adscode

Uzmanlardan TYT yorumu: Matematik testi bu yıl şaşırttı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Lise Akademik Koordinatörlüğü 2020 AYT sorularını değerlendirdi.

Uzmanlardan TYT yorumu: Matematik testi bu yıl şaşırttı
Eğitim

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nın ikinci aşaması olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) tamamlandı. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji bölüm başkanları öğrencilerden aldığı bilgiler doğrultusunda sınavla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

AYT MATEMATİK TESTİ (40 soru):

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Matematik Bölüm Başkanı Arzu Uz:

2020 AYT Matematik soruları her sene olduğu gibi bu yıl da bilgi ağırlıklıydı. Sınavda öğrenciler 26 matematik 14 geometri (4 trigonometri dahil) sorusuna cevap verdiler. Geometri soru sayısının arttığı gözlemlenmiştir. Genel olarak testin 9, 10, 11 ve 12. sınıf konularından analiz düzeyinde sorulardan oluştuğu, içlerinde birkaç tanesi birden çok kazanımı içinde barındırdığı söylenebilir. 12. sınıf ikinci dönem konuları Limit, Türev, İntegral ve Çember Analitiği konuları, sınav kapsamına dahil olmadığından sınavın konu dağılımı dengesi değişmiştir. 9 ve 10. sınıf kazanımlarından oluşan soru sayısı (eski tabiriyle mat-1 sorusu) beklenenden fazladır. Geometri soruları öğrencilerin analitik düşünme becerisi gerektiren ve gündelik hayatımızdan uyarlanarak hazırlanan sorulardı, kurguların anlaşılabilirliği belirleyici olacaktır. Trigonometri ve mutlak değer sorusunun ayırt edici sorular olduğu öğrencilerimiz tarafından belirtilmiştir. Matematik testinin dört yıllık müfredatı kapsadığını bize LYS matematik sorularını hatırlattığını ve matematik testinin bu yıl şaşırttığını söyleyebiliriz.

AYT FEN BİLİMLERİ TESTİ (40 soru):

Bu testte 14 Fizik, 13 Kimya ve 13 Biyoloji sorusu yer aldı. 

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Fizik Bölüm Başkanı Sema Balkan:

2020 AYT sınavında öğrencilerin 11 ve 12. sınıf konu kazanımlarına hâkimiyetini ölçen, birden fazla kazanım içeren, ünitelerin temel bilgilerini kullanarak işlem, analiz ve yorum içeren fizik soruları geldi.

 

Sorulan 14 sorunun 9’u 11. sınıf “Newton’un Hareket Yasaları, İki Boyutta Hareket, Enerji ve Hareket, İtme ve Çizgisel Momentum, Denge ve Denge Şartları, Elektrik Alan, Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme, Transformatörler”, 5’i 12. sınıf “Düzgün Çembersel Hareket, Dönerek Öteleme Hareketi, Açısal Momentum, Basit Harmonik Hareket, Dalgalarda Girişim” kazanımlarına yönelikti. Çıkan sorulardan 12. sınıf Düzgün Çembersel Hareket sorusu işlem ve birden fazla kazanım içeren belirleyici bir soru olarak dikkat çekti.

 

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Kimya Bölüm Başkanı İbrahim Türken:

2020 YKS ikinci oturum kimya soruları öğrencilerden aldığımız bilgilere göre önceki yıllarda olduğu gibi 11 ve 12. sınıf kimya kazanımlarından gelmiştir. 11. sınıf konularından geçen yıla benzer sayıda soru gelmiş, 12. sınıf konularından ise sınav kapsamı dışında bırakılan konulara ait sorular 12. sınıfın diğer konularına kaydırılmıştır.

Sorular anlaşılır, oldukça kısa ve kolay bilgi soruları şeklinde gelmiştir. Öğrencilerin konularla ilgili ilk akla gelen bilgilerini kullanarak çözebilecekleri sorular sınavda yer almıştır. Dolayısıyla sınavın zorluk derecesi önceki yıllara göre azalmıştır.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Biyoloji Bölüm Başkanı Muhammet Kılıçöz:

12.sınıf ikinci döneme ait iki ünitenin dahil olmadığı 2020 AYT‘de Biyoloji sorularının müfredata uygun, zorluk bakımından dağılımlarının kolay ve orta düzeyde olduğu söylenebilir. Geçmiş yıllarda yer alan sorularla kıyaslandığında konu içeriklerinin benzer olduğu görülmüştür. Biyoloji sorularının çoğunluğu doğrudan öğrencinin bilgisini kullanma becerisini ölçerken, az bir kısmı bilgiyi yorumlamaya dayalı olmuştur.

Çıkan soruların 4 yıllık biyoloji programındaki MEB müfredatına uygun sorular olduğu belirlenmiştir. 13 biyoloji sorusunun tamamı 11 ve 12. sınıf kademelerine ait olup 8 tanesinin 11. sınıf, diğer 5 tanesinin ise 12.sınıf ünitelerinden geldiği görülmüştür.

2020 AYT’nin 2019 AYT gibi bilen ile bilmeyeni ayırt edebilecek düzeyde fakat biraz daha kolay olduğu tespit edilmiştir. Doğa Koleji Biyoloji Bölümü olarak sınav soruları beklediğimiz gibi gelmiştir. Kullandığımız eğitim dokümanlarımız ve uyguladığımız deneme sınavları ile örtüşen bir sınav olduğunu gözlemledik. Biyoloji konularını iyi takip ederek hazırlanan, dikkatli öğrencilerin bu sınavda başarı düzeylerinin yüksek olacağını düşünmekteyiz.

