adscode
adscode

UĞUR OKULLARI LİSE BÖLÜM BAŞKANLARI 2018 TYT SINAVINI DEĞERLENDİRDİ

Yaklaşık 2,4 milyon öğrencinin başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleşti.

UĞUR OKULLARI LİSE BÖLÜM BAŞKANLARI  2018 TYT SINAVINI DEĞERLENDİRDİ
Sınavlar

Yaklaşık 2,4 milyon öğrencinin başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleşti. Tüm yurtta saat 10:15’te başlayan sınav,  tek oturumda 135 dakika sürdü. TYT'de adaylara 40’ar Türkçe ve matematik, 20 sosyal bilimler (dinden muaf öğrenciler için ekstra 5 felsefe), 20 fen bilimleri sorusu soruldu. Sosyalde 5’er tarih, coğrafya, felsefe ile din kültürü ahlak bilgisi; fende ise 7’şer fizik ve kimya, 6 biyoloji sorusu yer aldı.
1 Temmuz Pazar günü ise YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.
 
YKS’nin ilk oturumu olan TYT’yi Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ve Lise Bölüm Başkanları değerlendirdi:
 
Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt                 
2018 TYT, ÖSYM formatına ve müfredata uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Sadece Tarih’ten 2 soru ve Felsefe dersi sorularının tümü 11. sınıf müfredatından sorulmuş olup, diğer derslerin soruları 9 ve 10. sınıftan sorulmuştur. Matematik ve Geometri testinde sorular hikayeleştirilerek temel bilgi sorgulanmış; öğrencinin soruyu ilk okumada anlayıp basit Matematik ve Geometri bilgisi ile yorumlaması istenmiştir. Türkçe önceki yıllarda olduğu gibi paragraf ve parçayı okuma, anlama ve yorumlama üzerine kurulmuştur. Sosyal Bilimlerde tüm bölümlerden orta kolaylıkta sorular sorulmuş olup Felsefe soruları daha zorlayıcı olmuştur. Fen testi soruları ise geçen yıl da olduğu gibi orta seviyede, temel bilgileri sorgulayacak şekilde sorulmuştur.
 
Uğur Okulları Matematik Bölüm Nilda Kiraz
2018 TYT Matematik sınavında sorulan sorular çoğunlukla modelleme ve hikayeleştirme kurgusuyla hazırlanmıştır. İşlem ağırlıklı soru yoktur. Sorular okuduğunu anlayabilme, mantıksal akıl yürütme ve matematiksel olarak ifade etmeye yöneliktir. Geometri sorularında sorunun çözümü için gereken formüller soruda verilmiş olup gerçek hayatla ilişkilendirilmiştir.
 
Uğur Okulları Türkçe Bölüm Başkanı Cevdet Eyüboğlu
2018 YKS TYT’deki Türkçe sorularında ağırlık yine okuma ve okuduğunu anlayıp yorumlama üzerinedir. Sınavda öğrencilerimizden aldığımız duyumlara göre 13 soru dil bilgisi iken geriye kalan sorular paragraf, cümlede anlam ve sözcükte anlam sorularından gelmiştir. TYT’deki dil bilgisi sorularında geçmiş yıllara göre artış görülmesi bu yılki Türkçe sorularındaki değişiklik olarak söylenebilir. Anlam bilgisi olarak tanımladığımız sorularda kullanılan dilin yalın olması soruların çözülebilirliğini artıracaktır. Bu sorular daha çok bilimsel metinlerden seçilmiş olarak görülmektedir. Dil bilgisi soruları da öğrenciye zaman kaybettirmiş olabilir ancak zor olarak nitelendirilecek tarzda sorular değildir.
 
Uğur Okulları Fizik Bölüm Başkanı Volkan Alpay
2018 TYT Fizik soruları müfredatla tamamen uyumlu olup sorular son yıllarda olduğu gibi yorum ağırlıklı olmuştur. Öğrencilerimizin bu sorularda çok zorlanmayacağını düşünmemize rağmen bu tarz sorular dikkat hatalarına açıktır. Sınavdaki sorular kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. Soru sayısı önceki yıllara göre az olduğundan 9 ve 10. sınıftaki bazı kazanımlara yer verilmemiştir. Sınava giren öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre 9. sınıf müfredatından 3 tane, 10. sınıf müfredatından 4 tane soru sorulmuştur.
 
