adscode

Nesibe Aydın Okulları : Değişen Üniversite Sınav Sistemi Değerlendirmesi

Nesibe Aydın Okulları Zümre Başkanları, Eğitim Uzmanları ile PDR Uzmanlarının Değişen Üniversite Sınav Sistemi ile İlgili Olarak Netleşmeyen, Merak Edilen Konularaİlişkin Tespitleri Aşağıda Maddeler Halinde…

Nesibe Aydın Okulları : Değişen Üniversite Sınav Sistemi Değerlendirmesi
Eğitim

Nesibe Aydın Okulları Zümre Başkanları, Eğitim Uzmanları ile PDR Uzmanlarının Değişen Üniversite Sınav Sistemi ile İlgili Olarak Netleşmeyen, Merak Edilen Konulara

İlişkin Tespitleri Aşağıda Maddeler Halinde Belirtilmiştir:

 

1) Temel Yeterlilik Sınavında, 200’ün üzerinde puan alan öğrencilerin, istedikleri takdirde, aynı puanı bir sonraki yıl kullanabilecekleri ve öğrencinin bir sonraki yıl tekrar sınava girmesi durumunda, hangi puanı yüksekse o puanın geçerli olacağı ifade edildi. YÖK Başkanı Yekta SARAÇ’ın 12 Ekim Perşembe günü yaptığı basınaçıklamasında, bu konuyla ilgili olarak kendisine sorulan “Bu uygulama 2. Oturum sonrası oluşan MF, TM, TSpuanları için de geçerli midir?” sorusuna, Sayın Başkanımızın verdikleri cevapta; uygulamanın 2. Oturum sonrası oluşacak puanlar için de geçerli olduğu iki kez vurgulandı.

 

Bu konu ile ilgili olarak, iki ayrı açıklama yapıldığından, “bu uygulama sadece 1. Oturum Puanı (Temel YeterlilikTesti Puanı) için mi geçerlidir, yoksa 2. Oturum sonrası oluşacak MF, TM, TS puanları da bir sonraki yıl için geçerli olacak mıdır?” sorusunun netleştirilmesi gerekiyor.

 

İkinci Oturum sonrası oluşacak olan MF, TM ve TS puanlarının, bir sonraki yıl da geçerli olması, aşağıda belirtilen olumsuzlukların oluşmasına neden olacaktır:

 

a) Öğrenciler, ilk sene tercih yapmayarak ya da tercih yaparak mezuna kalmak isteyebileceğinden, bir sonraki yıl, mezun öğrenci sayısı çok fazla olacaktır.

 

b) Bir sonraki yıl mezuna kalan hedefli öğrencilerin fazlalığı nedeniyle ve bir önceki yılın puanlarının geçerli olacağı düşüncesi mezun öğrencileri rahatlatacağından, aynı sınava iki kez hazırlanan mezunların geçmiş yıllarda olduğu gibi sınav başarıları artacaktır.

 

c) Her yıl mezunlardan kaynaklı olarak daha fazla öğrenci sınava gireceğinden, üniversitelerin başarısıralamaları (puanları) da yükselecektir.

 

d) Tercih hakkını kullanmayan öğrencilerden kaynaklı olarak, üniversitelerdeki boş kontenjanların sayısı artacaktır.

 

e) 1. ve 2. Oturum sınav puanları, 2 yıl geçerli olacaksa, puanlar Standart Sapma dikkate alınmadanhesaplanmalıdır.

 

ÖSYM tarafından uygulanan sınavlardaki testlerin zorluk derecesi, her yıl farklı olduğundan, Standart Sapma’lar da yıllara göre değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle, aynı puanın 2 yıl geçerli olması durumunda, bir önceki yılın sıralaması ile bir sonraki yılın sıralaması aynı olmayacak ve bu durum öğrenciler arasında puansal haksızlıklara neden olacaktır.

 

Örneğin, 430 puan alan bir öğrenci, 6000 civarında bir başarı sıralamasına sahip iken standart sapmalardan kaynaklı olarak, bir sonraki yıl yine aynı başarı sıralamasına sahip olamayacaktır.

 

2) Eski sistemde olduğu gibi, tercih yaparak yerleşen öğrenciler, bir sonraki yıl tekrar sınava girmeleri ve yeniden tercih yapmaları durumunda, ertesi yıl alacakları puanlarında düşüş olacak mıdır?

 

Tercih yaparak yerleşen öğrencinin, ertesi yıl sınava girmesi ve yeniden tercih yapması durumunda, eski sistemde olduğu gibi puan kaybının olmasını öneriyoruz. Aksi takdirde, bu durum mezuna kalacak öğrenci sayısında artışa neden olacağı gibi, yerleştiği halde, üniversitesine kayıt yaptırmayarak yeniden sınava hazırlanan mezun öğrencilerden kaynaklı olarak, üniversitelerdeki boş kontenjanlarda da artış olacaktır.

 

3) MF öğrencisi, Sosyal Bilimler Testinden tamamen muaf tutulmuş mudur? MF öğrencisi 2. oturumda kendisi için zorunlu olan Matematik ve Fen Bilimleri testlerini yaptıktan sonra, zamanı kalması durumunda, Sosyal Bilimler ya da Edebiyat - Coğrafya-1 testlerinden de soru yapması durumunda, bu netlerin MF puanına bir katkısı olacak mıdır?

