adscode

Öğretmen Yetiştirmede Pedagoji Laboratuvarları

TED Eğitim Fakültesi öğrencileri öğretmenliği pedagoji laboratuvarlarında deneyerek, nitelikli okullarda uygulayarak öğreniyorlar ...

Öğretmen Yetiştirmede Pedagoji Laboratuvarları
Konuk Yazar

 

 

Prof. Dr. Sinan Olkun

TEDÜ Eğitim Fakültesi Dekanı

@sinanolkun

 

TED Eğitim Fakültesi öğrencileri öğretmenliği pedagoji laboratuvarlarında deneyerek, nitelikli okullarda uygulayarak öğreniyorlar ...

Türk Eğitim Derneği’nin yaklaşık bir asırlık eğitim birikimini, yükseköğretimde öğretmen yetiştirme geleneği ile harmanlayan TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi, ulusal ve uluslararası alanında eğitim alanında fark yaratmayı hedeflemiş bir fakülte. TEDU Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanlarında %100 İngilizce eğitim veriyor. Fakülte ilk mezunlarını bu yıl vermiş. Mezunların en önemli özelliği öğretmenlik uygulaması alanında uluslararası standartlarda yetkin bir şekilde mezun olmaları. Fakültenin öğrencileri, üniversitenin liberal sanatlar eğitimi modeli sayesinde, sanat ve felsefe gibi temel alanlarda ve ayrıca kendilerinin belirlediği hukuk, iletişim, mimarlık tarihi gibi özel bir alanda bilgi ve deneyimler edinerek çok yönlü birer öğretmen adayı olarak yetişiyorlar.

Eğitim Fakültesi öğrencileri, TED Vakfı okullarında, devlet okullarında, Ankara’da yer alan uluslararası okullarda öğretmenlik uygulaması yapıyor; yurt dışında yer alan okullarda sınıf gözlemleri yapabiliyorlar fakat üniversite içerisinde de öğrenciler için eşsiz öğrenme ortamları tasarlanmış. Fakülteye ait 3 farklı öğrenme laboratuvarı bulunuyor. Bunlardan ilki Pedagoji labı, ikincisi Dil Öğrenme Labı ve üçüncüsü de RPD labı.

Pedagoji laboratuvarı ideal bir okul öncesi ve ilkokul sınıfının bir araya getirilmiş hali. Bu bilinçli bir tercih. Labın tasarımının altında yatan temel felsefe şöyle geliştirilmiş: Çocuk gelişimin süreçsel yönü ve her çocuğun farklı olduğu göz önünde bulundurulduğunda okul öncesi ve ilkokul dönemi bir bütün olarak algılanmalı. Okul öncesi eğitiminden ilkokula geçiş kritik ama bu geçişin doğallaştırılması gerekiyor. Bu sebeple pedagoji labı okul öncesi öğretmenliği ve sınıf öğretmenliği öğrencilerinin birlikte çalışmalarına, birbirlerinin alanlarını tanımalarına olanak sağlayan ortak bir mekan. Sıraların tasarımı her türlü bireysel ve grup çalışmasına göre düzenlenebiliyor.

Pedagoji laboratuvarı içerisine sanat ve müzik merkezi, teknoloji köşesi, çocuk edebiyatının önemli eserlerini barındıran sessiz okuma alanı, çeşitli düşünme araçlarıile donatılmış fen ve matematik merkezleri estetik bir şekilde, iç içe yerleştirilmiş.

Üniversite öğrencilerin tek başlarına, küçük ya da büyük gruplar şeklinde çalışmalarına rahatlıkla olanak verecek mobilyalar var. Pedagoji laboratuvarı, çocuğun bilinç ve özen ile tasarlanmış bir sınıf ortamı içerisinde, merak ve keyif ile, bağımsız bir şekilde kendi eğitim sürecini olumlu bir şekilde yönetebileceği izlenimini veriyor.

