adscode
adscode
adscode
adscode

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE SEKTÖRLE İŞBİRLİĞİ

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Vizyon Belgesi incelendiğinde; Mesleki ve Teknik Eğitimde önemli birtakım değişim ve dönüşümlerin gerçekleşeceği görülmektedir.

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE SEKTÖRLE İŞBİRLİĞİ
Eğitim
Güncelleme : 20-Mar-19 16:07

Ülkemizde yıllarca mesleki ve teknik eğitim ile ilgili sorunlardan bahsedilmektedir. Farklı çözüm önerileri ile mesleki ve teknik eğitimlerin geliştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır.

En önemli sloganlardan biri: ”Meslek Lisesi Memleket Meselesi” gibi çok iddialı projeler ile çalışmalar başlatılmıştı. Yeni müfredatlar, üniversite giriş sistemlerinde farklı özendiriciler ile okullar özendirildi. Ancak yapılan her türlü değişim ve dönüşüm maalesef mesleki teknik ile ilgili beklentileri karşılayamamıştır.

Milli Eğitim 2023 Vizyon Belgesi’nde Mesleki ve Teknik eğitim ile ilgili bölüm incelendiğinde bu okulların sektör ile işbirliği ve sektörün ihtiyacına göre yapılaşmasından söz edilmektedir. Mesleki ve Teknik okullarının sektörle işbirliği halinde yeniden yapılanmaları, bu okulların mezunlarının doğrudan istihdam edilmeleri, bu okullar ile ilgili sorunun çözümü açısından doğru bir yaklaşımdır. Ancak değişimi ve dönüşümü sistemsel bir bakış açısıyla, doğru bir değişim ve dönüşüm stratejiyle yönetemezsek, meslek ve teknik eğitim ile ilgili beklentilerin karşılanamayacağı gibi yeni birtakım sorunların da oluşmasına zemin hazırlar.

Peki ne yapılmalıdır? Ne yapılmamalıdır?

Sektörle işbirliği yapılması doğru bir yaklaşımdır. İşbirliğinin sınırları doğru çizilmelidir. Sektörle işbirliği; ihtiyaç analizinde, istihdam boyutunda ve eğitim müfredatlarının oluşturulması kapsamında olmalıdır. Mesleki ve Teknik Eğitim kapsamında eğitim merkezleri, Mesleki ve Teknik liseler bulunmaktadır. Sektörle yapılan işbirliği protokolleri doğru oluşturulmalıdır. Bu okulların programları oluşturulurken sektör ihtiyaçları ile birlikte orta öğretimin temel amaçları pedagojik bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Bu okullara öğrenci seçilirken ilkokullarda ve ortaokullarda doğru bir mesleki yönlendirmenin yapılması, eğitimde yöneltme ve yönlendirme boyutunun göz ardı edilmemesi çok önemlidir. İlkokullarda ve ortaokullarda doğru bir yöneltme ve yönlendirme yapılmazsa, geçmişte yapılan hataların aynıları tekrar edilmiş olur.

Öncelikle mesleki ve teknik eğitim veren okulları, eğitim sisteminde eleğin en alt tabakası algısından kurtarmak gerekir. İlk ve orta öğretimde doğru yönlendirme ve bu okullar ile ilgili istihdam garantisi ve tatmin edici ücret gibi özendiricilerle bu okullar ile ilgili doğru algı oluşturulmalıdır. Bu okullar ile ilgili kariyer planlamaları göz ardı edilmemelidir. Müfredatlar oluşturulurken sektör ihtiyaçları ile birlikte pedagojik uzmanların görüşleri yanında kariyer yapmak isteyen, yüksek öğretime geçiş yapmak isteyen öğrencilerin de talepleri göz önünde bulundurularak bir çalışma yapılmalıdır.

Örnek vermek gerekirse; turizm ve otelcilikte sektörün dil ihtiyacını belirlerken en az iki dil şartı doğru bir karar, ancak yabancı dili ön plana çıkartıp temel dersleri göz ardı etmek ne kadar doğru? Bu nedenle müfredat boyutu çok titiz çalışılmalıdır. Sektörün eğitim uzmanları, talim terbiye kurulunun uzmanlarının ve pedagoglarının birlikte çok iyi değerlendirme yapmaları gerekmektedir. Sektörle işbirliği protokollerinde öğrencilerin iş güvenceleri, mali sorunları ve eğitim kurumlarının yönetimleri konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ve eğitim kurumu taraf olmalıdır. Ne yönde taraf olmalıdır? Öğrencilerin iş garantisi, mali yönden, iş sağlığı ve güvenliği açısından taraf olmalıdır. Okul yönetimleri konusunda Milli Eğitim Bakanlığı taraf olmalıdır. Yönetici ve personelin niteliği ve eğitimi konusunda sektörle doğru zeminde eşgüdümlü bir çalışma yapılmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitimdeki değişim ve dönüşümde sektörle işbirliğini doğru yürüttüğü taktirde beklentileri karşılayacaktır. Mesleki ve Teknik Liseler misyonunu yerine getirmiş olur.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)