adscode

Matematikçilerden 6 Maddedlik Atanma Gerekçesi

İlköğretim matematik öğretmenleri atanma gerekçelerini sıraladıkları bir dosya hazırladı.

Matematikçilerden 6 Maddedlik Atanma Gerekçesi
Eğitim

-TAKVİYE KURSLARDA EN FAZLA TALEP MATEMATİĞE
Bu yıl sadece İstanbul'da 1 milyon öğrenci kurs talep etti. Toplamda 21 bin 382 kurs açılırken, ilk sırayı 3 bin 883 kursla matematik aldı. Bakanlık bünyesindeki Halk Eğitim Merkezlerinde 21 bin 382 kurs açıldı. 1 milyon öğrenciden 196 bin 821'i matematik, 120 bin 819'u İngilizce, 110 bin 470'i Türkçe, 70 bin 356'sı Sosyal Bilgiler, 60 bin 388'i ise Fen dersini istedi. Ancak birçok okulumuzda öğretmen olmadığı için öğrenciler bu kurslardan yararlanamamaktadır. Bir an önce öğrencilerin mağduriyeti giderilmeli ve ağustosta yapılacak olan atamada ilköğretim matematik branşına gereken önem verilmelidir.

-SEÇMELİ DERSLERDE DE REKOR MATEMATİKTE
2013-2014 eğitim öğretim yılında 1-13 Haziran tarihleri arasında yapılan seçmeli ders tercihlerinde matematik uygulamaları dersi 573 bin öğrenci ile ilk sırada yer almaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine göre, 2014-2015 eğitim öğretim yılı birinci döneminde de bu tablo değişmemiş 5, 6 ve 7'nci sınıflarda en fazla matematik uygulamaları dersi tercih edilmiştir. Eğitimde matematiğe olan bu ilgiyi görmezden gelemeyiz. Bizler geleceğimiz için kadrolu ilköğretim matematik öğretmenliği sayısının artmasını talep ediyoruz.

-ÜCRETLİ ÖĞRETMEN SORUNU
Türkiye genelinde ücretli öğretmen sayısı 68 bin 987 bunların sadece 23 bin 117 tanesi eğitim fakültesi mezunu 35 bin 123'ü lisans mezunudur. İlköğretim matematik öğretmenliğinden mezun olmayan, hiçbir yeterliliği olmayan üniversite mezunlarının öğrencilere matematik ile ilgili bir şey veremeyeceği açıktır. İlköğretimde matematik eğitimini imitasyon matematik öğretmenlerinden alan öğrenciler lisede de bir gelişme kaydedemeyip "0"cılar ismini almakta ve ilerideki yaşamlarında da sorunlar yaşamaktadırlar. Bu nedenle daha nitelikli bir eğitim için okullardaki öğretmen ihtiyacı ücretli öğretmenler yerine yapılandırmacı eğitim felsefesine hakim olan öğretmenlerin kadrolu atamaları ile kapatılmalıdır.

-BRANŞ DEĞİŞİKLİĞİNDEN DOĞAN MAĞDURİYET
Son zamanlarda bakanlığımız öğretmen yeterliliğini arttırmak için birçok yeni uygulama getirmiştir. Bunun en göz önünde olanı ise uygulanan alan sınavıdır. Fakat 2012 yılında 42 bin sınıf öğretmeni farklı branşa geçirilmiştir. Bu durumdan en çok mağdur olan branşlardan biri de ilköğretim matematik öğretmenliğidir. Alan değişikliği yapan 42 bin sınıf öğretmeninden 4209'u matematik alanında hiç bir eğitim almadan, yeterliliklerini hiçbir şekilde ispat etmeden bu branşa geçmiştir. Bu durumun olumsuz sonuçları SBS, TEOG ve PISA sonuç tablolarıyla ortaya çıkmıştır. Ülkemizde TEOG matematik ortalaması 38 puan civarında seyrederek dersler arası başarı sırasında son sırada yer almaktadır. Bu durumun bir an önce düzeltilmesini sınıf öğretmenlerinin kendi branşına dönmesini ve yerlerine ilköğretim matematik öğretmenlerinin atanmasını talep ediyoruz.

-İŞKUR VERİLERİNE GÖRE EN FAZLA İHTİYAÇ: MATEMATİK
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2014 yılı Türkiye İşgücü Piyasası Araştırması sonuçlarına göre: MEB’in en fazla ihtiyaç duyduğu branşlar şu şekilde:
1. Matematik öğretmenliği 2. Direksiyon eğitmeni 3. İngilizce öğretmenliği
Veriler açıkça belli olmasına rağmen bu veriler branşlara ayrılan kontenjanlara farklı biçimde yansımakta bu durum da eğitim açısından olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Bu verilerin ağustos atamasında kontenjanlara doğru şekilde yansıtılması için gereğinin yapılmasını istiyoruz.

-PISA SONUÇLARI İÇ AÇICI DEĞİL
Uluslararası platformda ülkelerin eğitim performanslarının karşılaştırılmasında yaygın olarak kullanılan OECD’nin PISA sınavları ile farklı ülkelerdeki 15 yaşındaki öğrencilerin matematik alanındaki beceri seviyeleri ölçülmekte ve karşılaştırılmaktadır. Bu sınavlarla, öğrencilerin kitabi bilgilerinin seviyesi yanında sahip oldukları bilgileri gerçek hayatta kullanabilme kapasiteleri ve özellikle problem çözme becerileri ölçülmeye çalışılmaktadır. PISA sonuçları, Türkiye’nin matematik okuryazarlığı testlerinde, uluslararası ortalamaların çok altında kalmış olduğunu göstermektedir. Bu durum, 2003, 2006, 2009 ve son olarak 2012’de de değişmedi. PISA 2012 sonuçlarına göre, Türkiye’nin ortalama skorları, OECD ülkelerinin ortalamasının hala altında bulunmaktadır. Bu sonuçların düzelmesi, yeni eğitim felsefesine göre yetiştirilmiş öğretmenlerin atanması ile mümkündür.

Tablo 1. Yıllara göre PISA Matematik Sıralamamız
2003
2006
2009
2012
Sıralamamız
33
44
43
44
Katılan Ülke
41
57
65
65

TEOG SONUÇLARINDAN RAHATSIZLIK DUYUYORUZ
2015 Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınav soruları derslere göre incelendiğinde en düşük net ortalamalarının matematik dersine ait olduğu görülmektedir. Biz ilköğretim matematik öğretmenleri olarak bu tablodan rahatsızlık duymaktayız. Bu tablonun en büyük nedenlerinden biri öğretmene duyulan ihtiyaçtır. Ağustos ayında yapılacak olan atamada bu tablo göz önünde bulundurulmalı ve ilköğretim matematik branşına verilen önem arttırılmalıdır.

Tablo 2. 2015 TEOG Soruların Doğru Yapılma Oranı
Sıra
Dersler
Oran
1
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
15.8
2
Türkçe
11.9
3
Fen ve Teknoloji
11.1
4
T.C. Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi
11.1
5
Yabancı Dil
9.0
6
Matematik
7.6


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)