adscode

Uzmanlardan YGS yorumları: Türkçe 16. soruda 2 doğru yanıt var

2 milyon 265 bin 902 adayın başvurduğu, öğrencilerin heyecanla beklediği, üniversiteye girişin ilk adımı olan YGS, 12 Mart 2017 Pazar günü gerçekleşti.

Uzmanlardan YGS yorumları: Türkçe 16. soruda 2 doğru yanıt var
Sınavlar

Özel MEF Lisesi Bölüm başkanları ve öğretmenleri, sınavın ardından sınava giren öğrencilerden aldıkları bilgilerle ve 2016 YGS sorularıyla yapılan karşılaştırmalarla YGS 2017’nin genel değerlendirmesini yaptı. Değerlendirmeler şöyle:

2017 YGS Türkçe sorularını incelediğimizde sınavın bütününde -daha önceki yıllarda olduğu gibi- Türkçeyi kullanma gücüne ve analize bağlı sorular sorulduğunu gözlemledik. Bu seneki sınavda sürpriz diyebileceğimiz herhangi bir soru tipi olmamıştır. Dil bilgisi sorularına baktığımızda ses bilgisi konusundan 1 soru, sözcükte yapı ve ekler konusundan 1 soru, cümlenin öğeleri konusundan 1 soru, sözcük türleri konusundan karma 1 soru, sıfat konusundan 1 soru, dil bilgisi konularını içeren 2 karma soru, noktalama işaretleri konusundan 1 soru, yazım kuralları konusundan 1 soru olmak üzere toplam 9 soru sorulmuştur. Geçen sene dil bilgisi alt yapısı gerektiren anlatım bozukluğu konusuyla ilgili 2 soruyu da dahil edersek toplam 8 dil bilgisi sorusu sorulmuştu. Bu sene sayı olarak 1 soru fazla sorulmuştur. Ayrıca anlatım bozukluğu konusundan soru çıkmamıştır. Dil bilgisi sorularının geneli geçen sene olduğu gibi öğrenciyi zorlamayacak sorulardan oluşmuştur. Sadece yazım kurallarıyla ilgili sınavda çıkan sorunun -sınavdan sonra öğrencilerin TDK internet sitesini çok fazla tıklayarak çökerttiği bilgisini dikkate alırsak- öğrencileri zorladığını söyleyebiliriz. Kafaları karıştıran 2 sözcüğün yazımı olmuştur: Bu sözcükler “hiç kimse” ve “sıra dışı” sözcükleridir. “Hiç kimse” sözünün yazımıyla ilgili net bilgi, öğrencileri “sıra dışı” sözcüğünün geçtiği şıkkı işaretlemeye yöneltmiştir. Basına verilen soru kitapçığında 16. soruda 2 doğru yanıt vardır. A şıkkında “ilgi ekiyle türemiş sıfat” olarak belirtilen ifade yanlıştır.Metinde geçen iki “-ki” de “yapım eki -ki ya da sıfat yapan -ki” dir.

2017 YGS Coğrafya soruları; bilgi ağırlıklı olup orta ve zor güçlük düzeylerinde, çeldiricileri güçlü, öğrencilerin harita okuma ve grafik yorumlama becerisini sorgulayan sorulardı. Sorular, müfredata uygun olup sınavda sürpriz soru bulunmamaktadır. 2016 YGS ile karşılaştırıldığında soruların konulara göre dağılımı fark göstermektedir. Her yıl sorulan nüfus piramitleri, nüfus projeksiyonları, bölge kavramı konularından ve coğrafya biliminin alt başlıklarından bu yıl da soru çıkmıştır.

2017 YGS Felsefe soruları, tüm müfredatı kapsayacak şekilde dengeli bir dağılım içermektedir.Sorular değerlendirildiğinde görülüyor ki ÖSYM her sene giderek artan düzeyde ayrıntılı bilgi sorularına ağırlık vermektedir. Yoruma dayalı olan sorularda da öğrencilerin felsefenin terminolojine hâkim olması ve gerekçeli düşünebilmenin yöntemini kavramış olması gerekmektedir. Dolayısıyla sınav soruları geçen senelere göre daha zor olmakla birlikte konulara hâkim olan öğrenciler tarafından rahatlıkla yanıtlandırılabilecek düzeydedir.

2017 YGS Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi soruları, bilgi, okuduğunu anlama ve yorum becerisi ağırlıklıdır. Aynı anda birden fazla özelliği, bilgiyi ve yorumu sorgulayan sorular tercih edilmiştir. Müfredat dışı soru sorulmamıştır.Sorular genel olarak orta zorluk derecesindedir. 2016 YGS Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi sorularıyla yaklaşık olarak aynı zorluktadır.Sınavda Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinden mezhepler ve İslam tarihi konularında sorulan sorular, detay bilgi gerektirmektedir.

