adscode

Uzmanlardan TYT-AYT değerlendirmesi

SEVİNÇ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM UZMANLARI, TYT-AYT’yi DEĞERLENDİRDİ

Uzmanlardan TYT-AYT değerlendirmesi
Sınavlar

Sevinç Eğitim Kurumları’nın Eğitim Uzmanları TYT-AYT Sınavını değerlendirdi:

 

SEVİNÇ EĞİTİM KURUMLARI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜM BAŞKANI ERKAN ÖNDER

2020 TYT TÜRKÇE

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen TYT Türkçe testinde 33 anlam ve 7 dil bilgisi sorusu sorulmuştur. Testte müfredat dışından soru bulunmamaktadır. Ancak soruların dağılımının iki yıldır  düzenlenen TYT ile farklılaştığı; dil bilgisi sorularının daha az, anlam sorularının daha fazla sorulduğu görülmektedir. Anlam sorularının niteliğine bakıldığında ise metinlerinin genel olarak kısa ve yoğun, seçeneklerinin çeldiricilerinin güçlü olduğu söylenebilir. Bazı metinlerde terimsel söz ve felsefi içerik kullanılması da anlaşılmayı zorlaştıran diğer bir unsurdur. Tüm bunlar öğrencilerin karar vermesini güçleştirmiş, sınavı zorlaştırmış ve zaman kaybına yol açmıştır. Dil bilgisi kısmından ise yazım kurallarından iki, noktalama işaretlerinden iki, cümlenin ögeleri, sıfat tamlaması ve sözcüğün yapısı konularından da birer soru sorulduğu görülmektedir. Bu soruların zorluk düzeyinin ise düşük olduğu söylenebilir. Genel olarak bakıldığında TYT Türkçe testinin, özellikle okuma kültürüne sahip ve okuduğunu hızlı bir şekilde anlayan öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav olarak hazırlandığı söylenebilir.

2020 AYT TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen AYT Türk Dili ve Edebiyatı testinde göze ilk çarpan, geçen yılki sınavdan farklı olarak okuma, anlama, yorumlama sorularının daha fazla sorulmasıdır. Edebiyat kısmından ise önceki yıllara göre Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatından az, divan edebiyatından daha fazla soru sorulduğu görülmektedir. Diğer başlıklardaki sorular ise beklenen sayıdadır. Müfredat dışından sorunun gelmediği bu sınav kolay düzeydedir. Önemli şairlerin, eserlerin anahtar ifadelerle sorulması edebiyat testini kolaylaştıran diğer bir unsurdur. Sınav, edebiyat birikimine sahip ve okuduğunu anlayan öğrencilerin başarılı olacağı bir niteliktedir.

 

SEVİNÇ EĞİTİM KURUMLARI TARİH BÖLÜM BAŞKANI ALİ ATEŞ

2020 TYT TARİH
Sorular 9, 10, 11 ve 12. Sınıf kazanımlarını içermekte olup müfredat dışı herhangi bir soruya yer verilmemiştir. Bilgi-yorum, bilgi-analiz ve yorum-analiz becerilerini ölçen soruların bulunduğu tarih testinin genel zorluk derecesi orta düzey olarak değerlendirilebilir. Sorular tarihî kavramlar, dönem bilgisi, temel bilgilerin ölçülmesi ve yorumlanması üzerine kurgulanmıştır. 2019 TYT tarih testine kıyasla 2020 TYT tarih testinde bilgi ve bilgi yorum sorularının oranı daha fazla olmuştur.  Sınav hazırlığını eksiksiz olan öğrencilerin zorlanmayacağı bir test olmuştur.

2020 AYT TARİH

2020 AYT tarih testinde; 9, 10, 11, 12. sınıf tarih müfredatlarının kazanımlarından sorular sorulmuş ve müfredat dışı soru yer almamıştır. Testte, temel kavramlar, dönem bilgisi, kronolojik bilgi, yorum ve analiz becerilerini ölçmeye yönelik sorulara yer verilmiştir. 2019 TYT tarih testine kıyasla bu yıl bilgiyi ölçmeye yönelik soruların oranı daha fazla olmuştur. Soruların zorluk derecesinin önceki yıllara oranla biraz daha yüksek olduğu söylenebilir.
Sosyal Bilimler-2 testinde (Tarih-2) yer alan tarih sorularının zorluk derecesi, Türk Dili Edebiyatı-SosyalBilimler-1 (Tarih-1) testindeki tarih sorularından daha yüksektir. Özellikle kronoloji bilgisi isteyen soruların ayırt ediciliği fazla olacaktır. Sosyal Bilimler-2 testindeki sorularda daha fazla ayırt edici soru yer almıştır. Sosyal Bilimler-2 testinin; Darüşşifa, Hakimiyet-i Milliye ve Pontus-Koçgiri isyanlarını içeren sorularının güçlük ve ayırt ediciliği daha yüksektir.
Güçlük ve ayırt ediciliği yüksek olan sorulara da yer verilen testler sınav hazırlığı yetersiz olan öğrenciler için zor, yeterli hazırlığı olan öğrenciler için orta zorluktadır.

