, öğrencilerimizin eğitimini destekleyici bir etken olarak profesyonelce planlandığından bahsetmemiz gerekiyor. YKS sonucuna, akademik başarıya, sportif başarılara göre sunduğumuz burs olanaklarının yanında ihtiyaç burslarımızla mütevelli heyetimiz ve kurucu vakfımız öğrencilerimizin maddi kaygılarından sıyrılmalarına destek oluyor. Bir diğer burs olanağımız ise, üniversiteye kabulde yeni bir vizyon ortaya koyan WeAccept Projemiz. Üniversite adaylarının kariyer hedefleri, kişisel özellikleri, becerileri ve yetkinlikleri doğrultusunda başvurularını objektif ve bilimsel temelde değerlendirerek kendilerine en uygun bölümlerimizde burslu öğrenim imkanı sunuyoruz.

 

 

* Üniversite adayları İstanbul Kültür Üniversitesi'ni neden tercih etmeliler?

Az önce belirttiğim üzere adayların tercih döneminde dikkat etmeleri gereken hususları bölüm ve üniversite tercihi başlıklarında genelleştirmiştim. Bu noktada üniversitemiz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren bölüm ve programlarımız detaylı şekilde incelendiğinde, akademik kadrosu, müfredatı, amfileri, derslikleri, laboratuvarları, kütüphane kaynakları, teknolojik altyapısı ile günümüz dünyasının kalite koşullarını karşılıyor ve bu açıdan kendisini geliştirmeye yönelik yatırımları yapmaya da devam ediyor. Bu noktada bağımsız kuruluşlarca akredite edilmiş bölüm ve programlarımız da öğrencilerimize nitelikli eğitim sunduğumuzun objektif bir kanıtıdır. Ek olarak, üniversitemizin uzun yıllara dayanan eğitim kültürü, süreç içerisinde kendimize has bir ekolün oluşmasını sağlamış bulunmaktadır. İsmimizle müsemma bir yükseköğretim kurumu olarak bilimin yanında, öğrencilerimizi kültür-sanat ve spor faaliyetlerine de yönlendiriyor, bu alanlarda yalnızca takipçi değil, aynı zamanda icra edici konuma taşıyoruz. Öte yandan tercih süreci boyunca tüm öğrenci ve ailelerin, özellikle içinde bulunduğumuz sosyal ve ekonomik koşullar içinde aradıkları husus güvendir. 23 yılı yükseköğretimde olmak üzere toplam 60 yıllık bir geçmişe sahip eğitim kurumu olarak, her zaman tutarlılıkla, şeffaflıkla, öğrenciyi merkeze alarak ve her ne şartta olursa olsun “önce eğitim” diyerek çalıştığımız tüm eğitim sektörünün malumudur. İstanbul Kültür Üniversitesi’ni tercih edecek öğrencilerin, alacakları eğitimin niteliğinden, taahhütlerin yerine getirileceğinden, düşüncelerinin dinleneceğinden, her türlü sorularına yanıt, sorunlarına çözüm sunulacağından şüphe duymaları için bir neden yoktur. Binlerce mezun ve öğrencimizde de temeli son derece sağlam bu güven duygusunu yaratmış olmanın kıymetini biliyor ve Kültür Ailesi olarak tüm eforumuzu öğrencilerimizin beklentilerini karşılamak üzere sarf ediyoruz.

 

 

* İstanbul Kültür Üniversitesi'nin eğitim-öğretim modelini biraz anlatır mısınız?