 

4) Aynı durum TM öğrencisi için de geçerlidir. TM öğrencisi, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri’nden muaf mıdır?TM öğrencisi 2. oturumda kendisi için zorunlu olan Matematik ve Türk Dili ve Edebiyatı ile Coğrafya-1 testlerini yaptıktan sonra, zamanı kalması durumunda, Sosyal Bilimler ya da Fen Bilimleri testlerinden de soru yapması durumunda, bu netlerin TM puanına bir katkısı olacak mıdır?

 

5) Açıklanan Yeni Sınav Sistemi’nde Fen Bilimleri testinde, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinden toplam 40 soru olacağı belirtilmiştir. Oysa ki, sadece Fizik dersini dikkate aldığımızda bile ortaöğretim müfredatında yaklaşık 40 konu bulunuyor. Biyoloji ve Kimya derslerini de dahil ettiğimizde Fen Bilimleri Testi’ndeki 40 soru, bu kadaryüklü bir müfredatı ölçücü nitelikte olmayacaktır. Dolayısıyla öğrencilerin kaçıracağı her bir soru, önemli derecede puan ve sıralama kaybına neden olacaktır. Bu durum seçkin üniversitelere yerleşmeyi isteyenyüksek hedefli öğrencilere zarar verecektir.

 

6) Yeni hazırlanan MEB müfredatına göre; 9 ve 10. sınıfta öğrenciler, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler’deki tüm derslerden sorumludur. Yeni sınav sisteminde ise MF ve TM öğrencilerine Sosyal, TM öğrencilerine Fen sorusu sorulmaması nedeniyle; Liselerimizde MF, TM ve TS alan seçimlerinin, 9. sınıftan itibaren yapılması dahauygun olacaktır. Örneğin: Eğer öğrenci MF alanını seçecekse, 9. sınıftan itibaren Sosyal Bilimler derslerininverilmemesi gerekiyor. Ya da TM’yi seçecekse, Fen Bilimleri derslerini ve Sosyal Bilimler derslerini almaması gerekiyor. Aksi takdirde Sosyal ve Fen derslerine olan ilgi azalacaktır.

 

7) Her iki oturumda da her bir soru için verilecek cevap süresi ne olacaktır?

Sürenin eski sistemdekinden daha fazla verilecek olması öğrenciyi rahatlatır. Ancak gereğinden fazla süre verilmesi durumunda, sınavda soruların tamamını yapan öğrenci sayısı fazla olacağından, bu durum TEOG’da da geçmişte yaşanan yığılmalara neden olacaktır. Yüzlerce Türkiye birincisi söz konusu olacaktır. Başarılı öğrencilerin ayırt ediciliğinde zorlanılacaktır.

 

8) İkinci oturumdaki testler tek kitapçık halinde, alan ayrımı yapılmadan, tüm öğrencilere mi verilecektir?

 

9) İkinci oturumda, testlerin tek kitapçık olması durumunda, verilecek toplam süre ne olacaktır? Verilecek süre sadece alan testlerini mi kapsayacak, yoksa, tüm testler için toplam bir süre mi verilecektir?

 

 

Bu durumda “isteyen öğrenci sadece alan testlerini çözsün, isteyen öğrenci ise alan dışındaki testleri de çözsün” mü denilecektir? Bu durumda sadece alan testlerini çözen öğrencilerin çok fazla süresi olacağından, soruları tam yapan ve dolayısıyla yüksek puan diliminde aynı puanı alan birçok öğrenci olacaktır.

10) Türk Dili ve Edebiyatı testinde, Edebiyat sorularının yanısıra, Dil Anlatım sorusu da sorulacak mıdır?

 

11) 2. oturumda yer alan testlerde, derslere göre soru dağılımı ne olacaktır?

 

Örneğin: Türk Dili ve Edebiyatı – Coğrafya-1 testinde, Edebiyat soru sayısı ve Coğrafya soru sayısı ne olacaktır? Ya da Fen Bilimleri testinde, Fizik, Kimya ve Biyoloji’de kaçar soru sorulacaktır?

 

12) 1. ve 2. oturumda açık uçlu soru sorulacak mı? Sorulacaksa her test için soru sayısı ne olacaktır?

 

13) 1. oturumun cumartesi günü sabah, 2. oturumun ise cumartesi günü öğleden sonra, Dil sınavının pazargünü sabah yapılacağı açıklandı. Ancak öğrenciler için daha önemli olan ve % 60’lık katkısı olan 2. oturumun cumartesi öğleden sonra değil de, pazar sabah yapılması öğrencilerin başarısı açısından daha uygun olacaktır. Dil sınavı cumartesi öğleden sonra yapılabilir.

 

Ayrıca, Cumartesi sabah sınav öncesi ve sınav anında öğrencinin gerginliği ve heyecanı çok fazla olacaktır.

 

Öğrenci Cumartesi sabah sınavdan çıktıktan sonra, çok yorgun ve bitkin bir durumda olacağı için; 2. Oturum olan alan sınavının kesinlikle Cumartesi günü öğleden sonra yapılmaması gerekir.

 

14) Eski sistemde, üniversitelerde Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji gibi bölümler TM puan türü ile öğrenci alıyordu. Ancak, yeni sistemde Sosyal Bilimler Testi, TS öğrencilerinin yapacağı testler olarak açıklandı. Bu durumda, adı geçen bu bölümler, bu yıl TS puan türü ile mi öğrenci alacaktır?

 

Böyle bir kargaşaya meydan vereceği için hangi bölümlere hangi puan türüyle yerleşileceği acilen açıklanmalıdır.

 

Yukarıda belirtmiş olduğumuz konuların biran önce netleşmesi dileğiyle…

 

Haziran ayında sınava girecek öğrencilere başarılar diliyoruz.

 

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)