adscode

Son 7 yılda YGS'de çıkmış sorular ve konu dağılımları

Son 7 yılda YGS'de en çok hangi konulardan soru çıktı?

Son 7 yılda YGS'de çıkmış sorular ve konu dağılımları
Sınavlar
Yeni eğitim dönemi başladı. Her ne kadar üniversiteye giriş sisteminde bir değişikliğe gidileceği konuşulsa da bu durum bu sene için bir netlik kazanmadı. Bu duruma istinaden son 7 yılda YGS'de çıkmış sorular ve konu dağılımlarını paylaşıyoruz.

 
SON 7 YILIN ÇIKMIŞ YGS SORULARI VE KONU DAĞILIMI
YGS TÜRKÇE KONU-SORU DAĞILIMI
KONULAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sözcük Anlamı 3 2 3 2   2 2
Cümle Anlamı 6 7 7 6 6 6 6
Paragraf 20 23 20 24 29 24 22
Anlatım Bozukluğu 1   1     2  
Yazım Kuralları 2   2 1 1 1 1
Noktalama İşaretleri 2 1 1 1 1 1 1
Dil Bilgisi 5 5 5 5 2 3 6
Deyim Ve Atasözleri   1         1
Ses Olayı 1 1 1 1 1 1 1
Toplam 40 40 40 40 40 40 40
                   
YGS MATEMATİK KONU-SORU DAĞILIMI
KONULAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Rasyonel Sayılar 4 1   1 1 1 1
OBEB-OKEK   5 2 1      
Köklü İfadeler 1 2   1 1 3 3
Çarpanlara Ayırma 3   1 2 1 1  
Üslü İfadeler 3 2 1 2 2 2 2
Denklem Çözme   4 3   1    
Basit Eşitsizlikler   1 1 1 1 1 1
Bölünebilme Kuralları 1     2 1    
Fonksiyonlar 2 1 2 2 2 1 1
Mantık 1   1 1 1    
Kümeler   1   2 2 1 2
İşlem 2 2 1 1 1 1  
Sayı Basamakları 1 2 2   1 2 2
Temel Kavramlar     2 2 3 4 2
Problemler 10 5 10 9 8 13 12
Modüler Aritmetik         1   1
Mutlak Değer 1 1 1 1 1 1 1
Oran-Orantı 3 3 2 1   1  
Kombinasyon     1 1 2    
Ondalıklı Sayılar     1 1 1    
Olasılık 1 1 1 1 1 1 1
Toplam 33 31 32 32 32 33 29
               
YGS GEOMETRİ KONU-SORU DAĞILIMI
KONULAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Çokgenler     1 1 1    
Açı-Çizgi-Kenar Bağıntıları 2 1       1 2
Dikdörtgen     1     1  
Kare     1 1 1   1
Eşkenar Dörtgen 1 1          
Daire   1          
Düzgün Altıgen   1     1   1
Yamuk     1       1
Katı Cisimler   1 1 1 2 2 2
Çember-Daire 2 1 1 1 1 1 2
Analitik Geometri 2 2 2 3 2 1 1
Grafik Okuma       1     1
Toplam 7 8 8 8 8 6 11
YGS FİZİK KONU-SORU DAĞILIMI
KONULAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fiziğin Doğası     1 2 2 1 3
Madde Ve Özellikleri 2 1   1 1 1  
Isı Ve Sıcaklık 2 1 2 2 2 2 2
Optik 2 2 1 1 1 1 3
Basınç   1 1 1 1 1  
Basit Makine 1 1     1 1  
Sıvıların Kaldırma ilkesi 1 1 1       2
Doğrusal Hareket-Bağıl Hareket 1 1 1   1 1  
Dinamik 1   1 1 1 2  
Kütle Merkezi 1            
İş Ve Enerji   2 1 2   1 1
Elektrik Akımı 1 3 3 1 1 1 1
Mıknatık   1 1 1 1   1
Transformatör 1            
Ses     1 1 1 1  
Elektrostatik 1     1 1 1 1
Toplam 14 14 14 14 14 14 14
                   
YGS KİMYA KONU-SORU DAĞILIMI
KONULAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Madde Ve Özellikleri 3 2 1 1 1 2 2
Atomun Yapısı 2 1 1 2 1 2 2
Periyodik Tablo 4   1 2 1 1 1
Kimyasal Denklemler 2 2   2   1  
Bileşikler 1 2 4 3 3 2 3
Çözünürlük Kavramı 1 1 2 1 2 1 1
Kimya Kanunları   1         1
Hayatımız Kimya   1 1 1 1 1 2
Karışım   1       1  
Kimyasal Değişimler     2   2 1 1
Kimyasal Bağlar   2 1 1 2 1  
Toplam 13 13 13 13 13 13 13
               
