adscode

Öğrenciler için harcanmayan 74 milyar 990 bin TL'lik bütçe neye harcandı?

CHP Ankara Milletvekili Levent GÖK, MEB'in 2019 – 2020 dönemi için belirlediği toplam hedefin 74 milyar 990 bin TL gerisinde kalınmasıyla ilgili soru önergesi verdi.

Öğrenciler için harcanmayan 74 milyar 990 bin TL'lik bütçe neye harcandı?
Eğitim

MEB’in 2020 Faaliyet Raporu’na göre öğrenci başına okulöncesi ve ilköğretimde 6 bin 595 TL, ortaöğretimde ise 7 bin 636 TL harcandı ve Bakanlık 2019 – 2020 dönemi için belirlediği toplam hedefin 74 milyar 990 bin TL gerisinde kaldı. CHP Ankara Milletvekili Levent GÖK, konuya ilişkin soru önergesi verdi.

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince arz ederim.

                                                                         

  

                                                                  Levent GÖK

Ankara Milletvekili

 

         Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) 2019-2020 eğitim-öğretim yılında okulöncesi eğitimde 11 bin TL, ilköğretimde 13 bin TL, ortaöğretimde ise 8 bin 900 TL öğrenci başına harcama hedefi belirlemiştir. MEB’in 2020 Faaliyet Raporu’na göre öğrenci başına okulöncesi ve ilköğretimde 6 bin 595 TL, ortaöğretimde ise 7 bin 636 TL harcanmış, Bakanlık 2019 – 2020 dönemi için belirlediği toplam hedefin 74 milyar 990 bin TL gerisinde kalmıştır. Türkiye öğrenci başına yapılan harcamada OECD ülkelerinin gerisinde kalmış, eğitime ayrılan bütçenin yetersizliği ortaya çıkmış, Bakanlığın harcama planlarına uymadığı görülmüştür. Eğitim kalitemizin artırılması ve çocuklarımızın evrensel düzeyde yetişmiş bireyler olması için ayrılan kaynaklar belirlenen hedeflere uygun olarak kullanılmamakta, öğrencilerimizin başarısını ölçen uluslararası sınavlarda aldıkları düşük puanlar Türkiye’nin eğitim alanında geriye gittiğini göstermektedir.

         Bu bilgiler ışığında:

  1. 2019 – 2020 eğitim yılında öğrenciler için konulan harcama hedeflerinin 74 milyar 990 bin TL gerisinde kalınmasının sebepleri nelerdir?
  2. 2019 – 2020 eğitim yılında öğrenciler için harcanmayan 74 milyar 990 bin TL değerindeki bütçenin harcandığı kalemleri açıklar mısınız?
  3. 2019 – 2020 eğitim yılında özel okullara MEB tarafından aktarılan kaynakların toplam değerini açıklar mısınız?
  4. 2019 – 2020 eğitim yılında öğrenci velilerinin katkı payı, bağış ve benzeri isimler adı altında yaptıkları ödemelerin toplam miktarını açıklar mısınız?
  5. 2002 – 2021 döneminde öğrenciler için harcanması planlanan bütçe hedeflerini ve bu hedeflerin gerçekleştirilme oranlarını yıllık temelde açıklar mısınız?
  6. 2021 – 2022 ve 2022 – 2023 öğretim yılları için öğrenciler için ayrılması planlanan bütçe miktarlarını açıklar mısınız?

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)