adscode

NESİBE AYDIN OKULLARININ TYT İLE İLGİLİ YORUMLARI

Üniversite giriş sınavının 1. oturumu olan ve ülke genelinde 2 milyon 381 bin 590 adayın başvurduğu TYT bugün uygulandı.

NESİBE AYDIN OKULLARININ TYT İLE İLGİLİ YORUMLARI
Sınavlar
NESİBE AYDIN OKULLARININ
30 HAZİRAN 2018 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI
1. OTURUM TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) İLE İLGİLİ YORUMLARI
 
30 HAZİRAN 2018
Üniversite giriş sınavının 1. oturumu olan ve ülke genelinde 2 milyon 381 bin 590 adayın başvurduğu TYT bugün uygulandı.
Öncelikle bugüne kadar çalışan, emek veren, emeği ile birlikte yüreğini de ortaya koyan tüm adaylara geçmiş olsun diyor, yarın girecekleri AYT’de başarılar diliyoruz.
Nesibe Aydın Okulları uzmanları, 2018 TYT’de, sözel alanda, okumaya dayalı bilgi ve yorum gerektiren soruların, sayısal alanda ise mantığa dayalı soruların ağırlıklı olduğunu, bu nedenle, kuralları, formülleri ya da soru tiplerini ezberleyen öğrenciler için başarılı bir sınav olamayacağı görüşünde birleşmişlerdir.
Ayrıca, 30 Haziran 2018’de uygulanan TYT’nin bilginin yanı sıra muhakeme, okuduğunu anlama, yorumlayabilme, gündelik hayatla ilişkilendirebilme ve çıkarımda bulunabilme becerisini ölçen sorulardan oluştuğunu, bu nedenle de sayısal alan sorularının bile sadece işlem yaparak çözülemeyeceğini belirtmişlerdir.
Sınavdan çıkan Nesibe Aydın Okulları öğrencilerinin yorumları doğrultusunda, TYT’yi değerlendirdiğimizde, Matematik ve Türkçe sorularının oyalayıcı olması nedeniyle, üst düzey öğrencilerin bile ucu ucuna yetiştirdiği bir sınav olmuştur.
Özellikle TM öğrencileri, matematik bölümünde zorlandığı için, alan dışı fen bölümüne zaman ayırmakta güçlük çekmişlerdir.
Nesibe Aydın Okulları uzmanları, TYT oturumuna ilişkin olarak sınavdan çıkan öğrencilerden aldıkları yorumlar çerçevesinde branş bazındaki ilk değerlendirmelerini aşağıda şekilde yapmışlardır.
MATEMATİK BÖLÜMÜ
2018 TYT, 2017 YGS’ye göre daha zordu. Matematik sorularında geçen senelerdeki gibi müfredat dışı soru olmayıp, bilgiyi yorumlama ve mantıksal çıkarıma dayalı sorulardan hazırlanmış ve soru tipini ezberlemeyen, analitik düşünme yöntemlerini kavramış, temel problem çözme tekniklerini iyi hazmetmiş ve okuduğunu anlayan öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav olmuştur.
Matematik sorularının çoğu; kısa işlemli olmasına rağmen, uzun paragraflı, okuduğunu anlama ve yorumlamaya yönelik sorulardan oluşmuştur.
Geometri soruları, 2017 YGS’ye göre daha kolay, fakat klasik sorular yerine daha çok gündelik hayatla ilgili paragraflı kurgu sorular biçiminde hazırlanmıştır.
Nesibe Aydın Okulları öğrencileri, TYT Matematik sorularının deneme sınavlarımızla hemen hemen aynı zorlukta olduğunu ve soruların benzerlerini daha önce bizim denemelerimizde çözdükleri için yadırgamadıklarını belirttiler.
(NESİBE AYDIN MATEMATİK ZÜMRESİ)
 
FİZİK BÖLÜMÜ
30 Haziran 2018 tarihinde uygulanan TYT’nin tam olarak müfredat sınırları içerisinde kaldığı ve bütün soruların 9. sınıf ve 10. sınıf ünitelerinden sorulduğu gözlenmiştir. Bu anlamda sürpriz bir soru gelmemiş, alışıldık ve geçen yıllarda uygulanan YGS ayarında bir sınav uygulanmıştır. Müfredat sınırları içerisinde kalınmış olmasına rağmen, soru sayısının azlığı (7 soru) nedeniyle her konudan soruya yer verilmemiştir. MEB müfredatı ve kazanımlarına uygun olacak şekilde sınav tamamıyla işlemsiz ve yorumlama ile sonuca ulaşılacak sorulardan oluşmuştur.
Fizik sorularının tamamının, Nesibe Aydın Okullarının modül, aylık ödev, deneme sınavları gibi kaynaklarda karşılaşılan biçimde olduğu tespit edilmiştir.
Bu anlamda Nesibe Aydın Eğitim Kurumları öğrencilerinin TYT Fizik bölümünde zorlanmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, başarımız Türkiye ortalamasının çok üzerinde olacaktır.
(NESİBE AYDIN FİZİK ZÜMRESİ)
 
KİMYA BÖLÜMÜ
2018 TYT sorularının beklenilen düzeyde ve 2017 YGS sınav soruları ile aynı zorluk seviyesinde olduğu ve yorumdan çok bilgiye dayalı olduğu anlaşılmıştır. Sınavda müfredat dışı soru olmadığı gözlenmiştir. Sayısal işlemli soru sorulmamıştır. (Sorular, 9 ve 10. sınıf müfredatı kapsamındadır.)
Soruların Nesibe Aydın Okulları deneme sınavları ve yayınlarına paralel düzeyde olduğu gözlenmiştir. Yayınlarımızı düzenli çözen öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği düzeyde bir sınav olmuştur.
 (NESİBE AYDIN KİMYA ZÜMRESİ)
 