                   
YGS BİYOLOJİ KONU-SORU DAĞILIMI
KONULAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 1 2 1 3 3
Hücre Ve Yapısı 2 1 2   2 1 2
Ekoloji 1 1 2 2 2 1  
Duyu Organları     1   1    
Hücre Bölünmeleri 1   1 1 1 1  
Madde Geçişleri 1 1   1 1 1 2
Nükleik Asitler   1          
Sınıflandırma   1   1 2 1 1
Bakteri     2 1      
Enzimler   2          
Bitkiler Biyolojisi 3 2 1 1 2 1 1
Kalıtım ve Evrim 2 2 1 2 1 2 2
Canlıların Ortak Özellikleri       1   1  
Metabolizma     1     1  
Sistemler 2 1 1 1     2
Toplam 13 13 13 13 13 13 13
YGS TARİH KONU-SORU DAĞILIMI
KONULAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tarih Bilimine Giriş 1 1 1 1 1 1 1
İslam Öncesi Türk Tarihi 1 1 1 1 1 1 1
İslam Tarihi 1 1 1 1 1 1 1
Türk-İslam Tarihi   1 1 1 1 1 1
Osmanlı Devl. Kuruluşu           1 1
Osmanlı Devl. Yükselme Dön. 1 1 1 1 1 1 1
Yeniçağ'da Avrupa     1     1  
19. yy'da Osmanlı Devl. 2 1 1 2 2 1 1
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti 1 1   1 1   1
20. yy'da Osmanlı Devleti   1 1 1 1    
1. Dünya Savaşı 2         1 1
Kurtuluş Savaşı'na Hazırlık 1 1 2 1   2  
Mondros-İşgaller Ve Cemiyetler 1       1 1 1
1. TBMM Dönemi 1 1   1 1   1
Kurtuluş Savaşı 1 3 1 1     1
2. TBMM Dönemi           1  
Atatürk ilke Ve İnkılapları 3 2 2 2 2 2 2
Dış Politika   1 1 1 2   1
Milli Güvenlik Bilgisi 1 1 1        
Toplam 17 17 15 15 15 15 15
                   
YGS COĞRAFYA KONU-SORU DAĞILIMI
KONULAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Coğrafyanın Bölümleri     1 1 1   1
Paralel-Meridyen Özellikleri 1 2     1 1 1
Dünyanın Şekli Ve Hareketleri 1       1    
Harita Bilgisi 1 1 1     1 1
İklim Bilgisi 2 3 2 4 1 2 3
Yerin Şekillenmesi 3 2 4 3 2 1 1
Nüfus Ve Yerleşme 2 2 1   2 3 2
Ulaşım Yolları     1 1 1 1  
Ekonomik Faaliyetler 1 1   1 1   1
Ortak Payda: Bölge   1 1 2 1 2 1
Doğal Afetler 2 1 1   1 1 1
Toplam 13 13 12 12 12 12 12
               
                   
YGS FELSEFE KONU-SORU DAĞILIMI
KONULAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Felsefenin Alanı 2 2 2 1 1   1
Bilgi Felsefesi 1 2 1 2 1 2 2
Bilim Felsefesi 1 1 1   1   1
Varlık Felsefesi 2 1 1 1 1 3 1
Ahlak Felsefesi 1 1 1 1 1 1 1
Siyaset Felsefesi 1 1 1 1 1 1  
Din Felsefesi       1 1 1 1
Sanat Felsefesi 1 1 1 1 1   1
Toplam 9 9 8 8 8 8 8
               
                   
                   
                   
YGS DİN KÜLTÜRÜ KONU-SORU DAĞILIMI
KONULAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kuranı Kerim Ve Akıl     1   2   1
Hz. Peygamberin Görevleri     1   1 1 1
Ahlak Ve Değerler             1
İlahi Kutsal Dinlerin Ortak Mesajları     1        
Musahiplik (Yol Kardeşliği)     1     2  
Din, Kültür Ve Medeniyet           1  
İbadet           1 1
Ayetlere İnanç     1   2    
İslam Düşüncesinde Mezhepler             1
Toplam     5 0 5 5 5 
YGS MATEMATİK KONU-SORU DAĞILIMI
KONULAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Rasyonel Sayılar 4 1   1 1 1  
OBEB-OKEK   5 2 1      
Köklü İfadeler 1 2   1 1 3  
Çarpanlara Ayırma 3   1 2 1 1  
Üslü İfadeler 3 2 1 2 2 2  
Denklem Çözme   4 3   1    
Basit Eşitsizlikler   1 1 1 1 1  
Bölünebilme Kuralları 1     2 1    
Fonksiyonlar 2 1 2 2 2 1  
Mantık 1   1 1 1    
Kümeler   1   2 2 1  
İşlem 2 2 1 1 1 1  
Sayı Basamakları 1 2 2   1 2  
Temel Kavramlar     2 2 3 4  
Problemler 10 5 10 9 8 12  
Modüler Aritmetik         1    
Mutlak Değer 1 1 1 1 1 1  
Oran-Orantı 3 3 2 1   1  
Kombinasyon     1 1 2    
Ondalıklı Sayılar     1 1 1    
Olasılık 1 1 1 1 1 1  
Toplam 33 31 32 32 32 32  
                   
YGS GEOMETRİ KONU-SORU DAĞILIMI
KONULAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Çokgenler     1 1 1    
Açı-Çizgi-Kenar Bağıntıları 2 1       1  
Dikdörtgen     1     1  
Kare     1 1 1    
Eşkenar Dörtgen 1 1          
Daire   1          
Düzgün Altıgen   1     1    
Yamuk     1        
Katı Cisimler   1 1 1 2 2  
Çember-Daire 2 1 1 1 1 1  
Analitik Geometri 2 2 2 3 2 1  
Grafik Okuma       1      
Toplam 7 8 8 8 8 6  

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    1 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (1)