adscode
adscode
adscode testttt
adscode oguzzz

LGS'de sorular nasıldı?

Uzmanlar, 2024 LGS sorularının detaylı analizini gerçekleştirdi.

LGS'de sorular nasıldı?
LGS
Güncelleme : 02-Jun-24 15:52

“Türkçe testi belirleyeci test olacak”

Bahçeşehir Koleji PDR Direktörü Sibel Durak, LGS sınavında geçen yıl olduğu gibi bu yılda Türkçe testinin belirleci test olacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) uyguladığı,   Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı, Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyonu aşkın öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Bahçeşehir Koleji PDR Direktörü Sibel Durak ve ortaokul bölüm başkanları sınav sorularını değerlendirdi.

 2024-LGS’ye 1.038.192 öğrencinin başvuru yaptığını belirten Durak şunları söyledi:  “Bu seneki sınavda her derste ayırt edici sorular bulunmakla birlikte Türkçe testinin geçen yıl olduğu gibi belirleyici test olacağını söylemek mümkündür.  Öğrencilerin şu anda kazanabilecekleri okulları belirlemek için puanlarını hesaplayıp liselerin geçen seneki taban puanları ile kıyaslamaları doğru olmayacaktır. Çünkü tercihler puana göre değil yüzdelik sırasına göre yapılır. Yüzdelik sıraları ise 28 Haziran’da açıklanacaktır.LGS’lerde sınava giren öğrenci sayısı ile kontenjan sayılarını karşılaştırdığımızda puanla alan okullara yerleşme oranları şöyledir: 2018’de %13.1, 2019’da %13.6, 2020’de %14.5, 2021’de %17, 2022’de %19 ve 2023-LGS’de %20’dir. Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okullarla birlikte 8.sınıf öğrencilerinin tamamı için yeterli kontenjan bulunmaktadır.”

Tercih Döneminde Uzmanlardan Destek Alınmalı

28 Haziran’da 2024-LGS sonuçlarının açıklanmasından sonra tercih döneminin başlayacağını belirten Durak “ Geçen sene sınavla öğrenci alan okullardan 10, yerel yerleştirme ile 5 ve pansiyonlu okullardan 5’er tercih yapılabiliyordu. Tercih listelerinin dengeli ve hatasız yapılabilmesi için okul rehber öğretmenlerinden ve MEB’in belirleyeceği tercih merkezlerindeki uzmanlardan destek alınması son derece önemlidir”dedi.

Türkçe Bölüm Başkanı Tülay Uğurludural

“TÜRKÇE SINAVI DİKKATLİ OKUMAYI VE ZAMAN YÖNETİMİNİ ÖN PLANA ÇIKARDI”

2024 LGS Türkçe sınavı, tüm yılın konularını kapsayan sorulardan oluşmuştur. Okuduğunu anlamanın ön planda olduğu sınavda seçenekler; analiz etme, kavrama ve çıkarımda bulunma becerilerini gerekli kılmıştır. Bu sorular, hem dikkatin ve odaklanarak okumanın önemine dikkat çekmiş hem de sınavın ayırt edici soruları olmuştur. Özellikle grafik ve uygulama sorularındaki işlem basamakları, dikkati ve zaman yönetimini ön plana çıkarmıştır. Dil bilgisi soruları ise kazanımları kavramış, konuya hâkim olan öğrencilerin yapabileceği niteliktedir.

Genel olarak LGS Türkçe soruları önceki yıllarda olduğu gibi kitap okuma alışkanlığını kazanmanın, mantık ve muhakeme gücünün, görsel okuma becerisinin ve soru çözüm tekniklerine hâkim olmanın önemini ortaya koymuştur.

Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Ferda Gençel

“KONU VE KAVRAM BİLGİSİ EKSİK OLAN ÖĞRENCİNİN ZORLANACAĞI BİR SINAV”

2024 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testinde 7. ünite olan Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası ünitesinden soru yer almamaktadır.

