adscode
adscode
adscode

Stajyerlik meselesi bir an önce TBMM gündemine gelmeli!

CHP İstanbul Milletvekili Özgür KARABAT, “Meslek Lisesi ve Meslek Yüksek Okulu Stajyerlerinin Sorunları” hakkında basın açıklaması yaptı.

Stajyerlik meselesi bir an önce TBMM gündemine gelmeli!
Eğitim
Güncelleme : 19-Oct-18 12:46

 

İŞTE O AÇIKLAMA:

Sayın Basın Mensupları,

Öncelikle ülkemizde emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili dün AK Parti genel başkanın talihsiz açıklaması oldu. Kendisi 46 yaşında (3 Mart 2000) emekli olmuş bir şahsın, insanların hakları olmasına rağmen emekli olmasına karşı çıkmasını kamuoyu vicdanına havale ediyorum.

Ülkemizde mesleki ve teknik eğitimin durumu birçok yönden uzun zamandır tartışma konusu yapılmaktadır. AK Parti hükümetleri döneminde bu alana ilişkin çok sayıda çalışma, çalıştay ve düzenleme yapılmasına rağmen mesleki eğitimden beklenen performans yakalanamadı. 

Son yıllarda, toplumsal ihtiyaçlar gözetilmeden, mesleki eğitimdeki öğrenci sayısının artırılması amacıyla birçok okul meslek lisesine dönüştürülmüş; fakat bu okullara yönelimin çok düşük olduğu gözlemlenmiştir. Özellikle okulların bulunduğu mahallelerin yapısı, ulaşım sorunları, okulların yetersizlikleri vb. nedenlerle bu okulların zorunluluk dışında pek de talep edilmediğini görüyoruz.

Meslek lisesini bitiren öğrencilerimiz çoğunlukla eğitim aldıkları alan dışında sektörlere yöneliyor. Bu durumun önüne geçilmezse geleceğin iş gücü potansiyeli açısından ciddi bir kriz yaşanması söz konusu olabilir. Öğrencilerin eğilimleri, potansiyelleri ve beklentileri ekseninde doğru bir yönlendirmeye tabi tutulmaları, bu sorunun çözülmesi açısından önem arz etmektedir.

Stajdan Sonra Öğrenciler Farklı Alanlara Yöneliyor!

Öğrencilerimizin kendi alanları dışında alanlara yönelmelerinin bir sebebi de staj sürecini sağlıklı geçirmemeleri ve mevcut kanuni düzenlemelerle staj sürelerini emekliliğe ve hizmete sayılmaması olarak görülüyor. Stajyerlik uygulamalarındaki keyfiyet, yoğun çalışma saatleri, öğrencilerin emeklerinin karşılığını alamaması, staj sırasında maruz kaldıkları olumsuz durumlar kendilerini meslekten soğutabilmektedir.

Bu sorunların dikkate alınarak, tüm öğrencilerimiz için standart, eşit ve keyfiyetten uzak sağlıklı bir staj süreci geçirmeleri için gerekli girişimlerin, yapısal ve yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Meslek lisesi öğrencileri staj gördükleri kimi işletmelerde ve kurumlarda tacize varan ciddi sorunlarla karşılaştıklarını belirtmektedir. Öğrencilerimizin stajyerlik süreci boyunca karşılaştığı ve ilgili Bakanlığa yansıtılan sorunlara dair bakanlıktan kamuoyunu aydınlatıcı bir açıklama bekliyoruz. En azından bu sorunlarla ilgili son beş yılda bu çerçevede herhangi bir soruşturma ya da adli işlem başlatılmış mıdır, bilmek istiyoruz.

 

Staj sigortası mağdurları Yasal Düzenleme Bekliyor

 

Bilindiği gibi Sosyal Güvenlik Sisteminde iki tür prim ödeme şekli var. Birincisi kısa vadeli sigorta iken, uzun vadeli sigorta çeşididir. Emeklilik söz konusu olduğunda uzun vadeli sigorta primleri dikkate alınır.

