adscode

ÖYP Başvurularında 3 Yıl Şartı Mahkemeye Taşınıyor

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında geriye dönük 3 yıl içinde atandığı halde göreve başlamayan ya da başlayıp istifa edenlerin başvurularının alınmaması mahkemeye taşınıyor.

ÖYP Başvurularında 3 Yıl Şartı Mahkemeye Taşınıyor
Diğer Kurum Sınavları
Gerekçe ise, uygulamanın karar alındığı tarihten itibaren geçerli olması gerektiği halde 2011-2012-2013 yıllarını da kapsaması olarak belirtildi.

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında üniversitelere alınacak 2 bin 45 kadro için başvurular sona erdi. Ancak, 16 Aralık’taki YÖK Genel Kurulu’nda alınan ‘Daha önce araştırma görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazandığı halde göreve başlamayan ve başladıktan sonra istifa edenler’e getirilen 3 yıl başvuru yapmama şartı ile üç yıl dolduktan sonra adayların puanlarından yüzde 10’unun kesilecek olması mahkemeye taşınıyor. Öğretim Elemanları Derneği (ÖGEDER) tarafından açılacak davanın gerekçesi ise, alınan kararın geriye dönük 2011-2012 ve 2013 yıllarını kapsamaması gerektiği.

ÖGEDER Genel Başkanı Vahdet Özkoçak imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te 16 Aralık 2013 tarihinde değişiklik yapıldı. Bu kapsamda ‘Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ adıyla değiştirildi. Yönetmeliğin ‘Başvuru,Değerlendirme ve Atama’ başlıklı 6’ncı maddesinin (4) numaralı bendi, ‘ÖYP kapsamında araştırma görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazandığı halde göreve başlamayanlar, göreve başladıktan sonra istifa edenler, 10’uncu madde uyarınca kurumlarınca ilişikleri kesilenler ile ÖYP araştırma görevlisi kadrosunda bulunanlar üç yıl süre geçmeden yeniden ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar. Bu süre geçtikten sonra yapılacak ilk başvuruda ÖYP puanı yüzde 10 oranında düşürülür’ hükmüne yer verildi. İlgili yönetmeliğin 20’nci maddesi ile de anılan yönetmeliğin YÖK Genel Kurul Kararı ile yürürlüğe gireceği belirtildi. Hükmün hukuk normunun kazanılmış hak ve/veya tamamlanmış işlemlere geriye dönük olarak uygulanması, bireylerin hukuki güvenliklerini hiçe sayacağından ÖGEDER olarak ilgili hükmün iptali adına yasal yollara müracaat edilecek ve üyelerimize bu konuda her türlü hukuki yardım yapılacak.” 

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)