Uğur Okulları Kimya Bölüm Başkanı Bedrettin Boyacıgil
2018 TYT, formatına uygun bir şekilde gerçekleşti. Sorular beklenildiği gibi 9. ve 10. sınıf müfredatını içeriyor. Öğrenciler soruların ifadesinin net ve anlaşılır olduğunu belirtiyor. Ayrıca soruların normal düzeyde olduğu ve çalışmalarının sonucunu iyi bir şekilde alacaklarını ifade ettiler. Konu dağılımları belli periyotları içerecek şekilde hazırlanmış. Öğrencilerimizin TYT’de bir zorlukla karşılaşmadıklarını düşünüyorum.
 
Uğur Okulları Biyoloji Bölüm Başkanı Asuman Kılıç Casim
2018 TYT Fen Bilimleri testinde yer alan Biyoloji sorularının müfredat kazanımları ile uyumlu olduğu görülmüştür. Sorular 9 ve 10. sınıf müfredatından gelmiştir. Soruların zorluk derecesi beklendiği üzere orta seviyede olmuştur.
 
Uğur Okulları Coğrafya Bölüm Başkanı Davut Gürler
 
Coğrafya sorularının ortak müfredatı kapsadığı görülmektedir. Sorular 9 ve 10. sınıf konularını kapsayacak şekilde dağıtılmıştır. Coğrafyanın çözüm ortalaması oldukça yüksek olacaktır ve ayrıca tartışmalı herhangi bir soru da bulunmamaktadır.
 
Uğur Okulları Tarih Bölüm Başkanı Zeynep Ergün
2018 TYT Tarih soruları müfredata uygundur. Soruların sınıflara göre dağılımı incelendiğinde 9. sınıf konularından 2, 10. sınıf konularından 1, 11. sınıf TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden 2 adet soru geldiği görülmektedir. Öğrencinin yorum gücünü ölçen sorular ön plana çıkarılmıştır. Sorularda harita yorumlama, tarihi anekdotlarla bilgiyi kullanma gücü ve yorum yapma yeteneği ölçülmüştür. Özellikle TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine ait sorular bilgi ağırlıklı gelmiştir. Sorular açık, net ve anlaşılır bir dille yazılmıştır. Sınav bilen ve bilmeyen öğrencileri ayırt etme amacına yöneliktir. Sınavın konu kapsamını bilen ve soru kökünü dikkatli okuyan öğrencilerin yapacağı bir sınavdır. Zorluk derecesi orta düzeydedir.
 
Uğur Okulları Felsefe Bölüm Başkanı Gülay Ataç
2018 TYT'deki Felsefe soruları 11. sınıf MEB Felsefe müfredatı kapsamındaki konulara uygundur. Soruların uzun paragraflı olduğu, dolaylı anlatım dili kullanıldığı, bilgiye dayalı yorum yapmayı gerektirdiği ve bir sorunun da doğrudan felsefi akım adını sorguladığı tespit edilmiştir. Genel anlamda, Felsefe sorularının orta derecede zor olduğu ve Felsefenin temel bilgilerine sahip olanın ayırt edileceği görülmektedir.
 
 
 
 
 
Uğur Okulları Öğrencilerinin TYT Değerlendirmeleri:
 
Uğur Okulları Kartal Kampüsü Öğrencisi Baran Emre Arslan: Türkçe testindeki sorular çok zaman aldı fakat zorlayıcı değildi. Paragraf sorularında işlenen konuları okurken keyif aldım ve sınav içerisinde stresimi azalttı. 
 
Ben MF grubu öğrencisi olduğum için Sosyal Bilimler konularına sene boyunca çok ağırlık vermedim ama buna rağmen sorular zor gelmedi diye düşünüyorum.
 
Matematik testindeki sorular için zamanımız biraz daha fazla olsaydı hepsi yapılabilirdi. Bilgi istemeden mantıkla çözülebilecek sorular çok fazlaydı, bu da verimli oldu. Bir köklü sayı sorusu, paragraf sorusu gibi uzundu. Geometri sorularının bazıları da paragraf halindeydi, bu biraz zaman aldı. Fen Bilimleri testi ise bilgiye dayalıydı.
 
Özetle sınav çok zor değildi ancak zamanı verimli kullanmak gerekiyordu.
 
Uğur Okulları Bornova Kampüsü Öğrencisi Çağdaş Çetin: Sınav genel olarak kolaydı. Sayısal öğrencisiyim, matematik soruları yoruma dayalıydı. İşlem sorusu az ve uzundu. Türkçede paragraf sorusu ağırlıktaydı. Dil ve anlatımdan çok az soru vardı. Sosyal testinde felsefe zorlayıcıydı. Fen bilgisinde hiç işlem sorusu yoktu ve ağırlıklı olarak sözel içerikliydi. Okulda her hafta deneme sınavı olmamın sınavda rahat olmama katkısı oldu.

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)