Daha önceki yıllarda sorulan Mustafa Kemal’in çocukluk, eğitim ve askerlik hayatı; Genelge ve Kongreler süreci ile TBMM Dönemi’ni içeren sorulara bu yıl yer verilmemiştir. Bir Kahraman Doğuyor ünitesine ait “Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.” kazanımına dahil olan Trablusgarp Savaşı ile ilgili sorunun, Almanya açısından değerlendirilmesinin istenmesi sorunun zorluk derecesini artırmıştır. Bu nedenle sorunun sınavın en ayırt edici sorusu olduğu söylenebilir. Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında Birinci Dünya Savaşı’na girme sebepleri ile ilgili olan soruda, öğrencilerin mevcut bilgilerine ek olarak 7. Sınıf Sosyal Bilgiler konularındaki bilgisini kullanması beklenmiştir. Bu durum soruyu ayırt edici hale getirmiştir. Kurtuluş Savaşı ile ilgili durum-sonuç ilişkisinin kurulması beklenen soru, konuyu bilmeyen öğrencinin zorlanacağı bir soru olmuştur. Olumsuz soru kökü olan soru sayısı önceki yıllara göre daha azdır.

Ayrıca kavram bilgisi, bu sınav için büyük bir önem taşımaktadır. Doğrudan kavram bilgisini ölçen soru sayısında geçen yıla göre artış olduğu görülmüştür. 

Bir kez daha görüyoruz ki, konu ve kavram bilgisini yorumla birleştiremeyen öğrenci için zorlayıcı bir sınav olmuştur. Kavram ve yorum gücünün önemi ortaya çıkmıştır.

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Yasemin Arayan

“KAVRAM BİLGİSİ VE ÇIKARIM YAPMA BECERİSİ ÖN PLANA ÇIKTI”

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde tüm sorular 8. sınıf kazanımlarını ölçmektedir.  Sorular açık, anlaşılır ve net ifade edilmiştir. Sınav, bilginin yanı sıra öğrencilerin çıkarım yapma ve okuduğunu anlama becerilerini ölçmüştür. Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak daha fazla bilgi gerektiren soru sorulduğu görülmüştür. 

Ünitelerin sonunda yer alan “Bir Peygamber Tanıyorum” bölümü ile ilgili birden fazla kazanımın farklı peygambere ait bilgiler verilerek tek soru ile ölçülmesi dikkat çekmiştir. 

Kur’an-ı Kerim ile ilgili paragraf sorusunda öğrencilerden Kur’an-ı Kerim’in “Külli irade” sonucunda gönderildiği çıkarımına ulaşmaları beklenmiştir. Seçeneklerde bulunan “Hesap günü hakkında bilgi verir.” ifadesi de öğrencilerin asıl anlatılmak isteneni bulmaları açısından güçlü bir çeldirici olmuştur.

 

İngilizce Bölüm Başkanı Talar Donikoğlu

“GÜÇLÜ ÇELDİRİCİLERİN OLMADIĞI, ÇOK ZORLAYICI OLMAYAN BİR SINAVDI.”

2024 LGS İngilizce sınavı, genel olarak konu ve kazanımlara hâkim olan öğrencilerin zaman kaybetmeden yapabilecekleri sorulardan oluşmaktadır. Önceki yıllara göre genel olarak çeldiricilerin çok kuvvetli olmaması da öğrencilerin doğru seçeneğe daha kolay ulaşmalarını sağlayacaktır. Soruların ünitelere göre dağılımı dengelidir. Geleneksel okuduğunu anlama becerisi gerektiren soruların yanı sıra verilen bilgiler doğrultusunda mantıksal çıkarım yapma ve karar verme becerilerini de ölçen sorular mevcuttur. Sorulardaki bağlamlar, diyalog, davetiye, telefon konuşması, durum belirten paragraf, ilan ve görsel içerikler kullanılarak oluşturulmuştur. Bu içerikler, internetin faydaları ve zararları, evdeki sorumluluklar, ekstrem sporlar gibi geniş bir konu yelpazesinden ve günlük yaşamın çeşitli alanlarından seçilmiştir. Böylelikle öğrencilerin farklı konularda bilgi sahibi olmalarının ve esnek düşünme becerilerinin de ölçüldüğü bir sınav olmuştur. Sınavda, geçtiğimiz yılda olduğu gibi bu yıl da tablo ve grafik yorumlama soruları yer almamaktadır. Direkt kelime ve yapı bilgisi odaklı sorulardan ziyade ilgili kazanımlar yukarıda belirtilen bağlamlar içerisinde ölçülmektedir.     