BİYOLOJİ BÖLÜM
2018 TYT sınav sorularının öğrencilerimizi çok zorlamadığı tespit edilmiştir. Ancak, özellikle Matematik ve Türkçe’de zaman harcayan TM öğrencileri BİYOLOJİYE geçememişlerdir.
Sınav, 9 ve 10. sınıf konularını içeren temel bilgileri ölçen sorulardan oluşmuştur.
9 ve 10. sınıf müfredatının hemen hemen her ünitesinden 1 soru sorulmuştur.
 (NESİBE AYDIN BİYOLOJİ ZÜMRESİ)
 
 
 
TÜRKÇE BÖLÜMÜ
2018 TYT’de, Dil Bilgisi sorularının 2017 YGS’ye göre daha fazla olduğu, ancak, bu soruların çok zor olmadığı, anlatım bozukluğu ve cümle türleri dışındaki konuların tarandığı bir sınav olduğu görülmüştür.
Anlam bilgisi konularıyla ilgili soruların orta düzey zorlukta olduğu, bazı soruların çeldiricilerinin öğrencileri zorladığı, bu nedenle de geçen yılki YGS’ye yakın zorlukta bir sınav olduğu saptanmıştır.
Genel olarak değerlendirildiğinde Türkçe soruların orta seviyede zorlukta olduğu, ancak, uzun paragraf soruları sebebiyle oyaladığı tespit edilmiştir.
Yayımlanan TYT 2018 örnek sorulara benzer nitelikte ve zorlukta bir sınav yapılmıştır.
(NESİBE AYDIN TÜRKÇE ZÜMRESİ)
TARİH BÖLÜMÜ
2018 TYT Tarih soruları müfredata uygun, genel olarak yoruma dayalı ve 9, 10 ve 11. sınıflara eşit olarak dağıtılmış olup 1 adet de görsele dayalı yorum sorusu olduğu gözlenmiştir. 2018 TYT Tarih soruları, 2017 YGS soruları ile bir paralellik göstermektedir.
Her düzeydeki öğrencimizin yorumu TARİH bölümündeki soruların kolay olduğu yönündedir. Soruların Nesibe Aydın Okullarına ait deneme sınavlarıyla benzerliği dikkat çekmiştir.
 (NESİBE AYDIN TARİH ZÜMRESİ)
COĞRAFYA BÖLÜMÜ:
2018 TYT Sosyal Bilimler testindeki Coğrafya soruları, müfredatı tam anlamıyla tarayamamıştır. Bu nedenle müfredattaki kazanım sayısı ile soru sayısının uyumsuz olma durumu ortaya çıkmıştır. 2018 TYT Coğrafya sorularının, 2017 YGS sorularına göre daha kolay olduğu gözlenmiştir.
Sınavda disiplinler arası etkileşimi içeren bir soru sorulmamıştır. Sınavın zorluk seviyesi orta düzeydedir.
Soruların genel olarak bilgiyi ölçme ve yorumlamaya yönelik olduğu belirlenmiştir.
(NESİBE AYDIN COĞRAYA ZÜMRESİ)
 
 
FELSEFE BÖLÜMÜ:
2018 TYT Felsefe sorularında bilgiyi, bilgiyi yorumlamayı ve okuduğunu bildikleriyle pekiştirmeyi gerektiren soruları içeren bir dağılım gözlenmiş olup, soruların ince bilgi ve dikkat gerektirdiği şeklinde bir detay tespit edilmiştir.
Bu yılki soruların uzun paragraflar içeriyor olmasının, öğrencileri zorlayabileceği düşünülebilir. Müfredat dışı soru olmayıp, içeriği açısından önceki yıllara benzer bir yapıya bağlı kalınmıştır.
Öğrencilerden gelen yorumlar doğrultusunda TYT Felsefe sorularının geçmişte uygulanan YGS’ye göre biraz daha zor olduğu söylenebilir.
 (NESİBE AYDIN FELSEFE ZÜMRESİ)
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ BÖLÜMÜ
Bu yılki TYT Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi soruları, geçen yıllın soruları ile paralellik göstermektedir. Bilgi ile yorum noktasında daha fazla muhakeme yeteneği aranmaktadır. Teyemmüm ve Taassup ile ilgili sorular öğrencileri bilgi noktasında zorlamıştır. Sorular genel olarak okul denemelerimize yakın olup, öğrencilerimizin birçoğu, 2018 TYT’de zaman konusunda problem yaşadığını söylemiştir.
 (NESİBE AYDIN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ ZÜMRESİ)
 
 
Sevgili öğrenciler,
            TYT, eğrisiyle doğrusuyla geldi ve geçti. Sınavı, beklentisinin altında geçen öğrenci için sınavın yasını tutmasının kendisine bir faydası olmayacağı gibi, sınavı iyi geçenin de mutluluktan rehavete kapılmaması gerekir. Şimdi sıra, yarın gireceğiniz AYT’ye odaklanma zamanı.
            Asıl belirleyici olanın %60 etkiye sahip AYT olduğunu unutmayınız.
 
Sevgilerimizle...
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Zümre Başkanları

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)