adscode

Uzmanlardan AYT değerlendirmesi: Orta zorluktaydı

YKS’nin ikinci oturumu olan AYT’yi öğrencilerden alınan bilgilere göre Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ve Lise Akademik Kurulu değerlendirdi.

Uzmanlardan AYT değerlendirmesi: Orta zorluktaydı
YKS
Güncelleme : 29-Jun-21 17:57

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) gerçekleşti. Tüm yurtta saat 10:15’te başlayan sınav 180 dakika sürdü. Sınava 1 milyon 781 bin 761 aday katıldı. AYT' de adaylar alanlarına göre 160 sorunun olduğu dört testten istediklerini cevaplandırdı. Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1, Matematik, Sosyal Bilimler 2 ve Fen Bilimleri testlerinin her birinden 40’ar soru soruldu. Saat 15.45’te  başlayan YDS sınavına 130 bin 522  aday sınava girdi. YDS’de 120 soru soruldu ve sınav 120 dakika sürdü.

YKS’nin ikinci oturumu olan AYT’yi öğrencilerden alınan bilgilere göre Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ve Lise Akademik Kurulu değerlendirdi:

 

Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt YKS Değerlendirmesi: 

2021 AYT, ÖSYM formatına ve MEB müfredatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

TYT’de Türkçe paragraflar geçen yıllara göre daha kısa olmuş fakat cevap şıklarında çeldiriciler daha kuvvetli olması nedeniyle öğrenciler zorlanmıştır. Bilimsel okuma becerisine sahip olan öğrenciler TYT’de daha başarılı olacaktır. Matematikte yeni nesil soru az olup ÖSYM standartlarına göre temel bilgileri sorgulayan problemlerin uzun ve zor sorunun fazla olması ve Geometride metinden modelleyerek geometriksel düşünmeyi ön plana çıkması nedeniyle Matematik testi öğrencilere zor gelmiş ve öğrenciler bu soruları yetiştirmekte zorlanmıştır. Sosyal Bilimler testinde orta kolaylıkta bilgiyi yorumlayan sorular sorulmuştur. Fen Bilimlerinde fizikte sorular günlük hayatla ilişkilendirilmiş, kimya ve biyolojide temel bilgileri yorumlayan sorulara yer verilmiştir. Tüm derslerde TYT formatı olan doğru okuma ,doğru düşünerek yorum yapabilme ve zamanı iyi kullanarak hatasız işlem yapma yetenekleri ölçüldüğü görülmektedir.

AYT’de genellikle tüm dersler orta zorlukta olup sayısal ve eşit ağırlık öğrencileri için matematik ve Türk Dili ve Edebiyatı, sözel öğrenciler için Türk Dili ve Edebiyatı dersi belirleyici olacaktır. Sınav, matematikte matematiksel düşünceyi sorgulayan ve yorum gerektiren sorulardan; Türk Dili ve Edebiyatı  ise bilgi sorgulayan ancak aynı zamanda yorum becerisi gerektiren sorulardan oluşmuştur. Genel olarak AYT’de tüm derslerde sorular bilgiye dayalı sorulmuştur. Bu soruların çözülebilmesi için konuların dersin formatına uygun bir şekilde öğrenilmesi gerekmektedir. AYT, öğrencilerin ders kapsamında öğrendikleri bilgileri soru içerisinde doğru kullanarak çözüme ulaşmalarını değerlendiren bir sınav olarak hazırlanmıştır.

ÖSYM, YKS sonuçlarının 4 Ağustos’da açıklanacağını duyurdu. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler için tercih süreci başlayacak. Unutulmamalıdır ki YKS bir sıralama sınavıdır. Bu nedenle öğrencilerin yüzdelik dilimini dikkate almaları önemlidir. Ayrıca sadece yüzdelik dilim dikkate alınarak bir tercih yapılmasını değil, öğrencilerin mutlu ve başarılı olacakları bölümleri tercih etmelerini de öneriyorum. 

