adscode

Türkiye'de kitap okuma süresi Afrika ülkelerinden geri

CHP Niğde Milletvekili ve KİT Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a yönelttiği kitap okuma ile ilgili sorusunu Bakan Yılmaz TBMM’de yanıtladı.

Türkiye'de kitap okuma süresi Afrika ülkelerinden geri
Eğitim
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer-“Ülkemizde kitap okumaya ayrılan süre yılda 6 saat olarak hesaplanmaktadır. Afrika ülkelerinden de geri olan bu durumun değişmesi için yapılan çalışmalar nelerdir?” diye sordu.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tutanaklarda yer alan açıklamada şöyle dedi.-“Niğde Milletvekili Sayın Ömer Fethi Gürer’in soru önergesinin cevabım: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 5 Ağustos 2015 tarih ve 71 sayılı Kurul Kararı’yla kabul edilen ve 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren 1’inci ve 5’inci sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulamaya konulan ilköğretim Türkçe dersi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflar öğretim programı, öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri sözlü iletişim, okuma ve yazmayla ilgili dil becerilerini ve zihinsel becerileri kazanmaları ve bu becerileri kullanarak kendilerini bireysel ve sosyal yönden geliştirmeleri, etkili iletişim kurmaları, Türkçe sevgisiyle istek duyarak okuma ve yazma alışkanlığı edinmelerini sağlayacak şekilde bilgi, beceri ve değerler içeren bir bütünlük içinde yapılandırılmış ve öğrenme alanları sözlü iletişim, okuma ve yazma olmak üzere üç ana başlık altında düzenlenmiştir. Okumu becerisi, öğrencinin farklı kaynaklara ulaşarak yeni bilgi, olay, durum ve deneyimlerle karşılaşmasını sağlar. Dolayısıyla, bu beceri, öğrenme, araştırma, yorumlama, tartışma ve eleştirel düşünmeyi sağlayan bir süreci de içine alır. Programda, okuma, yazma, öğrenme alanıyla öğrencilerin yazılı metinleri doğru, akıcı bir biçimde okuyabilmeleri, okuduklarını değerlendirmeleri, kültürel, ekonomik, sanatsal, siyasi, ahlaki değerlerin nasıl yansıttığının farkında olarak okumayı bir alışkanlık hâline getirmeleri amaçlanmıştır.

Diğer taraftan, 28 Mayıs 2013 tarih ve 22 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı eki ilköğretim kurumları haftalık ders çizelgesinin –ilkokul ve ortaokul- seçmeli dersler bölümünün dil ve anlatım alanı altında 5’inci ve 6’ncı sınıflarda haftada 2’şer saat okuma becerileri dersine yer verilmiştir.

Ayrıca, Bakanlığımızın 4 Ağustos 2005 tarih ve 2005/70 sayılı Genelgesi doğrultusunda, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla okul idaresince hafta içi belirlenecek bir günde okuma saati uygulaması devam etmektedir ”dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer kitap okuma alışkanlığının giderek toplumda kaybolduğunu, okul dönemlerinde öğrencilerin dersleri dahi internet üzerinden takibe başladıklarını, oysa kitap ile bilgi anlamında daha çok zenginliğe ulaşmanın olası olacağını ifade ederek roman, hikâye, şiir bu gibi alanlarda yeni yetenekler sınırlı, kitap okumaya özenen bir öğrenci dokusu yok. Daha çok cep telefonu ve internet üzerinden bilgi ile buluşan bir gençlik var. Oysa kitap farklı konularda bir insanı tamamlayan bütünleştiren en önemli değer. Bu bağlamda doğal olarak bakan açıklamalarda bulundu ama gerçek o ki kitap okuyan bir gençlik yok. Bu konuda okullarda daha teşvik edici ve bilgi ile buluşulacak kitapların tercih edileceği, sanatsal değeri olan eserlerinde ilgi bulmasına vesile olacak çalışmalar ihtiyaçtır” dedi.

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)