adscode
adscode

İyi okul, çocuğu doğru keşfeder

Okul tercihi yapacak aileler, çocukları için en iyisini bulmaya çalışıyor. Uzmanlar, “Akademik başarı da önemli ancak öğrencinin yeteneğini keşfedeceği, kişisel özelliklerini de destekleyen okullara öncelik verin” diyor.

İyi okul, çocuğu doğru keşfeder
Eğitim
Güncelleme : 28-May-22 17:13

Okul seçimi, çocuğun geleceği için en önemli kararlardan biri. O nedenle anne babaların anaokulundan başlayarak eğitimin her kademesinde çocukları için en iyisini bulmaları gerekiyor. Dikkat edilmesi gereken kriter çok olduğu için de bunu yapmak o kadar kolay olmuyor. Milliyet'ten Aysel Bozan Yılmaz'ın haberine göre okulun eğitim modeli, öğretmen kalitesi, akademik başarısı, sosyal aktiviteleri, yabancı dil olanakları, yurt dışı avantajları, kampüs özellikleri gibi uzayıp giden listede, her kriterin iyi incelenmesi şart. Tabii tüm bunların yanı sıra ve en önemlisi de çocuğun kendini mutlu hissedeceği, ilgi ve yeteneklerini keşfeden; onun bu özelliklerini geliştiren bir okul olmalı.

Peki, aileler okul seçerken bunlara dikkat ediyor mu? İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi’nden Doç. Dr. Gülşah Batdal Karaduman, ailelerin çoğunlukla, referans aldıkları kişilerin görüşlerine göre hareket ettiklerini kaydediyor. Bunun yerine okul hakkında detaylı araştırma yapılması gerektiğinin altını çizen Karaduman, akademik başarının tüm kriterlerin önüne konulmasının da yapılan hatalardan biri olduğunu söylüyor. Karaduman’ın okul seçerken nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda ailelere önerileri şöyle:

‘Çocukla karar alın’

- Aileler okul seçerken ilk olarak öğrencinin ihtiyaçlarını, ilgi ve yeteneklerini göz önünde bulundurmalı. Okul, bireyin gelişimsel özelliklerine bağlı olarak ortaya çıkan genel ihtiyaçlarını en etkili şekilde karşılayacağı düşünülen ortam olmalı. Öğrencinin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini göz önünde bulundurmadan sadece ailenin kendi isteği doğrultusunda bir okula gönderilmesi öğrencinin okula karşı tutumunu olumsuz etkilemekte. Bu nedenle, aile, okul tercihi yaparken mutlaka öğrenci ile ortak karar almalı.

- En önemlisi çocuğun okul ile uyumudur. Çocuğun okulu sevmesi, okulla bütünleşmesi önemli. Bu nedenle ebeveynler çocuklarının mutlu olabileceği, yeteneklerini ortaya koyabileceği ortamı sağlayan okulları belirleyebilmeli.

 

- Okulun vizyonu, misyonu gibi kurumsal yapısı, kurumsal kültürünün olması, okul yönetimi ve öğretmenlerin niteliği ve hayata bakış açısı okul seçimini etkileyen etmenlerin başında gelmekte.

- Aynı zamanda okulun eğitim verirken benimsemiş olduğu eğitim felsefesi dikkat edilmesi gereken noktalardan biri. Yenilikçi bir vizyonunun olması, öğrenciyi ön plana alması, değişik öğretim yöntem, teknik ve materyallerle eğitimi desteklemesi bu konuda okulda çalışan öğretmenlerin de gelişime açık bireyler olmaları gerekmektedir. Ders materyalleri, kullanılan kitaplar dikkat edilmesi gereken bir diğer noktadır.

- Aileler öğrencilerin sadece akademik başarılarına yoğunlaşıp, akademik başarıyı diğer tüm gelişim alanlarının önünde tutabiliyorlar. Bu şekilde bir yaklaşımla okul seçimi yapmak hatalı olacaktır. Akademik başarı her ne kadar önemli olsa da öğrencinin kendini tanıma fırsatı bulacağı, kişisel özelliklerinin desteklendiği faaliyetler yürüten okullara öncelik verilmelidir.

- Dil eğitimi de önemli bir konudur. Özellikle erken yaşlarda dil eğitimini önemseyen bir okul tercih edilmelidir.

Öğretmen kadrosu önemli

- Okul, çocuğa,çocuk olduğunu unutturmamalı. Onun için serbest zamanlar yaratılmalı. Çocuğu bir kalıba sokmak yerine ona kendini bulma noktasında rehberlik yapmalı.

- Güncel bilgi birikimiyle donanmış ve donanma çabası içinde olan, zümre çalışması yapabilen, öğrencilere zengin bir öğrenme ortamı sunabilen, alanında iyi yetişmiş bir öğretmen kadrosu olmalı.

- Okul çocuğa kontrollü hareket etme, yaparak yaşayarak öğrenme, kendini doğru ifade edebilme, öz disiplin, iş birliği, paylaşma ve problem çözme becerisi kazandırmalı.

- Zenginleştirilmiş bir ders programı sunmalı. Ana derslere ek olarak yabancı dil dersleri, drama, düşünme becerileri, yaratıcılık vb. gibi dersler de olmalı.

- Teknolojiyi derslerinde aktif olarak kullanabilen, 21. yüzyıl becerilerini önemseyen, sürece odaklanan öğretmenleri bulunmalı.

- Güncel eğitim içerikleri ve eğitim materyallerine ulaşma imkânı sağlamalı.

- Okulun fiziksel koşulları eğitime uygun olmalı.

- Yeterli büyüklükte sınıflar, laboratuvarlar, atölyeler, oyun alanları, bahçe gibi uygun fiziki imkânlar sunmalı. 

- Öğretmenine, çalışanına değer veren bir okul olmalı. Çünkü öğretmene verdiği değer, okulun eğitime vermiş olduğu değeri de gösterir.

- Doğa ve sanat, spor ve bilim ile iç içe olmalı, öğrencilerine merak ettiği konuları öğrenebilmesi için bir zemin sağlayabilmeli.

- Okul ve ev arasındaki mesafe önemli. Özellikle küçük yaştakiler için yakın okullar seçilmeli.

- Okulun, öğrencilerin sosyal-duygusal becerilerini desteklemek amacıyla programları bulunmalı.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)