 

Matematik Bölüm Başkanı Özgür Aytekin

Matematik testi, konuları açısından dengeli bir dağılım göstermektedir. Geçen senelerden farklı olarak günlük hayatta karşımıza çıkmayan matematiksel kavramlarla ilgili soruların kazanım düzeyinde sorulduğu görülmüştür. Bu soruların dışında kalan sorularda öğrencilerin soruları somutlaştırabilmeleri ve daha rahat yorum yapabilmeleri için şekil, grafik, tablo gibi görseller kullanılmıştır. Bazı sorularda kullanılan şekiller sorunun çözümünde etkin rol oynamıştır. Sorular geçmiş yıllarda uygulanan sınavlardaki sorularla ve MEB tarafından yayınlanan örnek sorularla paralellik göstermektedir. Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi soruların ifadelerinin kısa, açık ve net olduğu gözlenmektedir.

Geçen seneye göre bazı soruların çözüm adımlarında verilen sayısal değerlerin işlem yoğunluğunu arttırdığı görülmüştür. Düzenli çalışan, MEB örnek sorularını çözen ve sınavın kapsadığı kazanımlara hâkim olan bir öğrencinin başarılı olabileceği bir sınav olmuştur.

 

Senem Ertün - Bahçeşehir Koleji Fen Bilimleri Bölüm Başkanı

Fen Bilimleri testinde ağırlıklı olarak Madde ve Endüstri ünitesinden sorular yer almaktadır. Sınavda genel olarak zor, orta ve kolay sorular bulunmakla birlikte Basit Makineler ünitesi ile Elektriksel Yükler ve Elektrik Enerjisi ünitesinden ayırt edici nitelikte sorular da yer almıştır. 

Sınavda grafik, model, deney ve şemalar yoluyla öğrencilerin yorumlama, çıkarım yapma, analiz etme becerileri yoklanmıştır. Ayrıca hipotez geçerliliğinin sorgulandığı sorular bulunmaktadır. Geçen yıldan farklı olarak uzun metinlerden oluşan sorular bulunmamaktadır. MEB örnek sorularını ve geçmiş yıllara ait LGS sorularını düzenli çözen, konu tekrarı yapan, kavramsal bilgilere hâkim öğrencilerin daha daha az zorlananarak çözebileceği nitelikte bir sınav olduğu düşünülmektedir.

Resim

 

"2024 LGS’de Matematik ve Türkçe Sorularının Belirleyici Olacağı Görülüyor"

Uğur Okulları & Uğur Kurs Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ve Uğur Okulları & Uğur Kurs  Ortaokul Bölüm Başkanları Liselere Geçiş Sistemi Sınavını değerlendirdi.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) uyguladığı, 8. sınıf öğrencilerinin girmiş olduğu Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı, Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyonu aşkın öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başladı. Sınavın birinci bölümünde öğrencilere 50 soruluk sözel alan testi için 75 dakika süre verilirken ikinci bölümünde ise 40 soruluk sayısal alan testi için öğrencilere 80 dakika süre tanındı. Sınavda A, B, C ve D olmak üzere 4 farklı kitapçık kullanıldı. Uğur Okulları & Uğur Kurs Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ve Uğur Okulları & Uğur Kurs  Ortaokul Bölüm Başkanları sınav sonrası öğrencilerden gelen soru yorumları üzerinden soruları değerlendirdi.

Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt:

LGS’deki sorular MEB müfredatına ve kazanımlarına bağlı kalınarak sorulmuştur. MEB’in yıl boyunca yayımlamış olduğu örnek sorular ve çalışma kitabı sorularıyla genel anlamda uyumlu sorulara yer verildiği gözlemlenmiştir. Bu yıl geçen seneden farklı olarak  öğrenciler tüm ünitelerden sorumlu olarak sınava girmiştir. 

