adscode

Uğur Okulları Akademik Kurul Üyeleri hatalı soruları değerlendirdi!

Uğur Okulları Akademik Kurul Üyeleri YGS'de hatalı olduğu iddia edilen soruları değerlendirdi!

Uğur Okulları Akademik Kurul Üyeleri hatalı soruları değerlendirdi!
Sınavlar
Üniversiteye girmek isteyen adaylar için sınavın ilk aşaması olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)  dün Türkiye genelinde gerçekleşti. Tüm yurtta saat 10:00’da başlayan sınav tek oturumda 160 dakika sürdü. 

YGS, yurt genelinde 173 il/ilçe sınav merkezinde, yaklaşık 7 bin 300 binada, 117 bin salonda gerçekleşti. Sınava katılanların sayısı geçen yıla göre 131 bin 980 kişilik artış göstererek toplam 2 milyon 178 bin 563 oldu.

YGS’de ortak müfredata dayalı Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testleri yer aldı. Adaylar, güncel öğretim programlarından da sorumlu tutuldu. Bu yıl YGS’de adaylara geçen yıl da olduğu gibi, 40 Türkçe, 15 tarih, 12 coğrafya, 8 felsefe, 5 din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından, 40 temel matematik, 14 fizik, 13 kimya ve 13 biyoloji sorusu yöneltildi. 

İki aşamalı ve altı farklı oturumdan oluşan üniversite giriş sisteminin birinci aşaması olan YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) adayların temel becerilerini, yorumlama gücünü sorgulayan sınav özelliğini taşıyor.

YGS’ye giren adayların LYS’ye başvuruda bulunabilmeleri için taban baraj puanı ise 180. YGS puan türlerindeki puanlardan en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar isterlerse LYS'lere başvurabilecek. LYS'lere başvurular, 1-14 Nisan 2016 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar YGS’ de 150 baraj puanını geçtiklerinde ise iki yıllık ön lisans ve açık öğretim fakültelerini tercih edebilecekler. ÖSYM, YGS sonuçlarını 25 Mart’ta açıklayacağını duyurdu.

YGS İncelendiğinde Hatalı Bulunan Sorular Hakkında Yorumlar;  

Akademik Kurul Matematik Üyesi Nilda Kiraz: “Yayınlanan 15. fonksiyon sorusu bileşke kuralının tanımına aykırı biçimde hazırlandığından bilimsel hata içeren yanlış bir sorudur.

Problemler konusundan sorulan sorular uzun paragraflar ile oluşturulmuş olup yayınlanan 30. Soruda anlatım eksikliği nedeniyle farklı cevaplara gidilebiliyor” dedi.

Akademik Kurul Felsefe Üyesi Gülay Ataç: “2016  YGS Sosyal Bilimler Testi 32.soruda, bireyin eylemlerinden sorumlu tutulması, özgür olduğu varsayımına dayandırılmaktadır. Bu görüş indeterminizmdir. İndeterminizme göre insanın davranışlarından ahlaksal olarak sorumlu tutulabilmesinin önkoşulu; davranışlarında özgür olması, şu ya da bu biçimde davranmayı kendisinin seçmiş olmasıdır. Otodeterminizm ise insanın uyacağı yasaları, kendi aklı ve iradesiyle kendisinin belirlediğini, bunun da kişilik gelişimi ve bilgilenme sonucu gerçekleşebileceğini savunur. İndeterminizm,  özgürlüğü insana verilmiş bir özellik olarak görürken, otodeterminizm bunun bir süreçle kazanılabileceğini savunur. Parçadaki anlatım indeterminizme uygun bir argümandır. Bu nedenle yanıt E değil B olmalıdır” dedi.