Uğur Okulları Lise Matematik Akademik Kurul Üyesi Nilda Yüksel

Matematik AYT soruları, müfredata uygun olup geçen seneden farklı olarak çoğunlukla 11.sınıf konuları ve 12. sınıfta işlenen tüm konuları kapsamaktadır. Matematikte şekilli soruların yanında öğrencinin konulara ait matematiksel bilgileri bilip bilmediğini ve bu bilgiyi kullanarak işlem yapabilme gücünü ölçülmüştür. Öğrenciler soruları çözerken çok zaman kaybetmişler ve zorlanmışlar. Geometri soruları da 11 ve 12. sınıf konularından sorulmuş olup analitik geometri ağırlıklı, bilgiyi sorgulayan ve yorum yaparak çözüme ulaşmayı gerektiren sorulardan oluşmuştur. Şekilli soruların az olduğu ve soruları okuyarak şekilleri öğrencinin çizmesi gerekmiştir. Bu nedenle sınavda matematik ve geometri sorularının belirleyici olacağı düşünülmektedir.

 

Uğur Okulları Türk Dili ve Edebiyatı Akademik Kurul Üyesi Cevdet Eyüboğlu

2021 YKS-AYT’ deki 24 Türk Dili ve Edebiyatı sorusunun 6 sorusu paragraf ve anlam bilgisi sorularından, 18 sorusu ise edebiyat sorularından oluştuğu öğrencilerimizden aldığımız duyumlardır. 2021 AYT’ nin farklılığı olarak göze çarpan özellik ise soruların büyük bir kısmında doğrudan bilgi vererek değil, öğrencilerin temel edebiyat bilgilerini kullanıp parçayı yorumlayarak doğru cevaba ulaşması istenmiş. Bazı soruların ise temel bilgiler kullanılarak çözülebilecek nitelikte olduğu duyumları alınmıştır. Bu nedenle 2021 AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı testi, düzenli ders çalışan eşit ağırlık ya da sözel bölüm öğrencisinin rahatlıkla çözebileceği sorulardan oluşmuştur denilebilir. 

 

Uğur Okulları Fizik Akademik Kurul Üyesi Volkan Alpay

Öğrencilerden aldığımız ilk bilgiler doğrultusunda 2021 YKS’de sürpriz herhangi bir soru olmadığı, soruların MEB’in yayınlamış olduğu kazanımlar çerçevesine bağlı kalınarak hazırlanmış olduğu görülmektedir.

AYT’de alan düzeyinde akademik bilginin yorumlanmasının yanında, teknolojik aletlerin uygulamalarına da yer veren soruların olduğu görülmektedir. 11. ve 12. sınıf müfredatları tamamı üzerinde dengeli bir dağılım ile sorulan soruların bir bölümünün bilgi, yorum ve çıkarım açısından yüzeysel; az bir kısmının ise belirleyici nitelikte olduğu görülmektedir.  

2021 YKS’ de Fizik soruların elverdiği ölçüde tüm konuları kapsaması, soru dili ve netliği ile öncüllü soruların oranının doğru bir planlama ile dağıtıldığı söylenebilir.

 

Uğur Okulları Kimya Akademik Kurul Üyesi Bedrettin Boyacıgil

2021 AYT Kimya sorularının 8 tanesi 11. sınıf konularından, 5 tanesi 12. sınıf konularından sorulmuştur. AYT’ de sorulan sorular müfredata tamamen uyumludur. Sorular beklenildiği gibi öğrencinin mutlaka bilmesi gereken kazanımları ve temel bilgileri sorguluyor. Öğrenciler soru ifadelerinin net ve anlaşılır olduğunu belirttiler. Çok iyi çalışan öğrencilerin yapabilecekleri, seçici, ayrıntılı, işlemli sorular yanında, bilgi düzeyi düşük olan öğrencilerin de yapabilecekleri sorulara yer verildiğini anlıyoruz. İyi bir eğitim alan, doğru kaynakları kullanan, bilgi boşluğu olmayan öğrencilerin başarılı olduklarını düşünüyorum.

