adscode

TYT’DE TÜRKÇE NETLERİ BELİRLEYİCİ OLACAK

2 milyon 433 bin 219 adayın başvurduğu, öğrencilerin heyecanla beklediği, üniversiteye girişin ilk adımı olan Temel Yeterlilik Testi( TYT), 27 Haziran  2020 Cumartesi  günü gerçekleşti.

TYT’DE TÜRKÇE NETLERİ BELİRLEYİCİ OLACAK
Eğitim

 

 

Ulus Kampüsü Özel MEF Fen ve Teknoloji Lisesi/Özel MEF Lisesi Bölüm başkanları ve  öğretmenleri, sınavın ardından sınava giren öğrencilerden aldıkları bilgilerle, 2019 TYT  sorularıyla yapılan karşılaştırmalarla ve yayınlanan sınav sorularını inceleyerek TYT  2020’nin  genel değerlendirmesini yaptı. 2019 TYT’de öğrencilere 135 dakika süre verilirken 2020 TYT’de bu yıla özgü 30 dakika ek süreyle toplam 165 dakika süre verilmiştir.  Değerlendirmeler şöyle:

 

2020 TYT  SORULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 

2020 TYT Türkçe soruları

TYT’DE TÜRKÇE NETLERİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Öğrencilerimizden aldığımız ilk bilgiler ışığında yaptığımız değerlendirmede, bu yılki sınavın belirleyici bölümünün Türkçe olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle kısa paragraf sorularının, derin anlamlı ve felsefe metinlerine benzer bir tarza sahip olması öğrencileri oldukça zorlamıştır. Bunlar, anlaşılması zor ve emek isteyen sorular olduğu için tek okumada değil, birkaç okumada doğru cevaba ulaşılabilir nitelikte. Ayrıca bu soruların  seçeneklerinin de birbirine  yakın olması, sadece küçük farklarla birbirinden ayrılması çeldiricileri çok güçlü hale getirmiştir. Daha uzun denilebilecek paragraf sorularının ise kolay çözülebildiği öğrencilerimizce belirtilmiştir. 2019 paragraf sorularının zorluğu ile karşılaştırıldığında  2020 sorularının dikkat çekici biçimde zorlayıcı olduğu belirtilmiştir. Benzer bir durum 2015 YGS Türkçe sorularında da yaşanmıştı. O sene de zorlayıcı paragraf soruları nedeniyle Türkçe netleri belirleyici olmuştu.

Dil bilgisi soruları ile ilgili   zorluk derecesi açısından 2019 sorularından farklı olmadığı yorumu yapılabilir. Ancak soru sayısı olarak bir farklılık görülmüştür. 2019’da 12 dil bilgisi sorusu sorulmuşken bu yıl soru sayısı azaltılarak  7 soru sorulmuştur.

Bu 7 sorunun başlıklara dağılımı şu şekildedir:

  • Yazım kuralları 2 soru
  • Noktalama işaretleri 2 soru
  • Tamlamalar (sıfat tamlaması) 1 soru
  • Cümlenin ögeleri 1 soru
  • Karma dil bilgisi 1 soru

Geçen sene olduğu gibi 2020’de de “anlatım bozukluğu” konusundan soru sorulmamıştır. Ses Bilgisi konusuyla ilgili geçen sene 1 soru sorulmuşken bu sene bu konudan soru çıkmamıştır.

2020 TYT’de sürpriz bir soruya rastlanmamıştır.

 

2020  TYT Coğrafya soruları

MÜFREDATLA UYUMLU BİLGİ DÜZEYİNDE SORULAR

Öğrencilerimizle yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda ve sınav sorularını incelediğimizde , 2019 TYT sınavından farklı olarak  bu yılki sorular bilgiye dayalı olup harita üzerinde dağılış ilkesinin daha az sorgulandığı sorulardan oluşmaktadır.

