adscode
adscode

Öğretmen Açığına Maliyetsiz 'MEMURÖĞRETMEN' Çözümü

''YAŞIMIZ İLERLİYOR.ASIL MESLEĞİMİZE GEÇİŞTE ANLAYIŞ BEKLİYORUZ...''

Öğretmen Açığına Maliyetsiz 'MEMURÖĞRETMEN' Çözümü
Eğitim

''Yıllarca asıl mesleği olacağını düşündüğü hedefi doğrultusunda öğretmenlik için aileleri ile birlikte yıllların maddi-manevi emeğini harcamış, çeşitli koşullar gereği gönlüne yatmasa da kpss-3 ile memurluk kazanmak zorunda bırakılmış(hatta birçoğu MEBözelde aday öğretmenliği kaldırılmış özel okul-dershane öğretmeni olabilir) kişilerden (ÖSS+ÖYS+LES+KPSS sınavlarından başarıyla çıkmış, lisans-yüksek lisans-pedogojik formasyon eğitimini başarıyla bitirmiş branş öğretmenleri 80li puanlarla yıllarca atanmazken 50ve çok daha düşük p10 puanlarıyla hatta kpsssiz,formasyonsuz başka dallarda yeni mezunların öğretmen unvanıyla alımı adalet duygusunu zedelemektedir); isteyenlerin EMEKLİLİĞE ESAS TOPLAM HİZMET SÜRELERİYLE veya başka bir yöntemle tamamının MEB öğretmen kadrolarına geçişi zorunlu hizmetten muaf tutularak (yaşları en azından 30 ve üzeri olanlar için anayasal aile birliğinin korunması adına) sağlanmalıdır. 
Böylelikle MEB,
""Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin'in, son 40 bin yeni öğretmen ataması töreninde yaptığı konuşmada: "Keşke bütçemiz uygun olsa da öğretmen ihtiyacımızın tamamını karşılayabilsek""
sözü doğrultusunda bütçeye maliyeti yüksek olan ve karşılıklı memnuniyet yaratmayan ücretli öğretmenlikler, vekil öğretmenlikler ve tepki çekecek sadece mülakatla atanacağı söylenen ve bütçeye muazzam maliyet getirecek 6 yıllık kpss'siz dershane öğretmenlerinden ziyade,
zaten 657li memur olarak çalışan ve asıl mesleklerine kavuşmak isteyen öğretmenleri engellemeden bünyesine katarsa, hükümet de kendini mali-bütçe anlamında hiç yormadan öğretmen ihtiyacının bir kısmını daha kavgasız-gürültüsüz-maliyetsiz ve daha adaletli bir karşılıklı yarar ilişkisi içinde rasyonelce kapatmış olur.
Kaldı ki bu duruma itiraz edenler için peşinen belirtmek gerekirse durumu ilgililere şöyle bir anlatalım: 
KPSS ye girerek yüksek puanlar almış ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına memur olarak atanmış MEMUR ÖĞRETMENLER mağdur edilmişlerdir.Milli Eğitim Bakanlığınca 06/05/2010 tarihinde yayınlanan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5.12,17,21 ve 22. maddelerinde 31/08/2012 gecesi yapılan değişiklik ile memurlukta hizmet süresi esasına dayalı atama çeşidi olan "Kurum içi İlk Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama" yürürlükten kaldırılmıştır.
Kurum içi ve Kurumlar arası atama kaldırılarak kamu görevi hizmetinde çalışan memurların tekrar KPSS' ye girerek puan üstünlüğüne göre atanma şartı getirilmiştir.Ancak ilgili yönetmelik değişikliği dikkatle incelendiğinde 2012 KPSS başvuruları ÖSYM'ce Nisan ayında, sınavı da Temmuz ayında yapılmışken yönetmelik değişikliğinin 31 Ağustos 2012'de yapılması nedeni ile bütün MEMUR ÖĞRETMENLER bir anda mağdur duruma düşürülmüştür.
Kamu hizmetinde bulunan memurların en üst öğrenim gördükleri mesleklerde çalıştırılmaları birçok mahkeme kararıyla hükme bağlanmışken böyle bir uygulamanın getirilmesi mahkeme kararlarına da aykırılık oluşturmaktadır.Kamu hizmetinin bütünlüğü göz önüne alındığında da ilgili işlemin kamu işlerinin bütünlüğü ilkesine de uygun olmayan bir yönetmelik değişikliği olduğu göze çarpmaktadır.
Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tasarısı TBMM' den geçmişken ve Cumhurbaşkanı da onay vermiş ve yasalaşmışken dikkatlerden kaçmayan bir husus göze çarpmaktadır.Milli Eğitim Bakanlığı ilgili tasarıda 6 yıl dershanelerde hizmeti bulunanları KPSS şartı aramaksızın öğretmenlik kadrolarına atamalarını uygun görürken, zaten kamu hizmetinde bulunan memurların KPSS şartı getirilmesi ilginçtir.
