adscode

Öğrenci etüt merkezlerinden 2 bin 6'sı dönüşebilecek

Öğrenci etüt merkezlerine ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı KHK ile standartlara uyan 2 bin 6 merkez, özel okula, özel eğitim okuluna, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine, özel eğitim kurumuna…

Öğrenci etüt merkezlerinden 2 bin 6'sı dönüşebilecek
Eğitim
Öğrenci etüt eğitim merkezlerine ilişkin düzenlemeleri de içeren ve bugün yayımlanan 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile standartlara uyan 2 bin 6 merkez, özel okula, çeşitli kurslara, özel eğitim okuluna, motorlu taşıt sürücüleri kursuna, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine, özel eğitim kurumuna veya özel eğitim kursuna dönüşebilecek.

AA muhabirinin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden alınan bilgiye göre, söz konusu karar 1'inci sınıftan 8'inci sınıfa kadar öğrencilerin gidebildiği sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetlerin yapılabildiği kurumlar olan "öğrenci etüt eğitim merkezleri"nin zaman içerisinde dershanecilik ve sınava hazırlık gibi kurslara dönüşmeye başladığı gerekçesiyle alındı.

MEB, 2 bin 6 öğrenci etüt eğitim merkezinin standartlara uyduğunu tespit etti. Bu merkezler özel okula, çeşitli kurslara, özel eğitim okuluna, motorlu taşıt sürücüleri kursuna, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine, özel eğitim kurumuna veya özel eğitim kursuna dönüşebilecek, eğitimlerine 1 Temmuz 2017'ye kadar devam edebilecek.

Öğrencilere sosyal ve kültürel faaliyetler sunmak amacıyla açılan öğrenci etüt eğitim merkezlerindeki faaliyetler ise "sosyal etkinlik merkezleri"nde yapılacak. Gelecek eğitim öğretim yılından itibaren "sosyal etkinlik merkezleri", belediyeler tarafından açılabilecek ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlar haline gelecek. Belediyeler sosyal etkinlik merkezlerindeki faaliyetlerin ücretini kendileri belirleyebilecek.

687 Sayılı KHK'da yer alan düzenlemeler
Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında hazırlanan ve 687 Sayılı KHK ile yürürlüğe giren 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda yapılan değişiklikle "öğrenci etüt eğitim merkezleri" ibaresi ve tanımı yürürlükten kaldırılarak, yerine "sosyal etkinlik merkezleri" ibaresi eklenmişti.

"Sosyal etkinlik merkezileri" ise "il milli eğitim müdürlükleri ile belediyeler arasında yapılan ve bakanlıkça onaylanan ortak iş birliği protokolleri çerçevesinde, bakanlığın verdiği iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile belediyelerce açılan ve işletilen, ilköğretim veya ortaöğretim öğrencilerinin ödev ve projelerine ilişkin araştırmalar yaptığı, öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yürütüldüğü özel öğretim kurumları" olarak tanımlanmıştı.

Bu kapsamda, dönüşüm programına alınan öğrenci etüt eğitim merkezleri hariç olmak üzere halen faaliyette olan öğrenci etüt eğitim merkezlerinin 1 Temmuz 2017'ye kadar faaliyetlerine devam edebileceği, en geç 29 Temmuz 2017 tarihine kadar özel öğretim kurumlarından birinin gerektirdiği şartlara uygun hale getirilmeyen ve buna göre kurum açma izni düzenlenmeyen öğrenci etüt eğitim merkezleri hakkında sürekli kapatma işlemi uygulanacağı hükme bağlanmıştı.

AA

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)