adscode

Küçük Desteklerle Mucizeler Yaratmak Mümkün

​Eğitimde fırsat eşitliği sağlama gayesiyle çıtayı yükselten, öğrencilere umut olan işlerin başında, eğitime adanmış, gönüllülük esasına dayalı oluşturulmuş burs fonları ve bunları yöneten Sivil Toplum…

Küçük Desteklerle Mucizeler Yaratmak Mümkün
Röportaj
48 yıl önce, Vehbi Koç önderliğinde, eğitime gönül vermiş 205 hayırsever Türk aydını tarafından, eğitim önceliğiyle yola çıkan ‘Türk Eğitim Vakfı’, her yıl binlerce gencin hayatına dokunarak, küçük desteklerle büyük mucizeler yaratmaya devam ediyor.

İhtiyaç sahibi öğrencilerle, kazancını, mal varlığını, 'gerçek' ihtiyaç sahiplerinin eğitimi için paylaşmak isteyen bağışçıların, tek bir çatı altında toplanması, burada her iki tarafın memnuniyetinin sağlanması ve bu birlikteliğin devamlılığı adına önemli çalışmalar yürütülmesi, son derece ciddi, büyük bir çaba gerektiriyor.

Küçük desteklerle öğrencilerin hayallerine ışık tutan, sağladığı sosyal imkanlarla, sunduğu fırsatlarla gelecek planlarını oluşturmalarına katkı sağlayarak, her adımda yanlarında olmayı hedefleyen Türk Eğitim Vakfı, 210 bini aşan burs sayısıyla gün geçtikçe büyüyor.

TEV’in yönetici koltuğunda 2012 yılından bu yana hem en genç, hem de ilk kadın genel müdür olma ünvanıyla tanıdığımız Yıldız Günay bulunuyor.RÖPORTAJ-BİLLUR OCAKTeknolojinin sunduğu imkanları en iyi şekilde değerlendirip, ulaşılabilirliği arttıran, şeffaflığı sağlamak adına daha adil seçim sistemleri kurgulayan ve bu sayede vakfın kapsamının daha da genişlemesini sağlayan Günay, TEV’i tam anlamıyla daha dinamik ve genç bir yapıya kavuşturdu. Günay’ın ilk önemli icraatı web sitesinin yenilenmesi ve her şeyin bilgisayar ortamına taşınması oldu. Ayrıca bu sayede bursiyerleri kapsayan ve bursiyer beklentilerini ortaya koyan kapsamlı bir araştırma yapılarak beklentiler ölçüldü. Bu beklentiler doğrultusunda yeni projeler oluşturuldu, büyüme stratejileri kapsamında yeni iller, yeni şubeler belirlendi.

Eğitim Ajansı olarak biz de bu yeniliklerin takipçisi olmaya, yeni oluşumları duyurmaya gayret gösterdik.

Türk Eğitim Vakfı Yeni Projelerini Duyurdu
TEV’in “Umut Takımı” Avrasya Maratonu’nda KoştuTürk Eğitim Vakfı’nın dünden bugüne nasıl yol aldığı, ne tür çalışmalara imza attığını, çok özel ayrıntılarla Yıldız Günay'dan dinledik. 

***

Türk Eğitim Vakfı hangi şartlarda, kimlere burs imkanı sağlıyor?


TEV, yurt içinde Atatürk İlkelerine bağlı, başarılı fakat maddi desteğe ihtiyacı olan teknik, endüstri meslek lisesi, meslek yüksek okulu, yüksek okul, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burslar vermektedir. 
Bursiyerler, kendi öğretim kurumlarının oluşturduğu, TEV’den de bir temsilcinin katıldığı burs komisyonları aracılığı ile seçiliyor.
Öğretim kurumlarınca seçilenlerin yanı sıra, her yıl engelli ve yetiştirme yurdunda barınarak yüksek öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler ile acı olay, doğal afet vb. gibi milletçe acısını yaşadığımız olaylarda zarar gören ailelerin öğrenim gören çocuklarına da burs tahsis ediliyor.

-ANA KRİTER İHTİYAÇ-
Ana kriterimiz ihtiyaç. Azami gelir seviyesinin altında olmak çok önemli. Daha sonra elbette başarı kriteri de önemli, ama üstün başarı beklemiyoruz.
Sadece burs vererek eğitimlerine katkıda bulunmak için değil, ciddi kalıcı etkiler bırakacak şekilde uzun yıllar hayatlarında olmak istiyoruz.

Bursların devamlılığını başarı mı etkiliyor?
Hangi durumlarda burs kesiliyor?

Her yıl öğretim kurumlarından alınan bilgilere göre, başarılı olduğu görülen öğrencilerin bursu, öğrenimi sonuna kadar devam ettirilir. Burada ara yıllar için 2.20, kabul edilmek için 2.5 ortalama aralığında makul bir başarı bekliyoruz.Başarısız olanlarla, başka bir kurumdan burs aldığı tespit edilenlerin ve TEV burs kriterlerine uygun olmadığı tespit edilenlerin bursu kesilir.

