https://dogakoleji.k12.tr/basvurular/lgs

Okulda başarılı olan öğrencinin LGS puanı da yüksek çıktı!

Milli Eğitim Bakanlığınca, bu yıl ilki yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarına göre, liselere yerleşen öğrencilerin performansını içeren değerlendirme raporu hazırlandı.

Okulda başarılı olan öğrencinin LGS puanı da yüksek çıktı!
Sınavlar
Güncelleme : 20-Dec-18 09:21

Öğrencilerin ortaokulda gösterdikleri akademik başarının bir göstergesi olan okul başarı puanları (OBP) ile merkezi sınav puanları arasındaki ilişki de raporda incelendi. İki puan türü arasındaki ilişkiyi incelemek için korelasyon katsayısı hesaplandı, OBP ile merkezi sınav puanları arasında güçlü ve pozitif bir ilişki bulundu.

 

 

Okul Başarı Puanı ve Merkezi Sınav Puanı İlişkisi Öğrencilerin ortaokulda edindikleri becerilerin bir göstergesi olan okul başarı puanı (OBP) ile Merkezi Sınavdan aldıkları puanlar arasındaki ilişkiyi belirlemek için iki puan türü arasındaki korelasyon incelenmiştir. OBP ile merkezi sınav puanı arasındaki ilişkinin yönünü ve gücü- nü belirlemek için oluşturulan saçılım diyagramı Grafik 21’de verilmiştir.

 

Grafik 21’de görüldüğü gibi, 2018 yılında Merkezi Sınav sonucuna göre yerleşen öğrencilerin OBP ve sınav puanları arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Ortalamaya göre simetrik bir dağılıma sahip olmaması dolayısıyla Spearman Sıra Farkları Korelasyon Katsayısı ile yapılan incelemede puanlar arasında doğrusal, pozitif yönde, istatistiksel açıdan anlamlı ve güçlü (ρ=0,736, p<0,05) bir ilişkinin bulunduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, öğrencilerin sınav puanları ile OBP’lerinin benzer yönde değiştiğini ve birbirleriyle yüksek düzeyde ilişkili olduklarını göstermektedir.

 

OBP’nin 100-500 aralığında ölçeklenmesi ve 0,12 ile ağırlıklandırılarak merkezi sınav puanına eklenmesi durumunda öğrencilerin başarı sıralarında nasıl bir değişim olacağını belirlemek için simülasyon çalışması gerçekleştirilmiş ve sonuçlar Tablo 11’de verilmiştir. Simülasyon çalışmasının ilk adımında mevcut merkezi sınav puanlarına göre öğrencilerin başarı sırası belirlenmiştir. İkinci adımda ise merkezi sınav puanına OBP eklenerek puan tekrar hesaplanmış ve yeni durumda öğrencilerin başarı sırası belirlenmiştir. Çalışma sonucunda her iki adımda çeşitli başarı düzeylerinde bulunan öğrencilerin ne kadarının ortak olduğu belirlenmiş ve bu oran benzerlik oranı olarak tanımlanmıştır.

 

Tablo 11’de, mevcut durumda merkezi sınav puanlarına göre yapılan başarı sıralaması ile OBP’nin merkezi sınav puanına eklenmesi durumunda elde edilen başarı sıralaması arasındaki benzerlik oranlarının %95,50 ile %98,22 arasında değiştiği ve hesaplanan bu oranların oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Mevcut sıralamada merkezi sınav puanına göre ilk 1.000’e giren öğ- rencilerin 982’sinin, OBP eklenmiş merkezi sınav puanı kullanılarak yapılan sıralamada da ilk 1.000 öğrenci arasında bulunduğu belirlenmiştir. Diğer başarı düzeylerinde de benzerlik düzeyinin %95’in üzerinde olması OBP’nin sınav puanına dahil edilmesinin, mevcut başarı sıralamasında büyük bir değişim oluşturmadığını göstermektedir.

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)