 

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 19.06.1986 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır. Bu tarihten itibaren meslek lisesi öğrencilerinin sigortaları okulları tarafından yapılmaya başlanmıştır. Önceki yıllarda ise sigortaları işletmelere aitti ve bazı işletmeler stajyerlerini uzun vadeli sigorta yaptırabiliyordu.

 

Normalde staj süresi sigortalılığı, emeklilik için başlangıç kabul edilmemektedir. Ancak, SGK’nın 2010/106 sayılı genelgesine göre meslek lisesi stajı veya çıraklık sigortası başlangıcından sonra doğum yapanlar isterlerse doğum borçlanması yapıp emekliliklerini 4 sene öne alabiliyor.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilik primi ödenmeyen staj veya çıraklık sigortası başlangıcını nasıl, doğum borçlanması için sigorta başlangıcı sayabiliyorsa, erkeklere de (kadınlara da) çıraklık ve staj süresini borçlanma hakkı tanımalıdır.

 

İstihdam verileri Güvenilir Değil

AK Parti Hükümeti 2018 yılında istihdam  seferberliği başlattığını duyurmuş, ancak bu açıklamaların ardından gördük ki istihdam alanında güvencesizlikte de ciddi bir artış var.

 

Mesela TÜİK’in 15 Şubat 2018’de açıkladığı İşgücü Araştırma verilerine göre bir önceki yılın        Kasım ayına göre istihdam 1 milyon 448 bin kişi artmış görünmektedir. Ancak Kasım 2017   SGK verileri ile TÜİK verileri karşılaştırmalı olarak incelendiğinde istihdam artışı sigortalılık türleri açısından incelendiğinde kısa süreli yani geçici statülü işlerde ciddi bir artış gözlemlenmektedir.

Bakınız Kasım 2016 yılında 423 bin olan çırak, stajyer ve kursiyer sayısı Kasım 2017’de yüzde 261 artarak 1 milyon 107 bine yükselmiştir. Bu da istihdam seferberliğinin aslında sadece bir balon olduğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır.

 

Öte yandan meslek liselerinin esas amacı aslında sektörlere ara eleman temin etmek olarak açıklanmaktadır. Gerçekten de birçok sektörde ciddi bir ara eleman ihtiyacı olduğu iş çevrelerince de sıklıkla dile getirilmektedir.

Stajyerlerin uzun süreli sigorta kapsamına alınması bu anlamda işsizlik sorunun çözümü açısında ön açan bir adım olacaktır. Stajyerlerimizin staj gördükleri yerlerde uzun süre istihdam edilmelerinin önü açılacaktır.

 

Stajyerlerin Sorunu Borçlanma Yoluyla Çözülebilir

 

1987 yılında Turgut Özal hükümeti zamanında TBMM’den geçen bir yasa ile isteyenler çıraklık ve meslek lisesi staj süresini tıpkı askerlik borçlanması gibi borçlanma hakkı elde etmişti. Bugün binlerce stajyer ve çırak o yılları borçlanıp emeklilik primlerini kendi ceplerinden ödeyip, emeklilik için başlangıç saydırmak istemektedir.

 

Bizler CHP milletvekilleri olarak TBMM bünyesinde söz konusu sigortalılık sürecinin emekliliğe ve hizmete sayılması noktasında girişimlerimizi uzun zamandır sürdürüyoruz.

Bu konuda ilgili bakanlıklara, soru önergeleri yönelttik, konuyla ilgili araştırma önerilerinde bulunduk ve son olarak geçtiğimiz ay konuyla ilgili kanun teklifimizi de TBMM’ye sunduk.

 

Temennimiz şu, bu ülkenin kanayan yarası olan emeklilikte yaşa takılanlar konusu da stajyerlik meselesi de bir an önce TBMM gündemine gelmeli.

Toplumun beklentilerine, çalışanların lehine olacak şekilde bu mesele bir an önce çözüme kavuşturulmalıdır. Doğru bir kararla doktor ve avukatlara bu hak zaten verildi. Bu hak Anayasanın eşitlik ilkesi gereği Meslek Lisesi ve meslek yüksekokulu stajyerlerine de tanınmalıdır.  


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    1 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (1)