adscode

LYS matematik sınavına dava!

LYS matematik (LYS -1) sınavında iki geometri sorusu müfredattan çıkarılan konulardan sorulduğu için dava açıldı.

LYS matematik sınavına dava!
Eğitim

Bu yıl LYS matematik (LYS -1) sınavında iki geometri sorusu müfredattan çıkarılan konulardan sorulmuştu.

Bu nedenle haksız kayıp yaşanacağı için çok sayıda itiraz oldu.

Eğitim alanında bir çok kişi soruların iptalinin gerektiğini açıklarken; bazı okullar da ÖSYM'ye başvuracaklarını açıkladı.

Verilen itiraz dilekçelerine ÖSYM'den olumlu ya da olumsuz bir cevap gelmedi, bir açıklama da yapılmadı.

Müfredat dışı sorular nedeniyle mağduriyet yaşayanlar tarafından dava açıldı. İşte o dava dilekçesinin örneği:

 

Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığı’na

 

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ VARDIR

 

 

Davacı : ...

 

 

Vekili : Av. İbrahim Ergün (İstanbul Barosu 17894)

Halaskargazi Cad. Küçükbahçe Sk. Seyfibey İşhanı No.19 D:20 Şişli /İstanbul

 

Davalı : Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı (ÖSYM)

Üniversiteler Mah. İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 06800 Bilkent / ANKARA

 

Konusu : 11.06.2017 tarihinde yapılan LYS-1 Matematik sınavında sorulan 75. ve 76. soruların müfredat dışı konulardan olması nedeni ile iptal edilmesi, bu amaçla öncelikle 80 soru üzerinden yapılacağı duyurulan puan hesaplama işleminin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA karar verilmesi istemidir.

Açıklamalar :

 

1.Davacı Cağaloğlu Anadolu Lisesinden bu yıl (2016-2017 ö.yılı) mezun olmuş, ÖSYM nin üniversitelere giriş için yaptığı merkezi sınav olan Lisans Yerleştirme Sınavının 11.06.2017 tarihliMatematik etabı olan LYS-1 sınavına dakatılmıştır.

 

  1. Sınavda aşağıda açıklayacağımız 2 soru müfredatta olmayan konuları kapsamaktadır.

 

3.MEB Talim ve Terbiye Kurulu'nun 01.02.2013 tarih ve 9 sayılı kararı ile davacının öğrenim döneminde geometri dersi kaldırılmış, matematik dersi içinde öncekinden faklı konular olarak işlenmeye başlanmıştır. İlgili kararınmetni ektedir. (Ek-1)

 

4.Geometri alanından iki sorunun müfredatta olmayan konulardan sorulması üzerine davacı adına biri sınavdan hemen sonra diğeri sorular açıklandığında olmak üzere iki kez usulünce ÖSYM Başkanlığı'na itiraz başvurusu yaptığımız halde bir cevap verilmemiştir. Sorun hakkında kamuoyuna da bir açıklama da yapmamıştır.

 

5.Bu nedenle ÖSYM nin İnternet sitesinde yayınlanan kitapçığa göre 75. ve 76. soruların iptali içinLYS sınavının bittiği 18.06.2017 tarihinden itibaren (soruların ve cevapların yayınlandığı tarihtir) 10 günlük dava açma süresi içinde bu davayı açmamız gerekmiştir.

 

6.İptalini istediğimiz Geometri soruları ÖSYM nin yayınladığı örnek kitapçıktaki sırasıyla (75 ve 76. Sorular olarak) aşağıdadır:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-İlk bakışta da görüldüğü üzere 75. soru “uzayda doğru denklemleri”; 76. soru ise “uzayda düzlem denklemi”konusundadır. Her iki konu da önceki yıllarda ve son olarak 2015-2016 öğretim yılında 12. Sınıf Geometri ders kitabının "UZAYDA DOĞRU VE DÜZLEM BAŞLIKLI2. ÜNİTENİN" alt başlıkları içinde işlenen konulardır. Bunu gösteren, en son 2015-2016 yılında geçerli olan ve MEB tarafından yayınlanan Geometri kitabının (Ortaöğretim Geometri 12 Devlet Kitapları 4. Baskı- 2015) "içindekiler" kısmının ilgili bölümü aşağıdadır.(Bkz.http://www.meb.gov.tr/Ders_Kitaplari/2015/Ilk_OrtaOgretimDersKitaplari_2015.htm)

 

 

 

 

 

 

 

9- 2016-2017 öğretim yılı için yapılan müfredat değişikliği nedeni ile bu konular kitapta yoktur/işlenmemiştir. Daha önceki yıllarda 12.Sınıflarda 2 saat geometri,4 saat matematik dersi2016-2017yılından itibaren matematik dersi adı altında;İleri ve Temel Düzey olmak üzere iki farklı müfredat olarak işlenmiştir. Aynı konuların karşılığı olan ve 2016-2017 yılında okutulan 12.sınıf matematik kitabının (Ortaöğretim İleri düzey Matematik 12 Baskı 2016) içindekiler kısmının ilgili bölümü de aşağıdadır.