Bu yıl LGS’ de Türkçe sorularının zorlayıcı olduğunu belirten Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt “Türkçe dersinde sorular zorlayıcı tarzda hazırlanmıştır. Anlam bilgisi ve görsel yorumlama soruları çeldiricisi yüksek sorulardan oluşmaktadır. Bu nedenle Türkçe dersi sorularının geçen yıla göre çok daha zorlayıcı tarzda sorulduğu görülmektedir. Türkçe dersinin sözel bölümde, sınavın belirleyicisi olabileceğini söyleyebiliriz. Sınavın genelinde görsele bağlı yorumlama, sözcük ve cümle bilgisi, metin yorumlama, dil bilgisi ve yazım-noktalama konularına yer verilmiştir. T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersinde ise özellikle kavram bilgisini yoklayan sorular karşımıza çıkmaktadır. Dikkat gerektiren bir sınav olup öğrencilerin yorum yapma, çıkarım yapma yetenekleri de ölçülmüştür. Bilgi eksiği bulunmayan ve yorum yapabilme gücü yüksek öğrencilerin yapabileceği düzeyde bir sınav olmuştur.” dedi.

“LGS’nin geneline bakıldığında matematik dersinin sorularının çok basit düzeyde olan 6 soru dışında dikkatli ve sorgulanarak okunması gerektiği göze çarpmaktadır” diyen Adil Kurt,“ Tarz olarak matematikte çeldiricilerden vazgeçmeyen LGS bu sene de çeldiricilere yer vermiştir. Çeldiricilerin elenmesi için soru kökünü dikkatli okumanın önemi büyüktür.  Öğrenciler, matematik sorularının çözümünde zaman sıkıntısı yaşamış olabilirler. Matematik soruları içerik bakımından geçen yıl sorulan sorularla basit bilişsel düzeydeki soruların soruluş biçimi hariç benzerlik göstermektedir. Matematik dersi özelinde seçici olabilecek soruların sayısı bu sene biraz daha fazla tutulmuştur. Tek soru tek kazanımı sorgular, mantığından bu sene uzaklaşıldığı görülmektedir. Örneğin, Pisagor Teoremini bağlayan bir soruda kareköklü sayıların veya tam kare sayıların büyüklük küçüklük ilişkisi bulunmaktadır. Sayısal bölümün diğer dersi olan fen bilimlerinde ise görsellerin yoğun kullanıldığını görmekteyiz. Sınavda zorlayıcı ve çeldiricileri güçlü, seçici olabilecek nitelikte sorular bulunmaktadır. Tüm ünitelerden soru sorulmuştur. Orta zorlukta bir sınavdır.” diye konuştu.

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi sorularının önceki yıllara nazaran biraz daha zorlayıcı olduğunu söyleyen Kurt “Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi soruları öğrencinin muhakeme gücünü ve bilgisini test eden, okuma, anlama ve yorumlama becerilerini ölçen tarzda hazırlanmıştır. Ayrıca yorum gerektiren sorularda öğrencinin bilgi seviyesi de ölçülmek istenmiştir. İngilizce dersinde, çeldirici sorulara yer verilmemiştir. Öğrencinin çıkarımlar yaparak doğru cevaba ulaşmasını sağlayan sınav soruları ile karşılaşılmıştır. Akademik anlamda yıl boyunca düzenli çalışan, ünite kazanımlarında bulunan sözcük bilgisi ve bu sözcüklerin geçtiği paragraf, okuma parçası ve diyalog çalışmalarına ağırlık veren öğrenciler sınavda başarı sağlayacaktır.” şeklinde konuştu.