TEV, aynı zamanda başarıyı teşvik etmek amacıyla, öğrenimini Yurt İçi Burs ve Ödül Yönetmeliğinde belirtilen başarı seviyelerinde tamamlayan bursiyerlerine “Başarı Ödülleri” de veriyor.

Gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak zor oluyor mu? Bu konuda şeffaflığı sağlamak adına nasıl bir yol izliyorsunuz?

Öncelikle öğrencilerin seçimini kontrol edebilmek, sonrasında seçimde şaffaflığı sağlamak için ihtiyacı doğru tespit edebilmek çok önemli. Bunun için TEV, son dönemde sadece elektronik ortamda başvuru kabul ediyor. 

-ELEKTRONİK ORTAMDA BAŞVURULAR İLGİYİ ARTTIRDI-

Geçen sene burslarımıza 20 bin üniversite lisans öğrencisi başvurmuşken, bu yıl 35 bin başvuru aldık. Elektronik başvurular, hem ulaşılabilirliğinizi sağlıyor, hem de şeffaflığınız için çok büyük bir adım oluyor. 
Şubelerimizde yetkililer, çocuklara e-devletten bilginin nasıl alınacağını, buna neden ihtiyaç duyduğumuzu, nasıl takip edileceği konusunda bilgi veriyor. Ondan sonra gelen tüm başvuruları biz kendi kriterlerimize göre ihtiyaçlar üzerinden sıralayabiliyoruz. 11 ilde şubemiz var. Şubelerimiz devamında bu işin takibini yapıyor. En ihtiyacı olandan, en az ihtiyacı olana kadar elimizde listeler var. Seçimlerde de karşılaştırıyoruz. Şimdilik teknolojinin de bizi desteklediği kadarıyla ciddi bir süreç oturttuğumuzu düşünüyoruz.

TEV bursiyerinin yükümlülükleri nelerdir?

TEV’in yurt içi bursları karşılıksızdır ancak genel ilke olarak öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde TEV’e maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk gencine TEV aracılığıyla burs vermeyi, ayrıca TEV’e manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda TEV’in tanıtımını üstlenmeyi, gönüllü elçisi olmayı ve TEV cenaze ve mutlu gün bağış yöntemlerini tercih etmeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder. Bursludan vicdani yükümlülüğünü kabul ettiğine dair belge alınır.

Bağışçıların ve bursiyerlerin Türk Eğitim Vakfı'ndan ağırlıklı olarak beklentileri nedir? 

Fon bağışçılarına bursiyerleri ile tanışma imkanı sunarak, bağışlarının nasıl bir değere dönüştüğünü görmelerini sağlıyoruz.

2 yıl önce bursiyerleri kapsayan ve bursiyer beklentilerini ortaya koyan bir araştırma yaptık.3 bin bursiyere gönderdiğimiz 101 sayfalık anketin 700’e yakını değerlendirildiğinde, bursiyerlerin çoğunun yalnızca lise ve üniversite döneminde değil, TEV’le bağlantılarının ömür boyu sürmesini istediklerini gördük. Talep böyle olunca, TEV bünyesine katılan yeni bursiyer ve bağışçılarla, TEV’in eski bursiyer ve bağışçılarını bir araya getirecek projelerin peşine düştük.

Şartlı bağışlarınız nasıl oluyor?

Bağışçılarımız belli tanımlamalar yaparak burs vermek istiyor bunlara şartlı bağışlar diyoruz.Örneğin bağışın bir kısmı ile okul yapılması şartı gibi..

Kurumsal bağışlar nasıl yapılıyor, nasıl yönetiliyor?

Kurumlar ile olan çalışmalarımızda, sürdürülebilirliğin ön planda olduğu sosyal sorumluluk projeleri olmasına dikkat ediyoruz. Bununla birlikte, kurumlar adına açılan burs fonları ile kurumların faaliyet gösterdiği sektöre uygun alanlarda eğitim alan öğrencileri desteklemelerine ve nitelikli işgücü yetişmesine aracı olmalarına olanak sağlıyoruz.
 
- BAŞARIDAN ÇOK, İHTİYACIN ROLÜ ARTTI-

Bağış fonlarıyla burs olanakları yaratma konusunda dünyada nasıl bir trend var? Türkiye bunun neresinde?

Belli trendler var. Bu trendler başladığında tüm ülkeleri ve tabii bizi de etkiliyor. Bundan 20-30 yıl öncesine baktığımızda büyük bağışçılar ve bireysel bağışçıların önemli olduğunu görüyoruz. Şimdi ise bireysel bağışçıların rolü önem kazanıyor. Bir de diğer taraftan kurumsal bağışçıların rolü de çok artıyor. 