  1. ve 10.sınıf kazanımlarının hâkim olduğu sınavda “Doğal Afetler, Nüfus Piramitleri, Atmosferin Katmanları, Bölge Kavramı ve Kayaçlara” ait kazanımlara yer verildi. 2020 TYT Coğrafya soruları yapmış olduğumuz konu anlatımlarıyla ve sene içinde uygulanan TYT sınavları ile paralellik göstermektedir. Zorluk derecesi orta düzeyde sorulardan oluşmaktadır.

 

2020 TYT Felsefe soruları

BİLGİLERİ YORUMLAMAYA DAYALI SORULAR

Felsefe alanına ilişkin öğrencilerle yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda ve sınav sorularını  incelediğimizde 2020 TYT sınavı, 2019 TYT sınavı sorularıyla benzerlik göstermektedir.

Soru dağılımları MEB müfredatında yer alan kazanımlar doğrultusunda gerçekleşmiştir. Soru dağılımına bakıldığında, Bilgi Felsefesi, Ahlak Felsefesi, Skolastik Felsefe konularından sorular gelmiştir. Bilgi, kavrama ,anlama ve yorumlama düzeyinde soru tipleri görülmüştür. Buna ek olarak, öğrencilerin biraz zorlanabilecekleri orta- zor  dereceli sorulardan oluştuğunu söyleyebiliriz.

2020 TYT Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi soruları

 

2020 TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları müfredata uygun olup 4 soru yoruma dayalı 1 soru bilgi sorusudur. Okuma, anlama ve yorumlama becerisini geliştirmeye yönelik olan soruların cevap seçenekleri güçlü çeldiricelere sahip değildir. 2019 TYT sorularının orta zorlukta olduğu kabul edilirse 2020 TYT soruları, 2019 TYT’ ye kıyasla daha kolay sorulardan oluşmuştur. 12. sınıfın ikinci döneminin müfredat dışında tutulmuş olması  öğrencilere büyük avantaj sağlamıştır. Paragraf uzunlukları ÖSYM’nin öngördüğü uzunlukta olup yeterli düzeyde okuma hızına sahip her öğrenciye sınav süresini verimli kullanma adına avantaj sunmaktadır.

 

.2020 TYT Tarih soruları

MÜFREDATLA UYUMLU YORUMLAMAYA DAYALI SORULAR

 

Öğrencilerimizle  yapılan görüşmeler sonucunda aldığımız geri dönütler ışığında ve sınav sorularını incelediğimizde Tarih sorularını şu şekilde yorumlayabiliriz: Soruların dağılımı geçmiş yıllarla benzerlik göstermektedir. 2019 TYT sınavında olduğu gibi, bu yıl da 9. sınıf ünite konuları içerisinde yer alan 2 soru bulunmaktadır. 10. ve 11. sınıf ünite konularından Osmanlı Tarihini içeren 1 soru sorulurken 12. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi ile ilgili olarak 2 soru sorulmuş olup 2019 TYT ile  genel olarak konu dağılım benzerliği görülmüştür. Ancak geçen yıla kıyasla bu yıl, Tarih branşında yeni nesil sorulara ağırlık verildiği gözlenmiş, bilgi sorularından ziyade okuma, anlama, kavrama, yorumlama becerilerinin ölçüldüğü bir sınav olduğu anlaşılmıştır.

 

MÜFREDATA UYUMLU,  PROBLEM AĞIRLIKLI  OKUMA -ANLAMA-YORUMLAMAYA DAYALI,  BECERİ GEREKTİREN MATEMATİK SORULARI,

 

