adscode

Yabancı film yapımları desteklenecek

Resmi Gazete'de yayımlanan "Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik" uyarınca, "Yabancı Film Yapım Desteği" uygulamaya konulacak.

Yabancı film yapımları desteklenecek
Kültür Sanat

Yerli ortak yapımcı ya da hizmet sağlayan yerli yapımcıya, bir kısmı ya da tamamı Türkiye'de çekilecek yabancı uzun metrajlı kurgu, belgesel ve dizi filmler için çekim başlangıcından gösterime sunulmasına kadar geçen aşamaların desteklenmesi amacıyla "Yabancı Film Yapım Desteği" verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, sinema sektörünün geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için desteklenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, bu artışın ve Türk sinemasındaki değişim, gelişim ve büyümenin sürdürülebilir hale getirilebilmesi, sektörün uluslararası rekabet gücünün artırılması ve ülkenin film üretim merkezlerinden biri haline gelmesi hedefleniyor.

Halihazırda uygulanan animasyon film yapım, belgesel film yapım, çekim sonrası, dağıtım ve tanıtım, ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, kısa film yapım, ortak yapım, proje geliştirme, senaryo ve diyalog yazım, uzun metrajlı sinema film yapım ile yerli film gösterim destek türlerinde yapılan başvuruları değerlendirmek, desteklenecek olanları ve destek tutarını belirlemek üzere ihtisas alanlarına göre sayısı 4'ü geçmemek üzere Bakanlıkça destekleme kurulları oluşturulacak.

Dizi ve yabancı filmleri destekleme komisyonu kurulacak

Dizi filmle yabancı film yapım destek türlerinde yapılan başvuruları değerlendirmek ve desteklenecek olanları belirlemek üzere komisyon oluşturulacak. Bakan Yardımcısının başkanı olacağı komisyon, en az 5 üyenin katılımı ile toplanacak ve en az 5 üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alacak.

Yerli filmlerin salonlarda kendilerine yer bulabilmeleri, üretilen nitelikli eserlerin daha çok seyirci ile buluşturulabilmesi için yerli filmleri gösterecek sinema salonları Bakanlık tarafından desteklenecek.

"Yabancı film yapım desteği"

Yönetmelikle bir kısmı ya da tamamı Türkiye'de çekilecek yabancı uzun metrajlı kurgu film, belgesel film ve dizi filmler için çekim başlangıcından gösteriminin yapılabilir hale getirilmesine kadar geçen aşamalarının desteklenmesi amacıyla ülke içinde harcanan ve Bakanlıkça kabul edilen tutarın yüzde 30'unu aşmamak üzere, yerli ortak yapımcıya ya da hizmet sağlayan yerli yapımcıya destek verilecek.

Desteğin uygulanması sonrasında doğal plato özelliğine sahip Türkiye'de film çekiminde rekabet gücünün önemli oranda artması hedeflenirken, Türkiye'nin film çekim merkezlerinden birisi olarak dünya çapında sinema filmlerinin Türkiye'de çekilmesi öngörülüyor.

Ortak yapımlar desteklenecek

Yönetmelikle farklı ülkelerden sinemacıları bir araya getiren, bilgi ve teknoloji aktarımı, yerel fon kaynaklarına erişim, potansiyel pazarlar oluşturulma ve tanıtım faaliyetlerinin gelişmesi gibi sebeplerle sinema sektöründe oldukça önemli hale gelen ortak yapımlar Bakanlık tarafından desteklenecek.

Dizi filmler ilk defa desteklenecek

Bu arada, yönetmelikle milli kültürün uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak nitelikteki dizi filmler de desteklenecek. Sinema ve dizi film çekimlerine ilişkin ihtiyaç ve çözümlerin tespiti, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ile kamuya ait alanlardaki çekim ücret tarifesinin ve çekim güvenliği esaslarının belirlenmesini teminen ihtiyaç duyulan illerde Bakanlık tarafından vali ya da vali yardımcısı başkanlığında, ilgili belediyelerin, meslek birliklerinin ve ilgili kurumların temsilcilerinin yer alacağı film çekim koordinasyon komisyonları oluşturulacak.

"Etkinlik ve proje, sinema sanatçısı ve sinema donanım desteği"

Bakanlıkça verilecek destek tutarı, başvuruda belirtilen toplam bütçenin yüzde 50'sini aşmayacak. Destek alan, başvuru belgeleri ile taahhüt edilen proje geliştirme sürecine ilişkin gerçekleşme raporu ile güncellenmiş senaryoyu veya yaklaşım metnini Bakanlığa teslim etmekle yükümlü olacak.

Yönetmelikle "etkinlik ve proje, sinema sanatçısı ve sinema donanım desteği" de düzenlendi. Bu destek, sinema alanındaki film festivalleri, film günlerini, arşiv çalışmalarını, sempozyumları, etkinlik, proje ve faaliyetlerini, bu alanda verilecek ödülleri, uluslararası festivalleri ve yarışmalara katılım ile bunlara ilişkin tanıtım faaliyetlerini içerecek.

Sinema sanatçısı desteği, sinema alanında faaliyet gösteren meslek örgütlerinden bu alanda çalıştığını belgeleyen ihtiyaç sahibi sinema sanatçılarına veya sinema sektörü çalışanlarına sağlık, bakım ve rehabilitasyon giderlerinin karşılanması için verilecek.

Sinema donanım desteği ise kamu kurum, kuruluş ve kamu tüzel kişilerine, yapımı tamamlanmış en az 100 koltuk kapasiteli sinema salonlarında düzenli gösterim yapılması kaydıyla sinema projektörü, ses sistemi, sinema perdesi ve Genel Müdürlükçe uygun görülen diğer ekipmanların temini için destek almaya hak kazananlara aktarılacak.

 

AA


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)