adscode

Türkçe'de dilbilgisi soruları eleyici; Matematik geçen yıllara göre kolaydı

ERA Okulları’nın öğretmenleri, TEOG’a giren öğrenciler ve veliler için ilk gün yapılan Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerini değerlendirdi.

Türkçe'de dilbilgisi soruları eleyici; Matematik geçen yıllara göre kolaydı
Sınavlar

Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin bugün girdiği İlk gün TEOG Sınavı’nda Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersleri sınavları vardı. Her dersten toplam 20’şer soru soruldu ve öğrencilere 40’ar dakika süre verildi. Yine her sınav sonrasında olduğu gibi bazı sorular öğrencilere zor bazıları ise çok kolay geldi. Aileler ve sınava giren gençler, bu konuyu tartışırken, ERA Okulları’nın deneyimli eğitimcilerine TEOG sınavı sorularını nasıl bulduklarını sorduk.

 

Türkçe

2016 Kasım Türkçe testi genel itibariyle açık, net cevaplı, rahatlıkla çözülebilecek nitelikte sorulardan oluşmaktadır. Her zamanki gibi anlam bilgisi sorularının ağırlıkta olduğu görülmektedir. Anlam bilgisi soruları açık ve net olduğu için dilbilgisi soruları eleyici niteliktedir. Özellikle D kitapçığında 19. soru öğrencileri zorlayabilir. Anlam bilgisi sorularında ise yine D kitapçığında 2, 6, 9 ve 16. sorular öğrencileri kısmen de olsa düşündürecek niteliktedir. Soru tarzı olarak gittikçe OKS’ye benzer tarzda sorular sorulmaya başlandığını gözlemlemekteyiz. Soruların konularına göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

Sözcükte anlam 2 soru, cümlede anlamda 4 soru, paragrafta anlam 8 soru, yazı türleri 1 soru ,cümlenin ögeleri 2 soru, fiilimsi 1 soru ,yazım kuralları 1 soru, noktalama işaretleri 1 soru olarak dağılım gerçekleşti.

 

Matematik

2016 – 2017 eğitim yılında 8.sınıf matematik yeni müfredatı ilk kez uygulanıyor. Dolayısıyla yeni müfredatı içeren merkezî yazılı da ilk kez uygulanıyor. Aşamalı olarak müfredatın hafiflemesi ile sınav sorularının da eskiye göre çok farklı olduğunu görüyoruz. Kazanımı ölçen, daha az yorum gerektiren sorular sorulmaktadır.

Bu yılki sorular geçen yıllarınkinden daha kolaydır. Sorular açık, anlaşılırdır. Hatalı soru yoktur. Meb’in açıkladığı kazanım içeriği ve sırası doğrultusunda hazırlanmıştır.

Matematik dersi bilginin öğrenilmesi ve kullanılabilmesi için geçmiş yıllardan gelen bilgilerin öğrenilmiş olmasına ve öğrencinin bu bilgileri kullanabilme becerisine bağlıdır. Soruların çözüm oranının düşük olması sadece 8. Sınıf konularının öğrenilmemiş olmasından kaynaklanmamaktadır. Ayrıca öğrencinin öngörüsü ve yorumu önemlidir.

Sınavın en seçici sorusu sayı doğrusu sorusudur. Öğrencinin muhakeme gücünü de ölçen bir sorudur. Bunun dışında diğerlerinden daha seçici olan sorular A ve B sayılarının ekoku’nun ebobu’na oranının sorulduğu soru, aralarında asal iki doğal sayının toplamı 15 verilmiş çarpımı hangisi olamaz sorusu, ülkeler arası bir toplantıya katılan kişiler sorusu ve alanı 64 cm2 ve 144 cm2 olan bir karenin çevresinin sorulduğu sorudur.

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

2016 - 2017 Eğitim ve öğretim yılı içerisinde yapılan 1. TEOG sınavının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait sorular incelendiğinde bir önceki yıla göre daha ayırt edici sorular olduğu anlaşılmaktadır.Sorular genel olarak yoruma dayalı olup öğrencilerin okuduğunu anlama ve yorumlama becerisini ölçmeye yöneliktir. 20 soruluk testte 2 soruda öğrencilerin bilgi seviyesinin ölçülmek istendiği söylenebilir. Sorular, Millî Eğitim Bakanlığının eğitim-öğretim döneminin başında yayımladığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin konu ve kazanımlarının dağılım çizelgesine uygun olarak belirtildiği şekilde gelmiştir.

Soruların ünite dağılımları 1. Ünite (Kaza ve Kader): 18 Soru, 2. Ünite (Zekât, Hac ve Kurban İbadeti): 2 Soru

Sınav soruları incelendiğinde müfredat dışı veya hatalı soru olmadığı gözlemlenmiştir. Sorular genel olarak öğrencilerin yapabileceği seviyede olup 12. ve 20. sorularda öğrencilerin gerekli bilgileri kullanarak soruları çözebileceği görülmüştür.

Soruların büyük bir kısmı güncel hayattan örneklerle öğrencilere aktarılmıştır. Bu sorulardan bir tanesinde son dönemde yaşanan 15 Temmuz olayına vurgu yapılmıştır. Bu konu, 1. ünitedeki tevekkül, toplumsal yasa, irade ve sorumluluk konularıyla ilişkilendirilmiştir


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)