 

SEVİNÇ EĞİTİM KURUMLARI COĞRAFYA BÖLÜM BAŞKANI BURÇİN GÜÇTEKİN

2020 TYT COĞRAFYA

2020 TYT coğrafya testinde müfredat dışı soru bulunmamaktadır. Soru düzeyleri kolay ve orta seviyededir. 5 adet coğrafya sorusunun 3 tanesi 10. Sınıf, 2 tanesi ise 9. Sınıf kazanımlarındandır. Soruların içeriğine bakıldığında ise temel bilgileri sorguladığı görülmektedir. Düzenli çalışan öğrencilerin zorlanmadığı bir sınav olarak karşımıza çıkmaktadır.

2020 AYT COĞRAFYA

2020 AYT coğrafya testinde müfredat dışı soru bulunmamaktadır. Ağırlıklı olarak 11. Sınıf kazanımlarından soruların geldiği görülmektedir.  Sınavın zorluk düzeyi genel olarak birkaç soru dışında orta seviyededir. Bilgiye dayalı soruların yanında yoruma dayalı sorulara da yer verilmiştir. Coğrafya-1’de yer alan örgüt sorusunun belirleyici nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak bakıldığında konulara hakim olan öğrencilerin zorlanmadıkları bir sınav olduğu söylenebilir.

 

SEVİNÇ EĞİTİM KURUMLARI FELSEFE BÖLÜM BAŞKANI AYFER MERAN

2020 TYT FELSEFE

Felsefe sorularının müfredat dahilinde olan filozof ve kavramlardan seçildiğini, zorluk derecesinin orta seviyede olduğunu ve bu bağlamda öğrenciyi zorlamadığını belirtebiliriz. Fakat sorularda kullanılan felsefi terimlerle öğrencilerin dikkat seviyesinin de ölçülmeye çalışıldığını söyleyebiliriz. Ayrıca soruların önceki yıllarda olduğu gibi yorum ağırlıklı olması da sürpriz olmamıştır.

Genel anlamda sorular dikkatle okunduğu takdirde rahatça cevaplanabilecek düzeyde  sorulmuştur. Öğrencinin akıl yürütme tekniklerini kullanarak rahatlıkla çözebileceği seviyede olan sorular öğrencileri de memnun etmiştir.

Temel bilgi düzeyini kontrol etmeye yönelik olan sorular paragraf dahilinde yorumların içinde eritilerek öğrenciye muhakeme yapma imkanı da tanımıştır. Özellikle  Epiküros, Anselmus, Descartes, Kant ve Albert Camus  gibi filozoflardan örneklerle hem ortaçağ hem de 17.yy ‘dan  18 .yy ‘a kadar olan döneme vurgu yapılmış,  öğrenciye de felsefi bakış açısı olarak geniş bir yelpaze örneği de sunulmuştur.

Son olarak Felsefe sorularının sosyal alanda olumlu yönde katkıda bulunacağını da eklememiz gerekir.

 

2020 AYT FELSEFE GRUBU

Felsefe grubu sorularının zorluk düzeyinin orta seviyede olduğunu ve soruların MEB tarafından belirlenen sınırlandırmalar dahilinde hazırlandığını söyleyebiliriz. Bu noktada öğrenciler sürpriz sayılabilecek bir soruyla karşılaşmamışlardır.

Felsefe sorularının da TYT kısmında olduğu gibi Aristoteles, Nietzsche ve Spinoza gibi farklı dönemlerde yaşamış filozoflardan örneklerle öğrencinin muhakeme gücünü test eden sorular karşımıza çıkmaktadır.

Psikoloji kısmındaki sorular ise psikoloji bilimini tanımaya ve duyulara yönelik soru tarzlarını görmekteyiz.