2020  TYT Matematik sorularını incelediğimizde;

MEB tarafından 4 Kasım 2019’da yayınlanan ve  pandemi dönemi güncellenen  kılavuzda belirtilen 9. ve 10 .sınıf  Matematik dersi  kazanımlarına uyumlu olduğunu, 2019 TYT  ile konu dağılımı  ve zorluk düzeyi bakımından benzerlik gösterdiğini , okuma anlama ve anladığını matematik diline dönüştürme becerisi ile çözülebilecek sorulardan oluştuğunu gözlemlenmiştir.  2019 TYT’de  olduğu gibi  yine problem ağırlıklı sorular sorulmuş ve   okuduğu, sorunun özünü  anlayabilen öğrencilerin  yapabileceği türden sorulara yer verilmiş,  sürpriz bir soru ile karşılaşılmamıştır.  2019 TYT’de sınavın süresi  ile ilgili sorun yaşayan  öğrencilerimiz çoğunluktayken bu yıl sınavın süresinin arttırılmasıyla öğrencilerimizin birçoğu böyle bir sorunla karşılaşmadıklarını, süre sorunu yaşamadıkları için de soruları daha rahat  cevaplayabildiklerini dile getirmişlerdir.

 

 

MÜFREDATA UYUMLU, BİLGİYE DAYALI SORULAR

 

2020 TYT Geometri soruları: MEB 9. ve 10. sınıf müfredatına ve kazanımlara uygun olarak gelmiştir. Yeni nesil sorulardan oluşturulduğu  ve  2019 yılı geometri sorularına göre bir nebze daha kolay olduğu görülmüştür. Ayrıca sorularda  bilgi ve kuralların  verildiği  ve bu  bilgileri  yorumlamaya  dayalı  soruların da sorulduğu  gözlemlenmiştir. 2019 Geometri sorularına göre günlük hayat sorularından daha çok bilgi bazlı sorular da  sorulmuştur. Bunun yanında temel kazanım düzeyinde sorular da sorulmuştur. Her TYT sınavında sorulduğu gibi katlama sorusu bu sene  de sorulmuştur.

2020 TYT Geometri bölümü sorularının konulara göre dağılımı şöyledir.

-Üçgende Açılar

-Dik üçgen (Pisagor Bağıntısı)

-Yamuk (Pisagor Bağıntısı, Üçgende Benzerlik Teoremi veya Orta Taban, Çevre  bilgisi gerekmektedir.)

-Dikdörtgende Alan

-Kare-Dikdörtgen

-İkizkenar Yamuk

-Karede Katlama

-Düzgün Altıgen

-2 tane Prizmada Hacim soruları sorulmuştur.

 

2020  TYT Biyoloji soruları;

BU İŞİN CİDDİYETLE ÇALIŞMADAN OLMAYACAĞINI, BİYOLOJİDE BAŞARILI BİR SONUÇ İÇİN 9.10,11 VE 12. SINIF MÜFREDATLARININ ARALARINDAKİ BAĞLANTILARI KURARAK ÇALIŞAN ÖĞRENCİLERE ÇÖZERKEN ZEVK VEREN, BU BAĞLANTIYI KURAMAYANLARA  ÇİLE OLABİLECEK BİR TYT-AYT SINAVI…

 

Bilgi-birikim soruları ağırlıkta olup akademik olarak belirli bir donanıma sahip olan öğrencilerin cevaplayabileceği niteliktedir. Yoruma dayalı soruda bile (Türkiye’deki canlı çeşitliliğinin nedenlerini sorgulayan soruda) öğrencinin çeşitliliğin oluşumunda etkili olabilecek genel etmenleri; ülkemizin özel coğrafik konumu, tatlı ve tuzlu kaynakları bakımında zengin oluşu, yükselti farklılıklarının bulunduğu, kıtalar arası bir bölge olduğunu, göç yolları üzerinde olduğu gibi bilgi birikimine sahip olması gerekmektedir. 9. ve 10. sınıf konularının dışında 2017 yılında ve daha önceki yıllarda yapılan hataya  ( ki o yıl 11. sınıf müfredatına ait 2 soru vardı) bu yıl düşülmemiştir. Yani 2019 TYT’ de olduğu gibi biyolojide TYT-AYT ayrımı bakımından özen gösterilen bir sınav olması nedeniyle sınavın memnuniyet verici olduğunu belirtebiliriz.

