adscode
adscode
adscode testttt
adscode oguzzz

'Sendikal Eylemlere Ceza Verilmez'

Eğitim İş; 'Sendikal Eylemlere Ceza Verilmez'

'Sendikal Eylemlere Ceza Verilmez'
Sendikalar
Bilindiği üzere nöbet görevinin ücretlendirilmesi ve norma sayılması talebiyle yaklaşık 3 yıldır “Nöbet Tutmama Eylemi” gerçekleştirmekteyiz. Ancak sendikal faaliyette bulunarak yasal hakkını kullanan eğitim emekçileri hakkında Valilikler tarafından hukuka aykırı olarak işlem yapılmaktadır.

Eğitim-İş olarak  nöbet görevini yerine getirmediği gerekçesiyle hakkında disiplin soruşturması açılarak “kınama” cezası verilen üyemiz adına açtığımız davada, Tekirdağ İdare Mahkemesi, sendikal faaliyette bulunmanın demokratik ve yasal bir hak olduğunu vurgulayarak, bu hakkın engellenmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti ve idarenin işlemini iptal etti.  

Mahkemenin karar metninde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “Dernek kurma ve toplantı özgürlüğü”nün düzenlendiği 11. maddesine atıfta bulunularak “Herkesin asayişi bozmayan toplantılar yapmak, dernek kurmak, ayrıca çıkarlarını korumak için başkalarıyla birlikte sendikalar kurmak ve sendikalara katılmak haklarına sahip olduğu” vurgulandı.

Üyemizin 3 Mart ve 6 Mart 2014 tarihleri arasında nöbet görevini yerine getirmemesinin, 657 sayılı Kanun’un 125/C-a bendinde yer alan “Kasıtlı olarak, verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak” fiili kapsamında değerlendirilemeyeceğinin belirtildiği kararda şu ifadelere yer verildi:
“Fiilin sendikal faaliyet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden, disiplin suçu teşkil etmeyen eylem nedeniyle davacıya 657 sayılı Kanunun 125/C-a maddesi uyarınca aylıktan kesme cezasının bir alt cezası uygulanarak ‘kınama’ cezası verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır.”

Eğitim-İş, yaşanan her türlü haksızlık ve hukuksuzluğun karşısında üyelerinin yanında olmaya devam edecektir. Bu bağlamda, nöbet görevinin yasal bir statüye sokulması, ücretlendirilmesi ve ek ders görevinden sayılarak norm kadro ile ilişkilendirilmesi için, yaklaşık üç yıldır sürdürdüğümüz “nöbet tutmama eylemi”mize taleplerimiz karşılanana kadar devam edeceğiz.
 
 
Veli DEMİR
Genel Başkan

 

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)