2017 YGS Tarih soruları açısından değerlendirdiğimizde 4 sorunun 9.sınıf, 4 sorunun 10.sınıf ve 7 sorunun 11.sınıf konularından ve kazanımlarından oluştuğunu görmekteyiz. Sınavın yorum içeren sorularının yanında bilgi ağırlıklı sorulardan da oluştuğunu, özellikle 11.sınıfı kapsayan İnkılâp Tarihi sorularında bu durumun daha belirgin olduğu gözlenmektedir. Soruların orta zorluk derecesinde ve 2016 YGS 'ye benzer bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

2017 Temel Matematik soruları; 9 ve 10 müfredatına uyumlu olarak hazırlanmıştır. 2016 yılında sorulan YGS soruları 9.sınıf müfredatına uyumlu okuma-anlamaya dayalı, işlem becerileri 2015 ve önceki yıllara göre daha kısa çözümlü, konuyu tam olarak öğrenmiş öğrencilerin çözebileceği sorulardan oluşmaktaydı. İfadesi net olmayan problem sorusu vardı.Problemlerin sayısı arttırılmış ve 13 problem sorulmuştu. Her biri uzun paragraflar şeklinde okuma, anlamaya dayalı ve aşamalı olan bu sorular yorumlama gücü olan öğrencilerin yapabileceği nitelikteydi.

Bu yıl sorulan problem soruları -yine geçen yıl olduğu gibi- okuma ve anlamaya dayalı, verileri matematik dilinde yazıp yorumlamaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Öğrencilerin bu soruları çözebilmeleri için alt sınıflara ait tüm kazanımları kavramış olması gerekmektedir. Problemlerin uzun metinler halinde verilmesi ve işlem becerilerinin üst düzeyde sorgulanması nedeniyle öğrenciler zaman konusunda problem yaşamışlardır. Geometride müfredat dışı soru sorulmamıştır. Soru sayısı ve zorluk düzeyi geçen yıla göre arttırılmış ve 11 soru sorulmuştur. Sorular, 2016 yılı geometri sorularına göre daha çok alan bilgisini ölçecek şekilde hazırlanmıştır.

2017 YGS Biyoloji soruları;

2016 yılındaki YGS’de yer alan Biyoloji soruları müfredat içeriğine uygunken bu yılki sorularda maalesef müfredat dışı 2 adet soru bulunmaktadır.Müfredat dışı olan bu sorular 11.sınıf müfredatındaki “İnsan Fizyolojisi” ünitesinde yer alan dolaşım ve sindirim sistemlerine aittir.Önceki yıllara ait YGS’de yer alan biyoloji sorularından bir veya iki tanesi eşit ağırlık ve sözel alanda hazırlanan öğrencilere de hitap edebilen yorum-bilgi türü sorulardan da olabilirken bu yılki sorular vasat bir sayısal öğrencisi için bile zorlayıcı olmakta ve belli bir bilgi donanımını gerektirmektedir. Sorular içerisinde akademik anlamda herhangi bir yanlış soru bulunmamaktadır.

2017 YGS Fizik sorularını incelediğimizde soruların “orta zorlukta” olduğunu görmekteyiz. Sorular, geçen seneye göre daha fazla yorum gerektiren özellikte ve güçlü çeldiricilerle karşımıza çıkmıştır. Sorular incelendiğinde 1 soru dışında (Yerküre ve Güneş ile ilgili soru) sürpriz soruya yer verilmeyerek müfredata sadık kalınmıştır.

2017 YGS’nin, 2016 YGS’den en büyük farkı 3 optik sorusunun çıkmasıdır. Geçen senelerde sınavda en fazla 1 ya da 2 optik sorusu çıkarken bu sene optik konusundan 3 soru sorulmuştur. Bir diğer önemli fark, YGS’nin amiral gemisi sayılan “akan elektrik” özellikle “lambalar” sorusunun bu sene sorulmamış olmasıdır. Madde ve özellikleri ile basınç konularından soru sorulmamıştır. Kuvvet ve etkileri ile ilgili geçen sene olduğu gibi grafik ve tablo okuma ve anlama sorusu çıkmıştır.

Basına verilen kitapçıkta sıvıların kaldırma kuvvetiyle ilgili 4. sorudaki yanıt, D seçeneği olan 2 ve 3 olarak ifade edilmiştir. Fakat 2 ve 3 numaralı seçeneklerin aynı durumda olması mümkün değildir. Farklı durumlarda olması mümkün olacağından yanıt 2 ya da 3 olmalıydı. Fakat bu sorunun iptalini gerektirecek ve öğrenciyi yanıltacak bir durum göstermediği kanısındayız.

2017 YGS Kimya soruları yeni kimya müfredatındaki kazanımlara uygun olarak sorulmuştur ve müfredat dışı soru bulunmamaktadır. 2017 YGS kimya sorularından bazıları 2016 YGS kimya soruları ile örtüşmektedir. Sorular beklenen düzeyde gelmiştir ve temel bilgilerin basitçe uygulamasına yöneliktir. 2017 YGS kimyada basın kitapçığı 24.soruda çözelti oluşurken eklenen yemek tuzunun hepsinin çözündüğünün belirtilmesi gerekirdi. Soru bu yüzden yeterince açık değildir.Bunun dışında diğer sorular net ve açık bir şekilde ifade edilmiştir.

 

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)