T.B.M.M.'nin KPSS şartı aramaksızın öğretmenliğe geçişte kamu yararını gördüğü bir konuda yürütme makamı olan Milli Eğitim Bakanlığının uygun görmemesi kabul edilebilir bir durum değildir.Yasama organının kamu yararı gereği KPSS şartı aramadığı bir durum mevcuttur.Burada Dershane öğretmenlerinin tecrübelerinden faydalanılması düşüncesinin ön plana çıktığı düşünülmekteyken kamu hizmetinde bulunan ve idari tecrübeleri yüksek olan personelin (ki birçoğu yıllarca özel okulda veya dershanelerde SSKlı olarak çalışıp ÖĞRETMENLİKTE ADAYLIĞI KALDIRILMIŞ BRANŞ ÖĞRETMENLERİDİR) deneyimlerinden yararlanılmasının düşünülmemesi gibi bir durum söz konusu olmamalıdır.
İlgili yönetmeliğin iptal istemi ile ilgili Danıştay 2. daire nezdinde açılan davalarda Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşaviri Serap KOÇ imzalı yapılan savunmada bakanlık,"ihtisas mesleği olan öğretmenlik mesleğine atanma yeterliliğine sahip olup olmadıkları yönünden herhangi bir objektif değerlendirmeye tabi tutulmaları için KPSS'nin zorunluluğu olduğunu" belirtmiştir.KPSS ise nitelik ölçmeyen sadece sıralama yapan bir sınav olduğu ise mahkeme kararları ile sabittir. Niteliğin varlığını ancak kişiler diplomaları ile belgelendirmektedirler.Bunun en iyi örneği şüphesiz KPSS'den sıfır veya 15, 23, 41 gibi çok düşük puanlar ile atamalar yapılırken,70 ve üzeri puan alıp ataması yapılmayan öğretmen adaylarının olmasıdır.Bir diğer örnek de dershane öğretmenlerinin mesleki yeterliliklerinde sadece mülakata tabii tutulacak olmalarıdır.
Ayrıca 06/05/2010 tarihli MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Atama Çeşitleri başlığı altında 12. Maddenin (ç) bendinde geçen Milli Sporcuların Ataması çeşidinde de KPSS şartı aranmadığı halde 31/08/2012 tarihli yönetmelik değişikliği ile Milli Sporcuların Atanması başlığına dokunulmaksızın sadece "Kurum İçi ve Kurumlar Arası İlk Atama" çeşidinin kaldırılması kabul edilebilir olmamakla birlikte eşitlik ilkesine aykırı görülmektedir.
Sonuç olarak belirtmeliyiz ki; kurumlararasıYENİDENatama devam ederken özellikle MEBin de kabul ettiği Özel Eğitim Kurumlarında Adaylığı kaldırılmış, memuriyette de adaylığı kaldırılmış, devlete hiçbir sorun oluşturmayacak aksine öğretmen açığının bir kısmını maliyetsiz kapatacak kişilere kurumlararasıİLKatama hakkıyla MEBe geçiş sağlanırsa özellikle branş öğretmenlerinin yüksek kpss-3 puanlarıyla kazandığı ve çalıştığı DÜZ MEMURLUK,VHKİ,BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ gibi kadrolar da devlette yer bulamamaktan şikayet eden gerçek sahiplerine (İİBF,kamu yönetimi,iktisat,... mezunlarına) kalır. 
Beklentimiz, yargıyla anlamsız inatlaşma sonucunda 31.08.2012'de Ömer Dinçer'in Milli Eğitim Bakanlığı'nda atama başvurularına 1 gece kala değiştirilen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin en azından söz konusu tarihten önceki kazanılmış haklarımızı yok etmemesidir.
Biz ÖĞRETMENLER'den 31.08.2012 yönetmeliği öncesinde MEMUR olanlardan isteyenlerin,  MEB'in devlete atandığında kabul ettiğiÖzelEğitimÖğretimKurumlarındaAdayÖğretmenliği kaldırılmış ve devlette şu an ASİLMEMUR olarak çalışanları (bu durum genişletilerek daha da kapsayıcı olabilir)KurumlararasıİLKatama veya hak, yıl, aile düzeni kaybımızdan doğan yaşamsal mağduriyetimizi seneler sonra olsa da giderecek başka bir yöntemle MEB'e geçişimizin gerçekleştirilmesdir.   
İlginize şimdiden teşekkür ediyor;mağduriyetimiz konusunda yardımlarınızı, mesleğimize kavuşma mücadelemizde desteğinizi bekliyoruz. 

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    5 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (5)