adscode

“TEMEL BİLGİLERE SAHİP, İŞLEM YETENEĞİ GÜÇLÜ VE DİKKATLİ ÖĞRENCİNİN BAŞARILI OLACAĞI BİR SINAVDI”

Yaklaşık 2,5 milyon öğrencinin başvurduğu “Yükseköğretim Kurumları Sınavı”nın  (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) bugün gerçekleşti.

“TEMEL BİLGİLERE SAHİP, İŞLEM YETENEĞİ GÜÇLÜ VE DİKKATLİ ÖĞRENCİNİN BAŞARILI OLACAĞI BİR SINAVDI”
Sınavlar

Tüm yurtta saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar 160 sorunun olduğu dört testten alanlarına uygun olanları cevaplandırdı. Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1, Matematik, Sosyal Bilimler 2 ve Fen Bilimleri testlerinin her birinden 40'ar soru soruldu.

AYT; öğrencilerin ders kapsamında öğrendikleri bilgileri soru içerisinde doğru kullanarak çözüme ulaşmalarını sağlayan bir sınav olarak hazırlanmıştır.

2020 YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'yi öğrencilerden alınan bilgilere göre Bilfen Liseleri Bölüm Başkanları değerlendirdi:

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜM BAŞKANI ZERRİN BAYIR

2020 AYT’de; 6 anlam bilgisi, 18 edebiyat sorusu ile öğrencilerin alan yeterlilikleri sınanmıştır. 2019 AYT’ye göre 2 edebiyat sorusunun azaltılıp anlam bilgisinin artırıldığı gözlemlenmiştir. Sınav, öğrencinin alan bilgisine hâkimiyetini yorum gücüne bağlı olarak ölçmüştür.  Türk Edebiyat Dönemlerinin temel taşlarını oluşturan sanatçılar, eserler ve dönem bilgilerinin sorgulandığı sınav, 9’uncu sınıftan 12’nci sınıfın birinci dönemine kadar Millî Eğitim Bakanlığının belirlediği Türk Dili ve Edebiyatı dersi kazanımlarını özümsemiş öğrencinin başarılı olacağı bir sınavdı.

 

SOSYAL BİLİMLER BÖLÜM BAŞKANI ASLIHAN SEZEN

TARİH: (TARİH ZORLADI) Sınav, çalışan öğrencinin yapabileceği nitelikte sorulardan oluşmaktadır. 4 yılın kazanımları sorgulanmıştır. Sorular doğrudan tarih bilgisini sorgulamanın yanında bilgileri kullanarak yorum yapabilme gücünü de ölçmektedir. TYT sınavında olduğu gibi kronolojik bilgi burada da sınanmıştır. Kısaca; alanına hâkim, düzenli çalışan öğrencilerin başarabileceği bir sınav olarak görülmektedir.

COĞRAFYA: 11. ve 12. sınıf kazanımlarını sorgulayan sınavda 5 soru 11. sınıf kazanımından, 1 soru da 12. sınıf kazanımından oluşmaktadır. AYT sınavından beklendiği şekilde bilgi ağırlıklı sorular gelmiştir. TYT sınavında olduğu gibi bu sınavda da öğrencinin harita okuryazarlığına sahip olması sorgulanmıştır.  Coğrafya soruları da aynı tarih soruları gibi çalışan öğrencinin yapabileceği sorulardan oluşmaktadır.

FELSEFE 2020 AYT SOS 2 sınavında çıkan felsefe sorularından 3’ü metin okuma, metinden akıl yürütme ile sonuç çıkarabilme yeteneğini sorgulayan sorulardan oluşmaktadır. 1 soru da filozof hakkında verilen metinden filozofun görüşünü yansıtan kavram bilgisine ulaşabilme becerisi sorgulanmıştır. Felsefe kavramlarına aşina olan öğrenci bu soruyu çözmekte zorlanmayacaktır. Kavram bilgisi eksik olan öğrenci için sınavın zor olduğu söylenebilir.

PSİKOLOJİ:

Psikoloji soruları, geçen yıllarda olduğu gibi metinden sonuç çıkarma biçiminde değil; metin verilmeden sorulmuştur. Şıklarda örnek cümleler verilerek öğrencinin doğru yanıta ulaşması istenmiştir. Konuları bilmeyen öğrencilerin zorlanacağı sorular olarak tanımlanabilir.

SOSYOLOJİ:

Sosyoloji sorularında paragraf ve kavram bilgisi sorgulanmıştır. Soruların öğrencileri zorlamayacak düzeyde olduğu gözlemlenmiştir.