Sosyoloji  kısmında ise toplumsal kuralların yanı sıra ‘’engelli ‘’ kavramı da sorulara dahil edilerek öğrencilere güncel sorunlar  hakkında düşünmeleri sağlanmıştır.

Mantık kısmında ise sorular önermeler, akıl yürütme ilkeleri ve mantık bilimini tanımaya yönelik kazanımlardan seçilmiştir.

 Felsefe grubu için geçmiş yıllarda olduğu gibi yıl da öğrencinin temel yeterlilik düzeyini ölçmeye yönelik soru tarzlarının olduğunu söyleyebiliriz. Dikkatli olup küçük ayrıntıları yakalayabilen öğrencilerin rahatlıkla atlatabileceği bir sınav olmuştur. Bu bağlamda Felsefe Grubu soruları özellikle sözel öğrencileri memnun edecek kıvamdadır.

 

SEVİNÇ EĞİTİM KURUMLARI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ BÖLÜM BAŞKANI AYNUR DEMİR

2020 TYT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

2020 TYT Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi testinde çıkan sorular müfredat dâhilinde olup, zorluk derecesi orta güçlüktedir. Sorular daha ziyade bilgiyi yoruma dayalı olarak buldurmaya çalışan paragraflar şeklinde hazırlanmıştır. Hz. Muhammed (as)’ın ahlakı ve kişiliği, İslam’ın adalet anlayışı, Kur’an’ı tefsirinin özellikleri, özel yaşama saygı, dinin hayatı anlamlandırmadaki yeri bu sınavda yerini almış. Sorular 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar olmak üzere her kademeden dengeli bir şekilde dağılım göstermiş.

 

2020 AYT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

2020 AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavı müfredata uygun olarak hazırlanmış. Sınavda, ayet ve hadislerden oluşan paragraflarda yorum ve ana fikir istenmiş, ayrıca tanım sorularına da yer verilmiştir. Sınavda bilgi ile yorum güzel harmanlanmış; her kademeden soru sorulmakla birlikte ağırlık 12. Sınıf müfredatından olmuştur. Sınavın güçlük derecesi orta seviyededir.

 

 

SEVİNÇ EĞİTİM KURUMLARI MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANI MURAT GÜRSOY

2020 TYT MATEMATİK

2020 TYT Matematik Testinde müfredat dışı soru olmayıp, 30 matematik sorusunun 26

tanesi 9. sınıf, 4 tanesi 10. sınıf kazanımlarından; 10 geometri sorusunun 3 tanesi 9. Sınıf, 7

tanesi 10. sınıf kazanımlarını sorgulamaktadır. Matematik soruları yanıtlamak için temel işlem becerilerine sahip olmanın yanında okuduğunu anlama ve yorumlama becerisi sahip olmayı da gerektirmektedir. Kitap okuyan, muhakeme becerisi yüksek öğrencilerin sınav başarısı da yüksek olacaktır. Geometri soruları temel geometrik kavramlarına hakim olan öğrencilerin zorlanmayacağı türdendi. Sınavda fonksiyon ve küme soruları belirleyici sorular olacaktır.

 

2020 AYT MATEMATİK

2020 AYT Matematik testinde 12.sınıf birinci dönem sonuna kadar işlenen konulardan soru sorulmuştur. Sınavda matematik ve geometri alanındaki soru dağılımı online deneme sınavlarımızda uyguladığımız şekilde gerçekleşmiştir. Pandemiden kaynaklanan müfredat kısıtlaması; limit, türev, integral ve çemberin analitiği konularına ait soru kontenjanın 4’ü geometri olmak üzere, trigonometri, diziler, logaritma, karmaşık sayılar, binom, üslü ifadeler ve çarpanlara ayırma konuları için ayrılmasına neden olmuştur.  Sorular 10. ve 11.sınıf ağırlıklı olmak üzere 9.ve 12.sınıf kazanımlarını da sorgulamaktadır. Sınavın geçen yıla göre daha kolay bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

 

SEVİNÇ EĞİTİM KURUMLARI FİZİK BÖLÜM BAŞKANI DİLA DUYGU BAYKAL

2020 TYT FİZİK

2020 TYT Fizik testinde müfredat dışı soru bulunmamaktadır. 7 Fizik sorusunun 2 tanesi 9. Sınıf, 5 tanesi 10. Sınıf kazanımlarını içermektedir. Sorular son yıllarda gerçekleşen TYT sınavlarının fizik sorularıyla benzerlik gösteren, hikayeleştirmenin yoğunlukta olduğu sorulardır. 10. Sınıf müfredatını içeren sıvı-gaz basıncı kazanımına ait soru belirleyici olup, onun dışındaki soru düzeyleri kolay-orta seviyede, temel bilgi düzeyini içeren, düzenli çalışan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği bir sınav niteliğindedir.

