adscode

TÜBA, Millî Mücadelenin Yerel Tarihini Açıklamaya Hazırlanıyor

TÜBA, “Millî Mücadelenin Yerel Tarihleri Projesi”ni 7 Haziran 2021 tarihinde düzenlediği ve 8 Haziran’da da devam edecek Çalıştayla hayata geçirdi.

TÜBA, Millî Mücadelenin Yerel Tarihini Açıklamaya Hazırlanıyor
Türkiye'den Haberler

Milli Mücadele tarih yazımını tüm boyutları ve aktörleriyle haritalandırılarak bu süreçteki yerel etmenleri daha vurgulu ve hak ettiği şekilde bilimsel literatüre kazandırmayı amaçlayan Proje kapsamında; şimdiye kadar Milli Mücadele, Mücahede-i Milliye, İstiklal Harbi, Bağımsızlık Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Ulusal Bağımsızlık Savaşı başlıklarında literatürde çalışılan "1918-1923 Millî Mücadele" döneminin yerel dinamikleri daha kapsamlı açıdan ele alınacak ve nihayetinde ise bilimsel metinler kitaplaştırılarak dizin halini alacak.

 

TÜBA, “Türkiye 1918-1923 Millî Mücadele’nin Yerel Tarihleri Projesi” dizininin hazırlanması için yol haritası çıkarmak ve yayın ilkelerini tespit etmek amacıyla Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) ortaklığı ile yürüttüğü ve FSMVÜ, Topkapı Yerleşkesi, Merkez Efendi Mah. Mevlevihane’sinde düzenlenen “Millî Mücadeleye Yerel Bakışlar Çalıştayı” yüz yüze ve aynı zamanda çevrimiçi olarak başladı. Türkiye’nin yedi bölgesinden çoğulcu katılımın sağlandığı Çalıştay’da Milli Mücadelenin Yerel Anlatılarına dair sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı; elde edilen sonuçlar, projede hazırlanacak olan eserler için de kılavuz özelliğine sahip olacak.

 

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker: “Millî Mücadelenin Yerel Tarihleri Projesi” dahilinde hazırlanacak olan Türkiye’nin 7 bölgesine dair 10 eserden oluşacak seri TÜBA tarafından yayımlanarak kamuoyuyla paylaşılacak.”

Çalıştayda Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş dönemi olarak Millî Mücadele yıllarına merkezden bakan siyasi ve askeri tarih yazımının ötesine geçerek toplumsal ve yerel bir perspektiften bakma, yerel toplulukların, sıradan insanların Millî Mücadele’ye dair algı ve deneyimlerinin millî mücadele tarih yazımına nasıl dahil edilebileceği tartışıldı.

 

Proje’nin Doç. Dr. Mustafa Göleç, Dr. İlhami Danış ve Dr. Zeynep Kevser Şerefoğlu tarafından yürütüldüğü bilgisini veren ve Çalıştay’da elde edilen sonuçların, projede hazırlanan eserler için de kılavuz özelliğine sahip olacağını söyleyen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker “Millî Mücadelenin Yerel Tarihleri Projesi” dahilinde hazırlanacak olan Türkiye’nin 7 bölgesine dair 10 eser TÜBA tarafından yayımlanarak kamuoyuyla paylaşılacak.” dedi.

 

Modern Türkiye’nin doğuşunda Millî Mücadelenin başka hiçbir vaka ile karşılaştırılamayacak önemde bir sembol olduğunu vurgulayan Prof. Şeker sözlerine şu şekilde devam etti: “Farklı siyasi ve tarihsel perspektiflerden bu büyük hadise Millî Mücadele, Mücahede-i Millîye, İstiklal Harbi, Kurtuluş Savaşı, Ulusal Bağımsızlık Savaşı gibi isimlerle adlandırıldı. Millî Mücadele’nin hakikati üzerindeki bu söylemsel rekabete karşılık, Millî Mücadele tarih yazımının hadisenin tüm mekân ve aktörlerine hak ettiği yeri ve değeri verebildiğini söylemek zor.”

 

“Millî Mücadelenin Yerel Tarihleri Projesi” Millî Mücadele tarihyazımında zamanı genişleterek, mekânı yayarak ve özneleri çoğaltarak alanı zenginleştirecek serinin hedefi Türkiye’nin Millî Mücadele ile ilgili hafızasını yerelden hareket ederek, yedi bölge başlığı altında yeniden kurmak olacak.”

 Millî Mücadele tarih yazımının demokratik, katılımcı, çok sesli ve çok merkezli olarak yazılması ihtiyacının çok açık olduğunu bildiren Prof. Şeker “Bu kadar önemli bir tarihsel olgunun hak ettiği ölçüde araştırılıp incelenebildiği, döneme ilişkin derli-toplu ve yetkin kaynakların hazırlanıp yayınlanabildiği ne yazık ki iddia edilemez. Merkezi bir bakıştan beslenen millî mücadele dönemi yazınına çevreden, farklı ve bireysel katkılar bulunmakla beraber, ilgili resmi ve yarı-resmi yayınlarda bir amaç ve yöntem birliği yok. Bu çalışmalarda Millî Mücadele’nin kimi aktörleri, Millî Mücadele’de bazı şehirler, Millî Mücadele’nin bir kısım hususiyetleri ele alınmış, bütüncül bir resim ise ortaya konamamıştır. Tam da bu nedenle gerçekleştirdiğimiz “Millî Mücadelenin Yerel Tarihleri Projesi” neticesinde TÜBA tarafından “Türkiye 1918-1923 / Millî Mücadele’nin Yerel Tarihleri” serisi yayınlanacak. Millî Mücadele tarih yazımında zamanı genişleterek, mekânı yayarak ve özneleri çoğaltarak alanı zenginleştirecek bu serinin hedefi Türkiye’nin Millî Mücadele ile ilgili hafızasını yerelden hareket ederek, yedi bölge başlığı altında yeniden okumak ve kurmak olacak.” dedi.

 

Çalıştay’da bugün; “Millî Mücadele Tarihyazımının Kaynakları (Arşivler, Yerel Basın, Anılar, Sözlü Tarih Çalışmaları, Görsel Kaynaklar, Efemera)”, “Millî Mücadelede Devlet ve Toplum (İşgaller, İstanbul ve Ankara ile İlişkiler, Yerel Cemiyetler ve Kongreler, Seçimler ve Me­buslar, İç İsyanlar, Eşkiyalık ve Asayiş Sorunları)”, “Millî Mücadelenin Özneleri (Askeri ve Sivil Bürokrasi, Eşraf ve Din Adamları, Köylüler, Kadın ve Çocuklar, Azınlıklar, Nüfus Hareketleri vb.)”, “Toplumsal Bellek ve Millî Mücadele (Müzeler, Anıtlar, Şehitlikler, Folklor, Edebiyat, Ders Kitapları vb.)” başlıkları altında toplam 4 oturum, 8 Haziran günü ise 22 farklı üniversiteden ve 3 müzeden toplam 34 bilim insanı ve uzmanın katılacağı “Genel Değerlendirme ve Çalıştay Raporunun Hazırlanması” toplantısı gerçekleştirilecek.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)