AYT TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI- SOSYAL BİLİMLER-1 TESTİ (40 soru):

Bu testte 24 Türk Dili ve Edebiyatı, 10 Tarih-1 ve 6 Coğrafya-1 sorusu yer aldı. 

AYT SOSYAL BİLİMLER-2 TESTİ (40 soru):

Bu testte 11 Tarih-2, 11 Coğrafya-2, 12 Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık) ve 6 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorusu yer aldı. 

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Edebiyat Bölüm Başkanı Eda Dağdelen:

Bugün uygulanan AYT sınavında 24 soruluk Türk Dili ve Edebiyatı testinin yaklaşık %20'lik kısmı anlama ve yorumlamaya yönelikti. Kalan sorular ise  "Söz Sanatları, Divan Edebiyatı, İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı, Tanzimat Edebiyatı, Fecri Ati, Edebi Akımlar, Halk Edebiyatı " konularından soruldu. "Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı" gibi dört yıl boyunca müfredatta yer alan üniversite sınav hazırlığında üzerinde çokça durulan bir konudan tek  soru  sorulması dikkat çekici nokta oldu. MEB'in yayınladığı kazanımların dışında soru gelmedi. Sınav orta düzeyde bir zorluğa sahipti.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Tarih Bölüm Başkanı Cem Şimşek:

Sınava giren öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre bu yılki sınav sorularını ÖSYM’nin daha önceki yıllardaki sınavları ile karşılaştırdığımızda sürpriz bir soru olmadığını söyleyebiliriz. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz yıl Tarih 1 soruları Tarih 2 sorularından daha zordu. Bu yıl testler arasındaki soru zorluk derecesi farkı kapanmış gibi. Her iki gruba da zorluk düzeyi birbirine yakın sorular sorulmuş. Tarih 2 sorularında Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi sorusunun olmaması en dikkat çekici nokta oldu bunun dışında 2020 AYT sınavında Tarih branşı adına büyük bir sürpriz yaşanmadı. Sınav analiz düzeyinde değil de daha çok bilgi düzeyinde sorulardan oluşmaktaydı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Coğrafya Bölüm Başkanı Osman Nuri Yakupoğlu:

2020 AYT Coğrafya-1 ve Coğrafya-2 alanındaki sorular MEB tarafından yayınlanan 2020 ÖSYM AYT Coğrafya dersi kazanımlarına uygundu. Sınavda müfredat dışı soru sorulmadı. 11. sınıf kazanımları hâkim olmakla birlikte 12. sınıf 1. dönemine ait kazanımların olduğu sınavda geçen yılki gibi genel coğrafi bilgi ve harita okuryazarlığı ölçüldü. “Küresel ve Bölgesel Örgütler, Nüfus Politikaları, Biyoçeşitlilik ve Ekosistem, Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları, Çevre Sorunları, Doğal Kaynaklar, Küresel İklim Değişimleri, Bölgesel Kalkınma Projeleri ve Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörlere” ait kazanımlara yer verildi. Coğrafya soruları çok zor olmayan net ve anlaşılır nitelikteydi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Felsefe Bölüm Başkanı Sabri Yılmaz:

AYT sınavının Felsefe Grubu testinde 12 felsefe grubu sorusu çıkmıştır. Sorular geçen yıllarda sorulan soruların benzeri ve zorluk derecesindeydi. Genelde sorular verilen metin üzerinden sorulmuş sorulardı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullah Albayrak:

2020 AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularında tüm lise müfredatına yer verildiğini ve müfredat dışı soru olmadığını söyleyebiliriz. Bununla beraber 11 ve 12. sınıf müfredatına öncelik verildiğini de söyleyebiliriz. Testteki 6 sorudan 4 tanesinin beklendiği gibi bilgiyi ölçen tarzda sorular olduğu, 2 sorunun da yorum-analiz becerisini ölçen sorular olduğu görülmektedir. “Ribat, Beytü'l-hikme, Hz. Muhammed'in Temsil Yönü, Kıyamet-Milenyum Tarikatları” soruları bilgiyi ölçen tarzda sorular olarak karşımıza çıkmıştır. İbadetlerde ve dini yaşantıda dengeli bir yol tutmayı vurgulayan soru ile Allah'ın birliğine vurgu yapan soru ise analiz becerisini ölçen sorular olarak karşımıza çıkmıştır. Sınavı genel olarak değerlendirdiğimizde beklediğimiz gibi kavram bilgisini ölçen soruların ağırlıkta olduğu görülmektedir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının zorluk derecesinin orta üzeri düzeyde olduğu söylenebilir.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Rehberlik Koordinatörü Sibel İzgiman:

YKS sonuçları bu yıl 28 Temmuz’da açıklanacak. Öğrenciler ais.osym.gov.tr adresinden sınav sonuçlarına ulaşılabilecek. TYT’den 150 ve üzeri ham puan alan öğrenciler ön lisans programlarını tercih edebilecek, özel yetenekle öğrenci alan bölümlere başvurabilecek. AYT’den 170 ve üzeri ham puan alan öğrenciler lisans programlarını tercih edebilecek. Bazı programların başarı sıralamaları şartı olduğuna dikkat çeken İzgiman, tercihlerin bir uzman eşliğinde yapılması gerektiğini ifade etti. Üniversite tercihlerinin, kariyer danışmanlığının bir parçası olduğunu, bu nedenle kendilerini tanıyan lise hayatı boyunca onlara danışmanlık yapan rehber öğretmenleri ile tercih yapmaları önerdi. Üniversite tercihlerinin puana göre çıkartılan bir liste olmadığını, mutlaka öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özellikleri doğrultusunda tercih yapmaları gerektiğinin altını çizdi.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)