 

2020 AYT FİZİK

2020 AYT Fizik testinde müfredat dışı soru bulunmamaktadır. 14 Fizik sorusunun 10 tanesi 11. Sınıf müfredatının, 4 Tanesi 12. Sınıf müfredatının kazanımlarını içermektedir. Soru düzeyleri kolay-orta ve zor seviyede olup belirleyici bir sınav niteliğindedir. Konu dağılımlarına bakıldığında ise pandemi süreciyle beraber 12. Sınıf müfredatının ikinci dönemini içeren kazanımlarının yoğunlukta olarak 11. Sınıf müfredatına ait kazanımlarına dağıldığını söyleyebiliriz. Soruların geneli temel bilgi düzeyine dayalı tek kazanım içermektedir, kısmen hikayeleştirmeden  ötürü su dalgalarında girişim, çizgisel momentum kazanımlarına ait sorular belirleyici özellik göstermektedir. Genel olarak bakıldığında ise düzenli çalışan öğrencilerin başarı oranının yüksek olacağı söylenebilir.

 

SEVİNÇ EĞİTİM KURUMLARI KİMYA BÖLÜM BAŞKANI TUNCAY KIRMACI

2020 TYT KİMYA

2020 TYT Kimya sorularının tamamı 9 ve 10.sınıf müfredatını kapsamaktadır. Sorular zorluk düzeyi bakımından önceki yıllarda uygulanan ÖSYM sınavlarıyla paralellik göstermekte ve orta/kolay zorluktaki sorulardan oluşmaktadır. İşlem ya da grafik-tablo yorumlama gerektiren soru bulunmamaktadır. Test, temel düzeydeki bilgilere ait kazanımları yoklayan sorulardan oluşmaktadır. Soruların 4 tanesi 9.sınıf, 3 tanesi ise 10.sınıf müfredatına aittir.

 

2020 AYT KİMYA

2020 AYT Kimya soruları 11 ve 12.sınıf (1.dönem) müfredatını kapsamaktadır. 13 soruluk testte 3 sorunun Kimya ve Elektrik ünitesinden gelmesi dikkat çekmiştir. Soruların 6 tanesi işlem yapmayı gerektiren, sayısal hesaplamalı sorulardır. Tamamı bilgiyi hatırlama, uygulama ve çözümlemeye dayanan orta zorluk düzeyindeki sorulardır. Bunların 9 tanesi 11.sınıf, 4 tanesi ise 12.sınıf müfredatına aittir.

 

SEVİNÇ EĞİTİM KURUMLARI BİYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI ÖZLEM SARI

2020 TYT BİYOLOJİ

2020 TYT Biyoloji Testinde müfredat dışı soru bulunmamaktadır. 6 biyoloji sorusunun 3 tanesi 10. sınıf 3 tanesi 9. sınıf kazanımlarından oluşmaktadır. Sınav geçmiş yıllarda uygulanan TYT sınavlarına soru dağılımı bakımından benzerlik göstermektedir.

Sınav genel olarak temel biyoloji bilgisine sahip öğrencilerin rahatlıkla çözebilecek düzeydedir.

 

 

2020 AYT BİYOLOJİ

2020 AYT sınavının Biyoloji Testinde müfredat dışı soru bulunmamaktadır. 13 biyoloji sorusunun 8 tanesi 11 sınıf kazanımlarından, 5 tanesi 12 sınıf kazanımlarından oluşmaktadır.

Bu yıl 12 sınıfta konu sınırlaması olduğu için soru dağılımı geçen yıllardan farklılık göstermektedir. Geçen yılki AYT sınavında hiç sorunun sorulmadığı 11 sınıf Komünüte ve Popülasyon Ekolojisi ünitesinden bu yıl iki soru soruldu.

2020 AYT de yer alan biyoloji sorularının bilen ile bilmeyeni ayırt edebilecek düzeyde bilgi ağırlıklı olduğu, bazı sorularda yorum gücünün ölçüldüğü söylene bilir. Biyoloji konularını iyi takip ederek hazırlanan, dikkatli öğrencilerin bu sınavda başarı düzeylerinin yüksek olacaktır.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)