Türkçe Bölüm Başkanı - Handan Büke

LGS Türkçe sınav soruları, MEB’in sene içinde yayımlamış olduğu örnek sorularla ve çalışma kitabı sorularıyla benzerlik göstermektedir. Sorular; okuma becerisini ölçme, tablo-grafik yorumlama, metin tahlili ve şekil üzerinden tekrar şekil (görsel) yorumlama, sözcük bilgisini ölçme, cümle düzeni kurabilme, görsele dayalı sözel mantık yorumlama, yazım kurallarını ve noktalama işaretlerini sorgulama, dilbilgisi kurallarını çözümleme tarzında hazırlanmıştır. Metin içeriklerinde “Dilimizin Zenginliği” projesi gibi güncel konulara da yer verildiği görülmektedir. Ayrıca bu yıl sınavda metin sorularına daha az yer verildiği göze çarpmaktadır.  Bazı sorular yenilikçi, öğrencileri analitik ve çoklu düşünmeye sevk eden; öğrencinin bilişsel yeterliliğini sınayan yaratıcı tarzda hazırlanmıştır. Görsel ve grafik yorumlama soruları ile görsele bağlı sözel mantık yorumlama soruları oldukça dikkat gerektiren ve çok iyi okunması gereken sorular olarak öne çıkmıştır. MEB konu ve kazanımlarına genel anlamda uyulmuştur. Sınavın genelinde öğrencinin okuma becerisi, analiz etme, yorumlama ve muhakeme gücünü sorgulayan, bilgiden çıkarım yaptırmaya yönelik sorulara yer verilmiştir. Beş altı soru oldukça dikkat gerektiren ve zorluk düzeyi çok yüksek tarzda sorulmuştur.  Eleyiciliği yüksek bir sınav olduğu ifade edilebilir.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bölüm Başkanı - Burcu Aksoy Sertkahya

LGS Sınavı’nda T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersinde, Milli Eğitim Bakanlığının belirtmiş olduğu kazanımlara uygun sorular sorulmuştur.

Sınavda, alıntı metinlere yer verilmiş, paragraflar uzun tutulmuş, neden-sonuç ilişkisine dayalı bilgiyi yoklayan ve dikkat gerektiren, ayırt edici, eleyici nitelikte sorulara yer verilmiştir. Bunun yanı sıra kavram bilgisi gerektiren sorular da sorulmuştur. Ayrıca sınavda, bilgiyi yorumlamaya, çıkarımda bulunmaya yönelik soruların sorulduğu da

 

görülmüştür. Sorularda harita bilgisi sorgulanmamış ancak tablo verilmiştir. Sınavın kapsadığı konular yine geçen yıllarda olduğu gibi; 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. ünitelerin belirli konularından seçilmiş, konu aralığı çok geniş tutulmamıştır. 7. ve son ünite olan “Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası” ünitesinden ise hiç soru sorulmamıştır.

Genel olarak bakıldığında dikkat gerektiren bir sınav olup öğrencilerin yorum yapma, çıkarım yapma yetenekleri ölçülmüş ve onlardan akıl yürütmeleri beklenmiştir. Ayrıca bilgiye dayalı sorular ile de öğrencinin var olan bilgisi sorgulanmıştır.

 Yıl boyunca konu eksiği bulunmayacak şekilde çalışan, bilgi eksiği bulunmayan ve yorum yapabilme gücü yüksek öğrencilerin yapabileceği düzeyde bir sınav olmuştur.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı -  Merve Akın

2024 LGS din kültürü ve ahlak bilgisi dersi sorularının MEB tarafından yayınlanan örnek sorulara benzerlik gösterdiği görülmektedir. Öğrencilerin sorumlu olduğu her üniteden dengeli şekilde soru sorulmuştur. Sorular, 8.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kazanımlarına uygundur. 

Genel olarak okuduğunu anlama, yorumlama ve çıkarım yapma becerilerini ölçen, neden- sonuç ilişkisini sorgulayan sorulara yer verilmiştir. Doğrudan bilgiyi ölçen iki soru bulunmaktadır. Bazı sorular sarmal nitelikte olup birden fazla kazanımı ölçmektedir. Sorular genel olarak kolay ve orta zorluk derecesindedir.  Dikkat gerektiren, bilgiyi ölçen paragraf soruları sorulmuştur. Bunun yanında, çıkarım yapılması istenen öncüllü sorulara da yer verilmiştir. Sınavda çeldiricisi yüksek bir soruya yer verildiği görülmektedir. Ancak dikkatli okuyan öğrenciler bu soruyu doğru yanıtlayabilirler.

