adscode

Öğrencilerin Gözünden COVID-19’un Eğitim Üzerindeki Etkileri

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğrencileri; yasaklara uyuyor, virüse yakalanma endişesi taşıyor, gelecek kaygısı yaşıyor, ruhsal ve fiziksel sağlıklarının bozulduğunu ifade ederek, yüz yüze eğitimi tercih ediyorlar.

Öğrencilerin Gözünden COVID-19’un Eğitim Üzerindeki Etkileri
Üniversite
Güncelleme : 04-May-21 17:43

  

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İstatistik Araştırma Merkezi bünyesinde Dr. Öğretim Üyesi Leyla İşbilen Yücel tarafından gerçekleştirilen Covid-19 Pandemisinin İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğrencilerinin Eğitim Olanakları ve Tercihleri Üzerindeki Etkilerinin Konjoint Analizi ile Araştırılması, Covid-19 pandemisinin, öğrencilerin eğitim olanakları ve tercihlerinde herhangi bir değişikliğe sebep olup olmadığının araştırılması, kendilerinin ve ailelerinin mevcut durumlarını, bu süreçte yaşadıkları zorlukları, geleceğe yönelik endişelerinin tespit edilmesi, fakülte ile ilgili sorunların ve isteklerinin ortaya konması amacıyla yapıldı.

Araştırma, 10.03.2021 - 09.04.2021 tarihleri arasında, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde kayıtlı örgün eğitim öğrencilerine Google Form üzerinden uygulanmış, tüm bölümlerden toplam 521 öğrenci katılım gösterdi.

Öğrencilerin %48.3’ü Covid-19 virüsüne yakalanma endişesi duymakta, %24.6’sı kararsız, %27.1’i ise endişe duymadıklarını ifade ediyor

Kadın öğrencilerin virüse yakalanma endişeleri erkek öğrencilerden fazladır. Virüse yakalanmaktan çok korktuğunu ifade eden kadın öğrencilerin oranı %75 iken, erkek öğrencilerde bu oran %25’tir. Söz konusu oranlar, pandemi kurallarına harfiyen uyma durumu ile örtüşmektedir.

Covid-19 virüsüne yakalansa bile ayakta ve hafif atlatacağını düşünenlerin oranı %18.4’tür. Çok ağır atlatacağını düşünenlerin oranı ise %7.5’tir. %32.6’sının ise herhangi bir fikri bulunmamaktadır. Virüse yakalanmaktan çok korktuğunu ifade eden kadın öğrencilerin oranı %75 iken, erkek öğrencilerde bu oran %25’tir.

Öğrencilerin %81’i pandemi kurallarına uyuyor

Pandemi kurallarına (sosyal mesafe, dışarı çıkma yasakları, hijyen,v.b.) uyanların oranı %81.6’dır. Kurallara uymayanların oranı %4.4’tür. %14’lük bir kısım ise kurallara uyma konusunda kararsız olduklarını ifade etmişlerdir.

Kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre pandemi kurallarına daha fazla uydukları görülmüştür. Pandemi kurallarına harfiyen uymakta olan kadın öğrencilerin oranı %71.8 iken, erkek öğrencilerin sadece %28.2’si kurallara harfiyen uyduklarını ifade etmişlerdir.

Öğrencilerin %10.4’ü Covid-19 geçirdiklerini ifade etmişlerdir. Kendisi dışında çekirdek ailesinde Covid-19 geçirenlerin oranı %32.8’dir. Covid-19 nedeniyle çekirdek ailesinden kayıp yaşayanların oranı %0.8’dir.

Pandemi, öğrencilerin ruhsal ve fiziksel sağlığını olumsuz etkiledi

Pandeminin fiziksel sağlığını olumsuz etkilediğini düşünenlerin oranı %68.1’dir. %13.8 kararsız, %18’i ise etkilenmediklerini ifade etmişlerdir.

Pandeminin ruhsal sağlığını olumsuz etkilediğini söyleyenlerin oranı %80.7’dir. %10.7’si kararsız, %8.6’sı ise ruhsal bir sıkıntı yaşamadıklarını ifade etmişlerdir. Kadın öğrenciler için bu oran %65.1 iken, erkek öğrencilerde %34.9’dur. Pandeminin ruh sağlığını olumsuz etkilediğini ifade edenler yüz yüze eğitimi tercih ederken, olumsuz etkilenmeyenler uzaktan eğitimin devam etmesini istemektedirler.