Üniversitemizin eğitim-öğretim modeli öğretenin merkezde olup, öğrenene aktarım yaptığı klasik eğitiminden sıyrılarak eğitbilimin modern yaklaşımları çerçevesinde karşılıklı öğrenme ve öğretme ilkesine dayanan, üretkenliği teşvik eden, eğitimi yalnızca amfi ve laboratuvarlarla sınırlı olmaktan çıkarıp hayatın tüm alanına yayan, yalnızca bir alanda değil, birçok alanda uzmanlaşmayı, multidisiplinerliği merkeze alan bir yapıya sahiptir. Öyle ki, Kültür Anayasamızın 6. maddesinde de eğitim-öğretime yönelik görüşümüzü ilan etmiş bulunmaktayız: “Öğrenci, öğretim ve eğitim görmek üzere Kültür'e ve onun öğretim üyelerinin rehberliğine güvenerek teslim edilmiş bir değerdir. Onu tüm etkinliklerde merkezde tutmak, hak ve ödevleri olan tek ve özel bir "birey" kabul etmek, her zaman "öğrenciye hizmet" ilkesiyle hareket etmek, önkoşulsuz sevgi, önyargısız kabul göstermek eğitim temel ilkesidir”. Yine Kültür Anayasamızın 11. maddesinde belirttiğimiz üzere, Kültür’ün eğitim-öğretim yaklaşımında “öğrenmenin öğretilmesi” ve “yaşam boyu öğrenme” ilkeleri önemli yer tutmaktadır. Bu noktada aslında öğrencilere bir eğitim kültürü ve geniş bir perspektif kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Eğitim kültürünü, akademik kadromuzun destekleri ve yönlendirmeleri ve öğrencilerimize rol model olarak mentorluk desteği vermeleri ile sağlarken, perspektif genişliğini farklı disiplinlerde aynı anda öğrenim görmelerini mümkün kılan Çift Anadal ve Yandal Programlarımızla sağlıyoruz. Öğrencilerin birbirinden tamamen bağımsız iki bölümde öğrenim görmeleri disiplinlerarası bir profile sahip olmaları neticesinde her iki uzmanlık alanlarında da yenilikçi ve yaratıcı üretimde bulunmalarının önünü açıyor.

 

 

 

* Üniversite adayları tercihlerini yaparken üniversite seçimine mi, bölüm seçimine mi odaklanmalılar?

Adayların öncelikle gelecekte nasıl bir kariyer istediklerine, hangi alanda uzmanlaşmayı arzu ettiklerine, bu alanda neler üretebileceklerine karar vermeleri gerekiyor. Tercih döneminde dikkat etmeleri hususların yanında tabii ki, içinde bulunduğumuz dijitalleşme çağının bir sonucu olarak birçok mesleğin, disiplinin gelecekte şekil ve boyut değiştireceğini, yeni meslek ve disiplinlerin ortaya çıkacağını göz ardı etmemeleri de gerekiyor. Dolayısıyla üniversite ve bölüm tercihlerinde asıl odaklanmaları gerekenin onları yapay zekanın, siber-fiziksel sistemlerin, akıllı üretimin, artırılmış gerçekliğin, sanallaştırmanın, nesnelerin internetinin, büyük verinin hakim olduğu dijital çağa hazırlayabilecek bir vizyon ve eğitim içeriğinin sunulup sunulmadığı olması kanaatindeyim.

 

 

* İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü olarak üniversitenizi tercih edecek adaylara ne mesaj vermek istersiniz?

Üniversitemizi tercih edecek adaylarımız, İstanbul Kültür Üniversitesi’ni tercih etmelerinden ötürü müsterih olsunlar, yükseköğretimde ihtiyaç duyacakları, onları hedeflerine ulaştıracak eğitimin en iyi şekilde sunulacaktır. Üniversitemizde sahip olduğu iklim ile yalnızca bir eğitim kurumu değil, bir aile hüviyetindedir. Aramıza katıldıklarında binlerce mezun, öğrenci, akademisyen ve idari kadrodan oluşan kocaman bir Kültür Ailesi’nin üyesi olacaklar ve her  an yanlarında Kültürlü bir arkadaş, hoca, mentor bulacaklar, başarılı ve eğlenceli bir öğrencilik yaşamı geçirmeleri için destek görecekler. Tüm üniversite adayı öğrencilere başarılar diliyor ve hedefleri doğrultusunda arzu ettikleri eğitimi alma imkanına erişmelerini temenni ediyorum.

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)