adscode
adscode
https://dogakoleji.k12.tr/basvurular/lgs

Okul türlerine göre LGS puanı ortalaması nasıl?

MEB'in "2018 Liselere Geçiş Sistemi-Merkezi Yerleştirme ile Yerleşen Öğrencilerin Performansı" raporunda okul türlerine göre sınav puanı ortalaması da incelendi.

Okul türlerine göre LGS puanı ortalaması nasıl?
Sınavlar
Güncelleme : 19-Dec-18 13:23

Milli Eğitim Bakanlığının, Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisinin üçüncüsü olan "2018 Liselere Geçiş Sistemi-Merkezi Yerleştirme ile Yerleşen Öğrencilerin Performansı"nda öğrencilerin sınavdaki durumlarına ilişkin detaylı analizler yapıldı. Raporda okul türlerine göre sınav puanı ortalaması da incelendi.

 

Okul Türlerine Göre Yerleşen Öğrencilerin Merkezi Sınav Puanı Ortalaması

 

Yerleşen öğrencilerin okul türüne göre sınav puanı ortalaması Tablo 7’de gösterilmiştir. Tablo 7’den gö- rüldüğü üzere yerleşen öğrencilerin %83,97’si devlet okullarından mezun, %16,03’ü ise özel okullardan mezun olmuştur. Devlet okullarından mezun olup yerleşen öğrencilerin sınav puanı ortalaması 339,94, özel okullardan mezun olup yerleşen öğrencilerin sınav puanı ortalaması ise 380,55’tir.

 

Öğrencilerin mezun olduğu devlet okulu türü İmam Hatip Ortaokulu, Ortaokul ve Yatılı Bölge Okulu şeklinde sı- nıflandırıldığında yerleşen öğrenci oranının en fazla olduğu devlet okulu türünün ortaokul, en az olduğu devlet okulu türünün ise yatılı bölge okulu olduğu Tablo 8’den görülmektedir. Yerleşen öğrencilerin %14,59’u İmam hatip ortaokulu mezunu, %68,24’ü ortaokul mezunu, %16,03’ü özel okul ve %1,13’ü yatılı bölge okulu mezunudur. Öğrencilerin merkezi sınav puanı ortalamaları okul türüne göre incelendiğinde özel okul mezunu öğrencilerin sınav puanı ortalamasının diğer okul türlerinden mezun olan öğrencilerin sınav puanı ortalamasından görece yüksek olduğu görülmektedir. Devlet okullarında hesaplanan merkezi sınav puanı ortalamalarının ise birbirine yakın olduğu belirlenmiştir. Yerleşen öğrencilerin sınav puanı ortalaması okul türüne göre farklılaşmaktadır. Yatılı bölge okulu mezunu öğrencilerin sınav puanı ortalaması diğer okul türlerinden mezun olan öğ- rencilerin sınav puanı ortalamasından daha düşüktür.

 

Mezun Olunan Okul Türüne Göre Yapılan Analizler

Tablo 8’de öğrencilerin yerleştikleri lise türüne göre dağılımları gösterilmşitir. Tablo 8’de yerleşen öğrenci oranının en yüksek olduğu lise türünün Anadolu Lisesi (%29,72) olduğu, Fen Lisesi (%28,08), Anadolu İmam Hatip Lisesi (%22,88), Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (%11,48) ve Sosyal Bilimler Lisesinin (%7,84) sırasıyla Anadolu Lisesini takip ettiği görülmektedir.

 

Tüm lise türlerine devlet okullarından merkezi olarak yerleşen öğrencilerin oranı, özel okullardan yerleşen öğrencilerin oranından daha yüksektir. Devlet okullarından mezun olan öğrencilerin yerleşme oranının %90’ın üzerinde olduğu lise türleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesidir. Özel okul mezunlarına ait yerleşme oranlarının en yüksek olduğu iki lise türünün Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi olduğu belirlenmiştir.

 

Yerleşen Öğrencilerin Mezun Oldukları Kurum Türlerine Göre Puan Ortalamaları

Merkezi yerleştirme ile bir ortaöğretim kurumuna yerle- şen öğrencilerin sayısı ve ham puan ortalamaları mezun oldukları kurum türüne göre Tablo 9’da gösterilmiştir.

 

Tablo 9 incelendiğinde, devlet okullarından mezun olan ve sınava katılan öğrencilerin sayısının, özel okullardan mezun olarak sınava katılan öğrencilerin sayısının yaklaşık 12 katı olduğu görülmektedir. Devlet okullarından mezun olan öğrencilerin %11,85’i, özel okullardan mezun olan öğrencilerin ise %25,45’i merkezi yerleştirme ile bir ortaöğretim kurumuna yerleşmiştir. Merkezi yerleş- tirme ile yerleşen öğrenciler dikkate alındığında devlet okullarından mezun olan öğrenciler ile özel okullardan mezun olan öğrencilerin ham puan ortalamalarının gö- rece yakın olduğu belirlenmiştir. Tablo 9’dan görüldüğü üzere, farklı okul türlerinden mezun olan öğrencilerin en yüksek ham puan ortalamasına sahip olduğu alt test Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, ortalamalarının en düşük olduğu alt test ise Matematiktir.

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)