Dünyada da gözlemlediğimiz şey, burslarda sadece başarı kriterinin değil giderek ihtiyacın rolünün artması. Geçmiş yıllarda sadece başarıyı finanse etmek de bir temaydı ama artık o giderek ortadan kalkıyor. Bağışçılar sadece başarılıyı finanse etmek değil, başarılı ve ihtiyacı olanı finanse etmek istiyor. Bunun için bizim de öncü amaçlarımızdan biri ihtiyacı doğru belirlemek, doğru denetimlemek.

Türkiye de bu tendleri yakından takip ediyor. Dikkat ederseniz STK’lar giderek kurumsallaşıyor, yönetimler profesyonelleşiyor, gençleşiyor….-YURTDIŞI BURS BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!-

TEV’in bursiyerlerinin yüzde 85’i üniversite öğrencisi. Üniversite öğrencilerine ayda 400 lira, lise öğrencilerine ise ayda 140 lira destek sağlanıyor.
TEV’in diğer birçok vakıftan ayıran önemli bir özelliği de verdiği yurt dışı bursları. TEV’in yurtdışından anlaşmalı olduğu 9 kuruluş var. TEV yurtdışı burslarına her yıl 3 milyon lira ayırıyor. 


Yurtdışı burs başvuruları ne zamana kadar devam edecek? Bunun için adaylarda hangi şartlar aranıyor? 

Yurt dışı burs başvurularımız Ekim ayının ilk haftasında başladı.İşbirliği yaptığımız programlara ve ülkelere göre son başvuru tarihleri, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart ayı sonlarında tamamlanacak. 
Adaylar web sitemizden takip edebilirler.  http://www.tev.org.tr .

Türkiye’deki üniversitelerde öğrenimlerini tamamlayan adayların en az 3 genel not ortalamasına ve iyi derecede yabancı dil bilgisine sahip olmaları ve burs verdiğimiz alana uygun dallar için başvuru yapmaları, kabul almaları gereklidir. Süreç içinde adayların bunları belgelemesin, istiyoruz. 

Yaş sınırı var mı? 

Yüksek Lisans ve Doktora burslarımız için yaş sınırımız 30’dur. Uzman tıp doktorları için ise yaş sınırımız 40’tır. 

Başvurular nasıl yapılıyor? Sonrasında süreç nasıl işliyor? 

Başvuru sürecinde dosyalarını bize gönderen adaylar belli tarihlerde Türk Eğitim Vakfında mülakata alınırlar. Mülakat komisyonu; TEV’i ve işbirliği yaptığımız kurumları temsilen ilgili alanlardan oluşan Profesörlerden ve İşbirliği yaptığımız yabancı kurumların temsilcileri tarafından oluşur. Değerlendirmelerde, programlara göre adayların genel not ortalamaları, yabancı dil sınav ve mülakat sonuçları dikkate alınır. Mülakat sonucunda yapılan değerlendirmelerde en uygun adaylar asil ve yedek olarak seçilir ve sonucunda bursiyerler belirlenir. 

Yurt dışı burslarımızı 3 ayrı kategoride veriyoruz. 

1-Yüksek Lisans (Master’s Degree) bursları (ABD, Batı Avrupa ülkeleri ve Japonya’yı kapsar, başvuruları Ekim ayı başında başladı, programlara göre 2016 Ocak, Şubat ve Mart ayı sonunda tamamlanacak) 
2-TEV-SINGA Singapur’da Karşılıksız Doktora bursları, (Singapur için, başvuru Ekim ayı başında başladı ve 31 aralık 2015 tarihinde tamamlanıyor) 
3-Tıp Alanında, Uzman tıp doktorları için üst ihtisas ve araştırma çalışmaları bursları, (ABD ve Batı Avrupa Ülkelerini kapsar, başvuruları Ekim ayı ortasında başladı ve 29 Şubat 2016 tarihinde tamamlanacak) 
Devam Eden Burs Programlarımız;  
TEV, ABD ve Batı Avrupa bursları 
TEV-DAAD Almanya bursları 
TEV-Fransa Büyükelçiliği Fransa bursları 
TEV-Garring Vakfı Danimarka bursları 
TEV-FIAT İtalya bursları, 
TEV-IE Business School İspanya bursları 
TEV-Japonya bursları (International University of Japan –IUJ- ile) 
TEV-SINGA, Singapur'da Karşılıksız Doktora bursları 
TEV-Dr. Orhan Birman tıp bursları (Uzman tıp doktorları için) 
 
****

TEV, mevcut kaynağını nasıl finanse ediyor? Yeni kaynaklar yaratmak için hangi çalışmalar yürütülüyor?

Yeni dönem projeleri, Afet Bursları, TEV Akademi, eğitim kurumları,TEVİTÖL, öğrenci yurtları....

TÜM DETAYLARIYLA RÖPORTAJIMIZIN 2. BÖLÜMÜNDE YARIN YAYINDA OLACAK!

  

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)