MANTIK:

Sembolik mantık ve niceleme mantığı konuları bu sene sorulmadı. Sorular, klasik mantığın sorularını içeriyor. Öğrencinin kavram bilgisi ve bilgiyi kullanabilme becerisi sorgulanmış. Bir soruda verilen metinde vurgulanan kavrama ulaşabilme istenirken diğer sorular bilgiyi kullanabilme becerisini ölçmeye yönelik sorulmuştur. Konuyu bilen öğrenciler için soruların zorluk derecesi düşük, kolay sorular olduğu söylenebilir.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Din kültürü ve ahlak bilgisi soruları temel bilgi ve kavram bilgisini sorgulamanın yanında öğrencinin yorum yeteneğini de ölçen sorulardan oluşmuştur. Genel olarak temel din kültürü ve ahlak bilgisi kazanımlarına hâkim olan öğrencilerin yapabileceği bir sınavdı.

 

MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANI MAHMUT ŞİŞMANOĞLU

2020 AYT sınavı müfredata uygun seçici sorulardan oluşmuş. Sınavı içeren konuların azalması sebebiyle soru dağılımındaki değişiklik beklenen şekildeydi. Temel bilgilere sahip, işlem yeteneği güçlü ve dikkatli öğrencinin başarılı olabileceği bir sınav. Üç dört soru haricinde LYS’i andıran bir sınav olduğu söylenebilir.

 

FİZİK BÖLÜM BAŞKANI HAKAN ÖZDEMİR

2020 AYT Fizik Soruları Sonucu Etkileyecektir, Kazanımları Yaşam İle İlişkilendirebilen Öğrenci Başarılı Olacaktır

2020 AYT fizik soruları 2019’da olduğu gibi kazanımlara uygun olup günlük yaşam problemleri ile ilişkilendirilerek hazırlanmıştır. Sınav beklediğimiz üzere öğrencilerin konu kazanımlarına hâkimiyetini ölçen, bilgiyi güncel hayat ile özdeşleştirerek sorgulayan sorulardan oluşmuştur.

Kazanımları tam olarak özümsemeyen, soru ezberlemeye çalışan öğrenciler için sınavın zorluk derecesi bir kat daha fazla olmuştur. 14 sorunun 10’u 11.sınıf (Bir boyutta sabit ivmeli hareket, iki boyutta sabit ivmeli hareket, Newton’un hareket yasaları, momentum, elektrik ve manyetizma) 4’ü 12. sınıf (Dairesel hareket, harmonik hareket, girişim ve açısal momentum) kazanımlarına yöneliktir.

Seçici soruların da olduğu beklenen bir sınav ile karşılaştık. Okuduğunu anlayan, kazanımlara uygun temel bilgisi olan, bilgilerini deney ve etkinliklerle pekiştiren, günlük hayattaki olay ve gözlemler ile birleştirebilen öğrenciler başarılı olacaktır.

 

KİMYA BÖLÜM BAŞKANI DEMET AKÇAYÖZ

Kimya soruları kazanımlara uygun olarak karşımıza çıkmıştır. Kimya testi, orta seviyede ve temel kimya bilgisini ölçen sorulardan oluşmaktadır. Grafik, sayısal sorular ve öncüllü sorulara da yer verilmiştir. Sınavda 11. sınıf ünitelerinden, 9 ve 12. sınıf ünitelerinden 4 soru yer almaktadır. Soru çıkması beklenen ‘çözünürlük dengesi, periyodik cetvel, elektroliz’’ gibi konulardan soru sorulmamasına rağmen “atomun kuantum modeli, sulu çözeltiler” gibi bazı ünitelerden 2 soru çıkmıştır.

 

BİYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI TANER ALTUNBARAN

2020 AYT sınavında biyoloji sorularının 8’inin 11. sınıf kazanımlarından, 5’inin 12.sınıf kazanımlarından sorgulandığı görülmektedir. Soruların beklendiği gibi bilgi ağırlıklı olduğu, bazı sorularda yorumun öne çıktığı değerlendirilmiştir. Sorular yaşam temelli hazırlanmış yani güncel yaşamla ilişkilendirilmiştir. Öğrencilerimizden bilgilere göre fen bölümünün en zorlayıcı sınavının biyoloji olduğunu belirtilmiştir. Özellikle DNA replikasyon mekanizması ve populasyon dağılım sorularının sınav için belirleyici olacağı düşünülmektedir.  Soruların tamamı biyoloji programındaki kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır.

 

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)