Sorular içerisinde akademik anlamda herhangi bir yanlış soru bulunmamaktadır. Sonuç olarak öyle tahmin ediyoruz ki TYT biyoloji ortalaması diğer yıllardan çok farklı olmayacaktır.

 2020 TYT Biyoloji bölümü Sorularının konulara göre dağılımı şöyledir:

- Yaşam Bilimi Biyoloji: (DNA’ nın özelliklerini sorgulayan bir soru)

- Canlılığın Temel Birimi Hücre: (Bitki- Hayvan Hücresi farklarını sorgulayan bir soru)

- Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması:  (Sınıflandırmada dikkate alınan özellikler)

-Hücre Bölünmeleri ve Üreme: (Canlılarda çeşitliliğe sebep olan faktörleri sorgulayan bir soru)

- Kalıtımın Genel İlkeleri:  (Soyağacı sorusu)

- Ekosistem Ekolojisi Ve Güncel Çevre Sorunları: (Türkiye’deki canlı çeşitliliğinde etkili olan faktörlerle ilgili bir soru)

 

 

 

2020 TYT Fizik soruları

ÜNİTELERE AİT TEMEL BİLGİLERİN BİLİNMESİ İLE DAHA ÇOK OKUMA VE ANLAMAYA DAYALI SORULARDAN OLUŞMUŞ BİR SINAV...

2020 TYT sınavında fizik sorularının diğer fen sorularından biraz daha zor olduğu fakat sürpriz soruların (ünite bazında) olmadığı görülmektedir. TYT fizik soruları beklendiği gibi 9. ve 10. sınıf  fizik dersi müfredatındaki ünitelerden gelmiştir. 9. sınıf müfredatından 2 tane (Fizik bilimine giriş, Hareket ve Kuvvet ünitelerinden) 10 sınıf müfredatından ise 5 tane (Elektrik, Sıvıların Kaldırma Kuvveti, Basınç, Dalgalar ve Optik ünitelerinden) soru sorulmuştur. Her zamanki gibi fizik soruların dikkatli bir şekilde okunması ile ilgili sorunlar bu seneki sınavda da yaşanmıştır. Programlı bir şekilde bu ünitelere çalışmış olan ve ÖSYM nin geçmiş yıllarda sormuş olduğu soruları önceden çözmüş olan öğrencilerimizin dikkatli bir okumadan sonra çözebileceği soru kalıplarından oluşmuş bir sınav hazırlanmıştır. Fakat sınavda sorulan gitar sorusunda kararlı dalgaların özellikleri hakkında bilgi sorulmuştur. Kararlı dalgalar konusu ne yay dalgalarının ne de ses dalgalarının kazanımlarında yer almamaktadır.  Uzun zamandır TYT’deki fizik sorularının vazgeçilmezi olan hız ve sürat kavramları arasındaki farklılıkları irdeleyen bir soru ve   ısı, sıcaklık ve genleşme konusu ile ilgili bir soru bu sene sorulmamıştır.

 

 

2020  TYT Kimya soruları MEB 9. ve 10. sınıf müfredatına uygun olarak gelmiştir. TYT sorularının MEB’in sınav öncesi açıkladığı güncellenmiş kazanımlarla birebir uyuştuğu görülmüştür. Beklediğimiz gibi Kimya sorularında öğrencilerimiz bir sürpriz ile karşılaşmamıştır. Planlı çalışan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği, beklenen soru tiplerinden oluşan bir sınav hazırlanmıştır. ÖSYM’nin bu yılki TYT Kimya soruları önceki yıllarda sorulan soru tipleri ile örtüşmekte olup kısa ve yalın soru kalıpları kullanılmıştır.Bu yıl TYT’de “Kimya Her Yerde” ünitesinden soru sorulmazken “Asit Baz ve Tuz” ünitesinden 2 tane soru sorulmuştur.Bazı soruların  doğrudan bilgiye dayalı olduğu görülmüştür.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)