adscode
adscode

TÜRK DÜNYASI İÇİN, YENİ VE ÇAĞDAŞ BİR LOBİCİLİK STRATEJİSİ HAZIRLANMALI!

TÜRK DÜNYASI İÇİN, YENİ VE ÇAĞDAŞ BİR LOBİCİLİK STRATEJİSİ HAZIRLANMALI!
Sendikalar
SONUÇ BİLDİRGESİ:


Doğu Türkistan Vakfı ve DESAM 14.06.2014 tarihinde Ankara Rixos Hotelde 21 Sivil Toplum Kuruluşu yetkilileri, Akademisyenler, Strateji ve Düşünce Kuruluşları Temsilcileri yanında bazı devlet kurumu yetkililerinin katılımıyla bir çalıştay gerçekleştirdi.
 
Türk Dünyası için, yapılan müzakereler sonucunda, eksikliği hissedilen bu alanda ciddi çalışmaların ortaya çıkarılabileceği ve sonuç almaya yönelik çalışmaların yapılabileceğine dair ortak kanaat neticesinde;
 
- "Türk Dünyası Sivil Toplum Platformu" kurulmasına
 
- 7 STK temsilcisinden oluşan bir "sekreterya" oluşturulmasına
 
- Eylül ayı içerisinde vizyon ve misyonunun belirleneceği 2. Toplantının     yapılmasına karar verildi.
 Doğu Türkistan Vakfı'nın organizasyonunda yapılacak çalışmalar sonucundaki gelişmeler Türk Dünyası STKları ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. 


Hayırlara vesile olması temennisiyle Türk Dünyası sevdalılarına önemle duyurulur...
                                                                 
 
TÜRK DÜNYASI İÇİN LOBİCİLİK FAALİYETLERİ: TÜRK DÜNYASI GÜÇLÜBİR LOBİ OLUŞTURA BİLİR Mİ?

14.06.2014 Cumartesi günü Ankara Rixos Otel'de "Türk Dünyası İçin Lobicilik Faaliyetleri: Güçlü Bir Lobi Oluşturabilir mi?" Temalı bir istişare toplantısı düzenlendi. Sivil Toplum Kuruluşlarının inisiyatifinde ve Türk Dünyasına yönelik "Güçlü bir lobi oluşturulabilir mi?" sorusu özelinde bir nevi müzakerelerin yapıldığı ve iki tur halinde yaklaşık 5 saat kadar süren toplantıya Doğu Türkistan Vakfı ev sahipliği yaptı. 21 Sivil Toplum Kuruluşu yetkilileri, Akademisyerler ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katkı sağladığı toplantıda eksikliği hissedilen "modern tarzda bir Lobicilik oluşturulup oluşturulamayacağı ilk tur konuşmalarında tartışıldı.

Doğu Türkistan Vakfı Başkanı Eser Saka hanımefendinin moderatörlüğünde yürütülen toplantıya 40 yılını Batı ülkelerinde Lobicilik faaliyeti yapmakla geçiren Erkin Alptekin beyin konuşması ile başladı. Erkin Alptekin, 40 yıllık tecrübelerini katılımcılara anlattığı konuşmasında lobicilik faaliyetlerinin önemi, nelerin eksik yapıldığı, az masraf ve çekirdek kadro ile başarılı lobicilik faaliyetlerinin nasıl yapılabileceği ve genel hatlarıyla "Türk Dünyası İçin Güçlü Bir Lobi Faaliyetlerinin" temel prensiplerini anlattığı konuşmasının ardından Başakn Eser Saka hanımefendi konuşmacılara ilk turda 5'er dakikalık süre vererek konu hakkındaki düşüncelerini aldı.

Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkin Ekrem konuşmasında Türk Dünyasının lobicilik faaliyetlerini kime karşı yapacağı, böyle bir oluşumda dertlerimizi mi yoksa menfaatlerimizi mi anlatacağımıza, ortak menfaatler doğrultusunda Türk Dünyasında bir bütünlüğün olmadığına ve Türk Dünyasının problemleri üzerine ciddi ciddi düşünülmesi gerektiğine dair kanaatlerini katılımcılarla paylaştı.

Erkin Alptekin ve Doç. Dr. Erkin Ekrem'in konunun efemmiyetine dair verdikleri bilgilerden ve bir nevi müzakerelerin özü de ortaya çıkmış ve akabinde bu minval üzere katılımcılar düşüncelerini ifade ettiler.

(DESAM) Demokrasi ve Eğitim Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Gürkan Avcı, lobiciliği en iyi yapanın kazanan olduğu gerçeğini belirttiği konuşmasında yeni ve çağdaş bir lobicilik stratejisinin  hazırlanması gerektiğine vurgu yaptı. Sayın Gürkan bu konuda hedefin Türk Dünyası değil yabancılar olması gerektiğini ifade etti.

Nogay Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Benli’nin doğru bir tespit olarak lobiciliğin siyasete alet edilmeden, siyaset üstü bir kavram olarak anlatılmasının ve bu tür lobiciliğin Yunus Emre Enstitüsü veya YTB Başkanlığı düzeyinde yapılmasına vurgu yaptı.

Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Dr. Ebubekir Ceylan konuşmasında bu tür bir hareketin gerekliliğine vurgu yaparak devlet kurumlarıyla doldurulmaya çalışan bu alanda sivil inisiyatif oluşturulmasına dikkat çekti. Sayın Ceylan ayrıca dışarıya yönelik yapılması düşünülen bu teşkilatlanmada iç politikada da ayağının ihmal edilmemesini arzuladığını ifade etti.

Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Uzmanı Orkhan Gafarlı, devletlerin diaspora üzerinde kontrol kurmaması, devletle olan ilişkilerin belirli bir düzeyde ve sivil olarak kalmasına vurgu yaptı. Elzem olarak Türk Dünyasında Diaspora kimliği oluşturulmalı dedi.

Türkiye-Türkmenistan Derneği onursal Başkanı Selahattin Baysal ve BÜDAM Müdürü (Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi) Prof. Dr. Abdurrahman Güzel ise meselenin önemine dikkat çektikleri konuşmalarında meselenin en önemli ayağının maddi destek olduğu ve bu konuda devletlerin desteğinin alenen yapılmamasına dikkat çektiler.

Azerbaycan Kültür Derneği Genel Başkanı Selçuk Önal ve Türk Boyları Konfederasyonu Genel Sekreteri ve Yörükler-Türkmenler Derneği Genel Başkanı Nesrin Günel İçay ise konuşmalarında lobicilik konularında eksikliklerimize rağmen meselenin ehemmiyetine dikkat çektiler.  Sayın İçay ayrıca koordinasyonunun sağlanarak kalıcı faaliyetler yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kürşat Zorlu konuşmasında sistemli, hem içeride hem dışarıda, donanımlı kişilerin alanda bulunulmasına, bütçesinin ehemmiyetine, hamasetten uzak ve siyasi görüş farklılıklarının hepsinden istifade edilebilecek bir sisteminin kurulmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Türkiye-Türkmenistan Dostluk Derneği Başkanı Kadir Tosun konuşmasında alt ve çatı teşkilatların kurulmasına, lobicilik savaşlarının yapılmasına, sistemli çalışılırsa sonuç alınabileceğine ve hedef kitlenin ABD ve AB’deki karar alıcı ve kararları etkileyici kişi, kurum ve kuruluşlar olması gerektiğine vurgu yaptı.

Gazi Üniversitesi Sos. Bilimler Fakültesi Okutmanı Dr. Yunus Zeyrek lobicilik için bilgi bankası oluşturmanın ve bu bilgileri taraflara paylaşmak gerektiğini belirtti.

Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Hasan Oktay, Türk Dünyasının coğrafi gerçekliği göz önünde bulundurularak strateji geliştirilmesi, muhtemelen kayda değer miktarlarda maddiyat harcanmasına rağmen sonuç alınamamasa bile lobicilik faaliyetlerine devam edilmesi gerektiğine ve alanında uzman kişilerce Türkistan’ın neden önemli olduğunu Çin-Rus ve İran üçgeninde değerlendirmek gerektiğine dair kanaatlerini paylaştı.

Sahipgiran Stratejik Araştırmalar Merkezi uzmanı Cesurhan Taş, ivedilikle lobicilik mevzuatının hazırlanması gerektiğine vurgu yaptığı konuşmasında aynı olaylara aynı tepkiyi verecek veya aynı çöcümü isteyecek bir alt yapının oluşturulmasına temas etti. Sayın Taş ayrıca Türklerin envanterinin çıkarılması gerektiğini gündeme taşıdı.

Toplantının ilk bölümünün sonuna doğru söz alan Bilkent Üniv. Uluslar arası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Ali Karasar, Ege Üniv. Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alimcan İnayet, Kırım Türkleri Kültür-Yardımlaşma Derneği Genel Kurul Başkan Vekili Mükremin Şahin ile Doğu Türkistan Vakfı Genel Sekreteri ve İsanbul Üniv. Türkiyat Araş. Enstitüsü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ömer KUL ise  güçlü bir merkez altında  alt merkezlerin oluşturulacağı bir yapının kurularak, her kesimin kendisini ifade edebleceği bir platformun kurularak bu faaliyetlerin Türkiye dışında bir merkezden idare edilmesini gerektiğine değindiler.

Toplantının ikinci oturumunda ehemmiyetlerine binaen ortaya konan konular 15 madde haline getirilerek her bir madde üzerinde müzakereler yapıldı. Müzakereler neticesinde;
Türk Dünyası Platformu< oluşturulmasına, oluşumun vizyon ve misyonunun belirleneceği Eylül 2014’te 2. Toplantının gerçekleştirilmesine ve Doğu Türkistan Vakfı organizatörlüğünde 7 kişilik bir ‘sekreterya’ oluşturulmasına karar verildi.

Eksikliği hissedilen bu alanda ciddi çalışmaların ortaya çıkarılabileceği ve sonuç almaya yönelik çalışmaların yapılabileceğine dair ortak kanaat de sonuç bildirgesine ilave edildi.
Saat 14:00’te başlayıp sat 18:00’de  tamamalanan toplantının ardından katılımcılarla akşam yemeği yenilerek gündem sonlandırıldı.

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)