adscode

TEOG'da Soru Dağılımı Nasıldı? Önceki Sınavlardan Ayıran Detaylar

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8’inci sınıflar için düzenlenen merkezi ortak sınavların ilk gün oturumu yapıldı. Bahçeşehir Koleji Eğitim Uzmanları TEOG Sınavını değerlendirdi.

TEOG'da Soru Dağılımı Nasıldı? Önceki Sınavlardan Ayıran Detaylar
Sınavlar
 Tülay Uğurludural - Bahçeşehir Koleji Türkçe Bölüm Başkanı

TÜRKÇE OKUMA-ANLAMA BECERİSİNİ ÖLÇTÜ!
8. sınıf öğrencilerinin Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş sürecini belirleyen Merkezi Sınavların birinci basamağı bugün tamamlandı. Türkçe sorularını içerik bakımından incelediğimizde 20 sorunun kazanım dağılımı şöyledir:
 •  
Merkezi Sınav
Soru Sayısı
Sözcükte anlam kazanımları Gerçek ve mecaz anlam, sözcüğün cümleye kattığı anlam, deyimler 4
Cümlede anlam kazanımları Öznel ve nesnel anlatım 1
Paragrafta anlam kazanımları Paragrafta konu, ana ve yardımcı düşünce, paragraf oluşturma, düşünceyi geliştirme yoları, metindeki anlatıcı, metinler arası karşılaştırma 10
Dil bilgisi kazanımları Fiilimsiler ve cümlenin ögeleri 3
Noktalama işaretleri kazanımları Virgülün kullanım amacı 1
Edebi tür kazanımları Olay yazıları (masal) 1
 
Sınav 8. sınıflar için MEB tarafından yayımlanan kazanım çizelgesinde belirtilen kazanımları kapsamaktadır. Sınavı içerik olarak değerlendirdiğimizde okuma-anlama becerisini ölçen soruların ağırlıkta olduğu görülmektedir. Özellikle paragraf soruları, beklendiği gibi genelde orta uzunlukta ve günlük hayatla ilişkilendirilmiş metinlerden oluşmaktadır. Sınavdaki en uzun metnin 105 sözcükten oluştuğu görülmüştür. Ayrıca soruların çeldiricilerini cevap seçeneğinden ayırt edilebilmenin, öğrencilerde özellikle okuma ve analiz etme becerisini gerekli kıldığı gözlemlenmiştir. Sınavda metnin ana düşüncesini ortaya koyan atasözü sorusu, sözlü kültür birikiminin önemini yansıtma açısından da ayırt edici niteliğe sahiptir.
Sınavdaki dil bilgisi soruları ise konuya hâkim öğrencilerin çözebileceği, cevabı net olan sorulardır. Bunun yanı sıra Türkçe dersinin temel kazanımları arasında yer alan yazım kurallarına ait bir soru bulunmamaktadır. Noktalama işaretlerine ait kazanımlardan virgülün kullanımıyla ilgili soruda ise verilen cümledeki son virgülün kullanımı tartışmaya açık bir durum yaratmıştır. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da görsel yorumlama ve bir paragraftan yola çıkılarak çözülen çoklu sorulara da yer verilmemiştir. 
 
Türkçe dersinde okuma anlama becerileri temel kazanımlarımız olduğundan bizler Bahçeşehir Koleji olarak ayrıca bu alanla ilgili düzenli bir okuma listesi takip edip kitap - yazar etkinliklerimizle öğrencilerimizin okuduklarını anlama ve yorumlama kabiliyetlerini geliştiren çalışmalara yer verdik. Yine temel kazanımlarımız arasında olan yazım ve noktalama kazanımlarına, çalışmalarımızda yer vermemiz bugünkü sınav için öğrencilerimize sürpriz bir durum yaşatmamıştır.
 Sınava hazırlık sürecinde Bahçeşehir Koleji yayım kurulu tarafından hazırlanan 13  deneme kitapçığı, konu anlatımlı özgün ders kitaplarımız ayrıca düzenli ödev takip sistemimizle öğrencilerimizi bu sınava çok iyi hazırladığımızı söyleyebiliriz. Hatta bu süreçte uyguladığımız tüm deneme, kitap ve ödevlerimizde yer alan sorular merkezi sınavdaki sorularla neredeyse birebir örtüşmektedir.
Bu sınava ait kazanımlar, kapsam olarak nisan ayındaki sınava dahil olacağından öğrencilerimize söz konusu kazanımlarla ilgili çalışmalarına ikinci sınava kadar devam etmelerini önermekteyiz.
 
Yahya Cemali- Bahçeşehir Koleji Matematik Bölüm Başkanı
2014-2015 eğitim ve öğretim yılı 1. Dönem Merkezi Ortak Yazılı Sınavı soru dağılımları Fraktal, Dönüşüm Geometrisi ve Histogram konularından 4, Üslü ve Köklü sayılar konularından 16 tane olmak üzere düzenlenmiştir. Geçen yıl soru sorulmayan Histogram konusundan bu yıl bir tane soru sorulmuştur.

2013-2014 Dönemi 1. Merkezi ortak yazılı sınav ile 2014-2015 Dönemi 1. Merkezi ortak yazılı sınav sorularının dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
 
 •  
 1.  
 1.  
 •  
 1.  
 1.  
Dönüşüm Geometrisi
 1.  
 1.  
 •  
 1.  
 1.  
Üslü Sayılar
 1.  
 1.  
Kareköklü Sayılar
 1.  
 1.  
 
Sınavın içerisinde 4 tane ayırt edici soru bulunmaktadır. Klasik olarak da tabir edilen soru tiplerine yer verilmiştir. Soru kökleri açık bir dil ile ifade edilmiştir. Ötelemeli yansıma sorusundaki C seçeneğinin yüksek derecede çeldirici olduğu söylenebilir. Histogram sorusunda, grafik okuma bilgisi ölçülmek istenmiştir. Histogram oluşumuna yer verilmemiştir.
Bu yıl yapılan sınavda, önceki yıl yapılan sınava göre problem tipi soru sayısında artış görülmektedir.
Soruların çözümleri yapılırken sonuca doğrudan ulaşılan soru sayısında azalma, iki ve daha fazla adımla işlem içeren soru sayısında artış görülmüştür.
Zorluk düzeyi bakımından zor bir sınav olduğu söylenemez fakat geçen yılki sınava göre bir kademe daha zordur. Genel olarak soruların kazanımlara uygun olduğu görülmektedir.
 
 
Bekir Gümüşay- Bahçeşehir Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı
 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının tüm konuları ve kazanımları kapsadığı görülmektedir. Sorular her öğrenci tarafından kolaylıkla yapılabilecek düzeyde hazırlanmıştır.
Geçen yılki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularıyla karşılaştırıldığında soruların daha anlaşılır ve kazanımlara uygun olduğu görülmüştür..
En fazla soru gelen ünite Kaza ve Kader ünitesidir. Ayet, hadis ve paragrafların yorumlanmasının yanında tanı, bilgi ve resimli sorular da sorulmuştur. Soruların hatasız açık ve net olduğunu söyleyebiliriz.
 
 
 
 
 

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
  0 Yorum
 • Yorumu Gönder
 • Diğer Yorumlar (0)