(http://www.meb.gov.tr/Ders_Kitaplari/2016_yeni/matematik_12_ileri_duzey_nova.pdf)

 

 

10- MEB Talim ve Terbiye Kurulunca duyurulan programlar ve kitaplarda yer alan kazanım başlıkları karşılaştırıldığında da bu denklemlerin müfredat dışı kaldığı anlaşılmaktadır. Davacının eğitim gördüğü matematikkitabındaki ilgili bölümlerin başında yer kazanımlar bölümü aşağıdadır. Burada anılan denklemler yer almamaktadır.

(2016-2017 yılı matematik kitabı Baskı 2016)

 

 

 

 

 

En son olarak 2015-2016 yılında müfredatta olan geometri dersinin kazanımlar bölümü incelendiğinde ise (talim terbiye kurulunca yayınlanmıştır) 2. Ünitenin kazanımlar kısmında bu denklemlerin de yer aldığı görülmektedir. İlgili bölüm içeriği aşağıdadır.

(bkz. http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx?islem=1&kno=179)

 

 

5.6.1. ÜNİTELER, KAZANIMLAR VE ÖNGÖRÜLEN SÜRELER

 

I. ÜNİTE: UZAYDA VEKTÖRLER

KAZANIMLAR :

1. Uzayı; uzayda nokta, doğru, düzlem ve bunlar arasındaki ilişkileri açıklar.

2. Uzayda doğrultuları açıklar.

3. Uzayda doğru parçasını ve iki doğru parçası arasındaki ilişkileri açıklar.

4. Uzayda yönlü doğru parçasını açıklar ve yönlü doğru parçalarını karşılaştırır.

5. Uzayda vektörü açıklar ve nokta-vektör eşlemelerini yapar.

6. Uzayda vektörlerin lineer bağımlı ve lineer bağımsız olma durumlarını açıklar.

7. Uzayda bir nokta ve üç dik birim vektör ile dik koordinat sistemini oluşturur ve verilen bir

noktanın koordinatlarını belirler.

8. Uzayda iki vektörün Öklid iç çarpımını açıklar ve uygulamalar yapar.

9. Uzayda bir vektörün uzunluğunu ve iki vektör arasındaki açıyı iç çarpımı kullanarak hesaplar,

uygulamalar yapar.

10. Uzayda bir vektörün başka bir vektör üzerine dik izdüşümünü belirler ve uygulamalar yapar.

11. Uzayda iki vektörün vektörel çarpımını hesaplar ve uygulamalar yapar.

 

II. ÜNİTE: UZAYDA DOĞRU VE DÜZLEM

KAZANIMLAR:

1. Uzayda bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemlerini bulur ve uygulamalar yapar.

2. Uzayda bir düzlemin parametrik ve kapalı denklemlerini bulur ve uygulamalar yapar.

3. Uzayda bir noktanın bir doğruya olan uzaklığını bulur.

4. Uzayda iki düzlemin birbirine göre durumlarını açıklar ve uygulamalar yapar.

5. Uzayda bir noktanın bir düzleme olan uzaklığı ile ilgili uygulamalar yapar.

6. Uzayda iki düzlem arasındaki uzaklığı hesaplar ve uygulamalar yapar.

7. Uzayda iki düzlem arasındaki açıyı bulur ve uygulamalar yapar.

8. Uzayda bir doğru ve bir düzlemin birbirlerine göre konumunu belirler ve uygulamalar yapar.

9. Uzayda iki doğrunun birbirine göre konumunu belirler ve uygulamalar yapar.

 

11-Sıralama ve eleme sınavı niteliğindeki merkezi sınavda öğrencilerin eğitimini almadıkları konulardan soru sorulmasının hukuki ve mantıksal bir açıklaması yoktur. Sınav sorularını hazırlamakla mükellef olan ÖSYM nin soruları okutulan müfredat ve öngörülen kazanımlar içinden sorması tabii ve zorunludur. Buna karşın kamuoyunca yakın takip edilen ve çok sayıda gencimizi ilgilendiren bu hatasına dair bir açıklama dahi yapmayan davalı kurumun doğacağı açık olan mağduriyetleri gidermesini beklemek te mümkün değildir. Eğitim camiasının büyük bölümü bu iki sorunun müfredat dışı olduğuna dair yaygın ve net görüş açıklamıştır. Basit ve birkaç saatlik bilimsel inceleme ile neticelendirilmesi mümkün iken bunu yapmayarak dava açılmasına yol açan idarenin bu tutumu hukuka açıkça aykırıdır.

 

12- İki matematik sorusu sınav sıralamasında binlerce hatta belki on binlerce kişinin haksız yere ön sıralara geçmesine neden olacak denli etkili ve önemlidir. Önceki yıllarda mezun olan ve bu sınava da giren bir çok kişinin bu konuları öğrenmiş oldukları düşünüldüğünde bu yıl mezun olan tüm öğrencilerin aleyhine büyük bir haksızlıktır. Davacının dahedeflediği okula girememesine yol açabilecek önemde ve telafisi imkansız bir zarara yol açacaktır.