Uğur Okulları Akademik Kurul Üyesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı CEVDET EYÜBOĞLU:
“Türkçe sorularından 12. soruda,“…numaralanmış cümlelerden hangisi, yükleminin türü bakımından ötekilerden farklıdır?” denilmiştir. I. cümlede “görünür”,  III. cümlede “sorar”,  V. cümlede “atılmıştır” sözcükleri eylemdir ve bu sözcüklerin yüklem olduğu cümleler de eylem (fiil) cümlesidir.II. cümlede kullanılan “perişandır” sözcüğü ad soylu bir sözcük olduğu için bu sözcüğün yüklem olduğu cümle ad (isim) cümlesidir. Sorunun IV. cümlesinde yüklem görevinde kullanılan “gelmektedir” sözcüğü ise “gel-“ eyleminden     “-mak” isim – fiil yapan eke “-de” hâl ekinin gelmesiyle oluşmuş bir ek grubudur. Sözcüğün sonundaki “-dir” eki ise ek eylemdir. Bu ek ve bu eklerin kullanıldığı sözcükler ile ilgili iki farklı görüş bulunmaktadır. Bir grup dil bilimci (Muharrem Ergin, Zeynep Korkmaz …) bu  “-makta”  ekinin “-yor” şimdiki zaman kip ekiyle aynı görev ve anlamda olduğu için bu eki kip eki olarak kabul etmektedir. Ancak bir başka grup dil bilimci (Tahir Nejat Gencan, Kemal Demiray …) bu ekin fiilimsi (eylemsi) yaptığını ve bu sözcüklerin ek eylem alarak yüklem göreviyle kullanıldığını belirterek sadece anlam bakımından “-yor” ekiyle aynı özellikte olduğunu kabul eder.Bu nedenle bu sorunun ÖSYM tarafından tekrar incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Kısacası; 12.sorudaki IV. cümlenin yükleminin (gelmektedir) isim ya da eylem olması  ile ilgili farklı görüşler olduğu için bu sorunun ÖSYM tarafından tekrar incelenmesi doğru olacaktır. Ayrıca 1. sorunun soru kökü ile 28.sorunun D ve E seçeneklerinin de incelenmesi gerektiği kanaatndeyim”.

Uğur Okulları Fizik Bölüm Başkanı Ahmet Akça:
“Basın kitapçığı 3. Soruda yerçekimi ivmesinin değerinin 10m/s2 olarak verilmesi gerekirdi bu soru özellikle yabancı okullarda eğitim gören öğrencilerimiz için sıkıntı yaratmaktadır çünkü bu okullarda çekim ivmesi değeri 9,81 m/s2 olarak verilmektedir. Öğrencilerimizin çekim ivmesinin değerini ezbere bilmek gibi bir zorunluluğu yoktur.
*Basın kitapçığı 4.soruda ise sporcunun sürati ve hızı sorulmuş fakat burada doğru ifade sürat ve ortalama hız olmalıydı.
*Basın kitapçığı 7.soruda ise 50kg ve 60kg kütleli iki çocuğun enerji ve hız değişimleri sorgulanmıştır fakat çocukların boyutları ihmal edilmediğinde sorunun doğru cevabıyla ilgili kesin bir kanıya ulaşılamamaktadır. Eğer çocukların boyutları ihmal edilirse ki bu durum 50kg ve 60kg kütleli cisimler için çok mantıklı olmayacaktır, sorunun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Fakat sorunun doğru cevabı A olarak düzenlenmiştir.  Soru bilimsel olarak birçok yanlışı barındırdığından iptal edilmesi daha doğru olacaktır kanaatindeyiz.
*Basın kitapçığı 9. Soruda ise kütleleri farklı iki farklı maddeyi ısıca yalıtılmış ortamda bir araya getirerek ısı alış verişi yapması sağlanmıştır bu durumda denge sıcaklığı, ısı sığası büyük olan maddeye yakın olacaktır. Fakat cisimlerin kütleleri ve öz ısıları ile ilgili net bir bilgi yoktur dolayısıyla denge sıcaklığının hangi maddeye yakın olacağı ile ilgili kesin bir söylem oluşturulamaz. Sorunun III. öncülünde denge sıcaklığının yeterince beklendiğinde kütlesi büyük olan maddeye yakın olacağı söylenmiştir ve cevap anahtarında bu öncül doğru olarak alınmıştır. Bu soruda III. öncül net doğru bir ifade olmadığından soru kökünün “hangileri kesinlikle doğrudur?” şeklinde düzeltilmesi ve cevabında I ve II olması gerekir.
*Basın kitapçığı 14.soruda ise sorunun 3. öncülü “Bazı ışıkları insan gözü göremez” şeklindedir. Burada doğru ifade “Bazı ışınları insan gözü göremez” şeklinde olmalıydı çünkü ışıktan bahsedilirken her zaman görünür ışık bölgesi kastedilir. M.E.B  fizik kitapları da bu olguyu bu şekilde anlatır. Öğrencilerimiz doğru cevaba I. ve II. öncülün kesin yanlış olmasından dolayı ulaşabilmiştir.
Yukarıda yaptığımız değerlendirmeler dikkate alındığında soruların genel olarak özensiz ve dikkatsiz hazırlandığı yönündedir. Umarız ki bu hatalar LYS de tekrar edilmesin ve milyonlarca gencimiz yapılacak hatalardan dolayı mağdur olmasın”dedi.

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    2 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (2)