Doğrudan bilgiyi ölçen sorulara yer verildiği için önceki yıllara göre daha belirleyici bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

İngilizce Bölüm Başkanı - Serra Erdem

LGS 2024 İngilizce sorularına bakıldığında dikkat çeken ilk detay soruların orta zorluk seviyesinde olup bazı soruların öğrencilerin analitik düşünme yeteneklerini ortaya çıkarmaya yönelik olduğudur. Çeldirici soru içermeyen, net sorulardan oluşan ve grafik sorularına yer verilmeyen bir sınav uygulanmıştır. Geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi 10. üniteden soru çıkmamıştır. Akademik yıl boyunca MEB tarafından yayınlanan örnek sorular ile karşılaştırdığımızda, okuduğunu anlama ve diyalog sorularını özümseyerek yapan öğrenciler çıkan bu soruları dikkatle okuduğunda rahatlıkla cevap verebilecek ve başarılı olacaktır.

 

 

 

Matematik Bölüm Başkanı - Pelin Sancaktar

2024 LGS’de Matematik dersi özelinde geçmiş yıllarla benzerlik gösteren zorluk derecesine sahip sorulara yer verilmiştir. Adaylara oldukça basit kabul edilebilecek 6 soru, orjinallik ile klasikliği bir arada barındıran orta zorlukta 9 soru ve zor diyebileceğimiz 5 soru sorulmuştur. Zor sorular birden fazla konuda hakimiyet gerektirirken tek soru tek kazanım mantığından uzak sorulan sorularda öne çıkan beceri ise denklem becerisiydi. Örneğin, çarpanlar katlar konusunda sorulan bilye sorusu iyi bir denklem becerisi gerektiriyordu. Eğim sorusunun içinde ise Pisagor Teoremi ve denklem kaçınılmaz olarak kullanılıyordu. Silindirin hacim bağıntısını gerektiren soruda ise yine denklem becerisi ile birlikte kareköklü sayılarda işlem yapabilme becerisi de ön plana çıkarılmıştı. Veri Analizi konusunda daire grafiği sorusu sorulmayarak LGS’nin bu konudaki geleneği bozulmuş oldu. Basit olarak nitelendirilen soruların basit bilişsel düzeyde olduğu görülmektedir.

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı - Filiz Polat                        

2023-2024 eğitim-öğretim yılında 8. sınıf öğrencilerine uygulanan LGS sınavında sayısal bölümün fen bilimlerine ait soruların Milli Eğitim Bakanlığının 8.sınıf müfredatına ve kazanımlarına uygun olarak hazırlandığını görüyoruz. Bu yıl geçen seneden farklı olarak  öğrenciler tüm ünitelerden sorumlu olarak sınava girmiştir.  DNA ve Genetik Kod, Madde ve Endüstri ile Enerji Dönüşümleri ünitelerine ağırlık verilmiştir. Fen bilimleri LGS sınav sorularının yıl içerisinde MEB tarafından yayımlanan örnek sorulara, her ünite için hazırlanan il bazlı sorulara ve çalışma kitabındaki sorulara benzer nitelikte hazırlandığını söyleyebiliriz.

Bazı sorularda soru metinlerinin uzun olduğunu görmekteyiz. Sorulardaki bu uzun metinlerin çok dikkatli okunması gerekmektedir. Sorularda bilimsel deney düzeneklerinin kullanıldığı görmekteyiz. Sınavın geneline baktığımızda görsellerin yoğun olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Sorulardaki bu görsellerin iyi analiz edilmesi öğrenciyi doğru sonuca götürecektir. Sorular; öğrencilerin öğrendiği bilgiyi kullanma, verileri karşılaştırma, okuduğunu anlama ve yorumlama yeteneğini geliştirme gibi becerileri ölçmektedir. Ayrıca bazı sorularda grafikler ve tablolar kullanılarak analitik düşünme becerisini geliştirme de ölçülmüştür. Bazı sorularda öğrencilerin bilimsel düşünmeleri ve anlatılan olaylar arasında bağlantı kurmaları istenmiştir. Küresel ısınma ile ilgili olan soru gibi bazı sorularda günlük hayatımızdan örneklere yer verilerek güncel konulara da değinilmiştir. Deney düzenekleri içeren sorularda bağımlı, bağımsız ve sabit değişkenlerin doğru tespit edilmesi sorunun çözümünde oldukça önemlidir. Sorularda soru köklerindeki kesinlikle, olabilir gibi ifadelere dikkat edilmesi doğru seçeneğe ulaşılmasında önemlidir. Sınavda basit ve orta zorlukta soruların çoğunlukta olduğunu ancak öğrencileri zorlayan ve çeldiricileri güçlü olan, dikkat edilmesi gereken soruların da olduğunu görüyoruz. Fen bilimleri sınavının tamamını değerlendirdiğimizde sınavın orta zorlukta olduğunu söyleyebiliriz.