 

 

13-Geçmiş yıllarda ve bazı sınavlarda yaşandığı gibi sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra dava yoluile hatalı soruların iptal halinde mağduriyet giderilememektedir. Zira sadece davacının puanının yeniden hesaplanması da mümkün olmamakta yüz binlerce insanın sıralaması değişebilmektedir. Bu da yapılamayınca mağduriyet giderilememekte, davanın sonucunun anlamı da kalmamaktadır. Bu nedenle öncelikle ve ivedilikle sınavın 80 soru üzerinden yapılacak hesaplama yöntemiyle incelenerek sonuçların açıklanmaması için sınav sonucunun değerlendirilmesi işleminin yürütmesinin durdurulması zaruri olup bunu talep diyoruz.

 

Hukuki Nedenler : Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı, Anayasa, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasası, ÖSYM ve sınav mevzuatı, ve ilgili hukuksal düzenlemeler.

 

Deliller 11.06.2017 tarihinde ÖSYM tarafından yapılan sınava dair soru kitapçığı (davalıdan celp edileceği gibi ÖSYM internet sitesinde de mevcuttur), MEB in 2015-2016 yılına ait 12. Sınıf Geometri kitabı, 2016-2017 öğrenim yılına ait Matematik kitabı, MEB talim Terbiye Kurulu’nun ilgili kararları, bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal delil.

 

Sonuç Ve İstem : Açıklanan nedenlerle

 

  1. Davalı tarafından sınavın sonuçlarının 11.07.2017 tarihinde duyurulacağı açıklandığı için dosyanın ivedilikle ele alınmasını ve tebligatların kurye vasıtası ile yapılmasını,

  2. Dilekçemizle birlikte 11.06.2017 tarihli LYS-1 (Matematik) sınavının puan hesabının 80 soru üzerinden yapılmasına dair devam ettiği anlaşılan işlemin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA karar verilmesini,

  3. Dava sonucunda söz konusu75. ve 76. soruların iptaline, sınavın bunların haricindeki 78 soru üzerinden değerlendirilmesi gerektiğinin tespitine, yargılama gideri ile vekâlet ücretinin de davalı idareye yüklenmesine karar verilmesini talep ederiz.26.06.2017

 

Davacı Ozan Ergün

Vekili

Av. İbrahim Ergün

(İst. Barosu 17894)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-1

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

 

SAYI : 9 TARİH : 01.02.2013

KONU: Ortaöğretim Matematik Dersi (9, 10, 11 ve 12.

Sınıflar) Öğretim Programı

 

Başkanlığımızca hazırlattırılan ve Kurulumuzda görüşülen Ortaöğretim Matematik Dersi (9, 10, 11ve 12. Sınıflar) Öğretim Programının, 2013-2014 Öğretim Yılından itibaren 9’uncu sınıflardan başlamak ve kademeli olarak uygulanmak üzere ekli örneğine göre kabulü, Söz konusu programa göre;

1. Ders kitabı hazırlanması,

2. Hazırlanacak 9’uncu sınıf taslak ders kitaplarının incelenmek üzere Başkanlığa ilk başvurularının 10-17 Haziran 2013 tarihleri arasında yapılması, bunlardan 31 Temmuz 2013 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Kurulca ders kitabı olarak kabul edilenlerin, 2013 yılının Ağustos ayında yayımlanacak Tebliğler Dergisinde duyurulması,

3. Hazırlanacak 10’uncu sınıf taslak ders kitaplarının incelenmek üzere Başkanlığa ilk başvurularının 16 Ocak-03 Şubat 2014 tarihleri arasında yapılması, bunlardan 30 Mayıs 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar Kurulca ders kitabı olarak kabul edilenlerin, 2014 yılının Haziran ayında yayımlanacak Tebliğler

Dergisi’nde duyurulması, Kurulumuzun 14/07/2005-200; 24/08/2011-121 tarihli ve sayılı kararlarıyla kabul edilen Ortaöğretim 9, 10, 11 ve 12. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programları ile Kurulumuzun 30/12/2009-334; 30/12/2010-330; 03/11/2011-158 tarihli ve sayılı kararları ile kabul edilen Ortaöğretim 9, 10, 11 ve 12. Sınıf Geometri Dersi Öğretim Programlarının 2013-2014 Öğretim Yılından itibaren 9’uncu sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulamadan kaldırılması kararlaştırıldı.

 

Nabi AVCI

Millî Eğitim Bakanı

Prof. Dr. Emin KARİP

Kurul Başkanı

 

Dr. Hüseyin ŞİRİN Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT

ÜYE ÜYE

Doç. Dr. Hatice DURAN YILDIZ Abdülkadir YILMAZ

ÜYE ÜYE

Prof. Dr. Cengiz ALACACI İbrahim BÜKEL Dr. İbrahim DEMİRCİ

ÜYE ÜYE ÜYE

Doç. Dr. Güray KIRPIK

ÜYE

 

 

 

 

 

6

 

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)