 

Uğur Okulları Biyoloji Akademik Kurul Üyesi Asuman Kılıç

2021 AYT Biyoloji testinde yer alan sorular 11 ve 12. sınıf müfredatını kapsamaktadır. Biyoloji testinde yer alan 13 sorudan 7 tanesi 11.sınıf, 6 tanesi 12. sınıf müfredatından sorulmuştur. Soru kurgusunun klasik ÖSYM formatında, AYT’nin uygulandığı geçmiş yıllarla benzer ve bilgi temelli olduğu görülmüştür. Soruların, 11. ve 12. sınıf Biyoloji müfredatına ait temel kazanımları kapsadığı; 5 tanesinin yorum düzeyinde, 8 tanesinin ise bilgi düzeyinde olduğu görülmüştür. Öğrenciler bu sene AYT Biyoloji testinde çok fazla detay içermeyen ve derine inmeyen, en temel bilgi düzeyini sorgulayan sorular ile karşılaşmıştır. Eleyiciliği yüksek olmayan Biyoloji AYT testinin zorluk derecesinin orta düzeyde olduğunu söyleyebiliriz.

 

Uğur Okulları Coğrafya Akademik Kurul Üyesi Davut Gürler

2021 AYT Coğrafya soruları 11. ve 12. sınıf kazanımlarına uygun sorulardır. Aldığımız duyumlara göre tartışmalı bir soru gözükmemektedir. Sınavlarda; Doğal Sistemler, Küresel Ortam, Çevre ve Toplum ile Beşeri Sistemler ünitelerinin hepsinden soru yöneltilmiştir. Genel coğrafi bilgiye ve harita okuryazarlığına sahip öğrencilerin zorlanmayacağı bir sınav olmuştur. 

 

Uğur Okulları Tarih Akademik Kurul Üyesi Zeynep Ergün

Öğrencilerden aldığımız duyumlara göre, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2 testlerindeki Tarih sorularının konu dağılımı dengeli, MEB kazanımlarına ve müfredata uygundur. Tüm sınıf düzeylerinden sorular  sorulmuştur. Ağırlıklı olarak bilgi ve bilgiyi analiz etme gücünü ölçen sorulara yer verilmiş olup genel olarak tarihi kavramlar, dönem bilgisi, neden-sonuç ilişkisi, kronoloji bilgisini ölçen ve temel bilgilerin yorumlanması üzerine sorular sorulduğu ifade edilmiştir. Birkaç sorunun çeldiricisinin güçlü tutulduğu bilenle bilmeyeni ayırt etmede etkili olacağı söylenmiştir. Sorularda açık, net ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Ayrıca sınavda öncüllü, paragraf şeklinde bilgiye dayalı yorum gerektiren, kronoloji bilgisini ölçen tarzda da sorular yer almıştır. Sınav, konu kapsamını bilen, düzenli çalışan, soru kökünü doğru okuyan, terim bilgisine hakim öğrencilerin yapabileceği niteliktedir. Bazı soruların zorluk derecesinin  ortanın üstünde olduğu ifade edilmiştir.

 

Uğur Okulları Felsefe Grubu Akademik Kurul Üyesi Gülay Ataç

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji ve Mantıktan oluşan Felsefe Grubu soruları, 11.Sınıf MEB müfredatına uygundur. Felsefe soruları paragrafa dayanarak kavram bilgisini ve yorum gücünü ölçer niteliktedir. Psikoloji ve Mantık sorularının tümü bilgiyi ölçen kavram sorularıdır. Sosyoloji soruları ise hem bilgiyi paragrafa dayanarak yorumlamayı hem de doğrudan kavram bilgisini  ölçer niteliktedir. Soruların konu dağılımı dengeli, zorluğu orta düzeyde olup soruların ifadesi nettir. Konuları bilen ve dikkatli okuyan öğrenciyi ayırt edecek bir sınavdır. 

 

Uğur Okulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Akademik Kurul Üyesi Muhammed Yasin Bekir

2021 AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları öğrencinin hem bilgisini hem de yorum yapabilme gücünü ölçmeye yönelik tarzda hazırlanmıştır. Orta zorluk düzeyine sahip olan soruları cevaplamak isteyen öğrencinin müfredat dahilindeki konu ve kazanımlara hakim olması gerekmektedir. Bu sınavda öğrencilerden soruları dikkatli bir şekilde okuyarak bilgiyi analiz etmesi ve yorumlaması istenmiştir.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
    1 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (1)