 

Resim

GEN Koleji, Ortaokul Bölüm Başkanları ile 2024 LGS sorularının detaylı analizini gerçekleştirdi.

Hem akademik hem de sosyal ve duygusal yönlerden eğitmenleri ile sıkı bir hazırlık dönemi yaşayarak LGS’ye hazırlanan öğrencilerin yıl boyunca büyük bir gayret sergilediğini belirten GEN Koleji Ortaokul Bölüm Başkanları 2024 LGS soruları hakkında yaptığı genel değerlendirmede; “Geçen yıl sadece 1. dönem konularından sorulduğu için tam bir kıyaslama doğru olmayabilir ancak, Matematik sorularının biraz zorlayıcı ve Fen Bilimlerindeki çeldiricilerin ise belirleyici olduğunu söyleyebiliriz. Sınavda bilginin yanı sıra öğrencilerin okuduğunu anlama, sonuç çıkarma, yorumlama, analiz yapma, problem çözme, eleştirel düşünme ve bilimsel süreç gibi becerileri değerlendirilmiştir” açıklamasında bulundu.

GEN Koleji Bölüm Başkanlarının 2024 LGS’ye ilişkin değerlendirmeleri şöyle;

MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANI GİZEM ATKABAR

Sorular MEB müfredatına uygun kazanımlardan oluşmaktadır. Yıllık planda yer alan her üniteden sorular bulunmaktadır. Sınav kazanım kavrama soruları ve dikkat isteyen orta zorlukta sorulardan oluşmaktadır. Sınavdaki 7 soru öğrencilerin kolayca cevaplayabileceği sorulardan oluşmuştur. Sınavın %10’u zor ayırıcı sorulardan kalan sorular orta zorlukta hazırlanmıştır. Örnek sorularda olduğu gibi bu sene ilk defa görsel olmayan kazanım kavrama soruları bulunmaktadır. Seçici diyebileceğimiz birkaç soru bulunmaktadır. Düzenli tekrar yapan, konuları pekiştirerek düzenli soru çözme kazanımlarına hakim olan öğrencilerin kolayca üstesinden gelebileceği bir sınavdı.

TÜRKÇE BÖLÜM BAŞKANI METİN KİRAZLI:

Ağırlık aynı ama terazinin kefesindekiler farklı; bu seneki sınavda geçtiğimiz seneye göre farkı dil bilgisi soruları olduğu için anlam soruları yerine daha çok beceri temelli sorulara bırakmış.

Sorular MEB müfredatına göre sorulmuştu. Fakat soru dağılımı önceki yıllara göre biraz farklıydı.  Soru dağılımları şu şekildeydi: anlatım bozukluğu, 1; yazım kuralları, 1; noktalama işaretleri, 1; fiilimsi, 1; cümle türleri, 1; şiir yorumu, 1; sözcükte anlam, 2; cümlede 3; Parçada anlam diyebileceğimiz soru ise yok denecek türdendi. Parçada anlamla ilişkilendireceğimiz sorulardan biri yardımcı düşüncelerle diğeri ise düşünceyi geliştirme yolları ile ilgiliydi. Diğer paragraf sorularını da beceri temelli sorular çerçevesinde değerlendirebiliriz. Sınav, dil bilgisi bölümünde başarılı olamayan öğrencilerin ortalama netlerinin yüksek olması adına oluşturulmuş bir sınavdı. Yine daha önceki yıllarda MEB’in vazgeçilmezi olan mantık-muhakeme sorusu yoktu. Özetle sınav müfredat kapsamının içinde de olsa önceki yıllara oranla kıyaslanamayacak kadar kolaydı. Belki başarılı öğrenciler arasındaki sıralamayı değiştirecek iki sorudan söz edebiliriz. Bunlardan birisi anlamın sorgulandığı şiir sorusu diğeri ise grafik okuma sorusu.

