adscode

Üniversiteler AB Standartlarında Denetlenecek

YÖK, üniversitelerin program ve kurum bazında yeterliği ve yetkinliğini AB standartları çerçevesinde periyodik olarak takip edecek, kalite değerlendirmesi yapacak.

Üniversiteler AB Standartlarında Denetlenecek
Üniversite
YÖK bünyesinde oluşturulan Yeterlilikler, Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Komisyonu (YÖKAK) ile üniversitelerin program ve firma bazında yeterliği ve yetkinliği Avrupa Birliği standartları çerçevesinde periyodik şekilde takip edilecek, akademik kriterlerle incelenerek ’kalite’ değerlendirmesi yapılacak.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YÖK’ün yükseköğretimde nitelik bu şeklinde fazla aşırı mühim bir işlevi olduğunu belirterek, AB standartları çerçevesinde yükseköğretimdeki büyümeye enlem bir şekilde ulusal kurda YÖK, MEB ve Mesleki Yeterlilik Kurumu işbirliğiyle Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) yönetmeliğinin hazırlandığını anlattı. Yönetmeliğin Bakanlar Kurulu kararıyla önümüzdeki bir iki ay arasında yayımlanmasıyla, üniversitelerin birtakım yükümlülükler altına gireceğini belirten Çetinsaya, yönetmelik gereği yeterlilikler, nitelik güvencesi, akreditasyon, denklik ve önceki öğrenmenin tanınması bu şeklinde süreçlerin daha sistematik bir biçimde takip edileceğini anlatım etti. Çetinsaya, bu kapsamda YÖK nezdinde de idari ve fonksiyonel binanın kurulması gerektiğini söyledi.

Kalite sürecinin kurumsallaşması hesabına bu çalışmaları yürütecek bir komisyon oluşturduklarını aktaran Çetinsaya, ’Yükseköğretimde bir gelişme söz konusu. Bu sürecinin kaliteyle taçlandırılması gerekiyor. Bu kapsamda nitelik çerçevesinde yapılan tüm  çalışmaları bir şemsiye altında toplamak, bir uyum içerisine oturtmak için YÖKAK’ı kurduk’ diye konuştu. Komisyonun 13 insandan oluşacağını ve başkanlığını da İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Toprak’ın yapacağını söyleyen Çetinsaya, YÖKAK’ın, TYÇ doğrultusunda, nitelik başlığı altında birleşen tüm konularda koordinasyonu sağlayacağını, yükseköğretimin yine yapılanma alanındaki milli ve uluslararası olup bitenleri izleyeceğini ve uygulamayı yönlendirecek siyaset tedbirlerini, fiil başlıklarını oluşturacağını söyledi.

Komisyonun, siyaset tedbirlerini yükseköğretim kurumlarının gündemine nasıl dahil edileceği meselesinde da çalışmalar yapacağını söyleyen Çetinsaya, şunları kaydetti: ’Yani bu komisyonla biz üniversitelerimizi bundan sonra sırf firma etabında değil süreç bünyesinde de kalite değerlendirmesine tabi tutacağız. Üniversitelerimizi Avrupa Birliği standartları çerçevesinde inceleyerek, verilen izinlere uyup uymadıkları, eğitimleri, yetiştirdiği öğrencileri yani tüm süreci ve çıktısını da sistematik bir şekilde, kriterler çerçevesinde denetleyeceğiz. Komisyon hem Bolonya Süreci, hem de mevcut sistem ve Mesleki Yeterlilikler Kurumu çerçevesinde nitelik süreçlerini koordine edecek ve bize anlamlı bir nitelik sistemi önerisi getirecek. Böylece biz de yükseköğretimde nihai nitelik modelini tespite çalışacağız. Gerekli hukuki düzenlemeler meselesinde önerilerimizi sunacağız.

Bu kapsamda yükseköğretimde nitelik sürecini yürütecek bulunan Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) gibi müstakil akreditasyon kuruluşlarına lisans verilecek.’ YOKAK Başkanı Prof. Dr. Toprak ise Türkiye’deki üniversitelerin eğitim ve inceleme faaliyetlerinin Başkanlık sebebi ile 3 komisyonla takip edildiğini anlatım ederek, YÖKAK’ın üniversiteleri ve başka yükseköğretim kurumlarını yeterlilik, kalite güvencesi ve akreditasyon bakımından uluslararası ölçütler çerçevesinde değerlendireceğini belirtti. YÖKAK’ın, YÖK’ün akademik dünyaya ve eğitim faaliyetlerine yönelik yetki ve sorumluluklarını YÖK adına takip eden, değerlendiren, önerilerini Başkanlığa raporlayan bir uzmanlar heyeti şekilde çalışacağının altını çizen Toprak, ulusal düzeyde, nitelik için idari ve fonksiyonel müsait bir yapılanmayla, YÖK’ün sorumluluğundaki kalite, yeterlilikler ve akreditasyon konularında, YÖK’ün bir aygıtı şekilde çalışacağını söyledi.

YÖK’ün, üniversiteler kurulurken ön lisanslamayla eğitim izni verdiğini anımsatan Toprak, ’Üniversitelerin eğitim sürecinde asgari lüzumlu koşullarını kaybetmeleri halinde; YÖK’ün, bazı bölüm veya fakültelere öğrenci alım iznini iptal etme yada kontenjanlarını geçici şekilde askıya alma gibi yaptırımları var. Bu kapsamda eğitim sürecinin denetimi için üniversitelerin, program bazında ve firma bazında yeterliği ve yetkinliği yıllık şekilde periyodik takip edilecek’ biçiminde konuştu.

Toprak, YÖKAK’ın kendi yönetmeliği çerçevesinde geliştirdiği şablonlardaki kriterlere göre eğitim programlarının eğitimlerini, akademik performanslarını, ölçme ve değerlendirme sistemlerini, iç nitelik güvence sistemlerini, başta talebe ve öğretim elemanları olmak üzere paydaşlarla ilişkilerini ve paydaş değerlendirmelerini eğitim süreçlerine içerilmesi hususlarının değerlendirileceğini belirtti. Bu kriterlerin Türkiye’nin de üyesi bulunduğu Avrupa Yükseköğretim Alanı’ndaki (AYA) ölçütlerle uyumlu olacağını belirten Toprak, sözlerini şöyle sürdürdü: ’YOKAK değerlendirmelerinden başarıyla geçen firma ve programların, diplomaları hem Türkiye’deki hem de ülke dışındaki üniversitelerde tanınırlığı fazla aşırı daha basit olacak. Diplomaların tanınması ve denklik işlemleri fazla aşırı daha sistematik ve merkezi bir veri tabanına dayalı şekilde yapılacak. Asgari ölçütleri sağlayamayan programlar veya şirketler YÖK Başkanlığına bildirilecek.’ YOKAK’ın kurulmasıyla, 2005’te kurulan fakat bugün faal olmayan YÖDEK’in lağvedileceğini aktaran Toprak, YÖKAK ile YÖK’ün üniversitelere nitelik meselesinde daha kurumsal bazda rehberlik ve danışmanlık yapması olanağı doğacağını sözlerine ekledi.

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)