Dil Laboratuvarı ve Teknoloji Merkezi

21. yüzyıl dil öğretimindeki yeni gelişmeler, yabancı dil öğretmenlerinin sahip olmaları gereken bilgi ve donanımları ve bunların edinim süreçlerini de etkilemektedir. Bugün İngilizce öğretmenleri farklarını ortaya koyabilmek için etkileşimli, özgün ve eleştirel dil öğrenim ortamları yaratabilen, dil öğrenim ve öğretim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanabilen, hızlı değişime ayak uydurabilen ve bu değişimle birlikte kendilerini sürekli geliştiren öğretmenler olmak durumundadırlar. TED Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü, öğretmen adaylarının bu bilgi ve donanımları etkili bir şekilde edinmelerini desteklemek ve güçlendirmek, ayrıca teknolojinin dil edinimi ve öğretimindeki hızla artan kullanımını öğretmen eğitimi sürecine dahil etmek üzere bünyesinde bir Dil Laboratuvarı ve Teknoloji Merkezi (Language Lab and Technology Center – LLTC) oluşturma çalışmalarına başlamıştır.

Dil laboratuvarı, öğretmen adayları için farklı öğrenme ve öğretme ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte, dinamik, esnek ve etkileşimli yeni bir öğrenme alanı olacaktır. Öğretmen adayları farklı pedagojik olanaklar sunan bu laboratuvarda ikinci dil öğretimi üzerine kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapabilecekler, farklı teknolojilerin dil öğretimi için değerlendirilmesi, seçimi ve uygulanması, bu teknolojilerin ders planları ve sunumlara etkili entegrasyonu gibi önemli öğretim tekniklerini hizmet öncesi deneyimleme şansı bulacaklardır. Laboratuvar bünyesinde bulunan ve alandaki güncel çalışmaları baz alarak seçilen yazılım ve teknolojik uygulamaları kullanabilecek olan öğretmen adayları özgün İngilizce kaynaklara kolaylıkla ulaşabileceklerdir. Dil becerilerini geliştirmenin yanında, küresel dünyanın gerektirdiği uluslararası dil eğitim süreçlerini dünyanın farklı yerlerindeki İngilizce öğretmeni adayları ile birlikte takip ederek, kendi öğretim yöntemlerini alandaki bilimsel çalışmalar doğrultusunda sorgulayarak geliştirebileceklerdir. Dil öğretiminin ve teknolojinin hızlı evrimine farklı bir öğrenme ortamında tecrübe kazanarak, deneyerek ve TED Okulları’nda uygulayarak ayak uyduracaklar ve fark yaratacaklardır.

 

RPD Laboratuvarı

RPD laboratuarları, öğrencilerin alanda çalışmaya başlamadan önce başarılı bir uygulama süreci geçirebilmeleri için psikolojik danışma beceri ve yeterliklerini uygulama, geliştirme, gösterme ve incelikli bir biçimde kullanmalarını sağlayacak olanakları öğrencilere sağlamak üzere tasarlanmıştır. Psikolojik danışma becerilerinin kullanılmasında yeterlik kazanmak, psikolojik danışman adaylarının gelecekte görecekleri danışanlarıyla daha etkili çalışmalarına olanak sağlayacaktır. Psikolojik danışman adayları 3 yıl boyunca çeşitli derslerde etkili bir psikolojik
danışman olmak için gerekli olan bazı temel becerileri kazanırlar, aynı zamanda psikolojik danışma kuramlarını hipotetik danışanlar üzerinde kullanarak öğrendiklerini uygulama yoluyla bütünleştirmeye başlarlar. Laboratuvarda yapılan eğitimlerde temel danışmanlık becerilerinin adaylara gösterilmesi ve psikolojik danışman adaylarının bizzat kendilerinin uygulamasına olanak vermek için kullanılır.

Psikolojik danışman adaylarının RPD laboratuarında aldıkları eğitimlerle beş temel alanda yetkinlik kazanmaları amaçlanmaktadır:

1) Temel danışmanlık becerileri

2) Psikolojik danışma vakaları ve danışmanlık becerilerinin bütünleştirilmesi

3) Geri bildirim verme

 

4) Süpervizörden ve akranlardan geri bildirim alma ve

5) Kendini denetleme (self-supervision)

Laboratuvarda öğrencilerimiz gerçek danışanlarla deneyimli bir öğretim üyesinin denetiminde psikolojik danışma uygulaması yaparak öğrendikleri becerileri pekiştirirler.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)