FEN BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANI DUYGU REÇBER:

Sınavın genel durumuna baktığımızda bilgiyi deney düzenekleri üzerinde yorumlama ile ilgili soruların ağırlıklı olduğunu görmekteyiz. Sorular MEB’in yayınladığı örnek sorulara paralel sorulmuştur. Kazanım, kavrama basamaklarına yönelik soru miktarı daha fazla yorum gerektiren soru miktarı daha azdı. Ancak yorum gerektiren soruların sayısı az olmasına rağmen çeldirici özellikleri yüksek sorulardı.  Kazanımları iyi bir şekilde öğrenmiş ve yorumlama kabiliyeti yüksek olan öğrencilerin kolaylıkla yapabilecekleri sorulardır.

SOSYAL BİLGİLER BÖLÜM BAŞKANI MERVE KARIKSIZ:

Dönem boyunca sıklıkla üzerinde durulan kavramlar ile ilgili net sorular bulunmaktadır. İnkılap Tarihi, bu sene de öğrencilerin sene boyunca edindikleri bilgileri kullanarak çıkarım yapmalarını ve yorumlama becerilerini ölçümlemeye yönelik sorulara yer vermiştir. Her iki dönemin konularından sorular yer almaktadır. Sınav genel itibari ile kolay ve orta düzey sorulardan oluşmaktadır.

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANI MELTEM METO:

Sorular Milli Eğitimin müfredat ve kazanımlarına uygun, öğrencilerin sorumlu olduğu 1. ve 2. döneme ait ünitelerden sorulmuştur. Müfredata göre ağırlıklı olarak "Friendship", ‘The Internet’ ve ‘Adventures’ ünitelerinden 2şer soru sorulmuştur. ‘Teen Life, In the Kitchen, On the Phone ve Chores’ ünitelerinden 1’er soru gelmiştir. ’Tourism, Science ve Natural Forces’ ünitelerinden hiç soru gelmemiştir. 1 soru da sadece Science ünitesinde bir iki kelimeyi The Internet ünitesi sorusunun içinde sormuşlardır.

Sorular, dilbilgisi veya kelime bilgisini ölçen sorular değil ve ezbere yönelik sorulmamıştır. Soruların geneli okuduğunu anlama ve doğru çıkarım yapma becerisini ölçen sorulardır. Bu sene İngilizce bölümünde olumsuz köklü soru sayısı diğer senelere göre fazla sorulmuştur. Ayrıca neredeyse her yıl görmeye alışkın olduğumuz görsel ve tablo sorularına bu sene sınavda yer verilmemiştir. Sınavda eleyici soru bulunmamaktadır. Öğrencilerin oldukça rahat yapacakları sorular sorulmuştur.

GEN Koleji Yabancı Diller Koordinatörlüğü olarak görüşümüz; sınavda müfredat dışına çıkılmamış, geçmiş yıllara göre daha kolay bir sınav olmasıdır. Soruları dikkatli okuyan, hedef kelimelere çalışan, yönerge ve seçenekleri doğru okuyan öğrencilerin rahat yapabilecekleri sorulardır. LGS 2024’ün ezberci yaklaşım ile çözülmeyecek, dikkatli okuma, okuduğunu anlama ve bağ kurma becerileri gerektiren bir sınav olduğu yönündedir.

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ BÖLÜM BAŞKANI HAVVA KÜÇÜKGÜZEL:

2024 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları MEB müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. Yalnızca, “Caminin Önemi” içerikli soru beşinci sınıf müfredatından olup, paragraf şeklinde sorulmuştur. Tüm ünitelerden sorulara yer verilmiştir. Dört tane soru bilgi yoklayıcı, altı tanesi ise öncüllü ve paragrafa dayalı olacak şekilde hazırlanmıştır. Geçen seneye benzeyen bir sınavdı.

Resim


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)