adscode
adscode

Otizmli Çocukların Eğitim Hakkı Meclis Gündeminde!

HDP Mardin milletvekili Erol Dora otizmli çocukların eğitim haklarını meclis gündemine taşıdı.

Otizmli Çocukların Eğitim Hakkı Meclis Gündeminde!
Eğitim
Erol Dora'nın Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDIĞINDA...

Yapılan araştırmaların ortaya koyduğu üzere; Otizm, sosyal etkileşim, iletişim ve davranış sorunlarıyla kendini gösteren bir gelişimsel yetersizliktir. Uygun eğitsel düzenlemeler yapılmadığında otizm, bireylerin kendilerinin ve çevrelerindekilerin yaşamlarını her yönden olumsuz etkileyen ve yaşam boyu süren bir yetersizlik haline gelmektedir. Gerekli eğitsel önlemler alındığındaysa pek çok otizmli çocuk söz konusu yetersizlikleri çeşitli oranlarda aşabilmekte ve yaşamı tipik gelişim gösteren akranlarıyla ve toplumla belirli ölçülerde kaynaşarak sürdürebilmektedir. Yürütülen araştırmalar, otizme yönelik eğitsel düzenlemelerin taşıması gereken “eğitimin erken yaşta, tercihen 3 yaştan önce başlaması, eğitim ortamının verilecek eğitimin niteliğini arttıracak düzenlemeler içermesi, eğitimde otizme yönelik olarak hazırlanmış özel bir müfredat kullanılması” gibi pedagojik vurgular içermektedir.

Bu bağlamda; 2014 – 2015 eğitim öğretim yılı itibariyle Bakanlığınıza bağlı olarak faaliyet gösteren “Otistik Çocukların Eğitimi” amaçlı faaliyet gösteren resmi okul sayısı kaçtır?

Bu okulların iller bazında sayısal dağılımı nasıldır? Bu okullarda eğitim gören öğrenci sayısı kaçtır?

Türkiye genelinde kaç “ilçe merkezinde” “otistik öğrenciler sınıfı” bulunmaktadır?

Bu sınıflarda eğitim gören öğrenci sayısı kaçtır? “otistik öğrenciler sınıfı” bulunmayan ilçe merkezi bulunmakta mıdır? Bu ilçeler hangileridir?

Türkiye genelinde kaç “il merkezinde” “otistik öğrenciler sınıfı” bulunmaktadır?

Bu sınıflarda eğitim gören öğrenci sayısı kaçtır? “otistik öğrenciler sınıfı” bulunmayan il merkezi bulunmakta mıdır? Bu iller hangileridir?

Türkiye genelinde, köylerde ikâmet eden “otistik öğrenciler”e yönelik olarak köy okullarında oluşturulmuş “otistik öğrenciler sınıfı” bulunmaktamıdır? Bu sınıfların sayısı kaçtır? Bu köylerin iller bazında dağılımı nasıldır?

Bakanlığınız’ın okul öncesi eğitim(36 – 66 aylık çocuklar) çağında bulunan “Otistik Çocuklar” için aldığı okul öncesi eğitim tedbirleri ve halen yürüttüğü uygulamalar nelerdir?

Resmi okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim gören (okula düzenli devam eden) “otistik çocuk” sayısı toplamda kaçtır? Bu toplam sayının iller bazında sayısal dağılımı nasıldır?

İlkokul çağındaki çocukların adrese dayalı okul kayıt sistemi gereği bir okula kayıtlı olmaları zorunludur. Bir okula resmen kayıtlı olmakla birlikte, okul/sınıf alt yapısının yeterli olmaması, yeterli eğitimci olmaması gibi nedenlerle okula kayıtlı olmasına rağmen düzenli olarak fiilen okula devam etmeyen/edemeyen otizmli çocukların sayısı kaçtır? Bu problemin çözümü konusunda bakanlığınızın bir planı bulunmakta mıdır?


Bakanlığınızın Otistik Çocukların eğitimine yönelik uygun sınıf ortamlarının oluşturulması, gerekli eğitim materyallerinin sağlanması konusunda içinde bulunduğumuz eğitim 2014 – 2015 eğitim öğretim yılında ayırdığı yatırım bütçesinin TL cinsinden miktarı nedir?

Bakanlığınız bünyesinde faaliyet gösteren resmi okullarda “Otistik Çocuklar”ın eğitimi konusunda görev yapan “ilgili alan mezunu” öğretmen sayısı kaçtır? İlgili alan mezunu olmadığı halde sertifika alarak ya da bakanlığınızın görevlendirmesi neticesinde bu görevi sürdüren öğretmen sayısı kaçtır?

2014 – 2015 eğitim öğretim yılında söz konusu öğretmenlerin mesleki gelişimlerini teşvik etmek bakımından dahil edildikleri, Bakanlığınızca yürütülmekte olan bilimsel projeler bulunmakta mıdır? Evet ise bu projelerin muhtevaları nedir?

 

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)