https://dogakoleji.k12.tr/basvurular/lgs

Uzmanlar LGS 2'nci örnek soruları değerlendirdi!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan LGS- (Liseye Geçiş Sınavı) 2. örnek soruları yayımlandı. Doğa Koleji Bölüm Başkanları tarafından ise sorular değerlendirildi.

Uzmanlar LGS 2'nci örnek soruları değerlendirdi!
Sınavlar
Güncelleme : 23-Nov-18 11:11

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan LGS- Liseye Geçiş Sınavı 2. Örnek soruları Doğa Koleji Bölüm Başkanları tarafından yorumlandı. Buna göre;

Matematik:

24 Ekim 2018 tarihinde yayımlanan örnek sorularda olduğu gibi, kasım ayı örnek sorularının hazırlığında da 8. sınıf müfredatına bağlı kalındığı söylenebilir. Yayımlanan örnek soruların içeriğinin yaklaşık % 50 ‘sini kare köklü sayılar oluşturmaktayken, geriye kalan bölüm hem birinci eğitim öğretim dönemi, hem de ikinci eğitim öğretim döneminin konularını kapsamaktadır. Hem 22 Kasım, hem de 24 Ekim tarihinde yayımlanan örnek soruların tamamına yakınının matematik okuryazarlığını ölçmeyi hedeflediğine dikkat edilmelidir. Bu da geçtiğimiz yıl olduğu gibi, seçiciliği oldukça yüksek bir sınavın öğrencilerimizi beklediğini göstermektedir. Sorular incelendiğinde günlük hayatla ilişkilendirilmiş soruların varlığı özellikle dikkat çekmektedir. Bunun yanı sıra soruların dilindeki farklılık ve hikayeleştirme doğru okuma ve okuduğunu yorumlayabilmenin önemini arttırmaktadır. Sorular yorumlama gerektirmesi özelliği ile PISA sınavları ile benzerlik göstermektedir. Soruların sadece %20’si öğrencilerin alışık olduğu yorum gerektirmeyen sorulardan oluşmaktadır. Soruların aynı zamanda uzun olması öğrencilerin zaman yönetimi becerilerini geliştirmelerini gerektirmektedir.

Elvin Öven Güçbilmez

Doğa Koleji Matematik Bölüm Başkanı

 

 

Fen Bilimleri:

Örnek sorular MEB’in sınırladığı müfredat kazanımlarına uygun olup  beklenildiği gibi ayırt edici, bilgi hâkimiyeti ve muhakeme becerisini ölçen sorulardan oluşmaktadır. Geçtiğimiz yıl yapılan sınavda karşımıza çıkan deneysel düzeneklerin sorgulandığı, grafik, tablo ve görsel okuma sorularının yine örnek kitapçıkta da ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Bu durumdan yola çıkarak laboratuvar kullanmanın özellikle deney düzenekli sorularda öğrencilerin başarısını doğrudan etkileyeceğine inanıyoruz. ‘Mevsimler ve İklim’ ünitesine ait üç sorunun bilgi hâkimiyeti ve yorum becerisini ölçen sorulardan oluşmaktadır.  ‘DNA ve Genetik Kod’ ünitesine ait altı soru görsellerle ilişkili ve sayısal düşünme becerisini ölçmektedir.  ‘Basınç’ konusundaki bir sorunun ise bilgiyi kullanarak yorum yapabilme düzeyinde bir sorudan oluştuğunu görmekteyiz. Sayısal düşünme becerilerini artırmanın soruları çözerken avantaj sağlayacağına inanıyoruz.

 

Rezan Bozkurt

Doğa Koleji Fen Bilimleri Bölüm Başkanı

 

 

 

Türkçe:

MEB’in kasım ayında açıklamış olduğu örnek soruların geçen yıl uygulanmış olan LGS’nin gelişmiş bir şekli olduğunu görüyoruz.  8. sınıfa gelmiş bir öğrencinin temel dil becerilerini, özellikle okuma-anlama düzeyini ölçen sorulara ağırlık verilmiş. Örnek sorularda tam da beklediğimiz gibi PISA ve ALES sınavlarında gördüğümüz “öncüle bağlı sorular”, “metin yorumlama”, “görsel okuma”, “grafik okuma” ile “sözel mantık soruları” yer alıyor. Paragraftaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlama aynı zamanda paragrafın cümlelerini doğru sıralama soruları da var. Dil bilgisi sorularında örnek olarak noktalama işaretleri ve fiil çatısı konusu görülüyor ki dil bilgisi konularının da yer alacağını ancak soruların “senteze” dayalı olacağını işaret ediyor. Örnek sorulara göre bu yılki sınav;  okuma-anlama becerileri, görsel ve grafik okuma becerileri, sözel mantık becerileri üst düzeyde gelişmiş öğrencileri belirleyecek.

Hurihan Yıldırım Kurtaran

Doğa Koleji Türkçe Bölüm Başkanı

 

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 

 

Öğrencilerimizin harita okuma becerisi gerektiren sorulara da hazırlıklı olmaları gerektiğini görüyoruz. Harita ve görsel içerikli sorular, LGS Sınavlarında geçtiğimiz yıllarla kıyasladığınızda örnek sorular içinde öğrencilerimizin alışık olmadığı bir soru tipidir. Harita bilgisi yeterli olmayan öğrencilerin bu konuya mutlaka ağırlık vermeleri gerekiyor. Bunun yanı sıra kavram bilgisi, dikkat ve yorum becerisini ölçen iç içe geçmiş soru metinlerine ağırlık verilmiştir. Siyasi gelişmelerin verildiği karşılaştırmalı durum tablolarını yorumlamayı gerektiren ve ayırt edici soruların yer aldığını görüyoruz.

Ezgi Dursun

Doğa Koleji Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı

 

 

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi:

          

Soruların bilgiye dayalı olmakla birlikte, yorum ve sentez düzeyinde olduğu görülmektedir. Sorulardaki paragrafların daha kısa olması tercih edilmiş;  dini kavramlar sosyal ve dini hayat ile ilişkilendirilerek sorulmuştur.

Abdullah Albayrak

Doğa Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı

 

 

 

 

 

İngilizce:

Soruların anlamayı destekleyici görsellerle sunulduğunu görüyoruz. Sorularda öğrencilerin anlama ve bilgiyi kullanma becerileri ölçülmektedir. Sorularda dil bilgisi yapıları  ve günlük hayatta kullanılan ifadeler karşılıklı konuşma metinleri ve paragraflar içinde verilmiştir. Boşluk doldurma tarzındaki sorular öğrencilerin söz konusu durumu göz önünde canlandırması ve kolay analiz etmesini sağlamaktadır. Şimdiye kadar yayımlanan sorular incelendiğinde paragraf sorularının sınavda ağırlıklı olarak yer alacağını düşünüyoruz.

Tuba Mumcu

Doğa Koleji İngilizce Bölüm Başkanı

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)