Öğrencilerin %56.2’si pandemi sürecini verimli geçirmemiş     

Pandemi sürecini verimli geçirdiğini, ertelediği ne varsa gerçekleştirebilme imkanı bulduğunu söyleyenlerin oranı %19.4’tür. %24.4’ü kararsız, %56.2’si ise bu süreci verimli geçiremediklerini ifade etmişlerdir. Pandemi sürecini verimli geçirenlerin yüz yüze eğitimi tercih etme düzeyleri, verimli geçiremeyenlere göre anlamlı seviyede düşüktür ve uzaktan eğitimin devam etmesini istemektedirler. Ortalamalara bakıldığında, yüz yüze eğitimi en çok tercih eden kesimin, pandemi sürecini verimli geçiremeyenler olduğu görülmüştür.

Öğrenciler, pademinin ileride iş bulma sürecini olumsuz etkileyeceğini düşünüyor

Üniversite eğitim hayatlarının önemli bir kısmının pandemiye denk gelmesinin, ileride iş başvurusu yaparken olumsuz bir etki yaratacağını düşünenlerin oranı %69.2’dir. Bu  endişeyi en fazla taşıyanların 2.sınıf öğrencileri olduğu, en az endişe duyanların ise okulu uzamış durumdaki öğrenciler oldukları görülmüştür.  

Öğrencilerin %59’u bu dönemde (2000’lerden sonra doğmuş olmaktan) memnun değildirler. %24.6’sı kararsız, %16.5’i ise memnundur. %34.4’ü genel olarak hayatlarından memnun olmadıklarını, %31.9’u kararsız, %33.8’i ise memnun olduklarını ifade etmişlerdir.

Öğrenciler, sosyalleşmek için sabırsızlar

Eskisi gibi sosyalleşmek için sabırsızlıkla bekleyenlerin oranı %78.1’dir. %15.5’lik bir kısım kararsızdır, %6.2’si ise böyle bir beklenti içinde değildir. Ortalamalara bakıldığında sosyalleşmek için en sabırsız olanların 1.sınıf öğrencileri olduğu, son sınıfa doğru ise bu isteğin giderek azaldığı görülmüştür.

Pandemi bitse bile eskisi gibi davranamayacağını, arkadaşlarına sarılıp tokalaşamayacak olanların oranı %27.8’dir. %27.4’lük bir kısım kararsızdır, %44.7’si ise bu şekilde düşünmemektedirler, eski alışkanlıklarına kolayca dönebileceklerdir.

Öğrencilerin aşıya güveni %42.8’dir.

Öğrencilere, aşıya güvenip güvenmedikleri, aşılanma sırası gelirse nasıl bir tutum sergileyecekleri sorulmuştur. %42.8’inin aşıya güvendiği, %26.5’inin kararsız olduğu, %30.8’inin ise aşı hakkında olumsuz düşündükleri tespit edilmiştir. Bugün imkân verilse, aşı olmayacak olanların oranı %26.3’tür.

Öğrenciler, yüz yüze eğitimi tercih ediyor

Oluşturulan eğitim olanakları kombinasyonları içinde en çok tercih edilen model, 9:00-17:00 saatleri arasında ve tamamen yüz yüze eğitim modelidir. Bu modelin tercih edilmesinde; öğrencilerin okul başarısı, okudukları bölüm, aylık hane geliri, ikamet edilen yer ve cinsiyetler bakımından anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Uzaktan eğitim için ihtiyaç duyulan teknolojik imkanlara öğrencilerin önemli bir kısmı sahip

Uzaktan eğitime geçildiği günden bugüne kadar geçen sürede, her türlü teknolojik imkana sahip olan öğrencilerin oranı %50.3’tür. İlk zamanlarda bazı eksikleri olan fakat sonradan bu eksikleri gidermiş olanların oranı %31.1’dir. Halen teknolojik imkansızlıklar yaşayarak ders takibinde zorlananların oranı %18.2’dir. Hiç internet erişimi olmayanların oranı ise %0.4’tür.

Öğrenci ailelerinin yarıya yakının geliri 5.000 TL.’nin altında 

Öğrencilerin %49.1’inin aylık hane geliri 5000 TL den az, %39.3’ünün geliri 5.001-10.000 arasında, %6.9’nun geliri 10.001- 15.000 arasında, %4.6’sının ise  aylık hane geliri ise 15001 TL ve üzerindedir.

 Pandemi nedeniyle ailesinde iş kaybına uğrayanların oranı %19’dur. %11.7’sine ise işten çıkarma olmaksızın ücretsiz izin verilmiştir.

Öğrencilerin pandemi süresince en yoğun olarak ikamet etmekte olduğu ilk üç il; %66.8 oranında İstanbul, %6 oranında İzmit ve %4 oranında Bursa’dır.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)